February 27, 2019

De fiscale verhouding met Nederland en Algemene Ouderdomswet

In 1964 werd de BRK ingevoerd. !964 was een goed jaar en niet enkel vanwege die invoering van de Belastingregeling voor het Koninkrijk zoals deze rijkswet heet; het was ook mijn geboortejaar en ik heb mij laten vertellen dat voor veel Franse wijnen het ook een bijzonder goed moet zijn geweest.

Met ingang van 2016 is de BRK grotendeels komen te vervallen. Voor de verhouding tussen Nederland en Curacao kennen we een nieuwe rijkswet: Belastingregeling Nederland Curacao (BNC).

Opvallende wijzing is dat bijvoorbeeld de heffing over Nederlandse AOW niet langer is toegewezen aan het woonland -mocht u in Curacao woonachtig zijn- maar aan Nederland.

De Nederlandse belastingdienst is daar echter nog niet aan gewend en die heeft dus over de jaren 2016 tot en met 2019 geen inhoudingen van loonbelasting doen verrichten op deze uitkeringen die door de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank worden gedaan.

Dan geeft Curacao ook geen vrijstelling voor de heffing van inkomstenbelasting en ontstaat precies het omgekeerde van wat de bedoeling is van hetgeen de BNC wil bewerkstelligen.

Maar Curacao zou Curacao niet zijn als dat voor iedereen zou gelden. Inmiddels hebben wij aanslagen gezien van een client die nu in beide landen geen loon-en- of inkomstenbelasting heeft betaald. Curacao past de BNC toe en Nederland houdt niet in.

Dat is niet eerlijk en het is niet goed maar indien beide landen nou gewoon de BNC goed toepassen is er niets aan de hand. Tot die tijd is het weer frobelen geslagen en roeien met de riemen die we hebben.

Ik voorzie weer lastige sessies met clienten die ik moet gaan uitleggen dat zij belasting betalen over AOW inkomen en de buurman niet.

Kan er echt niets aan doen.