February 17, 2020

Serendipiteit

Studerend in Groningen was er een wat wellicht bizarre maar ook briljante geleerde -Pek van Andel is zijn naam- die in de Universiteitskrant het begrip serendipiteit onder onze aandacht bracht.

Serendipiteit is kort gezegd het vermogen om niet gezochte (maar wel waardevolle) ontdekkingen te doen.

Vorige week sprak ik meerdere malen met een alleraardigste collega belastingadviseur die, hoewel met pensioen, nog immer actief is. Hij vertelde dat het kantoor waaraan hij verbonden is een bibliotheek heeft die geheel digitaal is. Geen papieren boeken meer.Onze bibliotheek is deels digitaal maar een belangrijk deel bestaat gelukkig nog immer uit boeken die nog gewoon op papier zijn gedrukt.

Bij het digitaal zoeken naar informatie vind je precies wat je zoekt.

Bij het zoeken in boeken kom je soms dingen tegen waar je niet naar op zoek was maar die -wellicht voor de voorliggende kwestie of een andere- toch van belang kunnen zijn.


Serendipiteit dus. Muller & Associates blijft toch ook nog maar een papieren bibliotheek aanhouden.


February 07, 2020

De weg kwijt in de AVBZ

Vandaag bereikte ons een uitspraak over de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten. Het lijkt er een beetje op dat de rechter in de war was met betrekking tot de gebezigde afkortingen en de gemachtigde het recht niet goed voor ogen had.

De afkorting voor deze premie is AVBZ. De rechter noemt het aantal keren ABVZ en verwisselt dus de letters "V" en "B". Ook de Belastingregeling Nederland Curacao (ik kort die af als "BNC" wordt verhaspeld. De rechter in kwestie noet het BRCN en plaatst daarmee Curacao voor Nederland in de afkorting. Als inwoner van Curacao vind ik dat natuurlijk prima maar het is niet correct. Dit op het gevaar af dat u mij nu een ongelofelijke pietlut vindt. The devil is in the details.


Dan de gemachtigde. Die zegt zoiets van kijk eens even, mijn client ontvangt pensioen en AOW uit Nederland en in de eerste schijf van de Nederlandse loonbelasting zitten premies verstopt  en door in Curacao AVBZ te heffen wordt mijn client dubbel belast. De heffing is volgens de BNC toegewezen aan Nederland. En daar vliegt de gemachtigde uit de bocht want de BNC kan men enkel loslaten op belastingen zoals die worden genoemd in artikel 2 BNC.

Kun je dan wel dubbele heffing van premies voorkomen. Jazeker, met enige trots kan ik u vertellen dat wij in 2017 een zaak voor het Hof hebben bepleit over de heffing van Nederlandse AOW over inkomen van een in Curacao wonende DGA (directeur-grootaandeelhouder) van een in Nederland gevestigde vennootschap. Nederland mag heffen; Curacao niet. Voor de AVBZ geldt die regel overigens niet. In dit geval wilde client graag onder de Nederlandse AOW blijven vallen. Begrijp ik wel want dat levert uiteindelijk meer op dan onze AOV.

En indien u meent al een premie te betalen die vergelijkbaar is met de Curacaose AVBZ is een vrijstelling van heffing van AVBZ mogelijk maar dat gaat op verzoek.

Muller & Associates
Curacao
Schouwburgweg 3
Curacao, Dutch Caribbean

Tel:     +599 9 737 49 16

February 05, 2020

Fuseren of splitsen

Onze winstbelasting kent sinds niet al te lange tijd twee prachtige faciliteiten die goed gebruikt kunnen worden bij herstructureren.

Bedrijfsfusiesfaciliteit
De eerste is de bedrijfsfusie faciliteit die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om (een deel) van een onderneming onder te brengen in een andere entiteit.

Ik geef toe dat de vorige zin erg abstract is dus een voorbeeld.

In onze clientenkring bevindt zich een een praktijkvennootschap. Deze praktijkvennootschap participeert samen met een andere praktijkvennootschap in een groothandel. Deze groothandel wordt gedreven in de vorm van een openbare vennootschap en wel een vennootschap onder firma om precies te zijn. Het betreft derhalve een VOF met twee vennoten.

Stel je bedenkt dat u in de toekomt de groothandel zou willen verkopen. Dat is in de huidige situatie lastig te bereiken omdat de ene helft toekomt aan de ene vennootschap en de andere helft aan de andere. En hoe verkoopt me dat dan allemaal precies? Kortom, gedoe.


De bedrijfsfusiefaciliteit maakt kort gezegd mogelijk dat de VOF wordt overgedaan aan een nieuwe dochtervennootschap zonder dat hoeft te worden afgerekend over goodwill en stille reserves. De wetgever vindt dat prima zolang er wordt voldaan aan een aantal formele vereisten. Het belangrijkste is echter het materiele vereiste dat de nieuwe entiteit "doorgaat" met de boekwaarden zoals die ook bij de VOF op de balans stonden. Waarom is dat van belang? Indien men de echte boekwaarden zou hanteren kan het zijn dat die hoger zijn. En met hogere boekwaarden krijg je hogere afschrijvingen. En met hogere afschrijvingen lagere winsten. Met lagere winsten -u raadt het al- is minder winstbelasting verschuldigd. Dat vindt u natuurlijk prima maar de wetgever heeft daar ook zo zijn gedachten over.

Splitsingsfaciliteit
Splitsen kan op ongeveer dezelfde manier. Waarom zou u dat willen. Nog een voorbeeld uit de praktijk. Een broer en een zus hebben de aandelen geerfd in een vennootschap waarin wordt belegd. De broer is een avontuurlijke belegger, de zus wat minder dus er ontstaat onenigheid. Splitsen kan volgens het burgerlijk wetboek op twee manieren; de zuivere splitsing en de afsplitsing. De zuivere splitsing bestaat daaruit dat de vennootschap twee dochtervennootschappen opricht waarin dan de bezittingen en schulden van de oorspronkelijke vennootschap overgaan; bij de afsplitsing wordt een vennootschap als het ware in tweeen gehakt. Bij de zuivere splitsing verdwijnt de oorspronkelijke vennootschap.Enorm leuk om te doen allemaal maar het is maatwerk en vergt aandacht van alle betrokken dienstverleners. Over het algemeen zijn dat de belastingadviseur die al dan niet bedacht heeft en moet uitvoeren; de accountant die het moet vastleggen en uiteraard de notaris die goede aktes moet maken.

Muller & Associates
Curacao
Schouwburgweg 3
Curacao, Dutch Caribbean

Tel:     +599 9 737 49 16