Kennisdeling: Dirkzwager als ultiem voorbeeld voor de Britten

Kennisdeling
‘Kennis is macht’ begint een achterhaalde zegswijze te worden. ‘Kennis delen is macht’ wordt het nieuwe credo. Of zelfs ‘kennis delen is meer inkomsten.’ Ook binnen de advocatuur, met  Dirkzwager uit Arnhem en Nijmegen als trendsettend voorbeeld. Volgens eigen schatting heeft het kantoor inmiddels vijf tot tien procent van zijn business te danken aan kennisdeling en een slimme inzet van social media.
Door Joris Rietbroek
Onderzoekers van het Britse Byfield Consultancy kregen de zendingsdrang van Dirkzwager ook in de gaten. Om in hun onderzoeksrapport ‘The Law Says Tweet’ – over de zakelijke inzet van social media door de honderd grootste Britse kantoren  - een goed voorbeeld te geven van een innige omhelzing van social media door de advocatuur, kwamen zij bij het Nederlandse Dirkzwager uit.
Het is een hele eer, vinden bestuurder-directeur Marcel Hielkema en marketing manager Pieter Sonneveld. “Volgens het onderzoeksbureau komt datgene wat wij doen in Engeland nog niet voor”, zegt Hielkema. “Dat verbaasde ons eerlijk gezegd wel enigszins. Het internet bestaat immers al een tijdje, maar de meeste kantoren doen zoiets als social media er nog steeds ‘maar een beetje bij’.”
Toch blijkt volgens de onderzoeksuitkomsten in ‘The Law Says Tweet’ dat steeds meer Britse kantoren – ‘not known for their speedy embrace of change’ – weldegelijk het zakelijke nut van social media inzien. Het ‘grote voorbeeld’ Dirkzwager wordt in het onderzoeksrapport geprezen om de voortvarende aanpak van (online) kennisdeling in een vroeg stadium, onder meer via de uitgebreide website Partnerinkennis.nl en de juridische app KennisApp, plus de toepassing van social media hierin. De KennisApp belandde onlangs nog op de eerste plaats in een ranking van beste businessapps van Het Financieele Dagblad. In 2011 won het kantoor bovendien al de Gouden Zandloper van Sdu Uitgevers voor ‘de beste en meest innovatieve kennisdeler'. Maakt evengoed deel uit van de Dirkzwager-aanpak van kennisdeling: een openbaar toegankelijke juridische bibliotheek die op de begane grond van de vestiging in Arnhem is ingericht.
De vraag naar juridische informatie
De advocaten en notarissen van Dirkzwager begonnen zo’n drieënhalf jaar geleden met het schrijven en online publiceren van eerste artikelen. Dat liep al snel uit de hand: inmiddels zijn er duizenden artikelen te vinden op Partnerinkennis.nl, geschreven door zo’n 120 bij Dirkzwager werkzame advocaten en notarissen. Na een periode van gewenning is het voor hen een normale gang van zaken, gemiddeld een keer per maand een artikel aanleveren voor het kennisplatform van het kantoor. De afzonderlijke websites van Dirkzwager trokken over 2012 480.000 unieke bezoekers, qua pageviews staat de teller voor 2013 al op anderhalf miljoen. Meerdere Twitter-accounts die verbonden zijn aan de websites, hadden begin 2013 circa 6500 volgers. “Die getallen zeggen heel veel over de vraag naar juridische informatie”, zegt Sonneveld.
Al deze initiatieven op het gebied van online kennisdeling en social media hebben Dirkzwager bepaald geen windeieren gelegd. Vijf tot tien procent van de huidige business heeft het kantoor naar eigen inschatting inmiddels te danken aan kennisdeling en de hiermee verbonden inzet van social media als LinkedIn, Twitter en Facebook. Een schatting die te maken is doordat het kantoor cliënten steevast vraagt hoe zij bij Dirkzwager terecht zijn gekomen.
Inspelen op de actualiteit
Een hoge ranking in Google en goede SEO (search engine optimization) zijn hierbij onontbeerlijk, benadrukt Sonneveld. De hoge positie in Google wordt behouden door in de blogs op Partnerinkennis.nl geregeld in te spelen op de actualiteit. De dag nadat Henk Krol opstapte als fractievoorzitter van de partij 50Plus, schreef een pensioenrechtadvocaat direct een juridische analyse over de kwestie op de website.
 “Driekwart van de bezoekers op onze sites komt via Google binnen nadat ze op zoek zijn gegaan naar specifieke juridische informatie. Twitter staat op de tweede plaats, dat ook door steeds meer mensen als search engine wordt gebruikt.” Hielkema vult aan: “We hebben zojuist nog een grote opdracht rond pensioenrecht gekregen, omdat de cliënt meerdere malen op Google naar dit onderwerp zocht en steeds weer op onze website uitkwam. Los van de omzet werkt deze vorm van kennisdeling dus een ontzettende imago-impuls in de hand. ‘Blijkbaar zijn jullie expert in pensioenkwesties’, concludeert de nieuwe cliënt.”
Nieuwe ontwikkelingen
Uiteraard staan de ontwikkelingen geen seconde stil. In samenwerking met 25 Europese kantoren is nu ook de nieuwe Engelstalige website www.legalknowledgeportal.com gelanceerd, waar eveneens honderden verschillende juridische onderwerpen, vraagstukken en actualiteiten worden behandeld. Een app voor deze website is in de maak, terwijl de app Kennisboek ferm wordt doorontwikkeld met mogelijkheden tot videocontent, een voorleesfunctie en publish on demand waarmee de mogelijkheid wordt geboden om een zelfgekozen selectie artikelen in boekvorm te laten drukken. Uiteindelijk is het nadrukkelijk de bedoeling om niet enkel informatie te zenden via kennisdeling, maar om online meer de dialoog op te zoeken. 
Natuurlijk, een groot kantoor als Dirkzwager heeft de mensen en de financiële middelen om kennisdeling zo grootscheeps aan te pakken. Daar zouden kleinere kantoren of eenpitters met jaloezie naar kunnen kijken. Toch is het volgens Sonneveld ook op kleinere schaal uitstekend mogelijk om als kleiner bedrijf de vruchten te plukken van kennisdeling en een effectieve inzet van social media. “Ik hoor vaak dat advocaten niet weten waar ze moeten beginnen”, vertelt Sonneveld. “Ga in ieder geval niet schrijven om maar wat te schrijven, maar bepaal van tevoren duidelijk waar je het over wilt hebben. Zoek je specialisme op en denk goed na over wat je wilt delen en welke middelen je daarvoor wilt gebruiken. Maak daar duidelijke keuzes in. Strategie, content en continuiteit zijn belangrijker dan schaal. Op het web is iedereen even groot.”
Kijk ook naar een recent interview dat Pieter Sonneveld en Jeroen Zweers van Dirkzwager gaven over de Dirkzwager-manier van kennisdeling, voor innovatieplatform Fast Moving Targets.