February 26, 2015

Boekenonderzoek

Gisteren een bespreking met cliente, een stevige vennootschap met een grote winkel. Een onderzoeker van de Stichting Belastingaccountantsbureau ("SBAB") had een boekenonderzoek uitgevoerd bij cliente.

Een van de bevindingen was dat de kostprijs verkopen te hoog waren. De man van SBAB omschreef dat in vier zinnen in zijn rapport en pluste vervolgens over 4 jaar ongeveer 1 miljoen aan winst bij. Ik had uiteraard kritiek op dat concept-rapport hetgeen aan de BAB onderzoeker de opmerking ontlokte dat de toonzetting van mijn correspondentie hem niet beviel. Ik vond dat wel een compliment eigenlijk. Ik ben er tenslotte niet voor SBAB maar voor mijn clienten. Zelf gaf hij ook aan dat zijn bevindigingen niet klopten maar klaarblijkelijk om een discussie uit te lokken had hij de boel maar op scherp gezet. Wat je daar mensen mee aandoet ontgaat de SBAB-medewerkers waarschijnlijk. Cliente overwoog al om de tent te gaan sluiten. We zijn wat onvriendelijk uit elkaar gegaan. De SBAB medewerker gaf mij bijvoorbeeld bij vertrek geen hand.

Ben benieuwd hoe het rapport er uit gaat zien na dit gesprek. Ik zie er nu al naar uit om bezwaarschriften te schrijven en een rechtszaak hierover te gaan voeren.