January 29, 2016

Hoge Raad laat crisisheffing ongemoeid

FD 29 januari 2016


De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in Nederland op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht in Den Haag. (Foto: HH)
De crisisheffing die de Belastingdienst in 2013 en 2014 heeft geheven over looninkomen boven de € 150.000, blijft in stand. De overheid heeft geen regels overtreden toen zij besloot een extra belasting van 16% op te leggen aan looninkomen boven de anderhalve ton, oordeelt de Hoge Raad.
De uitspraak van de Hogere Raad is deze vrijdag gepubliceerd en wijkt af van het advies van de advocaat-generaal. Deze adviseur van de Raad achtte de heffing deels onrechtmatig. Als de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal had gevolgd, zou dit de overheid tientallen zo niet enkele honderden miljoenen euro's hebben kunnen kosten.
Het hoogste rechtscollege heeft uitspraak gedaan in twee proefprocessen tegen de crisisheffing, de een over 2013 en de andere over 2014. Werkgevers startten een groot aantal juridische procedures tegen de tijdelijke heffing die in deze jaren werd opgelegd over het inkomen boven € 150.000 in respectievelijk 2012 en 2013.
Anders dan de advocaat-generaal laat de Hoge Raad de begrotingsproblemen van de overheid zwaarder wegen dan gerechtvaardigde verwachtingen van werkgevers ten aanzien van de te betalen loonbelasting. De urgentie om het overheidstekort terug te dringen was zo groot, dat deze verwachtingen mochten worden aangetast, oordeelt het rechtscollege.
Dat laatste gebeurde twee keer. Op 25 mei 2012, toen de crisisheffing werd aangekondigd als onderdeel van het Lenteakkoord dat werd gesloten na de val van het eerste kabinet-Rutte, en op Prinsjesdag 2013, toen het tweede kabinet-Rutte de tijdelijke heffing een jaar verlengde. De advocaat-generaal stelde eerder dat voor zover het inkomen vóór deze twee data boven de anderhalve ton uitsteeg, over dit deel geen crisisheffing mocht worden geheven.
De Hoge Raad laat één mogelijkheid open om in beroep te gaan tegen de heffing, namelijk als die onder omstandigheden tot een individuele en buitensporige last heeft geleid. Dit bezwaar werd in het ene proefproces terecht verworpen door het Gerechtshof, aldus de Raad. In de andere zaak werd het niet aangevoerd.

January 13, 2016

Zit toch een beetje in spanning achter mijn bureau

De nieuwe belastingrechtspraak is van kracht. De uit 1908 daterende Landsverordening op het beroep in belastingzaken is aangepast. Ging ik sinds 1908 naar de Raad van Beroep voor Belastingzaken; nu is dat gewoon het GEA; Gerecht in eerste Aanleg.

U snapt het al; ik wil los. Ik voel mij als een gekooide tijger.Wie komt als eerste met een beetje geinige zaak? Welk bezwaarschrift wordt afgewezen.?Kom mensen help mij uit de brand en laat mij u te vuur en te zwaar verdedigen in 2016.

Ik heb de gewijzigde landsverordening bestudeerd. Er zijn interessante procestechnische mogelijkheden bijgekomen. Uiteraard zal het net als vroeger op techniek en tactiek blijven aankomen maar toch. Tegen uitspraken van het Gerecht in Eerste Aanleg kan in beroep worden gegaan en de rechters zullen zich daar goed van bewust zijn. Maakt het dat zij zorgvuldiger zullen oordelen? Zullen zij een formelere proceshouding aannemen dan voorheen? Voor mijn gevoel kan dat bijna anders maar ik wil het enorm graag ervaren.