December 25, 2015

It's X-Mas. The world has come to a halt.


It's X-Mas. The world has come to a halt. Time to reflect upon yourself. You are your own master. 
Did I use my powers with wisdom? When I stand before that mirror what do I see? 

The world can only become a better place when people, instead of trying to change others, start working on themselves. I wish all readers of this message a beautiful 2016.

December 23, 2015

Miljoenenbeslag OM bij hoofdverdachte van KPMG fraude

MEEST GELEZEN

2 REACTIES

Oh, het beslag is maar op 1 van zijn 5 BV's, niet eens op zijn zwarte geld en andere dubieus verkregen snuisterijen. Deze glibber laat zich echt niet 1,2,3 vangen, in zijn enge "nette" wereldje. 1 teiltje svp, ik word weer eens niet goed.
 Dhr. Ruward
Vasco van der Boon:
Witteboordencriminaliteit in het heel, heel groot:

https://youtu.be/TP4DktreZO4
 Dhr. Jurgens
Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.
PLAATS EEN REACTIE
U bent ingelogd als Dhr. Muller
Bij het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met de spelregels en het privacybeleid van FD.nl

December 16, 2015

De confrontatie

2016 gaat voor fiscalisten in Curacao een interessant jaar worden. Ik denk het jaar van de confrontaties met de fiscus. Waarom? Zoals besproken is ons fiscale procesrecht ingrijpend gewijzigd. Als eerste is van belang dat er een tweede instantie -hoger beroep- bij is gekomen dat maakt dat rechters in eerste instantie, wetende dat hun oordeel in hoger beroep aangetast kan worden, nog meer afgewogen gaan rechtspreken. Verder is van belang dat er permanent fiscale rechters in Curacao kunnen komen waardoor het procederen in fiscalibus niet beperkt blijft tot twee a drie keer per jaar. Het is geen geheim dat procederen voor de fiscus een crime is. Als de fiscale rechters er zijn ligt hun normale werk stil en het schrijven van een weerwoord op een beroepschrift kost veel tijd. Aan de andere kant van het spectrum is het wel zo dat de nieuwe wetgeving mogelijkheden biedt om zaken die het hoe dan ook niet zullen halen, bijvoorbeeld vanwege niet-ontvankelijkheid- nu niet meer voor hoeven komen hetgeen de belastinginspecteurs een boel werk zal schelen. De toekomst zal leren of het continue moeten procederen (nadeel voor de fiscus naar mijn idee) opweegt tegen het voordeel dat zaken nu wellicht efficienter kunnen gaan verlopen.Voor ons kantoor was het qua procederen een succesvol jaar zoals u wellicht heeft gemerkt aan onze blogs. De successen zijn enerzijds ontstaan door goede voorbereiding en anderzijds door, in een aantal gevallen, slechte voorbereiding van de fiscus. Ik heb een aantal keren geprocedeerd tegen een inspecteur die klaarblijkelijk op het laatste moment een zaak moest overnemen van een collega die ook niets aan voorbereiding had gedaan. Met een onderbouwd beroepschrift en een goede pleitnota kom je natuurlijk dan altijd ver tegenover een inspecteur die geen verweerschrift heeft geschreven en ook qua pleiten niet is voorbereid. Mijn verwachting is dat dat allemaal gaat veranderen in het jaar van de confrontatie 2016.

December 10, 2015

Fiscaal procederen in twee instanties; Het is er door!

Goed nieuws. Op 8 december 2015 hebben de Staten van Curacao (ons parlement) de landsverordening aangenomen die maakt dat we eindelijk in hoger beroep kunnen indien we het niet eens zijn met een belastinguitspraak van de lagere rechter. Veel gaat veranderen; wij zijn daar op voorbereid en hebben maanden geleden onze bezwaarschriften (de voorloper van de gerechtelijke procedure is het fiscale bezwaar) al aangepast.

Om het te vieren plaats ik een cartoon van "de rechter", getekend door mijn studiegenoot Jesse van Muylwijck die, lang geleden, is afgestudeerd op 17e eeuws vreemdelingrecht.


December 04, 2015

Mooie klus; een win/win-situatie

Een client die ons enige jaren geleden had verlaten -hij ging het zelf doen- wendde zich tot ons. Hij was in 2013 ontslagen, zijn werkgever sloot de deuren, en hij kreeg een ontslagvergoeding mee. Die ontslagvergoedingen zijn in beginsel belast tegen een bijzonder tarief. Er ligt een wat complexe berekening aan ten grondslag maar het tarief is nooit hoger dan 34 procent afhankelijk daar van hoe zwaar je "normale" inkomen in de heffing wordt betrokken. Client kreeg een aanslag van bijna 10 mille (shelu zeggen ze dan op Curacao) Antilliaanse gulden.

Beetje rekenen en ik kwam uit op een teruggaaf van 20 mille guldens. Zoals u weet gaat ons fiscale procesrecht veranderen en wij hebben ons daar nu op ingesteld door de bezwaarschriften zo op te stellen dat die meteen de rechterlijke procedure ingeslingerd kunnen worden zonder al te veel aanpassingen. Wij bespreken meteen de ontvankelijkheid, maken materiele (op de inhoud van de kwestie gerichte) bezwaren en formele bezwaren. In dit geval ook. Met  producties, keurig onderscheiden door gekleurde productiebladen.

Client was blij met het resultaat en uw belastingadviseur heeft plezier zijn werk. Dat is pas win/win.
Oh, en hoe maakt de ontslagen client het? Uitstekend want kwaliteit komt altijd boven drijven. De man heeft op persoonlijk en zakelijk vlak een moeilijke tijd gehad wat het extra mooi maakt dat wij de kans kregen om hem weer bij te staan.

December 02, 2015

Druk, druk, heel erg druk

Traditioneel is de decembermaand een drukke maand in ons vakgebied. Veel aangiften voor zowel particulieren en ook bedrijven moeten nog worden opgesteld en ingediend en sommige clienten hebben goede plannen en voornemens voor het nieuwe jaar en hebben daarvoor nog advies nodig. Dit jaar lijkt het wel of het extra zwaar gaat worden. Velen hebben tot het laatste moment gewacht om met hun informatie of vragen te komen.


Dat geldt voor ons kantoor maar ook voor de collega's zo merkte ik gisteren. Daarbij heeft de fiscus alle offshore vennoootschappen aangemaand om voor 6 december aanstaande hun achterstanden in te lopen. Wij zijn al gevraagd om twee van dergelijke vennootschappen bij te staan om achterstanden van zes jaar in te lopen. Geen probleem; u vraagt, wij draaien.

November 29, 2015

Procederen in belastingzaken

Als het bezwaar tegen een opgelegde belastingaanslag wordt afgewezen is er nog maar 1 mogelijkheid om uw recht te halen; procederen voor de belastingrechter. Ik ben belastingadviseur sinds 1993 en sinds 1995 oefen ik dat vak uit op het prachtige eiland (in het prachtige land) Curacao. In 1996 heeft mijn toenmalige werkgever, Harry Canters, mij als belastingadviseur doen inschrijven bij de Raad van Beroep voor Belastingzaken.


Toch procedeerde ik pas voor de eerste keer in 2001. Een administrateur had zich tot mij gewend omdat hij een zaak had aangespannen maar vervolgens niet wist wat te doen. Toen de rechters mij zagen zeiden zij in koor: "U bent een ervaren belastingadviseur", hetgeen aan mijn  statuur bij de administrateur natuurlijk geen afbreuk deed. Ik heb weinig gezegd maar het was een eclatant succes. Inmiddels ben ik gelouterd ook in het procederen. Naar mijn idee zijn twee zaken van belang: (1) goede voorbereiding en (2) altijd lastig, enige mate van spitsvondigheid ter zitting. Gevoel voor humor werkt daarbij ook heb ik gemerkt.
Zorg derhalve dat uw gemachtige een goede nachtrust heeft gehad voor hij/zij ter strijde trekt.

De zaken die er een beetje toe doen worden sinds enige tijd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Laatst werd ik gefeliciteerd door mijn collega's met een behaald succes. Bleek dat men verzuimd had mijn naam weg te halen:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:ORBBACM:2015:31&keyword=onroerende+voorheffing

November 20, 2015

Tjako Streefland. Royale uitdaging: Open brief aan Zijne Majesteit de Koning


19 NOVEMBER 2015 09:29 , door Accountancy Vanmorgen
Majesteit, duidt u mij niet euvel dat ik u benader middels dit schrijven. Tijdens de recente begrotingsbehandeling van Algemene Zaken kwam uw belastingpositie aan de orde. Een deel van de Tweede Kamer heeft toenemende moeite met uw gedefiscaliseerde positie. Voor de goede orde: u geniet geen ongelimiteerde fiscale vrijstellingen.

Grondwettelijk is vastgelegd dat u geen inkomstenbelasting betaalt over uw werktoelage (uw uitkering), het deel van uw vermogen dat u nodig heeft ter behoorlijke uitoefening van uw ambt, alsmede komen u bepaalde successierechtelijke vrijstellingen toe. U bent onschendbaar, zo bepaalt de Grondwet. Hierdoor kan bezwaarlijk worden gesteld dat u onder gezag staat van de overheid of wellicht erger – indachtig de volatiliteit van het Gesundes Volksempfinden – het volk. Als wij verder de gelijkgesteldenregeling en de fictieve dienstbetrekking laten voor wat die zijn, moge duidelijk zijn dat uw werkrelatie met het Koninkrijk der Nederland niet geregeerd wordt door de regels van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Derhalve zal ingeval u belasting moet gaan betalen over uw jaarlijkse uitkering, inhouding van loonbelasting en premies werknemers verzekeringen niet aan de orde zijn. Hoe dan wel uw inkomen van de Staat te duiden? Resultaat uit overige werkzaamheden of misschien zelfs wel winst uit onderneming? Tot voor kort kon in ons land – uw land – voor een dergelijke arbeidsrelatie een zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) worden aangevraagd. De VAR loopt echter op zijn laatste benen en zal aanstonds vervangen worden door de Wet
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Uw contract met het Rijk (heeft u eigenlijk een overeenkomst?) kan nu voorgelegd worden aan de Belastingdienst, waarbij de mate van (on)zelfstandigheid wordt getoetst. Er zijn rigoureuze maatregelen denkbaar teneinde uw belastingpositie te optimaliseren. Wat te denken van een zetelverplaatsing naar een fiscaal vriendelijke én wellicht ook nog bevriende natie? Toegegeven: een koning die in een ander land zijn hoofdkantoor (paleis) vestigt, dan wel offshore gaat louter vanwege fiscale motieven, zal daarvoor de handen niet op elkaar krijgen van zijn onderdanen. Wel kan het in uw geval de moeite lonen om het belastingverdrag met Argentinië nader te bestuderen. Hoe dat ook zij, een puur binnenlandse aanpak zou ook kunnen volstaan. U bezit immers één of meerdere rijksmonumenten. De voor uw rekening komende onderhoudskosten kunnen leiden tot een substantiële belastingaftrek. In plaats van koninklijke revenuen voor ’s-Rijks belastingen, kan een slimme aanpak van uw belastingpositie leiden tot een uitholling van de schatkist. Het is maar de vraag of de ijverige volksvertegenwoordigers, die u in het vervolg willen laten voorzien van blauwe enveloppen in uw koninklijke brievenbus (‘deurmatmomenten’), hierbij stilgestaan hebben. Het is nog niet zover, maar het kan geen kwaad u op uw (belasting) positie te beraden. Het kan geen kwaad wat te lobbyen bij Kamerleden.  Heeft u nagedacht over de vreemde situatie die kan ontstaan als de wet terzake van uw belastingvrijstelling toch gewijzigd gaat worden? Elke wet is voorzien van de preambule Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Verder ondertekent u elke wet. Ziet u dat wel zitten als uw fiscalisering aan de orde is? Niet getreurd: ook dan is er een uitweg. Herinnert u zich de koning van onze zuiderburen die ooit door zijn regering tijdelijk in de onmogelijkheid werd gesteld om te regeren, terzake van een wetsvoorstel dat hij weigerde te ondertekenen. Een kortstondige abdicatie behoort derhalve tot de mogelijkheden. Alles op rij gezet, strekt in uw situatie advisering en bijstand door een bekwame belastingadviseur / accountant tot de aanbeveling.
Uw belastingadviserende onderdaan! 
Tjako Streefland directeur Taxpartners, Loosdrecht.
Deze column op papier lezen? Deze column is eerder verschenen in de papieren Accountancy Vanmorgen.

November 17, 2015

EU Savings Directive repealed

 European Union
Posted on 17-11-2015
On November 10th 2015, the European Council announced that the EU Savings Directive 2003/48/EC (EUSD) has been repealed in order to eliminate the overlap with other legislation developed in the aspect of preventing measures of tax evasion.

Brief Background

The 2003 EUSD, which originally came into effect on 1 July 2005, was introduced as an European approach to attacking banking secrecy. It provides a mechanism whereby EU Member States automatically exchange information about interest earned in one Member State by a resident of another Member State. Only Belgium, Luxembourg and Austria were entitled, during a transitional period, to levy a withholding tax at a rate of, currently, 35% in place of information exchange. Belgium switched, in January 2010, to the automatic exchange of information. From 1 January 2015, Luxembourg will apply the automatic exchange of information on interest payments made by a paying agent established in Luxembourg to individuals resident in another Member State. The first information exchange will take place in early 2016 with respect to interest payments made in 2015.
Although the legal scope of the EUSD does not extend outside the EU, certain jurisdictions, such as Switzerland, Jersey, Guernsey and the Isle of Man, have agreed to put in place legislation that supports the aims of the EUSD with bilateral agreements with all EU Member States. The EU savings agreements with Switzerland introduced equivalent measures, based around Switzerland paying agents withholding tax of 35% from certain payments to EU residents, with that tax being (mostly) transferred to the Member States of residence of the taxpayer and being (fully) available as a credit or repayment in that Member State upon full declaration of the income by the taxpayer. To avoid the withholding tax, the account holder has an option of disclosure to the Tax administration of his Member State.

Amended EUSD

Since 2009, on the basis of a proposal presented by the European Commission in November 2008, the EU has broadly agreed on enhancements that need to be made to strengthen the EUSD, mainly by extending its product scope, adding rules for identifying the owners of interest and dealing with artificial or tax exempt intermediary structures. On April 15, 2014 the Council Directive 2014/48/EU of 24 March 2014, amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments was published. In addition to the wider range of financial products (this would include life insurance contracts, as well as a broader coverage of investment funds), the amended EUSD will also extend the scope of the savings tax rules to payments made to a significantly broader range of entities such as trusts and foundations.
The proposed amendments were approved by the European Council on 24 March 2014 with the adoption of Directive 2014/48/EU. Member States were now required to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the amended EUSD by 1 January 2016. The automatic exchange of information concerning income from securities and life insurances, and concerning the interest payments to entities and legal arrangements would be effective as of 1 January 2017.

EUSD Repealed

The EUSD was repealed following the introduction of a series of measures aimed at preventing tax evasion, and because of developments that are to usher in automatic tax information exchange. In December 2014, the Council adopted Directive 2014/107/EU, which brings interest, dividends, gross proceeds from the sale of financial assets and other income, and account balances within the scope of the automatic exchange of information between member states. The Directive provides for the implementation of the single global standard on the automatic exchange of information developed by the OECD. It will enter into force on January 1, 2016, and member states will begin exchanging the information required by the end of September 2017. Austria will apply the Directive a year later than other EU member states.
Article contributed by Dirk De Wolf on linkedin

Haast bij naheffen geen excuus voor afzien horing


dinsdag 17 november 2015 Remco Latour 91x gelezen
De omstandigheid dat de naheffingstermijn dreigt te verlopen is op zich onvoldoende reden om een naheffingsaanslag btw op te leggen voordat de belanghebbende over het voornemen daartoe wordt ingelicht en daarover wordt gehoord. Zo luidt het oordeel van de Hoge Raad.
De Hoge Raad stelde in zijn arrest voorop dat de verplichting om de rechten van de verdediging te eerbiedigen (verdedigingsbeginsel) een beginsel van het recht van de EU is. Dit beginsel geldt als besluiten worden genomen die vallen binnen het toepassingsgebied van het Unierecht. Grondrechten zoals het verdedigingsbeginsel hebben overigens geen absolute werking. Een beperking van deze rechten is toegestaan als daarmee een of meer doeleinden van algemeen belang wordt gediend. En dan nog mag deze beperking geen onevenredige ingreep zijn die de gewaarborgde rechten in de kern aantast. De dreiging van het verstrijken van de naheffingstermijn en het naderend faillissement van de belastingschuldige zijn geen omstandigheden die een beperking van het verdedigingsbeginsel zonder meer rechtvaardigen. Ook had Hof Den Haag in de voorafgaande zaak het verzoek om een onderzoek ter plaatse onvoldoende gemotiveerd afgewezen. Daarom verwees de Hoge Raad de zaak door naar een ander hof.

Wet: artikel 8:50, eerste lid Awb

Mijn insteek: ben nu zo een 23 jaar belastingadviseur, schrijf dagelijks bezwaarschriften en ben in mijn leven een keer (telefonisch) gehoord. Was zo verbaasd dat ik er zelfs over geblogd heb.

November 08, 2015

Fiscus vraagt informatie aan Zwitserland en dreigt zwartspaarders

Zwartspaarders met een rekening in Zwitserland voelen de druk toenemen. De Nederlandse fiscus vraagt aan Zwitserse banken informatie over (bijna) alle Nederlandse zwartspaarders. Nu zijn groepsvragen gesteld aan de UBS. Zelfs als die vragen te ruim zijn gesteld en Zwitserland ze daarom niet gaat beantwoorden, bestaat een risico dat informatie over de zwartspaarder via een omweg toch op het bordje van de fiscus terecht komt. Van buitenlandse (niet Zwitserse) spaarders kunnen namelijk naam en toenaam in hetBundesblatt worden gepubliceerd. Is er dan echt geen andere uitweg meer mogelijk dan zo snel mogelijk alsnog inkeren?
Zurich, Switzerland - September 9, 2012: Main entrance of the Swiss bank's Credit Suisse headquarter on Zurich Paradeplatz.
Fiscus vraagt informatie aan Zwitserland en dreigt zwartspaarders
De Nederlandse Belastingdienst heeft over een grote groep spaarders aan de Zwitserse UBS informatie gevraagd[1]. De Belastingdienst weet niet over wie het gaat. De gevraagde informatie betreft iedereen die meer dan €1.500 heeft of heeft gehad. Dat is dus extreem ruim en ruikt naar een fishing expeditie: te vaag. Nederland baseert dit verzoek op een verdrag met Zwitserland over fiscale gegevensuitwisseling uit 2011. Maar in dat verdrag is niets over groepsverzoeken geregeld. De fiscus dreigt dat wie niet alsnog zichzelf ‘vrijwillig’ meldt, een boete van 300% boven het hoofd hangt. Zolang de naam van een individuele zwartspaarder nog niet bij de Belastingdienst bekend is – althans hij of zij dat nog niet hoeft te weten – is in principe inkeer nog mogelijk.
Mag dat?
In 2014 is het met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2013 op grond van de Zwitserse wet[2] over ‘internationale Amtshilfe in Steuersachen’ mogelijk voor buitenlandse fiscale autoriteiten om een ‘groepsverzoek’ te doen aan Zwitserse banken. Een nadere Zwitserse regeling[3] bepaalt dat het wel om een ‘gedetailleerd omschreven’ groep moet gaan. Daarvóór was alleen een individueel informatieverzoek mogelijk over identificeerbare personen. Qua periode zou de als ‘groepsverzoek’ gevraagde informatie dus kunnen worden verstrekt.
Een groepsverzoek zou dan echter wel in ieder geval de volgende informatie moeten bevatten:
  • een gedetailleerde beschrijving van de groep;
  • een gedetailleerde beschrijving van de feiten en omstandigheden op basis waarvan het verzoek wordt gedaan;
  • een duidelijke en bewijsbare veronderstelling dat de spaarders binnen de groep hun vermogen niet in hun Nederlandse belastingaangifte hebben opgegeven.
Geldt niet voor Nederland
Hoewel de Zwitserse wet het dus mogelijk maakt om groepsverzoeken te doen, is dit niet mogelijk op basis van het verdrag met Nederland.[4] In dat verdrag is uitsluitend nog geregeld dat individuele informatieverzoeken kunnen worden gedaan. Een nieuw verdrag of aanvullend protocol van ná Zwitserse wetswijziging[5] is niet gesloten. Pas na invoering, vermoedelijk per 2018, van de overeenkomst tussen Zwitserland en de Europese Unie, gaat de nieuwe mogelijkheid om groepsverzoeken ook voor Nederland gelden.
Vissen mag niet
Zwitserland hoeft informatie niet te verstrekken als het verzoek te ruim is en daarom als ‘hengelen’ (fishing) wordt aangemerkt. De Zwitserse wet bepaalt uitdrukkelijk dat een informatieverzoek dat fishing inhoudt (‘Beweisausforschung’) niet wordt ingewilligd. Vissend ontvangt de Nederlandse fiscus dus geen informatie.
Maar waar ligt de grens tussen een ‘groepsverzoek’ en vissen? Voor het antwoord daarop kan worden gekeken waar Nederland – op dit moment – verdragsrechtelijk recht op heeft:
  • wel op informatie op verzoek,
  • niet op spontane informatieuitwisseling.
Als het verzoek zodanig ruim wordt geformuleerd dat eigenlijk wordt gevraagd: geef ons ‘spontaan’ gegevens over alle Nederlandse zwartspaarders, dan is een grens bereikt.
De door Nederland gevraagde informatie is zodanig breed dat – als een groepsverzoek wel mogelijk was geweest – dit zou moeten afstuiten op het visverbod. Nederland vraagt informatie over iedereen die:
  • een rekening had bij de UBS;
  • ergens in de jaren 2013-2014 meer dan € 1.500 op zijn rekening heeft gehad;
  • in Nederland woonde;
  • een brief heeft gehad van de UBS met de mededeling dat de rekening gesloten zal worden tenzij het vermogen netjes is opgegeven;
  • en daarop niet heeft gereageerd.
Oftewel: alle resterende zwartspaarders.
Publicatie in Zwitserse staatsblad dreigt?
De UBS heeft zijn rekeninghouders eerst zelf benaderd. De Belastingdienst wacht die informatie af. De Zwitserse overheid heeft vervolgens besloten dat die procedure openbaar moet worden gemaakt: dat kan leiden tot het met naam en toenaam vermelden van de individuele Nederlandse spaarders in de Zwitserse staatsblad (Bundesblatt). Dat zou niet voor het eerst[6] zijn.
 De Zwitserse autoriteiten hebben nu de spaarders geïnformeerd dat over hen informatie is gevraagd. Spaarders kunnen met een formuliertje ermee instemmen dat de gegevens over hen aan de Nederlandse Belastingdienst wordt verstrekt.
Catch-22?
Publicatie is zogenaamd niet bedoeld om mensen te plagen, maar om de betrokkenen in staat te stellen bezwaar te maken tegen informatieverstrekking aan Nederland. Dat is onnodig voor degenen van wie het adres bekend is. Wie niet in Zwitserland woont kan via publicatie in het Bundesblatt erop gewezen worden dat hij of zij bezwaar kan maken tegen informatieverstrekking. Maar dan weet ook de Nederlandse fiscus met naam en toenaam om wie het gaat.
 Die publicatie in het Bundesblatt zal echter alleen plaatsvinden als de zwartspaarder én geen gemachtigde heeft in Zwitserland, én bovendien niet op andere manier niet bereikt kan worden door de Zwitserse autoriteiten. De betreffende zwartspaarders hebben een brief gehad van de UBS, dus kennelijk zijn ze in ieder geval voor de UBS vindbaar. De UBS vraagt ze hierin om alsnog een gemachtigde te kiezen of een actueel adres in Zwitserland door te geven. Dit zal een risico op publicatie uitsluiten. De UBS waarschuwt dat als niet op zijn brief wordt gereageerd, rekening moet worden gehouden met publicatie ‘op anonieme basis’.
Alleen uitstel, geen afstel
 De UBS zou ontkennen dat het zwartspaarders gaat verklikken aan de fiscus. Wie niets doet, zal ‘alleen maar’ zijn rekening opgeheven zien per eind 2015: dan raakt de spaarder zijn geld kwijt.
De Europese Unie en Zwitserland hebben bovendien in mei van dit jaar een overeenkomst gesloten over het automatisch uitwisseling uiterlijk per 2018. Zwitserland gaat vanaf dan automatisch, dus zonder verzoek, gegevens uitwisselen over spaarders. Deze afspraken gaan volgens de huidige stand van zaken tot één jaar terug. De informatie die in dat kader gaat worden uitgewisseld gaat dus over de periode vanaf 2017. Als de rekening er in 2017 nog steeds is, dan ligt die informatie in ieder geval alsnog bij de Nederlandse Belastingdienst ‘op straat’.
De door de Nederlandse Belastingdienst aan de UBS gevraagde informatie lijkt veel te ruim en te vaag. De kans is zeer reëel dat het informatieverstrekking als vissen zal worden aangemerkt en om die reden uiteindelijk niet aan Nederland zal worden verstrekt. Het risico van openbare publicatie in het Bundesblatt is misschien wel groter maar kan worden voorkomen door tijdig een gemachtigde in Zwitserland aan te wijzen. Maar uiteindelijk zal Zwitserland vanaf in ieder geval 2017 automatisch gegevens gaan uitwisselen en lijkt op termijn inkeer – of ontdekking door de fiscus – onontkoombaar. 

[3] https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141828/index.html
[4] http://wetten.overheid.nl/BWBV0004082/
[5] http://wetten.overheid.nl/BWBV0004082/informatie
[6] https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2015/3573.pdf
- See more at: http://www.jaeger.nl/blog/nederlandse-zwartspaarders-in-zwitserland-onder-druk-bangmakerij/#sthash.YOateY89.dpuf