August 28, 2015

FATCA formulierenstrijd

Heeft u van uw bank rechtstreeks of bijvoorbeeld door tussenkomst van uw vermogensbeheerder/beleggingadviseur ook een formulier ontvangen. Een formulier dat met referte aan de Amerikaanse Fatca-wetgeving van u eist dat u allerlei onbegrijpelijke vragen beantwoordt.

Muller & Associates kan u bijstaan. Voor een vantevoren afgesproken bedrag vullen wij het Fatca-formulier tijdig en zorgvuldig voor u in. Heeft dat haast? Ja dat heeft haast want afgesproken is dat uw bank deze informatie voor 30 september aanlevert aan de Amerikanen.

Bel Peter op (**)5999 7374916 of email naar peter.muller@mullertax.com indien u hulp nodig heeft bij het invullen van het Fatca-formulier.

August 14, 2015

Fiscus overweegt jacht op superrijken

Fiscus overweegt jacht op superrijken

De Nederlandse Belastingdienst overweegt een speciale afdeling op te richten voor zeer vermogende belastingplichtigen. De fiscus zegt een onderzoek naar de haalbaarheid te zijn begonnen naar aanleiding van een aanbeveling van de rijkelandenclub OESO. Wanneer dit is afgerond, kan de Belastingdienst nog niet zeggen.
Rijke belastingplichtigen hebben veel meer kans om belasting te ontwijken en daarom moet er meer aandacht aan hen worden besteed, stelt de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst worden rijke belastingplichtigen oftewel Zeer Vermogende Personen 'niet als aparte doelgroep gezien'. 'Nog niet.'

De OESO adviseert internationale belastingdiensten met klem om actie te ondernemen. De organisatie uit Parijs kwam deze week met een rapport over de effectiviteit van belastingheffen en contateert tot haar eigen verbazing dat er nauwelijks landen zijn die de rijken flink aanpakken. Slechts 17 landen hebben zo'n afzonderlijke afdeling voor superrijken (High Net Worth Individuals, HNWI's).

Bureau in Ierland

Fiscus overweegt jacht op superrijken
© ANP
Zo heeft Ierland een bureau van 22 man opgezet voor mensen die meer dan 50 miljoen euro bezitten. Die eenheid haalde overigens slechts een half miljoen euro belastinggeld extra binnen.

Slechts vijf landen doen het erg goed. Uitgerekend Griekenland, dat bekend staat om zijn onmacht om belasting te heffen, wordt opgevoerd als schoolvoorbeeld. Het land zette halverwege 2013 een speciale dienst op van 125 man die in dat jaar al 73 miljoen euro extra binnen harkte; meer dan een half miljoen per persoon in een half jaar.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de grootste rijkendienst: 375 man. Deze dienst met 6.200 'klanten' haalde in 2013 ruim 220 miljoen pond aan belasting op (tegen de toenmalige wisselkoers: 250 miljoen euro). Australië haalt met 300 man een miljard Australische dollar (680 miljoen euro) binnen, meer dan 2 miljoen euro per ambtenaar.

Terecht

De OESO vindt meer aandacht voor belastingheffen op rijken terecht, omdat er steeds meer rijken zijn en omdat zij veel meer mogelijkheden hebben om de belasting te omzeilen. Een speciale eenheid binnen de Belastingdienst kan de kennis bundelen om die belastingontwijking te bestrijden.

In vijf jaar tijd steeg de rijkdom van alle miljonairs in de wereld bij elkaar met 20 biljoen (duizend miljard) dollar, tot 52,6 biljoen in 2013. In 2016 zal hun vermogen naar schatting 64,3 biljoen bedragen, ruimschoots een verdubbeling in zeven jaar. De rijkdom van de rijkste rijken steeg veel harder dan van de modale miljonairs.

Bijna nergens is Europa groeide het aantal miljonairs harder dan in Nederland: een groei van 16,5 procent in 2013, tot 173 duizend.

Volkskrant 14 augustus 2015

August 13, 2015

Kleine ondernemers regeling - een bijzonder fenomeen in de omzetbelasting

In onze omzetbelasting is een zogenaamde kleine ondernemers regeling opgenomen die als doel heeft - raadt het al- de kleine ondernemer te steunen. Een kleine ondernemer kan geen vennootschap zijn. Daar zou wel eens over nagedacht mogen worden door deze of gene want bijkans heel ondernemend Curacao doet dat vanuit een NV of BV met mogelijkerwijs allerlei ongewenste gevolgen en kosten.Een kleine ondernemer is pas klein in zijn tweede jaar. Een beetje een anomalie uiteraard want juist in het eerste jaar heb je steun nodig. De wetgever heeft anders geoordeeld. Stel u begint uw negosie in 2014 en heeft een omzet van minder dan ANG 30 mille. Dan komt u in aanmerking voor de kleine ondernemers regeling. Verzoekje aan de fiscus en het feest kan beginnen. Wat zegt u? Feest? Ja feest want de kleine ondernemers regeling zit bijzonder in elkaar. U dient namelijk nog steeds wel degelijk omzetbelasting aan uw clienten in rekening te brengen maar hoeft deze vervolgens niet af te dragen. Eigenlijk neemt u uw clienten daarmee een beetje voor het ootje want zij denken belasting aan u te betalen. Dat doet u lekker niet en dat mag van de belastingwet en dus ook van de uitvoerder van deze wet: de fiscus.

Mocht uw omzet hoger worden dan genoemde 30 mille dient u over het meerdere wel omzetbelasting af te dragen en is het feest verder voorbij want dan komt u het volgende jaar niet meer in aanmerking voor deze prachtregeling.

Overigens, als u een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen dan geldt deze regeling niet voor u: dan is het gewoon van meet af aan omzetbelasting in rekening brengen en afdragen.

August 06, 2015

Samenloop in het fiscale strafrecht"Ne bis in idem" leerden we in de Universiteit; je mag niet tweemaal worden gestraft voor hetzelfde feit. Dat heeft -ik gooi er wat potjeslatijn tegenaan zodat u onder de indruk raakt- mede aanleiding gegeven tot de zogenaamde una via-leer in ons belastingrecht.

Waar gaat dit allemaal over? Vaak zijn fiscale delicten ook strafbaar op grond van het normale (wij noemen dat "commune") strafrecht. Als u een aangiftebiljet opzettelijk foutief invult pleegt u een strafbaar feit volgens de Algemene Landsverordening Landsbelasting (in Nederland heet dat de Algemene wet inzake Rijksbelastingen). Daarnaast pleegt u uiteraard valsheid in geschrifte. De Belastingdienst kan in dergelijke gevallen in samenspraak met de officier van justitie bekijken of men  u liever via het belastingrecht met een administratieve boete bestraft danwel u strafrechtelijk vervolgt conform het commune strafrecht. De "una via"-leer eist dan dat er 1 weg gekozen wordt en daar dient men dan in te volharden.

Even een tussenstapje want u denkt natuurlijk meteen liever een boete dan strafvervolging. In zijn algemeenheid ga ik daar wel in mee maar u moet wel beseffen dat u als verdachte in het commune strafrecht een veel betere rechtsbescherming geniet dan wanneer administratieve sancties dreigen. In het belastingrecht staat namelijk altijd voorop dat hoe dan ook dat juiste belastingschuld naar boven dient te komen. Met als uiteindelijk gevolg dat u zult moeten meewerken aan uw eigen vervolging. In het strafrecht ligt dat anders maar uiteindelijk levert een administratieve boete geen strafblad op en een strafrechtelijke vervolging volgens het commune recht wel.

Er doet zich echter in het belastingrecht nog een samenloop mogelijkheid voor. Die tussen verzuim-en- vergrijpboete. Een verzuimboete wordt opgelegd als u bijvoorbeeld u aangifte te laat doet. Een vergrijpboete wordt opgelegd indien aan het belastingplichtige's grove schuld of opzet kan worden ligt waardoor te weinig belastingcentjes bij de ontvanger zijn beland.

Ook tussen verzuim-en-vergrijpboeten kan samenloop ontstaan. Wij werden geconfronteerd met een client die eerst te laat aangifte doet en voor een te laag bedrag en later dan alsnog volledige en juiste aangifte doet. Eerst legt de fiscus een verzuimboete op (bij het opleggen van de eerste naheffingsaanslag) en naar aanleiding van het indienen van de juiste aangifte bij de tweede naheffingsaanslag wordt een vergrijpboete opgelegd. Onze wetgeving is wat vaag met betrekking tot de vraag of hier dan ook de ne bis in idem regel geldt. Waarbij je je overigens kan afvragen of er ook niet twee verschillende vergrijpen zijn maar de literatuur steunt de gedachte dat ook in dit geval maar een boete opgelegd kan worden. Waarbij geldt dat omdat in ons geval de belastingplichtige juiste aangifte heeft gedaan voor de fiscus haar op het spoor was er gemitigeerd moet worden als de vergrijpboete wordt opgelegd. De wet zegt dan echter wel dat juist de lagere verzuimboete gehandhaafd moet worden en vergrijpboete moet komen te vervallen.


August 05, 2015

Aandachtspunten voor administratiekantoren (9)


Image result for tax holiday

Uw client en tax holiday wetgeving


Onze belastingwetgeving kent een aantal zogenaamde tax holiday faciliteiten. Een tax holiday is een (tijdelijke) faciliteit die door de overheid kan worden verstrekt om investeerders aan te trekken. Curacao kent een aantal verschillende tax holidays. Tot in 1996 kende Curacao niet een soort omzetbelasting. In dat jaar kwam daar echter verandering in en werd zogenaamde Algemene Bestedingsbelasting ingevoerd. Als jonge belastingadviseur kwam ik toen in een informele commissie van belastingadvieskantoren terecht die naging welke onbedoelde gevolgen deze ABB met zich mee zou brengen en wat daar nog aan te doen zou zijn. Mijn oog viel er op dat vennootschappen met tax holiday opeens geconfronteerd zouden worden met heffing van ABB bij invoer van hun bouwmaterialen en dergelijke. Mijn mede-commissieleden geloofden toen niet dat daar veel aan te doen zou zijn maar toch kwam er een vrijstelling voor ABB.

Volgens niet nader te noemen politici was de ABB echter volslagen asociaal en zou deze vervangen moeten worden door een omzetbelasting. Deze politici wisten te vertellen dat deze omzetbelasting ANG 80 miljoen meer uit de samenleving zou weten te trekken. Waarom deze omzetbelasting dan wel zo fijn zou zijn is mij overigens nog immer niet duidelijk. Deze en huidige omzetbelasting werd ingevoerd in 1999. Niet kwam er een vrijstelling voor vennootschappen met een tax-holiday.

En toen begon het gedonder.

Image result for tax holidayAllerlei vennootschappen met tax-holiday gingen namelijk aan hun dienstverleners en leveranciers vertellen dat zij vanwege tax-holiday facturen zonder omzetbelasting met omzetbelasting wensten te ontvangen. Was je het daarmee niet eens dan was je veelal of je belangrijke client kwijt of je client betaalde je factuur zonder daarin de omzetbelasting mee te nemen.

De afgelopen jaren heb ik enorm veel gevallen voorbij zien komen waarbij dit speelde en waarbij de fiscus gaat naheffen bij degene die of de omzetbelasting niet in rekening heeft gebracht of de omzetbelasting eenvoudig niet ontvangen heeft. Momenteel ben ik ook weer met zo een kwestie bezig.

Dus let goed op. Als een vennootschap meldt over een tax-holiday te beschikken waardoor geen omzetbelasting verschuldigd is vraag dan om de beschikking en vraag aan te wijzen waar de vrijstelling voor omzetbelasting vermeldt staat.

https://www.youtube.com/watch?v=0X7RyGBq2E8


Einde discussie wat mij betreft.

August 03, 2015

Nieuwe medewerkster

Sind eind mei had Muller & Associates een vacature voor de compliance afdeling. Wij zijn bijzonder verheugd om te kunnen melden dat met ingang van 1 augustus 2015 deze vacature is ingevuld door Katiuska Martinez.Katiuska ontpopt zich vanaf dag 1 als hardwerkend en vrolijk en wij zijn dan ook blij haar gevonden te hebben. Dat laatste dankzij bemiddeling van Kibrahacha (www.kibracha-hr.com).