March 05, 2020

Een verplaatste vennootschap, een belastingadviseur en dividenduitkeringen

Ons bereikte een opmerkelijke uitspraak. Het betreft een naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon die haar statutaire directie verplaatst naar Singapore. Klaarblijkelijk was de bedoeling dat de feitelijke leiding voortaan vanuit Singapore zou geschieden zodat de vennootschap de facto dan ook in dat land gevestigd zou zijn. De Nederlandse belastingadviseur en haar Curacaose vestiging bemoeiden zich intensief met het reilen en zeilen van de vennootschap. De aandeelhouder verhuist naar Sint Maarten.

Indien een vennootschap in Nederland is gevestigd en deze vennootschap doet dividenduitkeringen aan een aandeelhouder in Sint Maarten dan was onder de oude regeling 15 procent dividendbelasting verschuldigd. De vennootschap was echter verplaatst naar Singapore dus kijkt men naar het verdrag tussen Nederland en Singapore. Volgens het Hof is in het jaar van dividenduitkering de vennootschap inwoner van beide landen. Daarvoor bestaat in het verdrag met Singapore een artikel dat met een verwijzing naar de tennissport wordt aangeduid als tie-breaker. De Inspecteur stelt met succes dat de acties van de belastingadviseur dusdanig intens waren dat de vennootschap geacht wordt in Nederland te vertoeven. In de uitspraak lees ik overigens ook dat de vergoedingen van de directie in Singapore nogal schraal afstaken tegen de honoraria van de Nederlandse belastingadviseurs (zo een Euro 130 mille per jaar).

Dit maakt dat de dividenduitkeringen onderworpen blijven aan Nederlandse dividendbelasting alle werkzaamheden en adviezen van de Nederlande belastingadviseur en haar Curacaose pendant ten spijt. Het betrof overigens bijna Euro 5 miljoen aan dividendbelasting dus het ging ook allemaal wel ergens over.

Ik vermoed dat ik weet welk kantoor dit betrof; de belastingadvieswereld is klein. Een groot en gerenommeerd kantoor met vestigingen niet alleen in Nederland. Het lijkt er van afstand op dat een aantal basisbeginselen niet goed voor ogen zijn gehouden en ook lijkt het er op dat de rol van de belastingadviseur verder is gegaan dat wat die moet doen namelijk belastingadvies geven.Ik ga natuurlijk niet dingen roepen als klein maar fijn maar wat wel geval kan zijn binnen een groot kantoor is dat men allemaal een beetje te blij is met zichzelf hetgeen een insteek voor clienten kan opleveren die potentieel -vanuit fiscaal oogpunt- zeer gevaarlijk is. Ik neem dat claims zullen volgen maar ook een gang naar de Hoge Raad.

Inmiddels is ook bekend wie de belanghebbende in genoemde zaak was. Mocht u daar nieuwsgierig naar zijn: https://www.rtlz.nl/business/artikel/5045241/belastingontwijking-parlevliet-van-der-plas-jan-6-miljoen-fiscus

No comments:

Post a Comment