December 31, 2020

Een boekenonderzoek en de gevolgen voor uw compensabele verliezen

 Bij ons diende zich de navolgende casus aan. Een vennootschap heeft jaren geleden een boekenonderzoek mogen ondergaan. 

Dat leidde niet tot belastingheffing voor de winstbelasting omdat de vennootschap nog over voldoende compensabele verliezen beschikte. 

Wel was de onderzoekende ambtenaar de mening toegedaan dat de compensabele verliezen nu fors verminderd zouden moeten worden.
Zijn bevindingen legde hij vast in een rapport dat opgevat dient te worden als een advies aan de belastinginspecteur. Nu doet zich -als sinds 1996- Curacao de situatie voor dat de winstbelasting een zogenaamde aangiftebelasting is. 

Dat betekent dat net als bij bijvoorbeeld de loonbelasting en omzetbelasting de belasting betaald dient te worden gelijktijdig met het doen van de aangifte. De betreffende vennootschap had niets betaald; er waren immers verliezen geleden.

Verder gold dat de vennootschap en haar ijverige belastingadviseur het niet eens waren met de bevindingen zoals vastgelegd in het rapport. Wij hebben dus de oorspronkelijke verliezen aangehouden.

In een situatie waarbij naar aanleiding van een boekenonderzoek meer belasting verschuldigd zou zijn in de visie van de inspecteur legt deze een zogenaamde naheffingsaanslag op. In ons geval niet want er wordt geen belasting extra verschuldigd. Maar formeel wordt ook niets gedaan aan het gegeven dat de fiscus vindt dat de compensabele verliezen voor te hoge bedragen zijn opgevoerd. Logisch zou zijn om een negatieve aanslag winstbelasting op te leggen maar voor een lager verlies dan door een belastingplichtige opgevoerd. Naheffen mag in beginsel na vijf jaar na het jaar waarin de belastingschuld is ontstaan en tien jaar bij kwader trouw.

In dit geval is de belastingplichtige niet te kwader trouw. Hij is het niet eens met de inhoud van het rapport naar aanleiding van het boekenonderzoek en de inspecteur ziet nu de mogelijkheden tot naheffing verdampen omdat geen actie genomen wordt in de zin dat geen negatieve aanslag wordt opgelegd. Dat is voor iedereen jammer wellicht want een belastingplichtige blijft in onzekerheid verkeren totdat verjaring is ingetreden en de fiscus mist wellicht opbrengsten. Indien negatieve aanslagen winstbelasting opgelegd zouden worden kan maar daartegen in bezwaar komen en zo duidelijkheid creeren. De achterligger van de vennootschap waar wij voor optraden is bepaald niet zenuwzwak dus hij vindt het allemaal prima.

In ieder gevalt dient u te beseffen dat een rapport van een boekenderzoeker (in dienst van Stichting Belastingaccountantsbureau) enkel een advies aan de inspecteur bevat en niet meer dan dat en dat wanneer enkel compensabele verliezen worden aangetast het kan lonen om stil te blijven zitten.

Wij wensen u een voorspoedig en covid-vrij 2021.

December 19, 2020

Un kumbersashon hopi stranjo

 Sra Y,

 M'a splika tog ku no tin vergunning di DC ahinda pa razon MEO mester traha e vergunning. No ta mi falta nos no tin'e awor aki. I tokante e cribnummer m'a splika ku e kompania no ta bai kai bou di omzetbelasting pa razon tur su trabou ta den eksterior. I sra a skirbi si e kompania no ta bai kai bou di omzetbelasting no ta nesesario pa manda e cribnummer.

 Atentamente.

 

Peter Muller 


 ___________________________________________________________________________

 

Apresiabel kliente,
Referente bo petishon pa un permit pa vestigingsvergunning  risibi dia 15
december 2020 nos ta informabo ku esaki no ta kompleto.
Nos ta prosesá solamente petishonnan ku ta kompleto.

E petishon falta e sigiente dokumento(nan):

- Bewijs van de Zakelijke CRIB nummer van de Belastingplichtige;
  met uitzondering van degenen die vrijgesteld ziju van do omzetbelasting
conform
  artikel 7 van de Lands verordening Omzet be! asting

- Vergunning (beschikking) van DC Rechts UND Steuerberatungsgesellschaft
B.V.

Na momentu ku esaki ta kompleto por manda tur dokumento di nobo pa
Vergunningenloket.

Spera di a informa sufisiente.

Atentamente,

sra Y
Vergunningenloket

_________________________________________________________________________


Sra Y,

Adhuntu e aandeelhoudersregister i tambe e aanvraag vestigingsvergunning di
e kompania ku ta uniko bestuurder. Nos ta pendiente pa su vergunning. I
pero e kompania lo bai traha pafo so e no ta kai bou e omzetbelasting.
Kiko
ta e basis legal pa pidi mas informashon kompara ku antes?

Atentamente,

Peter Muller

 

_________________________________________________________________________


Bon tardi mr Muller,

Mr no mester komprende mi robes.

Normalmente nos ta pone e karta nan pa bai ku post, i post ta tarda, pesei
mi a tuma e inisiativa di mail mr pa por
pasa tuma e hard copy pa mas lihe.
Petishon onvolledig nos no ta keda tene e dokumento nan.

Risibi adhuntu e karta i e cheklist di tur dokumentu ku falta.

E envelop ku e karta i e dokumentu nan ta na receptie pa por tuma nan.

Atentamente

sra Y
Medewerker Intake

_________________________________________________________________________Apresiabel Sra. Y,

Sra. ta kompronde ta stranjo si.
Mi mester bai serka bosnan pa entrega
formulario i tambe pa tuma un risponde. Ke men dia den futuro ora mi ke
entrega algun serka bosnan mi ta pidi pa bosnan tuma e kos serka mi
ofisina?

I tampoko no ta posibel pa skirbi gewoon kiko ta falta? I di kon sra. no
por traha un pdf di e karta i mandele pami pero sra. ta pidi a mi pa traha
un pdf si?

Atentamente.

Peter Muller

_________________________________________________________________________

 


Bon tardi mr Muller,

Tin kambio nan nobo ku a bin riba e cheklist.
Den e geval aki nos no por mail e karta i dokumentu nan, dor ku mr a trese
e hard copy i nos no ta keda warda dokumentu.
Mester tumanan i ora tin tur dokumentu por manda e petishon via di e mesun
mail aki den PDF Format i nos por traha ariba.

Atentamente

sra Y
Medewerker Intake

_________________________________________________________________________


Apresiabelnan,

Den e tempu ku nos ta biba aki (Covid) no ta posibel ku bosnan por email e
karta pa mi? I tambe, ora m'a entrega e dokumentu e dama na receptie a
bisami tur kos tabata tei.

Danki di antemano pa manda e karta.

Atentamente.

Peter Muller


_________________________________________________________________________Bon dia mr Muller,


Nos a risibi un petishon pa [nomber kompania] B.V., pero e petishon ta
onvolledig.
Mr por pasa awe entre 
08.30 - 12.00 of djaluna entre 08.00 - 15.00 na
receptie i tuma un karta i e dokumentu nan.

Atentamente

sra Y

 

November 03, 2020

Aanrijding en nu? II

 In september schreef ik over een aanrijding welke plaatsvond op 13 december 2019. Ik ben sinds die tijd bezig om een proces-verbaal te bemachtigen van de verkeerspolitie. Maar omdat mijn geduld ook grenzen kent ben ik een zogenaamde artikel 15 Sv procedure begonnen. Dat is als het ware een verzoek aan het Hof om van het openbaar ministerie te eisen om tot vervolging over te gaan. 

Je moet dan wel een belang hebben. Mijn belang is daar in gelegen dat ik dan kosteloos mij kan voegen in die strafrechtelijke procedure om de schade te vorderen van de twee heren die na de aanrijding zich uit de voeten hebben gemaakt.

Dat leidde vorige maand al tot een bizar telefonisch onderhoud. Een officier van justitie belde mij met het plan om mijn contactgegevens aan de twee heren door te geven want dan zouden ze kunnen betalen. 

Dat was efficient volgens de officier. Aangezien ik niet zo een heel goed gevoel bij deze heren heb dacht ik daar anders over en heb de officier expliciet verzocht niet mijn contactgevens door te geven. 

Maar zo herhaalde de officier: "Dat is efficient." Meneer de officier, zo sprak ik "voor mij wordt dit na 10 bezoeken aan de verkeerspolitie nooit meer efficient dus ik kies voor de inefficiente route."

De officier klonk wat wanhopig maar ik ga hier nog zo weinig mogelijk tijd aan besteden.

Gisteravond opeens een nieuwe ontwikkeling. Ik reed naar huis, belt mijn vrouw op dat 2 politie-agenten voor ons huis staan die mij willen spreken en waar ik was. Ik zei dat ik bij Rio Canario in de buurt was. Oh zeiden de agenten, kom dan even naar het bureau dan gaan we daar praten. Nee dus. Heb daar genoeg tijd verloren.

De agenten zijn geduldig op mij blijven wachten. Het gesprek was een monoloog waarin werd gezegd dat hun chef hun had meegedeeld dat er inderdaad geen proces-verbaal was maar wel een politierapport. Die kreeg ik echter niet te zien of die was er niet. Volgens mij is die nooit opgemaakt want de verkeersagent die mijn verhaal had opgenomen stond op dat moment voor mij en hij lijkt mij de enige die zo een document kan opmaken. Toen ik vroeg of ik wat mocht zeggen werd ik na drie woorden onderbroken. Ik verzocht de man mij te laten uitpraten. Toen zei hij dat hij dan in de auto ging zitten. Ik zei "nee ik heb naar u geluisterd nu blijft u staan en gaat u naar mij luisteren." "Nee ik ga in de auto zitten." "Prima maar dan is dit gesprek nu afgelopen" en ik ben naar binnen gegaan. De bedoeling van het bezoek van de twee agenten is voor mij volslagen duister.

October 28, 2020

Uw atypische belastingadviseur

De onvolprezen advocaat/belastingkundige mr. Dick Barmentlo omschreef mij ooit als atypisch terwijl wij gezamenlijk registeraccountants les aan het geven waren. 

https://www.ft-advocaten.nl/medewerkers/dick-barmentlo

Waarom ben ik atypisch volgens Dick?

Ik ben jurist en denk juridisch. Als ik voor een client in bezwaar ga tegen een aanslag en de inspecteur geeft mij geen gelijk dan vervolg ik het juridische pad door te gaan procederen. Daarin schijn ik atypisch te zijn omdat de meeste collega's kiezen voor overlegtrajecten met de fiscus. Ik ben daar altijd doodsbang voor omdat je dan het risico loopt dat je uit bezwaartermijnen gaat lopen.

Nog los van het feit dat je maar een luisterend oor moet kunnen vinden. En dan is de vraag of -zelfs indien men het met je eens is- dat gelijk hebben leidt naar gelijk krijgen. Dus ik kies het liefst voor een beroepschrift richting het Gerecht in Eerste Aanleg dat zich overigens tegenwoordig aan de overkant van de straat bevindt. De foto heb ik dan ook even zelf geschoten. Vroeger zat er een groot accountantskantoor maar die heeft het helaas niet gered.

Indienen van een beroepschrift geschiedt bij voorkeur digitaal en ook dat verhoogt de efficientie.

Nu denkt u natuurlijk en wat kost dat allemaal? Ik kan u verzekeren een stuk minder dan maar achter de fiscus aan gaan lopen. Wij maken vantevoren afspraken over de te maken kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het enige dat Dick Barmentlo overigens doet is procederen en hij vindt dat ik groot gelijk heb in het zijn van atypisch.

October 23, 2020

Onroerendezaaksbelasting en wat er mis ging II

 Inmiddels lijkt de tendens dat de Inspecteur iedereen gelijk gaat geven die protesteert tegen de hogere waardevastelling. Althans degenen die in bezwaar gegaan en 9 maanden later in beroep.

                                                (bibliotheek)

Dat is een mooi resultaat voor onze clienten uiteraard maar ik vind het jammer voor hen die hebben geaccepteerd dat er een tweede hogere waardebepaling heeft plaatsgevonden.

Maar zoals een goede vriend mij zo-even mededeelde: het niet inzetten van rechtsmiddelen is ook een keuze en die keuze heeft consequenties.

Enfin, ik hoop nog steeds dat de inspecteur wel de handschoen gaat oppakken.

October 20, 2020

Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft

 In der BRD:

Straftaten, die aus Verbänden (juristische Personen und Personenvereinigungen) heraus begangen werden, können nach geltendem Recht gegenüber dem Verband lediglich mit einer Geldbuße nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) geahndet werden. Eine angemessene Reaktion auf Unternehmenskriminalität ist damit nicht möglich. Die Höchstgrenze des Ahndungsteils der Verbandsgeldbuße von zehn Millionen Euro gilt unabhängig von der Verbandsgröße; sie lässt insbesondere gegenüber finanzkräftigen multinationalen Konzernen keine empfindliche Sanktion zu und benachteiligt damit kleinere und mittelständische Unternehmen. Konkrete und nachvollziehbare Zumessungsregeln für Verbandsgeldbußen fehlen ebenso wie rechtssichere Anreize für Investitionen in Compliance. Das geltende Recht legt die Verfolgung auch schwerster Unternehmenskriminalität zudem allein in das Ermessen der zuständigen Behörden, was zu einer uneinheitlichen und unzureichenden Ahndung geführt hat. Verbandstaten deutscher Unternehmen im Ausland können vielfach nicht verfolgt werden. Das für bloßes Verwaltungsunrecht konzipierte OWiG und sein Verfahrensrecht sind insgesamt keine zeitgemäße Grundlage mehr für die Verfolgung und Ahndung kriminellen Unternehmensverhaltens.

Der Entwurf verfolgt das Ziel, die Sanktionierung von Verbänden, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, auf eine eigenständige gesetzliche Grundlage zu stellen, sie dem Legalitätsprinzip zu unterwerfen und durch ein verbessertes Instrumentarium eine angemessene Ahndung von Verbandstaten zu ermöglichen. Zugleich soll er Compliance-Maßnahmen fördern und Anreize dafür bieten, dass Unternehmen mit internen Untersuchungen dazu beitragen, Straftaten aufzuklären.


Mit dem Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Artikel 1) wird die Ahndung entsprechender Verbandstaten auf eine neue Grundlage gestellt. Es gilt für Verbände, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, gibt den Verfolgungsbehörden und Gerichten ein ausreichend scharfes und zugleich flexibles Sanktionsinstrumentarium an die Hand und schafft erstmals verbandsspezifische Zumessungskriterien sowie ein Verbandssanktionenregister. Das bisher im Ordnungswidrigkeitenrecht nur rudimentär geregelte Verbandsverfahren wird neu geordnet. Verbandsspezifische Einstellungsvorschriften gewährleisten die in der Praxis erforderliche Verfolgungsflexibilität und erlauben insbesondere die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen. Auch die Mitwirkung des Verbandes am Verfahren durch Durchführung interner Untersuchungen wird geregelt und mit Sanktionsmilderungen verbunden.

Die Neuregelung kommt der ganz großen Mehrheit der Unternehmen in Deutschland zugute, die sich rechtstreu und lauter verhält. Soweit einzelne Unternehmen dies nicht tun, verschaffen sie sich Vorteile auf Kosten der rechtstreuen Unternehmen sowie deren Inhaber- und Arbeitnehmerschaft. Sie schädigen den Ruf der Wirtschaft insgesamt und schwächen bei Ausbleiben einer angemessenen Reaktion zugleich das Vertrauen in den Rechtsstaat. Dem soll mit der Neuregelung entgegengewirkt werden.


October 15, 2020

Onroerendezaaksbelasting en wat er mis ging

 In 2014 kregen wij de onroerendezaaksbelasting als opvolger van de grondbelasting uit 1908. Naar mijn idee heeft dat niet tot wezenlijke wijzigingen geleid omdat de insteek van 1 waardebepaling die in beginsel geldt voor een vijfjaarsperiode in stand is gebleven.

Om een mijn onbekende reden -wellicht budgettair- heeft de fiscus vervolgens besloten om voorlopige aanslagen onroerendezaaksbelasting op te leggen. Dat werd vorig jaar augustus afgeschoten door een van onze belastingrechters die -terecht- oordeelde dat voorlopige aanslagen alleen kunnen worden opgelegd voor zogenaamde tijdvakbelastingen. De onroerendezaaksbelasting is een tijdstipbelasting omdat de waarde van de betreffende onroerendezaak in beginsel wordt gesteld op die op 1 januari. Ok, geen voorlopige aanslagen dus, die werden allemaal nietig verklaard.

Vervolgens worden definitieve aanslagen opgelegd. Deze definitieve aanslagen werd opgelegd tegen een hogere waarde.

Daar begint mijn pijnpunt. De aanslag over 2014 bevat naar mijn idee -en niet alleen mijn idee zo werd mij ingefluisterd- twee rechtshandelingen. Uiteraard de aanslag maar ook de waardebepaling. De aanslag was nietig maar niet de waardebepaling. De landsverordening in is helder; er wordt eenmaal een waardebepaling gedaan. Nu heeft onze fiscus dat dus tweemaal gedaan. Naar mijn mening is de tweede waardebepaling nietig. En daarover zijn wij aan het procederen. Overigens weer ik dat er nog twee belastingadvieskantoren zijn die deze mening zijn toegedaan.

Maar bij de fiscus werken slimme mensen. Bij de eerste zaak die ik heb gedaan over deze kwestie heeft de inspecteur ons een paar dagen voor de zitting gelijk gegeven en dan ben je -bij gebrek aan een belang- niet ontvankelijk.

Over twee weken zitten wij met betrekking tot deze kwestie weer voor de rechter. Bij een van de zaken is het belang tamelijk groot omdat de fiscus heeft opgeschaald van 1,2 miljoen naar 2 miljoen waarde en dat scheelt over 5 jaar iets meer dan 24 mille. Ben benieuwd of de fiscus deze strijd nu met ons aangaat of weer de handdoek in de ring gooit. Als zij dat doet ontstaat er grote rechtsongelijkheid tussen degenen die in bezwaar zijn gegaan en degenen die dat niet hebben gedaan. Immers alleen de eerstgenoemden krijgen dan een aanslag opgelegd naar de eerste waardebepaling.

Zoals altijd houden wij u op de hoogte.

October 07, 2020

OHO!

 In de regel gebruik ik deze blog om verhaaltjes te schrijven over ons belastingrecht. Heb er dan ook even over moeten nadenken of ik dit medium zou moeten gebruiken om het onderstaande met u te willen delen maar ik vind zaken van mij afschrijven altijd zeer heilzaam.

Ons jonge land verkeert in hoge nood. Die hoge nood is versneld zichtbaar gemaakt door het wereldwijd wild om zich heen slaande covid-19 virus.

Dat bracht ons land binnen enkele weken op de knieen. Gelukkig zitten wij in een koninkrijk die als leus hanteer dat wij elkaar dienen bij te staan en dat gebeurt dus. Het Europese deel van ons koninkrijk heeft in het verleden echter niet al te goede ervaringen opgedaan met het verstrekken van fondsen aan ons landje en stelt nu harde voorwaarden. En zo is nu OHO geboren. Het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.

Die voorwaarden lijken onze autonomie aan te tasten en om een af andere reden is die beweerdelijke autonomie heilig. Beweerdelijk want hoe autonoom ben je zonder geld.

En hoe vul je die autonomie in? Naar mijn idee gaat autonomie gepaard met verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Als ik een nieuwe identiteitskaart uitgereikt krijg staat daar nog altijd boven dat het is uitgegeven door het land "De Nederlandse Antillen". Dus hoe serieus ben je dan.

Van ondernemers wordt gevraagd om goede jaarrekening op te leveren opdat de juiste belasting berekend kan worden. De Algemene Rekenkamer keurt jaar op jaar de jaarrekeningen van het land Curacao af.


Autonomie is bij ons een vorm of een norm maar er wordt volslagen geen inhoud aan gegeven. Gisteren moest ik een bezwaarschrift indienen bij het Ministerie van Financien. Ik vond twee email adressen op de website van dat ministerie maar die bleken allebei niet te werken. Een proces-verbaal na een aanrijding opmaken heb ik na 10 bezoeken aan de verkeerspolitie nog niet mogen ontvangen. De regering wil dat ik na 11 uur thuisblijf vanwege het covid-19 virus maar juridisch kan dat helemaal niet worden afgedwongen omdat een concept-noodlandsverordening al 4 jaar ergens in een la ligt. Iedereen die woont heeft voorbeelden te over hoe het niet moet.

Dus roepen dat je autonoom bent of wilt blijven is mooi maar neem dan ook verantwoordelijkheid en als dingen niet goed gaan los die op.

Ik hoor absoluut bij de mensen die geen voorstander is van aansluiting bij Nederland. Ben tenslotte niet voor niet uit dat land vertrokken maar als het land Curacao zijn verantwoordelijkheden niet neemt of niet wil erkennen dat door de kleinschaligheid er beperkingen zijn die het niet aankan blijven we in dit soort discussies hangen.

Volgens mij is een eerste stap om aan te geven wat voor je land wil zijn. Hoe wil je dat Curacao er uit ziet over bijvoorbeeld 10, 15 of 20 jaar. Waarom wordt er geen visiedocument opgesteld.

Nu wordt er geroepen dat OHO ons gaat redden. Maar als omgevormd moet worden en ontwikkeld zul je toch eerst moeten nadenken waaruit die omvorming en ontwikkeling uit moet bestaan. Het woord duurzaam is al weer gevallen. Mooi maar doe nu een nulmeting op essentiele terreinen en geef aan waar je naar toe wilt.


October 02, 2020

De wet excessief lenen en mogelijke consequenties in ons deel van de wereld

 Op Curacao heeft Nederland bij sommigen in papiamento de bijnaam "Tera Friu" wat staat voor Koude Grond.

Op de Koude Grond is de laatste jaren gewerkt aan een wetsvoorstel dat ook ons op de "Warme Grond" kan raken. 

Dat is de wet excessief lenen.

Hieronder gaan wij daar kort op in.

De wet excessief lenen tracht te ontmoedigen -zo leert mij de memorie van toelichting- dat zogenaamde directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) teveel van hun vennootschappen lenen. En dat zelfde geldt voor de partner van de DGA alsmede gelieerde vennootschappen. Voor de eigen woning wordt daar dan iets anders tegen aan gekeken.

Waarom is dit van belang voor belastingplichtigen op Curacao? Heel eenvoudig, er zijn de nodige DGA's die in Tera Friu wonen maar een tweede woning hebben op Curacao. 

Indien zij die aankoop hebben gefinancierd vanuit de "eigen" vennootschap en de lening overtreft Euro 500.000,-- wordt het meerdere in box 2 (aanmerkelijk belang) in de heffing van Nederlandse inkomstenbelasting getroffen.

Gepland was om deze wetgeving in te voeren per 1 januari 2022 maar het schuift een jaartje op. 

Mocht u derhalve als DGA in een situatie verkeren waarbij u meer van "uw" vennnootschap heeft geleend dat Euro 500.000,-- dan is het raadzaam om hierover in gesprek te gaan met uw belastingadviseur te Tera Friu. Indien u die niet heeft dan kunnen wij uit ons netwerk putten om er een voor u te vinden.

September 29, 2020

Hallo, Inspectie der belastingen; de Raad van Beroep voor Belastingzaken is opgeheven!

 Op ons kantoor doen wij in beginsel het navolgende. Wij stellen aangiften inkomstenbelasting op. Wij overleggen met accountants over jaarrekeningen en stellen dan aangiften winstbelasting op. Wij adviseren mensen en bedrijven hoe zij -legaal- minder belasting kunnen betalen. Wij schrijven bezwaarschriften als wij vinden dat een aanslag te hoog is of een boete onterecht of naar een te hoog bedrag is opgelegd en wij procederen voor de belastingrechter.

Onze clientele is bepaald divers te noemen. Wij helpen gepensioneerde onderwijzers maar wij mogen ook een pompstation en een aantal artsen en medisch specialisten bedienen. Wij hebben hele hoog opgeleide clienten en heel laag opgeleide. 

De laagst opgeleide clienten hebben de meeste centjes.

Vandaag kreeg ik een email van een heel hoog opgeleide client. 

Gepromoveerd en heeft zelf ook veel mensen bijgestaan als promotor zodat zij ook konden promoveren. 

De email was deels wat onthutst van toon. En waarin zat hem nou die ongehutstheid? 

Client had een beschikking ontvangen van de belastingdienst als reactie op een door ons geschreven bezwaarschrift tegen een aanslag.

De beschikking bevatte de mededeling dat als men het niet eens is met de beschikking men beroep kan aantekenen bij de Raad van Beroep voor Belastingzaken. Client is ook jurist en weet wel wat. 

Onder andere weet hij dat ons fiscale procesrecht met ingang van 2016 drastisch is herzien en dat wij sinds die tijd niet meer procederen voor de Raad van Beroep -want die bestaat dus niet meer- maar voor het Gerecht in Eerste Aanleg waarin wij nu eigen rechters hebben. Die wonen op Aruba en wij hadden vorige week dan ook een digitale zitting met een rechter en een griffier op een groot beeldscherm en wij in de rechtzaal. Ging prima overigens. 

Wij procederen best wel veel en tot onze vreugd is het hele Gemeenschappelijk Hof kort geleden verhuisd naar een groot modern pand tegenover ons kantoor.


Eerlijk gezegd vond ik het wel mooi dat wij procedeerden voor een Raad van Beroep in plaats van een gerecht maar dingen veranderen nu eenmaal.

Maar het is inderdaad opmerkelijk dat onze Inspectie der belastingen bijna 5 jaar na het opheffen van de Raad van Beroep u en mij nog steeds uitnodigt om voor dit college te komen procederen.

September 24, 2020

UBO-Register en mogelijke gevolgen voor onze eilanden

 Met ingang van 27 september 2020 (vreemd genoeg een zondag) geldt dat UBO's zich moeten inschrijven in het zogenaamde UBO-register in Nederland. Velen zullen daar niet blij mee zijn. Immers, er worden zaken openbaar gemaakt die iets kunnen zeggen over iemands vermogenstoestand. Zeker Nederlanders beschouwen vermogen als een prive-kwestie en vele rijkere Nederlanders staan dan ook nogal contre-coeur in bijvoorbeeld de Quote 500.

Maar goed het betreft een wettelijke verplichting en dus moeten we er mee aan de slag.

Als eerste een UBO- wat is dat? Het begrip komt uit de engelse taal en staat voor "Ultimate Beneficial Owner" wat zich laat vertalen als uiteindelijk gerechtigde. De UBO-wetgeving definieert dat als iemand die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben in een organisatie. Het criterium bij aandelenbezit is 25 procent of meer.

De achterliggende idee is om beter witwaspraktijken en anti-terrorisme financiering te voorkomen en te bestrijden uiteraard. Ook geld dat u en ik een beter idee kunnen krijgen met wie we nou precies zaken doen. Het UBO-register wordt opgelegd vanuit Europa.


Het Nederlandse systeem maakt dat indien een entiteit is opgericht naar het recht van Nederland men zich in het UBO-register dient in te schrijven als bijvoorbeeld sprake is van een besloten vennootschap. Dus de UBO van een in Nederland opgerichte vennootschap die ooit feitelijk is verplaatst naar Curacao valt onder deze wetgeving en dient zich in te schrijven. De tegenhanger daarvan is dat een buitenlandse vennootschap met een vestiging in Nederland geen verplichting heeft haar UBO's in te schrijven. Dat doet men dan weer in het land van oprichting.

Er zijn ook boel uitzonderingen zoals eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, Verenigingen van Eigenaren (van appartementsrechten), Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, publiekrechtelijke rechtspersonen, en andere privaatrechtelijke rechtspersonen. Van dat laatste vond ik in de literatuur voorbeelden als hofjes en gildes.

En als laatste dan het grote pijnpunt: wie mag het UBO-register inzien? Ik vrees dat een deel van de gegevens openbaar zijn. Iedereen mag bekijken van de UBO:

Zijn/haar:

Voor-en-achternaam;

Geboortemaand-en-jaar;

Nationaliteit;

Woonland; en

De aard en de omvang van het belang.

Degenen die gebruik willen maken van het inzagerecht kunnen dit doen door online een toegangscode aan te vragen.

Een deel van het register blijft wel vertrouwelijk. Enkel bevoegde autoriteiten hebben daarin inzage.


September 21, 2020

Aanrijding en nu?

 Vorig jaar hadden we een aanrijding. Met een auto gehuurd bij het voortreffelijke Carlease Caribbean maar op 13 december vorig jaar werd ik dus van achteren aangereden door een Toyota Hi-Lux.

Er sprongen twee heren uit die onmiddellijk meldden dat er geen schade was te bespeuren aan het autootje waarin ik reed en zij gaven uiting aan hun voornemen om hun weg te vervolgen. 

Ik drong er op aan om dat niet te doen omdat de huurvoorwaarden zich daar tegen uitspreken. 

De heren gooiden echter de auto in de achteruit en vertrokken met grote haast. Omdat ik ook niet helemaal gek ben had ik een foto gemaakt van het nummerbord van de betreffende auto. 

Na lang wachten kwam een verkeersagent langs. We zijn eerst maar wat veiliger gaan staan en vervolgens heb ik in mijn beste papiamento uitgelegd was er gebeurd was (kiko a sosede). 

De agent leek opgelucht dat ik dit verhaal in de landstaal kon afsteken. Achteraf vermoed ik dat ik daardoor in mij eigen voet heb geschoten want na 10 bezoeken aan de verkeerspolitie had ik nog geen proces-verbaal en de autoverhuurder heeft dat nodig om zijn verzekering te kunnen aanspreken. Nu word ik omringd door slimme mensen en een daarvan zei dat ik daarover mijn beklag kon doen bij het Hof; een zogenaamde artikel 15 Sv procedure. Dat maar gedaan een paar weken terug en ik kreeg vrij vlot bericht dat een en ander was doorgestuurd naar de Procureur-Generaal die dan ergens halverwege oktober zich mag uitlaten over deze kwestie. Vanochtend werd ik dan gebeld door een -zo te horen jonge- Officier van Justitie die mij voorstelde om mijn contacgegevens door te spelen aan de daders van het ongeval want die waren bereid om de schade te vergoeden. Ik dacht in termen van "ammehoela"; ik eerst uren van mijn leven opofferen om een proces-verbaal in handen te krijgen en dan gaat het vervolgingsapparaat het civielrechtelijk oplossen zodat ze alsnog hun werk niet hoeven te doen. De Officier van Justitie noemde dat een efficiente oplossing. Voor mij wordt dit hoe dan ook niet meer efficient dus ik meldde hem -ik weet het: een beetje onaardig- dat ik voor een totaal inefficiente oplossing ben.

Vind het ook een beetje vreemd dat het prima is aan mijn tijd geen waarde te hechten maar aan de tijd van het vervolgingsapparaat wel.

Voor een artikel 15 Sv-procedure moet je als klager een belang hebben. Dat belang heb ik wel want ik kan anders opdraaien voor de schade.

Een proces-verbaal is er nog immer niet en ik vermoed dat die er ook nooit gaat komen. Ben benieuwd wat het Hof hiervan gaat vinden. De Officier van Justitie probeerde het nog met dat een artikel 15 procedure ook tijdrovend is. 

Ach, het Hof zit tegenwoordig tegenover ons kantoor en hoe lang kan zo een wat informele zitting in raadkamer nou helemaal duren?

Een ding weet ik wel; ik vervoeg mij niet meer bij de verkeerspolitie voor deze kwestie. Mocht er alsnog een proces-verbaal komen dan kan die op kantoor worden bezorgd.

Ik houd u op de hoogte.

August 25, 2020

Vertraging opgelopen in de belastingrechtspraak

 Een belangrijke relatie van ons kantoor emailde mij gisteren met de vraag of zijn kwesties betreffende de onroerendezaaksbelasting al waren opgelost. Een snelle blik in zijn digitale dossier leerde mij dat wij op 1 november 2019 een beroepschrift voor hem hadden ingediend bij de belastingkamer van het Gerecht in Eerste Aanleg. Omdat ik een nogal fundamenteel punt had opgebracht in dat beroepschrift is mij er alles aan gelegen om deze kwestie aan de belastingrechter voor te leggen. Dus een emailtje naar de belastinggriffie die heel vlot reageerde. Helaas niet met het gewenste antwoord. Behandeling mogen wij verwachten in januari 2021.

Met ingang van 2016 is onze belastingrechtspraak eindelijk volwassen geworden; er is een tweede feitelijke instantie (het Hof) en zelfs cassatie is mogelijk. Met de volwassenwording kregen wij ook permanent gevestigde belastingrechters. Dit in tegenstelling tot voorheen toen de rechters 1 a 2 keer per jaar vanuit Nederland werden ingevlogen.

Corona-crisis en ook wellicht de verhuizing (op Curaçao) van de rechterlijke macht en alles er omheen leidt nu klaarblijkelijk tot ongewenste vertraging in de rechtspraak. Ik heb daar begrip voor maar ik vind het wel enorm jammer.

August 05, 2020

Binnen of buiten (de termijn)

Het formele belastingrecht bepaalt hoe het fiscale spel gespeeld wordt. Bijvoorbeeld hoe een aanslag tot stand komt, wat er tegen gedaan kan worden, welke verplichtingen u jegens de fiscus en zo verder.

In de belastingkamer van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao zit een rechter die bijzonder veel weet van de spelregels. Hoe weet ik dat? Deze rechter heeft ondermeer meegeschreven aan het -prijzige- Handboek Fiscaal Procesrecht (5e druk). De eerste druk kwam tot stand in mijn geboortejaar dus er moet klaarblijkelijk veel en met name lang worden nagedacht over een nieuwe druk. De 5e druk dateert namelijk uit 2014.

De betreffende rechter deed op 1 juli 2020 een uitspraak waarin hij precies maar ook kort en bondig, uitlegt hoe termijnen werken als je in bezwaar wilt tegen een aanslag of in beroep wilt komen tegen een uitspraak van onze fiscus. In beide gevallen geldt dat binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag of de uitspraak in bezwaar of beroep kan worden gekomen.

Dus zegt de rechter. Die termijn begint op de dag volgend op de dagtekening.


Ik kan hem maar beter citeren denk ik:

"De onderhavige uitspraak op bezwaar is gedagtekend op 3 mei 2019. De beroepstermijn vangt aan op 4 mei en eindigt op 3 juli 2019 om 24.00u. Het beroepschrift is op 4 juli 2019 ingediend. Het beroepschrift is dus buiten de wettelijke termijn van twee maanden ingediend"

En dan ben je dus niet-ontvankelijk en gaat de rechter het ingestelde beroep verder niet behandelen.

Opmerkelijk in de uitspraak (onder procesverloop is overigens: "Belanghebbende heeft op 13 juni 2020 een nader stuk ingediend, te weten het door zijn echtgenote geschreven proefschrift." Ben benieuwd naar dat proefschrift.

July 16, 2020

Uitnodiging voor het doen van aangifte

Onze clienten worden momenteel overspoeld met "uitnodigingen" om aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019 te doen. Op de foto de uitnodiging voor een buitenlands belastingplichtige.


Omdat er staat "Aangifte B" weten we dat het een buitenlandse belastingplichtige betreft. Ingezetenen worden verzocht om via model A aangifte te doen.

De uitnodigingen verbazen mij moet ik zeggen. Aangiften over 2017 en 2018 zijn uiteraard al lang de deur uit maar aanslagen over die jaren worden nauwelijks opgelegd bij mijn weten. Door deze uitnodigingen te sturen zet de belastingdienst zichzelf nog meer op achterstand. De vraag is of dat verstandig is. Overigens valt op dat ook uitnodigingen de deur uitgaan naar mensen die allang aangifte hebben gedaan.

June 22, 2020

When the going gets tough.........

the tough get going.

Vanochtend las ik in de krant dat Curacao een economische krimp van 23 procent tegemoet kan zien en dat we met een beetje goede wil in 2023 weer aan de beterende hand zullen zijn.

Dat is verschrikkelijk nieuws en het zal naast de al bestaande werkloosheid tot nog meer arbeidslozen onder ons gaan leiden.

Een eerdere verwachting was dat er 60 procent -ja u leest het goed zestig procent- werkloosheid zou komen.

Maar dat was op basis van een economische krimp van iets minder dan 19 procent.
Het kan nog altijd weer erger.

Dit zou het moment moeten zijn waarbij alle inwoners van Curacao de handen ineenslaan en aan de slag gaan om de ons tegemoet tredende crisis het hoofd te bieden.

 Doen wij dat? Mijn angst is van niet.

De volksvertegenwoordigers moeten bezuinigen en lijken allerlei manieren te verzinnen om dat dusdanig in te vullen dat het voor hen geen negatieve cashflow oplevert.

Bij de ambtenarij lijkt het beeld min of meer hetzelfde. Iedereen wil bezuinigen maar niemand wil er op achteruit gaan. Dat kan net zo min als een beetje zwanger zijn overigens. Aan de andere kant lijkt de overheid de insteek van CFT, CBCS en IMF te negeren om nu een serieus te gaan bezuinigen.

Telkens verzint men het tegenovergestelde namelijk het verhogen van de belastingen.
Het laatste voorstel was om de omzetbelasting 1 tarief te geven van 7 procent.

Het is mijn stellige overtuiging dat de crisis waarin wij verkeren ons ook zonder Covid-19 had weten te bereiken. Een van de vele problemen waar wij voor staan is dat de overheid zoveel geld opslurpt aan ambtenarensalarissen dat er niet voldoende overblijft om te investeren in bijvoorbeeld onderwijs, infrastructuur en dergelijke.

In gezondsheidszorg hebben we dusdanig geinvesteerd dat die voor ons onbetaalbaar is geworden. Die bittere beker zullen wij ook nog moeten uitdrinken.

Een van de redenen overigens waarom wij ook zonder Covid-19 in een diepe crisis waren geraakt.

En nu doet zich de paradox voor dat je je moet afvragen of het besparen op ambtenarensalarissen nu wel zo een goed plan is. Zij consumeren namelijk ook en consumptie is een van de pijlers van welke economie dan ook.Deels is Curacao een trickle-down-economy waarbij altijd de sterke schouders in enigerlei mate hebben gezorgd voor mensen om hen heen. Maar ook de sterke schouders gaan het nu voelen en zij zullen ook meer hun hand op de knip gaan houden.

Mijn gedachten gaan constant uit naar degenen die nu voedselpakketten ontvangen en die zich in gemoede afvragen of het volgende pakket er nog aankomt.

Mijn gedachten gaan tevens uit naar degenen die onvermoeibaar die pakketten blijven bezorgen en alle andere vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken.

Vanuit al deze ellende gaan nu stemmen op om dan maar aan te sluiten bij Nederland; provincie of gemeente. Maar dat betreft enkel de verhouding met Nederland. Daarmee zijn onze problemen niet opgelost. En het is maar de vraag of Nederlandse ambtenaren beter in staat zullen zijn om onze problemen op te lossen dan wij zelf.

Een van de structurele problemen van onze maatschappij is de structuur zelf. Een wat cynische kennis van mij beschreef Curacao ooit als een handelsmaatschappij waarin iedereen enkel doende is geld te verdienen. Een soort kruising tussen Shell en WIC. Het is zeker waar dat er een aantal partijen in Curacao economische posities bezitten die maken dat "the cost of doing business" op Curacao veel te hoog is. Waar de overheid moet bezuinigen zouden deze partijen ook voorgehouden moeten worden dat hun marges veel te hoog zijn waardoor veel ondernemers in hetzelfde schuitje verkeren als de overheid; te weinig over om te investeren. Ondernemers zijn echter ondernemers en zijn tough en when the going gets tough.............

Als laatste het volgende. Ik ben fiscaal-jurist en sinds 1985 houd ik mij derhalve bezig met belastingrecht.

In een economie met een krimp van 23 procent en 60 procent werkloosheid; wat gaat dat betekenen voor de belastingopbrengsten en wat voor een aantal overheidsmonopolisten zoals Curoil en Aqualectra. Daarnaast zijn wij getroffen door een aantal bankschandalen. Miljoenen zijn weg bij Girobank. Die gelden zouden in deze crisistijd anders aangewend kunnen worden voor de eerdergenoemde consumptie. Ook zonder Covid-19 bevonden wij ons reeds in een perfect storm.

Wij komen voor fundamentele -zoniet existentiele- problemen te staan die de banale problemen van alledag verre zullen overstijgen. Ik wens een ieder veel sterkte en wil u meegeven om u zo positief mogelijk te blijven opstellen. We kunnen de crisis niet negeren maar we moeten met zijn allen maar trachten er het beste van te maken en hopelijk komen we er dan sterker en beter uit en beseffen we allemaal op wat voor een magische plek wij mogen wonen.

June 15, 2020

De Curaçaose Beleggingsvennootschap en uw vermogensbeheerder


De Curaçaose Beleggingsvennootschap (CBV) (vroeger: vrijgestelde vennootschap) is een vehikel dat onder voorwaarden is vrijgesteld van winstbelasting. Die voorwaarden zijn onder meer dat sprake moet van afgeperkte activiteiten -zowel in de doelstelling als ook feitelijk- en dat de vennootschap als CBV is aangemeld bij de fiscus. Er bestaat wel de plicht tot het opstellen van een jaarlijkse jaarrekening en ook tot het doen van een jaarlijkse aangifte winstbelasting. Voor de meeste aandeelhouders in Curaçao geldt dat dividenden dan niet worden belast maar dat er een fictief rendement over het vermogen van de CBV in aanmerking wordt genomen. Dat geldt overigens expliciet niet voor degenen die op Curaçao onder de penshonadoregeling vallen.


Verder dient de vennootschap haar inkomsten te verkregen uit landen waarin een zekere mate van belasting naar het inkomen plaatsvindt. En daar zou het soms wel eens mis kunnen gaan. Een vennootschap waarbij wij betrokken zijn had dividenden ontvangen uit onder meer de Marshall eilanden en nog wat andere plekken op de wereld waar heffingen naar het inkomen helemaal niet plaatsvinden. In beginsel verlies een CBV dan haar vrijgestelde status zij het dat de wet bepaalt dat indien dergelijke inkomsten beperkt blijven tot 5 procent van de totale inkomsten de vrijgestelde status in stand kan blijven.

Hoe kan de fiscus nou constateren hoe dat zit behalve door nauwgezet een jaarrekening tot zich te nemen? Welnu, bij de jaarrekening moet telkens een zogenaamde deskundigenverklaring gevoegd worden die aangeeft dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke eisen en indien er inderdaad inkomsten zijn aangetroffen uit genoemde laag-of niet belaste landen moet getoetst worden of dit aan de vrijgestelde status in de weg staat.

Dat betekent dat indien u belanghebbende bent bij een CBV en u heeft uw vermogensbeheerder de vrije hand gegeven ten aanzien van de vraag hoe de beleggingsportefeuille er uit moet zien het wel zaak is om er aan te dringen dat hij niet teveel stukken uit laagbelaste landen opneemt want dan bent u, zoals dat heet, goed in de aap gelogeerd. Immers, zonder vrijgestelde status ook geen fictief rendement meer waardoor dividenden anders in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken.

Oppassen dus!May 25, 2020

How to file a profit tax return or who is in the driver's seat?

More than once I have been told that our offices form an atypical law firm.

Insofar as that refers to us being out of the box thinkers I consider that a compliment.

Of course I know from a certain perspective that is true.

This tax law firm came into life in 2001 and since that moment we have sailed our own course.

We take the tax authorities to the court more often than many colleagues seem to do and also we pride ourselves in weighing the costs of implementing our tax advice against the probable fiscal benefit.
Tax advice should be simply about saving you money and should not be principle driven.

In court principles of legislation can support your case but that is something else.

Apart from these high-brow court proceedings and interesting tax advice we also take care of your tax filing needs. We file your income tax, your profit tax and (hopefully not your) estate tax.

Here we also seem to be somewhat different compared to our colleagues. In most cases we do not just receive your company's financials and turn that into a profit tax return. If we would merely do that we would have no added value. The basis of a good profit tax return is a good financial statement meaning a balance sheet, a profit and loss sheet and explanatory notes and hopefully a statement from an accountant that says something about the level of trust that can be obtained from these financials.

So, to make a short story somewhat longer we would like to put our 5 cents worth in before your financial statements a being finalized as these statements form the foundation of the profit tax return.

We want to be in the driver's seat as the quality of the financials directly influence the quality of your profit tax return.So, please allow us to help you compose better financial statements. This of course in a good in con fraternal discourse with the person who prepares your financials.

Having an academically trained tax lawyer fill out just tax form makes no sense. Make use of our expertise on tax law and years of experience.

Want to know more? Call Peter on (**)5 99 9 7374916 or mail to peter.muller@mullertax.com


May 04, 2020

Tax consequences of leaving Curacao

Due to Covid-19 a lot of people are contemplating whether to stay on Curacao or not once the travel ban has been lifted.

This is a word of warning for those who would want to leave and has to do with the difference between wage tax and income tax.

Wage is tax in being withheld from your wages and this wage tax can be compensated against your income tax. The taxes are however calculated differently and this can play an important role when you are leaving the island especially if you do not against the end of the year.Allow me to elaborate.
Wage tax is simply calculated on your (monthly of bi-weekly) wage. Income on your year income. The Curacao income tax however has one little very nasty rule about its calculation once leave the island. Say you intend to leave the island on July 1 and were living in Curacao from January 1 on. You have then lived exactly half a year in Curacao.

For the calculation of your income tax the tax inspector will then first calculate your income tax on the basis of a full year income and then divide that by 2. That calculation will increase the income tax due.

Why is that? Very simple because the income tax has a progressive rate. The more you make the higher the percentage. Remember the wage tax was only withheld on your monthly income. So now you may fall into a higher tax bracket which makes that your income tax may be higher than the wage tax withheld.

Something to take into consideration while pondering on staying or leaving. The AOV has a fixed monthly maximum so you do not have to worry about that one.

April 20, 2020

Brandbrief aan onze regering


Curaçao is een zogenaamde small island state ook wel aangeduid als micro-state. Kleine landen hebben vanwege hun schaal altijd bijzondere problemen. Wanneer je het aantal inwoners hebt van een middelgrote stad maar de beslommeringen van een land staat een dergelijk land per definitie voor uitdagingen. De kleine landen die dat in mindere mate hebben zijn op de vingers van 1 hand te tellen. Je kan dan denken aan Monaco, Liechtenstein en San Marino bijvoorbeeld. Die landen hebben bepaalde problemen niet omdat het er of economisch goed gaat of dat een aantal taken door een groter zusterland worden gedragen. Ook kan zich een combinatie van economisch welzijn voordoen met toch de bijstand van de grote zuster. Liechtenstein steunt op Oostenrijk, Monaco op Frankrijk en San Marino op Italië. Daarnaast geldt dat in deze minilanden het gemiddeld inkomen relatief hoog ligt.
Curaçao is een klein land met een luchthaven, een haven een dienst buitenlandse betrekkingen en een historisch zo gegroeid relatief groot ambtenarenapparaat. Daarnaast beweegt het gemiddelde inkomen zich bepaald aan de lage kant. Dat betekent relatief lage belastingopbrengsten. Anderzijds is de druk van sociale premies ongekend hoog. Sociale premies worden rondgepompt in de samenleving waardoor je daar als land niets aan hebt om bijvoorbeeld onderwijs en infrastructuur in stand te houden.
Recent deden zich opvolgend een aantal problemen voor. De aftakeling van de financiële dienstverlening is onder druk van buiten ingezet vanaf 1993. Het financiële offshore-systeem vertoonde eind 2019 haar laatste stuiptrekking. Verder eindigde de overeenkomst met PdVSA per eind 2019. Als dat al niet genoeg ellende met zich bracht werd vervolgens in augustus 2019 de belastingontvanger getroffen door een brand die de gehele fiscus wist lam te leggen. We schrijven nu april 2020 en de gevolgen van deze brand zijn wij nog immer niet te boven.
Vorig jaar was eindelijk ons nieuwe ziekenhuis gereed. Naar wij begrijpen is dat gepaard gegaan met enorme budgetoverschrijdingen en is het ziekenhuis op een onlogische plek gebouwd. De premies ziekteverzekering die door lokale verzekeraars worden aangeboden zijn meteen forse percentages gestegen.
Maar daar bleef het niet bij. De wereld werd getroffen door Covid-19 waardoor op Curaçao de laatste strohalm -toerisme- kwam stil te liggen.
De fiscale afbreuk van de financiële dienstverlening werd geformaliseerd met de inwerkingtreding van het Nieuw Fiscaal Raamwerk in 2002. In december 2019 was de wetgever nog druk doende om de laatste aanpassingen aan onze fiscale wetgeving te schrijven zodat wij in 2020 een internationaal gezien aanvaardbare wetgeving konden presenteren.
Hoewel ook al jaren bekend was dat de overeenkomst met PdvSA in 2019 zou eindigen kwam eerst eind 2019 de Klesch groep in beeld al redder van onze raffinaderij. Het is maar zeer de vraag of de raffinaderij ooit weer de lucht in komt. Een raffinaderij schijn je niet eenvoudig weer te kunnen opstarten nadat deze langere tijd heeft stil gestaan. Ook is de ontwikkeling van de oliemarkt niet erg bemoedigend en kun je je afvragen of een raffinaderij en toerisme niet strijdig met elkaar zijn. Nog even los van de vraag of fossiele energie de toekomst heeft. We weten allemaal het antwoord op die vraag.
Terugkerende bron van ergernis is tevens de salarissen van de bestuurders van onze overheidsvennootschappen. Ook blijkt men opeens doende om weer een nieuwe overheidsvennootschap het leven te laten zien. De leden van de Raad van Commissarissen hebben de euvele moed getoond om tijdens een van de zwaarste periodes waar Curaçao de laatste decennia doorheen gaat om verhoging te vragen van hun commissarisbeloningen.
Nu is door de Covid-19 crisis Curaçao op slot waarmee ook het toerisme en de horeca een doodsteek hebben gekregen. Tienduizenden mensen kunnen onmiddellijk niet meer rondkomen.
De hierboven beschreven gebeurtenissen geven er blijk van dat onze overheid niet in staat is om adequaat en tijdig te reageren. Laat staan dat er op situaties wordt geanticipeerd.
Wel zijn de ambtenaren druk doende om hun belangen te beschermen. Geen woord van empathie ten aanzien van onze mede-burgers die nu letterlijk omkomen van de honger. Nee, de loontrede, daar gaat het om. Dat de ambtenaren geen oog hebben voor het verwateren van hun pensioenen door aankoop van PSB Bank door het Ambtenaren Pensioenfonds Curacao (APC) welke bank dan vervolgens -als het goed begrijp- moet gaan fuseren met de technisch failliete Girobank is bepaald raadselachtig.
Curaçao is autonoom binnen het koninkrijk. Dat is een juridische realiteit maar niet een economische. Je kan niet met droge ogen roepen dat je autonoom bent als je niet zelf je broek kan ophouden. Terugverwijzend naar het begin van dit verhaal; dat is geen verwijt maar een gevolg van de schaal van Curaçao.
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de ambtenarensalarissen niet meer betaald kunnen worden. Verder geldt dat er met het uitbreken van Covid-19 zich meteen mensonterende toestanden blijken voor te doen.
De reactie van onze overheid is dat Nederland moet helpen. Dat moet ook en Nederland lijkt daartoe bereid maar die hulp draagt wederom bij aan onze al veel te hoge schuldenlast.
Het ligt voor de hand dat Nederland niet bereid zal zijn om Curaçao telkens onvoorwaardelijk uit de brand te helpen als zich weer een negatieve gebeurtenis voordoet.
Zelfs al doen zich geen negatieve gebeurtenissen voor dan nog zullen wij door onze schaal en door het te lage gemiddeld inkomen nimmer in staat zijn om daadwerkelijk autonoom te zijn. Er zal nimmer een situatie ontstaan waarbij Curaçao eigenhandig en met eigen middelen levensvatbaar zal zijn. Met Covid-19 niet en zonder Covid-19 ook.
De klemmende vraag aan onze politieke gezagsdragers is dan ook. Wat stelt u voor om structureel te doen? Telkens pappen en nathouden is geen regeren.

April 16, 2020

Pijnlijke vergissing fiscus

Op 15 april plaatst de fiscus een advertentie in de krant met de mededeling dat de belastingen en premies over maart uiterlijk 15 april dienen te zijn aangegeven en afgedragen casu quo betaald. Dat blijkt achteraf te berusten op een vergissing. De fiscale steunmaatregelen zijn echter afgekondigd op 3 april en gelden vanaf dat moment. In het Antilliaans Dagblad wordt gesuggereerd dat de overheid dit wellicht bewust heeft gedaan omdat zij anders al niet aan haar beloftes voor baanbehoud kan voldoen. Ik zal dat laten voor wat het is maar ik hoop dat veel ondernemers even hebben gewacht met het daadwerkelijk betalen van belastingen en premies. Voor een redelijk denkende ondernemer gaat het bedrijfsbelang en het belang van zijn werknemers nu even voor.


De hele wereld heeft het moeilijk en Curacao had het al zwaar voor het uitbreken van de corona-crisis.

In dat licht gezien is het fantastisch dat Korpodeko een filmpje heeft gemaakt waarin steun wordt uitgesproken voor de werkgevers. Kleine ondernemers vormen in elke samenleving de ruggegraat of beter gezegd het fundament van de samenleving.

https://www.facebook.com/korpodeko/videos/533230194236571/

Waarbij ik wel opmerk dat het gehanteerde engels hondsberoerd is en ik ook zeker geen "Boss" ben of zo aangesproken zou willen worden.

March 17, 2020

Breaking news: uitspraak onroerendezaaksbelasting!

Kom net een uitspraak binnen.

De aanslag onroerendezaaksbelasting verminderd van ANG 6.100 naar ANG 3.275,--!.


Deze uitspraak geldt voor de periode 2014 tot en met 2019; totale besparing voor onze client dus 5 maal het verschil en dat is ANG 14.125,--!
March 13, 2020

My take on the Corona consequences for Curacao

Some years ago I was accosted by two visionaries who saw the vulnerabilities of Curacao and presented me with solutions.

One of the vulnerabilities they envisioned was the dependency of other countries to supply Curacao with food.

The two visionaries involved had interesting and thought through ideas which they already had laid down in plans and video presentations.

I am proud to say that I was hired as there local director.

But for plans like these one of course needs government cooperation and that of a government owned company. That company was run by somebody who actually acted as managing director.

He took decisions. That of course is very dangerous in a political environment so he was fired.

The next director was more politically conscious so for him the plan of action was not to take any action.
We had closed a Memorandum Of Understanding (MOU)  with said government owned company.

I see a MOU as a beginning of a relationship.

This company had made it its business to see it as the end of one. So consequently expensive accountants and lawyers were hired who talked so long about nothing the so much had lapsed that the MOU became null and void.

And there we are now. Totally dependent on the rest of the world to keep us fed and have us driving around the island.

Corona has now struck the world and also our little island. It will crush the economy as our government had immediately decided to close of the island for airplanes coming from Europe. So no more tourists.

Probably a good decision but I am wondering when the whole world is down with Corona who will bother to ship food to us and gas for our cars.

Thanks to our two visionaries who were only guilty of true love for Curacao we could have had our independence from other nations.

Now we shall probably become beggars for food and such.

I do hope however that this time I am wrong, very wrong indeed.

March 06, 2020

concept-dierenwet en misschien een hondenbelasting

Gisteravond kopte de Amigoe als volgt: "Handhaving en financiering net duidelijk in concept Dierenwet".

Charles Cooper begint meteen met te melden dat teveel wordt neergelegd bij de dierenbescherming want wat "als die stichting ophoudt te bestaan." Dat is een beetje tendentieus uiteraard want je kunt altijd een rechtsopvolger in het leven roepen of de wetgeving weer aanpassen. Ook verder vond ik dat het krantenartikel er blijk van gaf dat onze politici enorm goed spijkers op laag water kunnen zoeken. Dierenleed is een serieus probleem en indien wij ons een beschaafd land achten dient hier wat aan gedaan te worden.

Belangrijker is wellicht de financiering. En dat op basis van 8000 loslopende honden zo beweert men. Ik vraag mij dan af of politici ooit wel eens het daglicht zien want volgens mij is het een veelvoud van dat aantal. ik vermoed dat het eerder 25 duizend honden zijn die loslopen op ons prachtige eiland.Goed, de financiering. Hoewel ik vind dat onze overheid momenteel wel erg haar best doet om de laatste centjes van haar burgers in handen te krijgen denk ik dat de enige oplossing is om een hondenbelasting in te voeren. De dierenbescherming zou de ontvanger van de belastingcentjes kunnen zijn. Je zult dan zien dat er nog 1 keer een vloedgolf van straathonden bijkomt van mensen die honden om de verkeerde reden houden maar in beginsel financiert het systeem dan zichzelf. Er is overigens nog een hondenbelasting: Hondenbelastingverordening 1953 die toentertijd als eilandsverordening is ingevoerd en bij mijn weten nooit is ingetrokken. Belasting was toen ANG 8,-- per hond per jaar.

March 05, 2020

Een verplaatste vennootschap, een belastingadviseur en dividenduitkeringen

Ons bereikte een opmerkelijke uitspraak. Het betreft een naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon die haar statutaire directie verplaatst naar Singapore. Klaarblijkelijk was de bedoeling dat de feitelijke leiding voortaan vanuit Singapore zou geschieden zodat de vennootschap de facto dan ook in dat land gevestigd zou zijn. De Nederlandse belastingadviseur en haar Curacaose vestiging bemoeiden zich intensief met het reilen en zeilen van de vennootschap. De aandeelhouder verhuist naar Sint Maarten.

Indien een vennootschap in Nederland is gevestigd en deze vennootschap doet dividenduitkeringen aan een aandeelhouder in Sint Maarten dan was onder de oude regeling 15 procent dividendbelasting verschuldigd. De vennootschap was echter verplaatst naar Singapore dus kijkt men naar het verdrag tussen Nederland en Singapore. Volgens het Hof is in het jaar van dividenduitkering de vennootschap inwoner van beide landen. Daarvoor bestaat in het verdrag met Singapore een artikel dat met een verwijzing naar de tennissport wordt aangeduid als tie-breaker. De Inspecteur stelt met succes dat de acties van de belastingadviseur dusdanig intens waren dat de vennootschap geacht wordt in Nederland te vertoeven. In de uitspraak lees ik overigens ook dat de vergoedingen van de directie in Singapore nogal schraal afstaken tegen de honoraria van de Nederlandse belastingadviseurs (zo een Euro 130 mille per jaar).

Dit maakt dat de dividenduitkeringen onderworpen blijven aan Nederlandse dividendbelasting alle werkzaamheden en adviezen van de Nederlande belastingadviseur en haar Curacaose pendant ten spijt. Het betrof overigens bijna Euro 5 miljoen aan dividendbelasting dus het ging ook allemaal wel ergens over.

Ik vermoed dat ik weet welk kantoor dit betrof; de belastingadvieswereld is klein. Een groot en gerenommeerd kantoor met vestigingen niet alleen in Nederland. Het lijkt er van afstand op dat een aantal basisbeginselen niet goed voor ogen zijn gehouden en ook lijkt het er op dat de rol van de belastingadviseur verder is gegaan dat wat die moet doen namelijk belastingadvies geven.Ik ga natuurlijk niet dingen roepen als klein maar fijn maar wat wel geval kan zijn binnen een groot kantoor is dat men allemaal een beetje te blij is met zichzelf hetgeen een insteek voor clienten kan opleveren die potentieel -vanuit fiscaal oogpunt- zeer gevaarlijk is. Ik neem dat claims zullen volgen maar ook een gang naar de Hoge Raad.

Inmiddels is ook bekend wie de belanghebbende in genoemde zaak was. Mocht u daar nieuwsgierig naar zijn: https://www.rtlz.nl/business/artikel/5045241/belastingontwijking-parlevliet-van-der-plas-jan-6-miljoen-fiscus

March 03, 2020

Waarom sta jij op elke ochtend?

Las dit https://nieuws.nl/algemeen/20200302/nederlanders-om-in-de-gaten-te-houden-journalist-auteur-en-fotograaf-tatjana-almuli-28/
interview gisteren en vond de vraag: "Waarom sta jij iedere ochtend op?" intrigerend.

Daar zijn natuurlijk een hoop redenen voor. Ik leid -vind ik zelf- een enorm prettig leven in de tropen, getrouwd en ga met plezier naar mijn werk waar ik dan collega's tref die met veel toewijding en zichtbaar plezier hun werk doen. We proberen het allemaal zo leuk mogelijk te maken en te houden.

Los daarvan; echt werkinhoudelijk? De grootste kostenpost van veel mensen en zeker van ondernemers is de fiscus. Dus om die kostenpost in de perken te houden zonder de overheid haar rechtmatige inkomsten te onthouden is elke dag weer een dankbare taak. De overheid is machtig en dat geldt met name waar het opleggen en innen van aanslagen betreft. Van de overheid -tenslotte de uitvoerder van onze wetgeving- mag verwacht worden dat zij zorgvuldig is, betrouwbaar en uiteraard wet volgt.

Waar ik zie dat dat niet gebeurt ben ik graag degene die ook daar perkpaaltjes stelt.Laatst zei een rechter in het Hof tegen mij dat hij er begrip voor zou hebben indien ik boos zou zijn. Boos worden is niet handig want dat staat in de weg aan je professionele houding. Dus mijn antwoord was: "nee hoor ik doe enkel mijn werk".

Maar wel elke dag met veel plezier. Sta elke dag enthousiast op (ook in het weekend).
Hoe staat u op en in het leven?

February 17, 2020

Serendipiteit

Studerend in Groningen was er een wat wellicht bizarre maar ook briljante geleerde -Pek van Andel is zijn naam- die in de Universiteitskrant het begrip serendipiteit onder onze aandacht bracht.

Serendipiteit is kort gezegd het vermogen om niet gezochte (maar wel waardevolle) ontdekkingen te doen.

Vorige week sprak ik meerdere malen met een alleraardigste collega belastingadviseur die, hoewel met pensioen, nog immer actief is. Hij vertelde dat het kantoor waaraan hij verbonden is een bibliotheek heeft die geheel digitaal is. Geen papieren boeken meer.Onze bibliotheek is deels digitaal maar een belangrijk deel bestaat gelukkig nog immer uit boeken die nog gewoon op papier zijn gedrukt.

Bij het digitaal zoeken naar informatie vind je precies wat je zoekt.

Bij het zoeken in boeken kom je soms dingen tegen waar je niet naar op zoek was maar die -wellicht voor de voorliggende kwestie of een andere- toch van belang kunnen zijn.


Serendipiteit dus. Muller & Associates blijft toch ook nog maar een papieren bibliotheek aanhouden.