September 24, 2020

UBO-Register en mogelijke gevolgen voor onze eilanden

 Met ingang van 27 september 2020 (vreemd genoeg een zondag) geldt dat UBO's zich moeten inschrijven in het zogenaamde UBO-register in Nederland. Velen zullen daar niet blij mee zijn. Immers, er worden zaken openbaar gemaakt die iets kunnen zeggen over iemands vermogenstoestand. Zeker Nederlanders beschouwen vermogen als een prive-kwestie en vele rijkere Nederlanders staan dan ook nogal contre-coeur in bijvoorbeeld de Quote 500.

Maar goed het betreft een wettelijke verplichting en dus moeten we er mee aan de slag.

Als eerste een UBO- wat is dat? Het begrip komt uit de engelse taal en staat voor "Ultimate Beneficial Owner" wat zich laat vertalen als uiteindelijk gerechtigde. De UBO-wetgeving definieert dat als iemand die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben in een organisatie. Het criterium bij aandelenbezit is 25 procent of meer.

De achterliggende idee is om beter witwaspraktijken en anti-terrorisme financiering te voorkomen en te bestrijden uiteraard. Ook geld dat u en ik een beter idee kunnen krijgen met wie we nou precies zaken doen. Het UBO-register wordt opgelegd vanuit Europa.


Het Nederlandse systeem maakt dat indien een entiteit is opgericht naar het recht van Nederland men zich in het UBO-register dient in te schrijven als bijvoorbeeld sprake is van een besloten vennootschap. Dus de UBO van een in Nederland opgerichte vennootschap die ooit feitelijk is verplaatst naar Curacao valt onder deze wetgeving en dient zich in te schrijven. De tegenhanger daarvan is dat een buitenlandse vennootschap met een vestiging in Nederland geen verplichting heeft haar UBO's in te schrijven. Dat doet men dan weer in het land van oprichting.

Er zijn ook boel uitzonderingen zoals eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, Verenigingen van Eigenaren (van appartementsrechten), Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, publiekrechtelijke rechtspersonen, en andere privaatrechtelijke rechtspersonen. Van dat laatste vond ik in de literatuur voorbeelden als hofjes en gildes.

En als laatste dan het grote pijnpunt: wie mag het UBO-register inzien? Ik vrees dat een deel van de gegevens openbaar zijn. Iedereen mag bekijken van de UBO:

Zijn/haar:

Voor-en-achternaam;

Geboortemaand-en-jaar;

Nationaliteit;

Woonland; en

De aard en de omvang van het belang.

Degenen die gebruik willen maken van het inzagerecht kunnen dit doen door online een toegangscode aan te vragen.

Een deel van het register blijft wel vertrouwelijk. Enkel bevoegde autoriteiten hebben daarin inzage.


No comments:

Post a Comment