August 31, 2016

Het gaat soms niet over rozen..............

Gisteren twee rechtszaken, De eerste een zaak over inkomstenbelasting met een relatief klein belang; de tweede zaak over winstbelasting. De eerste zaak stond op de rol om 16.40u, de tweede tien minuten later,

In de parkeergarage kwam ik twee belastinginspecteurs tegen. De dames begonnen meteen te lachen toen ze mij zagen en hadden de mededeling dat de zaak van 14.30u nu behandeld werd. Het was toen 16.30u. De schrik sloeg mij om het hart. Ik heb inderdaad tot 19.00u moeten wachten op een hard houten bankje voor ik voor het bankje mocht.


August 27, 2016

Wat een week..................

Wij kregen afgelopen week een aantal vreemde zaken binnen op kantoor. Eerst een brief van de Stichting Belastingaccountantsbureau dat zij met een beroep op artikel 63 Algemene Landsverordening Landsbelastingen een onderzoek bij een nieuwe client willen doen. Artikel 63 is echter vorig jaar komen te vervallen zodat er een kort maar duidelijk briefje naar de Stichting Belastingaccountantsbureau kon gaan.


Dan werd bij een client een aanslag winstbelasting opgelegd om in een keer 33 jaar teveel afschrijving in te halen. Tot 1996 was onze winstbelasting echter een een aanslagbelasting en dat moet je een nieuw feit hebben als fiscus om dit te kunnen doen. Die was er natuurlijk niet want de afschrijvingen waren allemaal keurig opgenomen in de jaarrekeningen. En voor de periode vanaf 1996 geldt dat men in beginsel 10 jaar terug kan dus ik ben benieuwd hoe onze rechter hier op gaat reageren.

Als derde een client die een boekenonderzoek had ondergaan waarvan het rapport zo slecht was dat ik bij het opstellen van het bezwaarschrift woorden als "volslagen incompetent" en "waanideeen" heb gebruikt om te omschrijven hoe ik hierover denk. Om dit te counteren moesten wij 18 bezwaarschriften bij de inspectie indienen. Ik heb het bezwaarschrift geeindigd met de stelling dat als er niet volledig aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen wij nu al beloven ons tot de rechter te zullen richten.

August 24, 2016

Moet een belastingplichtige zich verdiepen in belastingregelingen?Sparen
Moet een belastingplichtige zich verdiepen in belastingregelingen? Niet als hij zich laat bijstaan door een deskundig adviseur, oordeelt de Hoge Raad. Daarbij geldt echter wel de restrictie dat dit alleen geldt voor inhoudelijke aspecten van een belastingregeling en niet voor betrekkelijk eenvoudige voorwaarden voor toepassing van de regeling.
Een bedrijf dat mensen vanuit een uitkeringssituatie naar een reguliere arbeidssituatie begeleidt, paste tussen 2009 en 2013 voor 400 werknemers onterecht de afdrachtvermindering onderwijs toe. Aangezien het bedrijf niet beschikte over de vereiste verklaring crebo-erkende opleiding en een doelgroepverklaring van het UWV, had het geen recht op de afdrachtvermindering.
Het hof concludeerde dat het in deze zaak ging om betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden. Zeker gezien het feit dat deze in het betreffende marktsegment niet onbekend zijn, had het bedrijf zich hiervan op de hoogte moeten stellen. De belanghebbende had wel een adviseur voor de loonadministratie en het indienen van aangiftes loonheffingen, maar dit leidde niet tot een ander oordeel. Het hof vond dat het bedrijf lichtvaardig had gehandeld en oordeelde dat er sprake was van grove nalatigheid waardoor er te weinig belasting was betaald.