May 09, 2017

Een centrale bank directeur en pensioenopbouw in eigen beheer

Opeens werd Curacao opgeschrikt door het bericht dat de directeur van de Centrale Bank werd verdacht van fiscale fraude en daarmee met witwassen.


Wat is er aan de hand? Uit de krant begrijp ik dat deze directeur pensioenpremies zou hebben afgetrokken van fiscale inkomen om deze af te storten in een eigen pensioenlichaam. Waarom is dat vreemd en waarom kan dat niet?
Werknemers kunnen fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen. Dat werkt als volgt. In beginsel is alles wat een werknemer ontvangt van een werkgever loon en dus belast voor de loonbelasting en later wellicht voor de inkomstenbelasting. Dat geldt dus ook voor het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het zou natuurlijk enorm onhandig uitpakken als loonbelasting zou drukken op pensioenpremies die nog niet tot inkomen aanleiding geven. Daarvoor heeft de wetgever dan ook de zogenaamde omkeerregel bedacht. Eerst bij uitkering worden pensioenen belast; werkgeversdeel pensioenpremies worden niet tot het loon gerekend en het werknemersdeel is aftrekbaar. De gezamenlijke pensioenpremies worden afgestort bij een pensioenverzekeraar of een pensioenlichaam dat verbonden is aan de werkgever.

Voor mensen die 10 procent of meer van de aandelen bezitten in een vennootschap waarvan zij directeur zijn geldt een extra mogelijkheid. Zij mogen in eigen beheer opbouwen. Dat gaat dan weer op dezelfde wijze. Werknemersdeel is aftrekbaar en werkgeversdeel niet belast en bij latere uitkering wordt belasting geheven.

Onze Centrale Bank directeur kan derhalve enkel (voor zijn Centrale Bank salaris) fiscaal gefacilieerd in eigen beheer pensioen opbouwen indien hij tien procent of meer van de aandelen in de Centrale Bank aanhoudt. In tegenstelling tot de FED en de centrale van bank van Engeland zijn de aandelen van onze Centrale Bank niet in prive-handen waardoor het er sterk op lijkt dat er inderdaad iets vreemds is gebeurt. Natuurlijk mag je dan pensioen opbouwen maar dan mag je niet de premies aftrekken van je inkomen. Tenzij er voor onze Centrale Bank president uiteraard een uitzondering is gemaakt maar die zal dan tegen de wet zijn omdat onze fiscale wetgeving hiervoor geen ruimte biedt.