September 26, 2016

'Vrouwen betalen door fout fiscus 15 miljoen euro te weinig belasting'

eptember 2016
|
 Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Vrouwen betalen door fout fiscus 15 miljoen euro te weinig belasting' 

Twee vrouwen hebben doordat een belastingdienstmedewerker een punt voor een komma aanzag 15 miljoen euro te weinig belasting betaald over hun erfenis.
De Noord-Hollandse vrouwen kregen in eerste instantie in 2013 een bericht van de belastingdienst dat ze 3.200 zouden moeten betalen, meldt Het Parool
Dat bedrag betaalden ze, maar bleek flink te laag. De vrouwen hadden namelijk een erfenis ontvangen van 37 miljoen euro per persoon.
Een medewerker van de belastingdienst bleek bij de aangifte een punt voor een komma te hebben aangezien en dacht dat het ging om een bedrag van 37.000 euro per persoon.

Naheffing

Toen de fout werd ontdekt, stuurde de fiscus een naheffing van ruim 7,5 miljoen euro per persoon. De vrouwen spanden een rechtszaak aan tegen de belastingdienst, maar verloren die.
Volgens de uitspraak in hoger beroep ging het om een menselijke fout die de belastingdienst niet kan worden verweten en hadden de vrouwen kunnen begrijpen dat het om een vergissing ging.

September 18, 2016

Zit je vrijdagmiddag op kantoor...............

Komt de bode van de Curacaosche Courant twee grote -hele grote- enveloppen brengen. De Curacaosche Courant wordt niet bezorgd zoals een gewone krant maar komt ongeveer een keer per kwartaal langs met alle afleveringen uit het verleden. Vaak met belangrijke medededelingen want het is ook een officieel berichtenorgaan.

Wellicht nog belangrijker is dat de publicatiebladen van de overheid meekomen. Deze publicatiebladen bevatten onze nieuwe wetgeving en aanschrijvingen van de overheid. Ook wetswijzigingen worden opgenomen in de publicatiebladen.

Tussen de publicatiebladen welke wij afgelopen vrijdag ontvingen troffen wij ongeveer 80 pagina's aan aan fiscale wetswijzigingen. Een deel reparatiewetgeving, een deel met betrekking tot de wetgeving met betrekking tot de verschrikkelijke fiscale kassaregistratie en ga maar door.

Voor fiscalisten levert dit uiteraard weer inkomen op. Fiscale posities van clienten dienen tegen het licht te worden gehouden en wellicht te worden aangepast. Klinkt als een goed verdienmodel. Toch ben ik tegen dit soort operaties. Onze fiscale wetgeving is van hoog niveau; vaak van te hoog niveau gelet op het niveau van onze samenleving. Het bevat teveel mechanismen waar de overheid teveel controle vooraf heeft maar niet over de mankracht beschikt om handen en voeten te geven aan deze controlemogelijkheid.

Kortom, het is allemaal te ingewikkeld, sluit niet aan op onze samenleving, levert teveel kosten op voor burgers en ondernemers en een visie ontbreekt ook.

Wat mij betreft moet het allemaal anders. Dat onze op het buitenland gerichte wetgeving complex is levert weinig schade op. Maar voor onze lokale economie ontbreekt aansluiting met de realiteiten van onze samenleving.

De overheid zou er goed aan doen om de wetgeving te vereenvoudigen en zich meer richten op heffing op invoer van producten dan op het initieren van complexe lokale wetgeving. In die zin blijft het ondermeer enorm spijtig dat jaren geleden de prima functionerende algemene bestedingsbelasting werd vervangen door de huidige omzetbelasting,

Zoals de Engelstaligen zeggen: There is an elephant in the room. Laten wij deze olifant bespreekbaar maken.

September 15, 2016

8 reasons why the billable hour is the cockroach of the legal sectorWe are all well aware of the commonly cited ‘fact’ that cockroaches will be the lone survivors following a nuclear holocaust.  But what does the indestructibility of cockroaches have to do with alternative fee arrangements and the legal sector, you ask?  In short, despite being hated by most clients and subjected to significant pressures for many years now, time-based billing has refused to die.  In fact, in my experience, time based billing remains the dominant billing method for most legal work completed by large commercial law firms.  This article examines the reasons why the billable hour seems impervious to extreme destructive forces (much like cockroaches) and the factors that may be holding back firms and clients that want to embrace alternative fee arrangements.
Accounting systems
Most firms utilise accounting software designed to record tasks completed by lawyers exclusively on the basis of the time spent by them completing that task.  This laser-like focus (of the software and systems) on time makes it difficult, if not impossible, for firms to capture the value of the work on the basis of any other measure.  Put simply, current legacy software and systems are simply not flexible enough to offer, manage and track different forms of fee arrangements.
In short, despite being hated by most clients and subjected to significant pressures for many years now, time-based billing has refused to die.
Management focus
As well as recording tasks on the basis of time spent, accounting systems in turn generate reports for management to measure the productivity of their staff, the capacity of the firm and the work being carried out for clients.  Following the heavily influential work of David Maister in the 1990’s, large commercial law firms have been obsessively focussed on capacity, utilisation and recovery rates – largely measured (or at least grounded) on the basis of time spent.  Financial targets are set, budgets are devised and remuneration structures are determined by reference to the number of hours available (if not expected) to be sold.
Tradition and culture
Commercial law firms are very traditional, apprentice-based cultures commonly dominated by ‘alpha’ type personalities competing with one another.  As such, many of these firms have developed heavily entrenched cultures that expect, admire and reward staff that spend long hours in the office.  “Pulling an all-nighter” is an experience worn with a badge of pride and employees intuitively understand that in order to be seen to be working hard, they have to spend long periods of time in the office.  In other words, the traditions and culture of an organisation have entrenched among lawyers the view that time equals value.
It is easier for lawyers to repeat what they have always done, rather than to educate themselves on different pricing models and, in fact, traditions, culture, software and systems are an immediate disincentive for lawyers to do so.
Remuneration structures
For many firms, the more you bill, the more that you are worth.  In addition, partnership remuneration structures are designed to encourage lawyers to bill clients as much as they can.  When coupled with legacy accounting systems, management focus on time and the entrenched traditions (all discussed above), this has led to staff being remunerated (in terms of salary and also bonuses) based largely on how much work they do or time they spend doing it.  It never ceases to surprise me how motivated many lawyers are by remuneration: if you are rewarding staff for time spent, then there is no incentive for them to explore fee arrangements based on other concepts, such as value. 
Ignorance
Because of the traditions and cultures of large commercial law firms and the software and systems that support them, many lawyers are ignorant of the different alternative fee arrangements that could be (and in some markets) are offered to clients.  While most lawyers would be aware of fixed fee arrangements, these are in reality merely a variation of the time-based billing model.  It is easier for lawyers to repeat what they have always done, rather than to educate themselves on different pricing models and, in fact, traditions, culture, software and systems are an immediate disincentive for lawyers to do so.
...as they are aware of the commercial pressures placed upon partners in large commercial law firms, many general counsel are suspicious when offered alternative fee arrangements by their lawyers.
Trust
While many clients say that they are tired of time-based billing and are open to the idea of using alternative fee arrangements, many are suspicious of the different fee arrangements currently on offer.  Because many general counsel have been trained in large commercial law firms, they are familiar with and therefore comfortable with time-based billing.  In a sense, it is, as the saying goes, 'better the devil you know'.  In addition, as they are aware of the commercial pressures placed upon partners in large commercial law firms, many general counsel are suspicious when offered alternative fee arrangements by their lawyers.  By this, I mean that they are suspicious in that they do not believe that law firms would be willing to offer them an alternative fee arrangement unless it offers at least as much profit as the time-based billing approach (if not more).
Regulation
For many years, many common law jurisdictions have placed regulatory limits on lawyers offering their clients different fee arrangements, particularly those that involve some sort of success fee or uplift.  These regulatory limits have reinforced time-based billing as the primary method of charging for legal services and discouraged lawyers from exploring alternatives where they share with the client some or all of the risk of the matter in the hope of benefitting from its upside.  Importantly, over the past few years, regulatory restrictions on alternative fee arrangements and firm structures have started to loosen in certain common law countries, including Canada, parts of the United States and in the United Kingdom.
Time-based billing discourages innovation
As noted in my earlier article, “10 things that law firms are doing to kill innovation”, commercial law firm partner, as the owners of the business, are understandably focussed on the bottom line.  Any initiatives that have the immediate effect of taking lawyers away from fee-earning activity, say due to investigating and experimenting with the development of new billing models, will be viewed with considerable suspicion.  The unfortunate reality is that too many partners (and lawyers) are so busy working in the business that they don’t commit the time to work on and improve the business. 
Conclusion
Ultimately, I think that it is unlikely that time-based billing and the billable hour will ever completely die out.  Rather, what we will see is the re-positioning of this billing model from the only billing model being offered to clients, to an understanding that it is simply one of many.  As client demand for different approaches to billing and more innovative fee arrangements grow, then partners of larger commercial law firms will be forced to meet these demands or see the work go elsewhere.  Ironically, many of the same reasons that have ensured that time-based billing has survived for so long, will then greatly reduce its prevalence, even if never rendering it extinct.

September 13, 2016

Due to the fire at Sentro Pro Arte our offices will not open this morning

And may remain closed for the day. We shall keep you posted, Thank you for understanding.http://curacaochronicle.com/main/breaking-news-centro-pro-arte-national-theater-on-fire/

September 03, 2016

Procederen in het belastingrecht; wat is dat nou eigenlijk?

Procederen neemt steeds meer plaats in in onze praktijk. Maar wat is dat nou eigenlijk en hoe gaat dat?

Het begint met een belastingaanslag waar u het niet mee eens bent. De fiscus heeft de neiging om vaak af te wijken van ingediende aangiften. Met name bij de inkomstenbelasting is dat schering en inslag. Maar kan uw bedrijf bijvoorbeeld een boekenonderzoek van de Stichting Belastingaccountantsbureau hebben gehad. De fiscus volgt in bijna honderd procent van de gevallen het door dit bureau opgeleverde rapport, dat eigenlijk niet meer dan een advies aan de fiscus is. Ook dan komen er aanslagen en gaan we procederen. Dat procederen begint door binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag in bezwaar te gaan bij de fiscus. Het is van belang dat het voor de fiscus herkenbaar is als een bezwaar. De eenvoudigste manier om dat te doen is omdat te melden met woorden als: "Wij komen in bezwaar tegen de aan ons opgelegde aanslag" en dan moet je aangeven welke aanslag het is, van welk jaar en met welk aanslagnummer.

De fiscus heeft absoluut gevoel voor humor want meestal volgt dan een afwijzende beschikking met een tekst als "De door u aangebrachte argumenten geven geen aanleiding om aan uw bezwaar tegemoet te komen. Uiteraard had u verzocht om te worden gehoord indien de fiscus zou overwegen om niet op uw bezwaar in te gaan. Ik ben 21 jaar belastingadviseur in Curacao en welgeteld een keer gehoord door een medewerker van de belastingdienst. Dus reken er niet op dat dat gebeurt. Op dat niet horen staat helaas geen sanctie voor de fiscus.

Goed dan gaan we een stapje verder en we richten ons tot de belastingrechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Wat we gaan indienen heet een beroepschrift. Dat beroepschrift moet aan een aantal eisen voldoen. Ondermeer moet duidelijk zijn tegen welke beschikking u in beroep gaat. Ik doe die meestal als eerste productie bij het beroepschrift. U moet goed beargumenteren waarom u het niet eens bent met de fiscus en duidelijk aangeven hoeveel u belasting u wel meent te moeten betalen of terugkrijgen. U zult vervolgens uitgenodigd worden door de griffie om voor de rechter te verschijnen. Als het goed is heeft u vantevoren een verweerschrift van de inspecteur ontvangen.
U gaat iets eerder dan het tijdstip het gerechtsgebouw op een hardhouten bankje plaatsnemen waarna u -reken op enige vertraging- naar binnen wordt geroepen door de griffier. Bij binnenkomst ziet u dan dan twee rechter (een is momenteel in opleiding) en de griffier die u net heeft binnengeroepen. U zit aan de linkerkant en de Inspecteur aan de rechterkant. De Inspecteur wordt tegelijk met u naar binnengeroepen. De zaak wordt afgeroepen en u krijgt het woord. Het is overigens niet onverstandig door voorbereid te komen. Dat doet u door een pleitnota op te  stellen. Neem flink wat kopieen mee. U geeft de eerste kopie aan de rechter, de tweede aan de rechter in opleiding en derde aan de griffier. Dat hoeft op zich niet maar u doet de griffier daar wel een plezier mee. De vierde geeft u aan de Inspecteur. Dan kunt of dat verhaal oplezen of gebruiken als geheugensteun om uw verhaal te doen. Belangrijk is ook dat u onderaan de pleitnota schrijft dat de pleinota deel uitmaakt van de gedingstukken en u moet de pleinota ondertekenen. Als u het woord heeft gehad stelt de rechter u wellicht een aantal vragen en dan krijgt de inspecteur het woord. In mijn ervaring stelt de inspecteur geen pleitnota op maar herhaalt veelal de inhoud van haar verweerschrift. Ik schrijf haar omdat statistisch de kans erg groot is dat de inspecteur een dame is. Dan volgen wellicht nog wat vragen over een weer; het is allemaal een stuk informeler dan in het civiele proces en dan wordt u vriendelijk verzocht om de zaal te verlaten. De rechter doet dan uitspraak. Wij ontvangen die per email tegenwoordig en na ontvangst bellen we de client dat we gewonnen hebben.

Helaas niet altijd. Onlangs verloren wij een zaak en wij zijn er van overtuigd dat dat onterecht is. Het betreft een kwestie waar Nederland een rol in speelt en ook de Nederlandse adviseur is van mening dat wij hadden moeten winnen. Dus wij zijn in hoger beroep gegaan bij het Hof. In mijn ervaring in andere juridische kwesties is het Hof nogal wat formeler in zijn benadering van rechtzoekenden dus een wat formelere proceshouding is dan op zijn plaats. Bij een Hofzitting zijn er immer drie rechters. De rechter in eerste aanleg deelde mij afgelopen week mee dat die rechters gevonden zijn. Wij schijnen het eerste kantoor op Curacao te zijn dat een fiscale hoger beroepzaak heeft aangespannen dus ook de eerste die in deze tak van sport ervaring gaat opbouwen. Uiteraard houden wij u op de hoogte.