October 07, 2020

OHO!

 In de regel gebruik ik deze blog om verhaaltjes te schrijven over ons belastingrecht. Heb er dan ook even over moeten nadenken of ik dit medium zou moeten gebruiken om het onderstaande met u te willen delen maar ik vind zaken van mij afschrijven altijd zeer heilzaam.

Ons jonge land verkeert in hoge nood. Die hoge nood is versneld zichtbaar gemaakt door het wereldwijd wild om zich heen slaande covid-19 virus.

Dat bracht ons land binnen enkele weken op de knieen. Gelukkig zitten wij in een koninkrijk die als leus hanteer dat wij elkaar dienen bij te staan en dat gebeurt dus. Het Europese deel van ons koninkrijk heeft in het verleden echter niet al te goede ervaringen opgedaan met het verstrekken van fondsen aan ons landje en stelt nu harde voorwaarden. En zo is nu OHO geboren. Het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.

Die voorwaarden lijken onze autonomie aan te tasten en om een af andere reden is die beweerdelijke autonomie heilig. Beweerdelijk want hoe autonoom ben je zonder geld.

En hoe vul je die autonomie in? Naar mijn idee gaat autonomie gepaard met verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Als ik een nieuwe identiteitskaart uitgereikt krijg staat daar nog altijd boven dat het is uitgegeven door het land "De Nederlandse Antillen". Dus hoe serieus ben je dan.

Van ondernemers wordt gevraagd om goede jaarrekening op te leveren opdat de juiste belasting berekend kan worden. De Algemene Rekenkamer keurt jaar op jaar de jaarrekeningen van het land Curacao af.


Autonomie is bij ons een vorm of een norm maar er wordt volslagen geen inhoud aan gegeven. Gisteren moest ik een bezwaarschrift indienen bij het Ministerie van Financien. Ik vond twee email adressen op de website van dat ministerie maar die bleken allebei niet te werken. Een proces-verbaal na een aanrijding opmaken heb ik na 10 bezoeken aan de verkeerspolitie nog niet mogen ontvangen. De regering wil dat ik na 11 uur thuisblijf vanwege het covid-19 virus maar juridisch kan dat helemaal niet worden afgedwongen omdat een concept-noodlandsverordening al 4 jaar ergens in een la ligt. Iedereen die woont heeft voorbeelden te over hoe het niet moet.

Dus roepen dat je autonoom bent of wilt blijven is mooi maar neem dan ook verantwoordelijkheid en als dingen niet goed gaan los die op.

Ik hoor absoluut bij de mensen die geen voorstander is van aansluiting bij Nederland. Ben tenslotte niet voor niet uit dat land vertrokken maar als het land Curacao zijn verantwoordelijkheden niet neemt of niet wil erkennen dat door de kleinschaligheid er beperkingen zijn die het niet aankan blijven we in dit soort discussies hangen.

Volgens mij is een eerste stap om aan te geven wat voor je land wil zijn. Hoe wil je dat Curacao er uit ziet over bijvoorbeeld 10, 15 of 20 jaar. Waarom wordt er geen visiedocument opgesteld.

Nu wordt er geroepen dat OHO ons gaat redden. Maar als omgevormd moet worden en ontwikkeld zul je toch eerst moeten nadenken waaruit die omvorming en ontwikkeling uit moet bestaan. Het woord duurzaam is al weer gevallen. Mooi maar doe nu een nulmeting op essentiele terreinen en geef aan waar je naar toe wilt.


1 comment: