May 18, 2016

When you come to a fork in the road take it

A famous quote from the famous Yogi Berra. Yogi Berra was as famous a baseball player in the US as he was famous for his linguistic flexibilities. What Johan Cruyff was for and did to the Dutch language is comparable to Mr. Berra's achievements towards the English (or should I say American?) language. I miss Johan Cruyff dearly by the way. It is like losing a good friend who has been there all your life. But I am drifting away from the subject. I came across a fork in the road from a business perspective. I have a new client who needs all hands on deck to achieve his ambitious goals. What do you do? On Curacao that is simple. You go to the Business Guru. Who is he you will want to ask. I am not going to tell you. The business Guru is like the secret word; only divulged to those who already know it (know him).

What are is his qualities? Is he highly educated? His education is probably so low that it is not even worth mentioning. He has two highly educated brothers but when the Guru speaks they listen. Is he a nice guy? Oh yes and he was a smooth womanizer before he started a family. How do you know him. Well let's not go there but imagine the police was involved when he was held in custody for antagonizing Curacao ladies on the floating bridge during a (thank you) not very well documented bachelor's party back in the day. Those who attended that party and are still live to tell will know who the Guru is.

Me being at the crossroads I called the Guru and told him that his advice was precedent to further business decisions. What does the Guru say? Does he say my son I have no time speak to my underlings. No not at all. In his wisdom the Guru says let's have a beer at a pleasant place so we discuss your pro and cons.

And so we did and no we can all move on with our business initiatives.

This story was based on true events and brought to you by..............

Een korte geschiedenis van belasting en belastingontduiking in Nederland

http://www.vice.com/nl/read/een-korte-geschiedenis-van-belastingparadijzen-364

Door Redactie
mei 12, 2016
Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Sony Pictures Money Monster. Money Monster is nu te zien in de bioscoop.

Foto via Flickr-gebruiker Images Money
Tegenwoordig is Nederland een belastingparadijs waar vele internationale bedrijven brievenbusfirma's hebben om de belastingdruk elders te verlagen. Starbucks, Nike, Samsung en Wal-Mart worden in dat soort verbanden genoemd. Is het fraude? Mwoah. Is het een lelijke truc die alleen is weggelegd voor de superrijken en multinationals? Jazeker! 
Van heinde en verre komen mensen en bedrijven dus naar Nederland om minder belasting te hoeven betalen, maar hoe zit dat eigenlijk in omgekeerde zin? Hoe hebben Nederlanders zelf door de geschiedenis heen belasting lopen ontduiken (of dat geprobeerd)? Hier een aantal mooie voorbeelden.

In de Romeinse tijd probeerde men met geweld en opstand onder belastingen uit te komen

In de Oudheid werden belastingen niet gezien als iets dat constant geheven moest worden. Eens in de zoveel tijd, als er noodzaak was in de vorm van te bouwen kastelen, te voeren oorlogen, en ga zo maar door, was de burger het bokje. De Romeinen maakten het nog bonter: die onderwierpen niet eens hun 'eigen' burgers aan belastingen. Hun idee van de fiscus was nogal gruwelijk: uitsluitend door Romeinen onderworpen volken kregen belasting opgelegd. Onder die volken zaten ook de mensen die woonden op het stuk land dat we tegenwoordig Nederland noemen.
Wat hield dat in? Bijvoorbeeld dat de Frieze Germanen runderhuiden moesten aanleveren, waar de Romeinen dan weer schilden van maakten. Dat ging aardig en gemoedelijk, totdat de ambitieuze centurion Olennius aantrad en in iedereens gezicht ging wonen. Olennius eiste dat geen runderhuiden, maar de veel grotere oeroshuiden werden aangeleverd als belasting. Probleem: er waren amper oerossen. "Is cool", zei Olennius, "mits jullie je vrouwen en kinderen als slaven aanbieden aan de Romeinen." Dit leidde toen rond het jaar 28 tot een opstand, waarbij de Friezen eerst een boel Romeinse belastinginners ophingen aan bomen, en vervolgens het Romeinse legerterugdrongen tot onder de rivieren.

Zelden waren mensen meer de lul als zij die belasting moesten betalen in de Middeleeuwen

De Middeleeuwse maatschappij was nogal gesegregeerd. Er waren drie standen: de adel, de geestelijken (of priesters), en de boeren, burgers en lijfeigenen. De adel en de geestelijken betaalden geen belasting, maar werden wel geacht de koning te steunen. Het geld moest natuurlijk wel ergens vandaan komen en de belastingplicht kwam neer op hen die toch al niet veel te makken hadden - de laagste klasse dus. Nationale belastingen had je nog niet: alleen steden en de vorst heven belastingen, en dan met name op middelen waar niemand zonder kon: brandstof, eten, textiel. Zo was de heersende klasse altijd verzekerd van inkomsten, en de zwoegende klasse altijd de lul.
Kwamen mensen er weleens onderuit, die belastingen? Dat is maar hoe je het bekijkt. Het innen van belastingen werd in die tijd overgelaten aan pachters die bij je langskwamen. Allicht kon je nog weleens doen of je niet thuis was. Documenten uit 1159 laten zien dat rijkere handelaren probeerden onder belastingen uit te komen door van Hanzestad naar Hanzestad te verhuizen. Voor armere zielen was dat echter geen optie. Hen restte slechts geweld.
In breder verband kun je de boerenopstanden in de veertiende eeuw misschien zien als een vorm van belasting ontduiken. De Opstand van Kust-Vlaanderen ontstond toen boeren en stedelingen protesteerden tegen de belastingverhoging door Lodewijk II van Nevers, graaf van Vlaanderen. Het Franse leger moest eraan te pas komen om de opstandelingen slaag te geven (een eufemisme voor op grote schaal doodmaken). Dat was in 1328. 
In 1358 kwamen de Franse boeren in opstand, ook tegen belastingverhoging. De boeren hadden het al moeilijk: door de pest waren er weinig mensen over om het land te bewerken en rovers sloegen overal toe. De adel had echter schijt, en verhoogde de belastingen op de boeren. Die kwamen toen in opstand. We kunnen dus stellen dat je in de Middeleeuwen met name onder belasting betalen uitkwam door de belastinginner aan te vallen, of door de belastinginner te zijn .


Hop, kop eraf. Afbeelding van de opstand van 1358 (via Wikimedia Commons)

Ook de belasting van de Spaanse koning in de 16e eeuw werd met geweld ontdoken

In de zestiende eeuw was de Spaanse koning Philips II bewindvoerder over de Nederlanden. Philips II was niet blij met de protestantse Beeldenstorm. Dat zat zo: protestanten sloopten katholieke kerken en symbolen, en de strenggelovige Philips II stuurde zijn bulldog, de hertog van Alva. Die pakte d'n Hollanders waar het pijn deed: de portemonnee. De hertog voerde belastingen in op zaken als kleding, voedsel en huizen, maar dat zagen de Gewesten die samen De Nederlanden vormden niet zitten. Ze kregen namelijk allemaal hetzelfde tarief opgelegd, en dat ging in tegen hun relatieve zelfstandigheid ten opzichte van elkaar. Bovendien waren de Gewesten bang dat door hogere belastingen de internationale concurrentiepositie van de Nederlanden zou worden aangetast. Het resultaat? Je raadt het: opstand, die volgens sommige historiciuitmondde in de Tachtigjarige Oorlog. Oeps.

Tijdens het stelsel van Gogol (begin 19e eeuw) metselden mensen hun ramen dicht om belasting te ontlopen

Aan het begin van de negentiende eeuw moderniseerde Nederland snel. Onder meer door de invloed van de Franse bezetter verloren de adel en de stadhouders hun macht en privileges. Ook kwam er een volksvertegenwoordiging en een modern belastingstelsel. Het stelsel van Gogol (1806) werd het genoemd (naar de toenmalige minister van financi├źn Gogol). Dat stelsel zorgde ervoor dat er voor het eerst in Nederland een centraal geregeld belastingstelsel was, met eenheid in belastingheffing. Adel en geestelijken moesten net als het gewone volk hun belastingen afdragen. Vrijheid, gelijkheid, broederschap was de leuze van de Franse revolutie, en die leuze werd ook doorgevoerd in het belastingstelsel.
Omdat belasting innen nog altijd een wat complexe zaak was, werd de venster- en raambelasting ingevoerd. Per huis werd het aantal vensters en toegangsdeuren geteld en op basis daarvan moest men deze vorm van onroerendgoedbelasting betalen. Hoe ontdoken mensen deze vorm van belasting? Door hun vensters dicht te metselen, of door te verhuizen naar plaatsen waar minder vensterbelasting werd geheven. Ook werd ervoor gepleit om de armen sowieso minder te belasten, door accijnzen op levensmiddelen af te schaffen. Dat gebeurde echter pas tegen het einde van denegentiende eeuw. Je zou het als winst kunnen zien dat er in ieder geval geen geweld meer te pas kwam aan die oproep. Althans, geen fysiek geweld.

In de twintigste eeuw werden er bakken met geld naar Zwitserland gepompt

Met de ontwikkeling van ons belastingstelsel in de richting zoals we het nu kennen, ontstonden ook de eerste moderne belastingparadijzen. Zo werd in 1893 de wet van minister Pierson geïntroduceerd, die in 1914 werd opgevolgd door de wet Inkomstenbelasting van minister Treub.
Na de eerste wereldoorlog ontpopte Zwitserland zich tot een belastingparadijs. Dat zat zo. Treubs wet benaderde de inkomsten die iemand in een jaar had en dan werden die geschatte inkomsten belast. In die tijd kwam ook het idee op dat mensen met een vermogen een flinke voorsprong hadden op zij die dat niet hadden. En zo werd de vermogensbelasting ingevoerd. Tegelijkertijd kregen mensen die een vermogen hadden het idee dat ze, als ze de grootte van dat vermogen konden verzwijgen, ze minder inkomstenbelasting hoefden te betalen. Een plus een was in dit geval een geheime bankrekening in Zwitserland. 

De eerder genoemde wet van Pierson had trouwens een oplossing bedacht voor bedrijven die deelnamen in andere (dochter)bedrijven. Het gevaar bestond dat als de winst van een dochterbedrijf zou doorvloeien naar dat van de moederonderneming, er twee keer belasting zou moeten worden afgedragen. Daarom werden 'deelnemingen' vrijgesteld van belastingen. Die vrijstelling geldt tot de dag van vandaag, en dat is dan ook de reden dat zo gigantisch veel multinationals dochterbedrijven in Nederlandhebben.
Na Zwitserland werden ook Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Andorra, Bermuda, de Kaaimaneilanden en Panama bekende plekken om je geld met enige veiligheid te verbergen voor de fiscus. 

Na de Tweede Wereldoorlog bleef Nederland regelgeving maken die het land aantrekkelijk maakte voor iedereen die allergisch is voor het betalen van belasting. Tegenwoordig kennen we wereldwijd vrij gortige voorbeelden van ontduiking. Er is een adres op de Kaaimaneilanden waar twaalfduizend bedrijven gevestigd zijn. De Panamapapers laten zien hoe de rijksten precies hun geld legaal belastingvrij houden. Daarmee keren we ironisch genoeg een beetje terug naar de situatie in de Middeleeuwen, waarin de heersende klassen gevrijwaard waren van belastingen. 

De geschiedenis van belastingontduiking bestaat uit bloederige opstanden, boerenslimmigheid, en een zichzelf in de voet schietende overheid. De laatste jaren zien we vooral die laatste twee terugkeren. Maar krijgen we ook weer een bloedige opstand, dan? Blijf leven, en kom erachter!

May 17, 2016

Procederen op Bonaire

Vanochtend om half tien had ik een zaak op Bonaire. Zal er niet op ingaan omdat het nu onder de rechter is en we vast gewonnen hebben :).

Wat opviel was hoe kort het weer was. Ik heb gepleit; keurig voorbereid met pleitnotities en de inspectie heeft daar wat tegenin gebracht. Toen mochten we allebei nog wat zeggen en dat was. Rustig met de mensen van de inspectie teruggelopen naar onze respectievelijke werkplekken. Tijdens deze wandeling bespraken wij kort de hoogleraren uit onze studietijd en om 10 voor 10 zat ik op de Bonaireaanse werkplek.


Wat ook opviel was dat er twee rechters waren; een dame en een heer. In Curacao is het er in beginsel een in eerste aanleg.
Verder was uiteraard nog een griffier en daarmee is het feest dan wel compleet. De tegenstander was vriendelijk en professioneel en dat maakt het allemaal meteen een stuk eenvoudiger. Als er allerlei emoties naar boven komen -inspecteurs zijn ook mensen- wordt het vaak wat lastiger.

Uitspraak over 6 weken.

May 14, 2016

The environment

During a meeting of the Curacao Lions (I am a proud member for over 10 years) a presentation was given on a new project on Curacao. The idea behind the project is that the world has to rapidly steer away from the use of fossile energy. The entrepreneurs behind the project all have a fantastic track record. One of them is a high energy serial entrepreneur and visionary extraordinaire.They also understand the urgency for the change needed and they feel Curacao could be a model for that change. Curacao being a small island country could in their opinion be simply become self sufficient for their energy needs and also for food production thus becoming an example for the world. Our much debated electrical company -Aqualectra- already realizes 20 percent of its production from wind energy which makes it a Caribbean front runner. As always with Curacao we are not good in promoting where we make a difference so I am glad I can share this with you all.

Today I was in meeting with parties discussing strategies on how to reach agreement on how to get where we all want to go. After that meeting I stayed on to talk to one of the developers. A man in his early sixties, former architect and teacher who now travels the world to develop in an eco friendly manner.

He had some startling information to share; e.g, he told me of a projected development on a very small privately owned Caribbean island. He declined to become the developer as he knows that because of the climate change this island will in an odd 20 year or so hardly exist anymore.


I try to act in an environmentally sound way in most of my actions but this showed me once again that first of all you can learn so much by just listening -be it to the right people- and secondly that our world and our way of living will change -if we want to or not- much faster than we all realize.

I am proud that we can assist these fantastic people in achieving their goals that have now become my goals as well. We have only one world and we should all realize that.

Will keep you posted on this amazing project. if everything goes according to plan we will change Curacao and make it an example on how to keep our lifestyle but then sustainable.

May 13, 2016

Tuchtrechter tikt taxateur fiscus op vingers

Financieele Dagblad 13/5/2016


Krantentitel: ‘Taxateur fiscus veroordeeld’
foto: Klaas Fopma/HH
Voor het eerst heeft een taxateur van de Belastingdienst een tuchtrechtelijkeveroordeling opgelopen. Zij maakte bij de boedelverdeling van de vermoorde vastgoedmagnaat Willem Endstra zoveel fouten dat ze de verdenking op zich laadteen partijdige waardering van een Amsterdams appartementencomplex te hebben gegeven. Haar taxatie bevoordeelt de overheid en gaat ten koste van Endstra'svoormalig zakenpartner Klaas Hummel.
Dit blijkt uit een niet eerder in de publiciteit gekomen vonnis van het TuchtcollegeMakelaardij Nederland. Volgens de tuchtrechter heeft het er de schijn van dat de veroordeelde taxateur 'door haar werkgever is misbruikt'. Die werkgever is deBelastingdienst. 'Het gevoel dringt zich op', aldus de tuchtrechter, 'dat het doel van de taxatie vanaf het begin geen ander was dan een strafvorderlijk doel'.
Strafdossier
De foutieve waardebepaling door de medewerker van de Belastingdienst isterechtgekomen in het strafdossier tegen Hummel. Daardoor lijdt Hummel 'nadeel', aldus de tuchtrechter. Het strafrechtelijk vooronderzoek door hetOpenbaar Ministerie (OM) richt zich op mogelijke malversaties door Hummel bij de verdeling van de erfenis van Endstra.
De misslagen door de taxateur van de fiscus zijn spiegelbeeldig aan de eerder doordeze krant onthulde verdenking van het OM tegen DTZ Zadelhoff en drie van zijn taxateurs. Die zouden met hun waardering van het Twentse Go Planet hebbengefraudeerd om Hummel te plezieren.

May 07, 2016

Te koop op Villapark Zuurzak


Bijgaand foto's van een prachtige villa welke zich bevindt op Villapark Zuurzak, kavel L-1. De lokatie van de villa is geweldig namelijk op een hoek waardoor extra privacy verzekerd is. De villa is casco gereed en vergt nog een investering van ongeveer ANG 2 ton om af te bouwen. De bebouwde oppervlakte is ongeveer 350m2 verdeeld over twee woonlagen.

 Deze villa wordt binnenkort geveild. Mijn inschatting is dat geveild zal worden voor ongeveer ANG 3 ton. Na gereedkomen van de villa heeft deze een waarde van circa 8,5 ton. Dus met een investering van ANG 5 ton maakt u een vermogenssprong van circa ANG 3,5 ton. Geinteresseerden die overwegen onderhands te kopen kunnen zich tot mij wenden of notaris mr. H. Burgers van Burgers FungALoi notarissen.