August 05, 2020

Binnen of buiten (de termijn)

Het formele belastingrecht bepaalt hoe het fiscale spel gespeeld wordt. Bijvoorbeeld hoe een aanslag tot stand komt, wat er tegen gedaan kan worden, welke verplichtingen u jegens de fiscus en zo verder.

In de belastingkamer van het Gerecht in Eerste Aanleg van CuraƧao zit een rechter die bijzonder veel weet van de spelregels. Hoe weet ik dat? Deze rechter heeft ondermeer meegeschreven aan het -prijzige- Handboek Fiscaal Procesrecht (5e druk). De eerste druk kwam tot stand in mijn geboortejaar dus er moet klaarblijkelijk veel en met name lang worden nagedacht over een nieuwe druk. De 5e druk dateert namelijk uit 2014.

De betreffende rechter deed op 1 juli 2020 een uitspraak waarin hij precies maar ook kort en bondig, uitlegt hoe termijnen werken als je in bezwaar wilt tegen een aanslag of in beroep wilt komen tegen een uitspraak van onze fiscus. In beide gevallen geldt dat binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag of de uitspraak in bezwaar of beroep kan worden gekomen.

Dus zegt de rechter. Die termijn begint op de dag volgend op de dagtekening.


Ik kan hem maar beter citeren denk ik:

"De onderhavige uitspraak op bezwaar is gedagtekend op 3 mei 2019. De beroepstermijn vangt aan op 4 mei en eindigt op 3 juli 2019 om 24.00u. Het beroepschrift is op 4 juli 2019 ingediend. Het beroepschrift is dus buiten de wettelijke termijn van twee maanden ingediend"

En dan ben je dus niet-ontvankelijk en gaat de rechter het ingestelde beroep verder niet behandelen.

Opmerkelijk in de uitspraak (onder procesverloop is overigens: "Belanghebbende heeft op 13 juni 2020 een nader stuk ingediend, te weten het door zijn echtgenote geschreven proefschrift." Ben benieuwd naar dat proefschrift.

No comments:

Post a Comment