August 22, 2023

Een Caribisch paleis, de onroerendezaakbelasting en het investeringsklimaat

 Met ingang van het jaar 2014 is de grondbelasting vervangen door de onroerendezaakbelasting. Dit ging gepaard met een omvangrijke herwaardering van de bestaande (en bekende) onroerende zaken in Curacao. Het toptarief bedraagt 0,6%. De waarde wordt telkens voor een periode van vijfjaar vast gesteld voor wat genoemd wordt een vijfjarig tijdvak.

Er zijn velen die nog immer niets te klagen hebben over de aan hen opgelegde aanslagen onroerendezaakbelasting omdat om mij onbekende redenen een zeer schappelijke waarde wordt aangehouden door de fiscus.

Anderzijds is het onmiskenbaar dat vele onroerende zaken in de afgelopen periode een forse waardestijging hebben ondergaan. Er ligt klaarblijkelijk veel druk op de onroerendgoedmarkt en iedereen ziet wel verkooprijzen waarvan je even rechtop gaat zitten. Een leveringsakte van een notaris dient geregistreerd te worden vanwege de Registratieverordening 1908. Hetgeen maakt dat de inspecteur der belastingen in beginsel op de hoogte is van de reele waarde van een net verkocht pand. Een koper mag er dan ook op rekenen dat na afloop van een vijfjarig tijdvak -of wellicht zelfs eerder- hij geconfronteerd met een onverwachte stijging van zijn onroerendezaakbelasting.

Er zijn een aantal wijken op Curacao waarvan een ieder weet dat huizen daar bijna per definitie een hoge waarden hebben. Gedacht kan worden aan Jan Sofat, Oud Jan Thiel, Cas Grandi, Blue Bay, Coral Estate en Seru Boca Estate. Er zullen er meer zijn en voelt u zich niet beledigd indien ik uw chique wijk per ongeluk overgeslagen heb.Die wijken zullen over het algemeen bevolkt worden door mensen met centjes maar niet altijd. 

Er zijn voldoende gevallen bekend van mensen die in een van de genoemde wijken ooit gekocht of gebouwd hebben en nu tot hun verbazing moeten erkennen dat er zich onverwachte waarde-stijgingen hebben voorgedaan. 

Voor een aantal van hen is de onroerendezaakbelasting ondragelijk hoog.

Voor een aantal is deze niet ondragelijk hoog maar gewoon hoog. De vraag is wat dat betekent voor het investeringsklimaat.

Een huis met een waarde van ANG 4 miljoen wordt jaarlijks getroffen met ANG 22.900,-- aan onroerendezaakbelasting.

Er kan derhalve een sociaal probleem optreden; moet je mensen die al 30 jaar of langer in een huis wonen zo ongeveer dat huis uitdrijven omdat zij hun jaarlijkse onroerendezaakbelasting niet kunnen opbrengen of zou je in dergelijke gevallen iets sociaals moeten doen waardoor -vaak inmiddels- gepensioneerden in hun huis kunnen blijven wonen.

En zou je niet vanwege het investeringsklimaat bijvoorbeeld kunnen vastleggen dat de onroerendezaakbelasting gemaximeerd wordt tot een bepaald bedrag. Zelf denk ik daarbij aan bijvoorbeeld het vaststellen van een maximum te betalen bedrag per vijf-jarig tijdvak. Je zou kunnen beginnen met maximaal ANG 25.000,-- per jaar en dat dan per vijf jaar kunnen indexeren.

Dan nog een punt van aandacht. De onroerendezaakbelasting in het jaar van aankoop/verkoop wordt bij koper en verkoper ingehouden door de notaris. Let dus op dat indien er een aanslag onroerendezaakbelasting wordt opgelegd over dat jaar u die aanslag doorstuurt naar de notaris met het verzoek om die aanslag te betalen.