February 14, 2023

VALENTIJNSDAG, UW BELASTINGADVISEUR, DE MOTORRIJTUIGENBELASTING EN EEN ZEEKOMKOMMER

Vanochtend viel mij in dat de motorrijtuigenbelasting van de auto waarin mijn echtgenote over ons eiland toeft nog niet was betaald. Omdat het toch Valentijnsdag is dacht ik er goed aan te doen om voor mijn lieve echtgenote deze belasting te gaan betalen.

Goed, we leven dus in de 21e eeuw en sinds Covid hebben we geleerd dat er heel veel ook digitaal kan worden afgedaan. Formulieren kunnen bijvoorbeeld via email aan de kamer van koophandel worden afgegeven en ook allerlei aangiften kunnen digitaal worden ingediend. Procederen voor de belastingrechter kan deels digitaal.

Betalen van de motorrijtuigenbelasting is nog een proces waarbij je persoonlijke aanwezigheid is vereist.

Dus sta je als drukbezet man een half uur van je tijd te verdoen in een rij met andere ongeduldige en minder ongeduldige mensen. Als een zeekomkommer derhalve.Voor de ingevoerden in onze lokale taal is duidelijk wat ik bedoel.

Je wordt er soms moedeloos van. Vaak denk ik dat men streeft naar inefficientie.

Eigenaar bedrijf mag zakelijke auto voor zacht prijsje overnemen

 Een dga van een onderneming mag zijn auto van de zaak voor een fractie van de taxatiewaarde overnemen om daarmee de btw te drukken, zo oordeelt de rechtbank in Breda. Bepalend voor de btw-heffing is namelijk het factuurbedrag en niet de taxatiewaarde.


Een bedrijf koopt eind 2015 een prijzige Volvo: de rekening bedraagt 92.545 euro inclusief btw. Die btw wordt volledig als voorbelasting teruggevraagd. De auto wordt zowel privé als zakelijk gebruikt door de dga. Vijf jaar later neemt de man de auto over van de zaak voor de som van 2.624 euro, inclusief btw en rest-bpm van 124 euro.

Een dealer heeft de Volvo getaxeerd op 25.016 euro. Voor het verschil tussen de verkoopprijs en de taxatiewaarde hebben bedrijf en dga voor de vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting bij de verkoop een verkapt dividend in aanmerking genomen. Hierover is dividendbelasting afgedragen en is ook inkomstenbelasting betaald.

Levering onder bezwarende titel

Bij de aangifte omzetbelasting ontstaat met de fiscus discussie over welk bedrag nu moet worden aangehouden: de taxatiewaarde of het factuurbedrag. De rechter moet er een oordeel over vellen en die komt tot de conclusie dat er sprake is van een levering onder bezwarende titel, omdat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de vergoeding en de prestatie, zijnde de levering van de Volvo. ‘Daarbij is niet relevant of die levering wordt verricht tegen een hogere of lagere marktprijs dan de normale marktprijs. Met andere woorden, het oogmerk van de leverancier en de koper is niet relevant.’ Ook de lagere prijs vanwege de aandeelhoudersrelatie is niet van belang. ‘Datzelfde geldt voor het gegeven dat is uitgegaan van een lagere prijs dan de normale marktprijs ter besparing van omzetbelasting.’

Geen misbruik van recht

Er is ook geen sprake van misbruik van recht: ‘Een belastingplichtige heeft het recht om zijn activiteit zodanig te structureren dat de omvang van zijn belastingschuld wordt beperkt. Naar het oordeel van de rechtbank is in het onderhavige geval geen sprake van misbruik van recht. Het betreft hier geen samenstel van transacties met een kunstmatig karakter, maar een koop- en verkoopovereenkomst tussen belanghebbende en haar directeur waarbij de Volvo rechtstreeks wordt overgedragen tegen de overeengekomen vergoeding.’

Dividend is geen tegenprestatie

Tot slot overweegt de rechter dat dividend niet als tegenprestatie voor de omzetbelasting gezien kan worden omdat een rechtstreeks verband tussen de prestatie en het dividend ontbreekt. ‘Het bedrag van het dividend hangt gedeeltelijk af van het toeval en het recht op dividend hangt enkel af van het houden van aandelen. Daarom bestaat tussen het dividend en een prestatie, zelfs indien deze wordt verricht door een aandeelhouder die dit dividend ontvangt, niet het rechtstreeks verband dat noodzakelijk is om het dividend als de tegenprestatie van die prestatie te kunnen aanmerken.’


Bron: Accountancy Vanmorgen 13-02-2023

February 13, 2023

DE MINFIN EN HET 1E PROTOCOL BIJ ARTIKEL 1 EVRM

 Op 30 januari 2023 schreef ik over het genereuze gebaar van onze Minister van Financien om alle belastingschulden die zijn opgelegd over jaren voor 2018 kwijt te schelden.

Ik schreef daarover in: https://caribbeantaxlaw.blogspot.com/2023/01/van-sanering-naar-vrijstelling.html

Omdat ik maar eenvoudige fiscaal-jurist ben en niet zo een verhevene als een staatsrechtjurist durf ik niet in te gaan op de vraag of onze Minister van Financien dit zomaar rechtstgeldig kan doen.

Maar vreemd genoeg ontstaat nu aan de andere kant van het spectrum ook een fenomeen dat wellicht de wenkbrauwen doet fronzen.

Uit recent ontvangen aanslagenlijsten blijkt namelijk dat vorderingen van belastingplichtigen op de ontvanger ook zijn vernietigd.

Dus waar vorderingen op burgers zijn kwijtgescholden lijkt het er op dat vorderingen van burgers op de ontvanger nu ook van tafel zijn.

Het lijkt mij sterk dat dit zomaar zou kunnen. Op die wijze zou namelijk iedereen van schulden moeten kunnen afkomen en dan is het hek van de dam.
Een vordering is een eigendomsrecht en eigendom wordt ondermeer beschermd door het eerste
  protocol bij artikel 1 Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens.

vorige week zag ik een client voorbij komen die op deze wijze zo een ANG 1500,-- zag verdampen; hij klaagt niet omdat een veelvoud van dat bedrag aan belastingaanslagen tevens niet langer op tafel ligt maar ik kan mij zo voorstellen dat bij grotere bedragen men zich toch even achter de oren krabt.

Mocht een vordering op de ontvanger hebben gehad die nu op wat mysterieuze wijze niet langer zichtbaar is kan ik u zeggen dat u de ontvanger dan in een procedure naar burgerlijk recht dient te betrekken. Een avocatenkwestie dus tenzij u zelf capabel bent om een dergelijke zaak voor de rechter te brengen. Immers, op Curacao mag je nog immer in je eigen zaak procederen.