April 19, 2016

Nederland komt je naar je toe

In het Koninkrijk der Nederlanden kennen we het zogenaamde concordantiebeginsel in ons rechtsysteem. Dat beginsel komt er kort gezegd op neer dat voor een aantal rechtsgebieden men zoveel mogelijk nauw op elkaar tracht aan te sluiten. De betreffende rechtsgebieden zijn het strafrecht, het burgerlijk recht en het bestuursrecht. Voor het strafrecht en burgelijk recht geldt dat men vanuit het deel van het koninkrijk dat in de Cariben ligt rechtstreeks toegang heeft tot de Hoge Raad in de Den Haag. Dat geldt niet enkel voor de BES maar ook voor de caribische landen in het koninkrijk te weten Sint Maarten, Aruba en Curacao.
Voor het belastingrecht lijkt dat binnenkort ook te gaan gelden. Niet door wettelijke regelingen; het concordantiebeginsel vloeit voort uit het Statuut (voor de lezers in Nederland: het Statuut is van hogere orde dan jullie grondwet), maar door een wijziging in de belastingrechtspraak.Immers, als alle landen het hoger beroep in belastingzaken vaststellen kennen we voor onze belastingrechtspraak ook toegang tot de Hoge Raad waardoor de facto het concordantiebeginsel ook voor het belastingrecht opgeld gaat doen.

Dat is een goede zaak. Wij zijn een klein landje en door aan investeerders uit te leggen dat het met de rechtszekerheid wel goed zit op de eilanden voorkom je koudwatervrees. Als u ooit in de Caribische Zee bent gesprongen weet u overigens meteen dat daar geen reden voor is.

De door de Hoge Raad geboden rechtszekerheid wordt derhalve uitgebreid naar het belastingrecht!

Op de foto hierboven een foto van een klaarblijkelijke verheugde premier Jonckheer die na plechtige ondertekening van het Statuut terugkeerde op Curacao. Het Statuut is overigens een verderfelijk document omdat het niet uitgaat van het verschil in economische macht, opleidingsniveau etc binnen het koninkrijk maar enkel aangeeft dat we gelijkwaardig zijn. Hetgeen Nederlandse politici klaarblijkelijk het recht geeft om de eilanden het bos in te sturen als ze bijstand goed kunnen gebruiken en onze politici evenzeer het recht schijnt te geven om "Nederland" te melden dat ze zich niet met interne kwestie mogen bemoeien.

April 11, 2016

De zegels zijn op!

Curacao kent nog een Zegelverordening (uit 1908). Voor veel belangrijke documenten, zoals grossen van vonnissen, verzoekschriften aan het Gerecht en voor het registreren van documenten, dienen er zegels geplakt te worden. Een wettelijke verplichting derhalve. Ook uw belastingadviseur dient een beroepschrift te zegelen.

Nu bereikt ons het bericht dat de zegels op zijn. De ontvanger is uitverkocht.

Dus enerzijds stelt de overheid zegelen verplicht en anderzijds wordt dat de rechtspraktijk onmogelijk gemaakt.

Anderhalve week geleden hadden wij grossen van vonnissen nodig. Bij voorkeur plakken we daar zegels van ANG 10,--; die waren toen uitverkocht zodat we zegels van ANG 5,-- moesten plakken. De grossen zijn dan ook zo ongeveer dichtgeplakt.

Nu schijnen er dus helemaal geen zegels meer te zijn. Wij hebben er nog ongeveer 20 op kantoor liggen. Wie biedt?

April 07, 2016

Foute adviezen (1)

De meeste belastingadviseurs in Curacao zijn prima opgeleid en weten wat ze doen. Ze kunnen de afweging maken tussen de "cost and benefit" van hun advies en ook technisch valt vaak weinig op aan te merken. Er zijn echter ook een paar zwarte schapen onder ons.

In de serie "Foute adviezen" ga ik een paar adviezen beschrijven die niet goed zijn danwel regelrecht onrechtmatig.


Een vennootschap met forse winstreserves werd bijvoorbeeld door een belastingadviseur voorgehouden om deze winstreserves om te zetten in aandelenkapitaal en om vervolgens het aandelenkapitaal te verminderen en het verminderde deel (onbelast) terug te betalen aan de aandeelhouder. Daarvoor zijn notariele aktes benodigd dus een notaris werkt klaarblijkelijk mee aan deze gang van zaken.

Waarom kan dit niet? Je kunt enkel iets op aandelen storten indien zich dan nog niet in de vennootschap bevindt. Dus indien je winstreserves op aandelen wil storten zul je die winstreservers er eerst uit moeten halen. Bij een aandeelhouder/natuurlijk persoon levert dat "er uit halen" een belastingdruk op van 19,5 procent. Als deze aandeelhouder netjes die 19,5 procent dividend -want dat is het- aangeeft in je aangifte inkomstenbelasting en dan stort op deze aandelen is er niets aan de hand. Maar dat is een zinloze exercitie. De notaris in kwestie is klaarblijkelijk bereid om onder voorbijgaan aan de dividenduitkering de winstreserve onbelast om te zetten in aandelenkapitaal.

De aandeelhouder verzwijgt het dividend in zijn aangifte en maakt zich daardoor schuldig aan een fiscaal delict. Ook strafrechtelijk overigens want dit levert valsheid in geschrifte op en ook het witwasdelict. De betreffende adviseur en de notaris zijn medeplichtig of medepleger in deze en kunnen dus ook voor het bankje van onze rechters belanden.

Indien bovenstaande aan u wordt geadviseerd ren dan hard weg!

April 04, 2016

The Panama Papers en de gevolgen voor u (Artikel uit Trouw gevolgd door onze insteek, scroll naar beneden)

Veel mkb'ers kiezen voor belastingparadijs

Van onze verslaggevers − 05/04/16, 00:01
© Trouw.
Honderden Nederlanders hebben via een Panamese tussenpersoon bedrijven opgezet in belastingparadijzen. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad naar interne documenten van Mossack Fonseca (MF), een financieel-juridisch dienstverlener in Panama-Stad.
  • De Belastingdienst vraagt ondanks het feit dat Nederland verdragen heeft met 28 belastingparadijzen nog maar weinig data bij hen op.
De constructies, voor een groot deel gevestigd op de Britse Maagdeneilanden (BVI), zijn alleen illegaal als de betrokkenen hun bezittingen niet hebben gemeld in hun belastingaangifte. Het is onduidelijk of de klanten van Mossack Fonseca dat hebben gedaan. De Belastingdienst geeft hier geen informatie over, maar blijkt vol gens recente cijfers betrekkelijk weinig navraag te doen naar deze bedrijven in belastingparadijzen, ook wel offshorebedrijven genoemd.

De gevonden feiten zijn opmerkelijk. In de internationale strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking door het bedrijfsleven ligt de focus van autoriteiten zoals de Europese Commissie vooral op het aanpakken van fiscale constructies van grote multinationals. Maar uit de documenten van Mossack Fonseca blijkt dat ook in het Nederlandse kleinbedrijf het gebruik van offshorevennootschappen, maar ook stichtingen en trusts, wijdverbreid is.

Zeker tweehonderd offshorebedrijven die via de documenten van Mossack Fonseca aan Nederlanders zijn te koppelen waren eind 2015 nog steeds actief. In de jaren daarvoor hebben Nederlanders ook al honderden bedrijven in belastingparadijzen opgericht en later weer beëindigd. Aangezien het hier om de gegevens van slechts één buitenlandse dienstverlener gaat, is duidelijk dat Nederlandse particulieren op substantiële schaal dergelijke vehikels in belastingparadijzen hebben.
Informatie afschermen
Door te kiezen voor fiscale constructies via bijvoorbeeld de Britse Maagdeneilanden kunnen Nederlandse belastingplichtigen veel informatie afschermen voor de fiscus, schetst specialist Jan van Koningsveld. 'Een vennootschap op de Britse Maagdeneilanden is vrijgesteld van belastingheffing. Het gevolg hiervan is dat de lokale belastingdienst zelf weinig tot geen informatie heeft en die dus maar beperkt internationaal kan uitwisselen.'

Volgens Van Koningsveld, oud-inspecteur bij de Fiod en gepromoveerd op misbruik van offshorevennootschappen, is het handelsregister op de Britse Maagdeneilanden slecht toegankelijk. 'En met een uittreksel uit het handelsregister kom je niet veel verder. Zo worden de gegevens van de aandeelhouders en bestuurders daar niet op vermeld.'

De Belastingdienst vraagt ondanks het feit dat Nederland verdragen heeft met 28 belastingparadijzen nog maar weinig data bij hen op. In 2015 stuurde de dienst niet meer dan 56 verzoeken om informatie naar belastingparadijzen. Het overgrote deel daarvan ging naar de Britse Kanaaleilanden en het eiland Man. Slechts drie daarvan gingen naar de Britse Maagdeneilanden.
Onder de Nederlanders op de lijst van Mossack Fonseca zijn enkele bekende personen, zoals voetballer Clarence Seedorf, leden van de ondernemersfamilie Van der Vorm, Mexx-oprichter Rattan Chadha, maar ook bijvoorbeeld John Bredenkamp. Deze Nederlandse ondernemer staat op de sanctielijst van de Verenigde Staten vanwege illegale wapenhandel met Zimbabwe.

Verder duikt in het onderzoek de naam van Bram van der Kolk op. Dat is de Nederlandse programmeur achter het bedrijf Megaupload, die in Nieuw-Zeeland vreest voor uitlevering aan de VS.

Trouw en het FD kregen inzage in de documenten van Mossack Fonseca via de Süddeutsche Zeitung en ICIJ, een Amerikaanse organisatie van onderzoeksjournalisten.Onderzoeksteam Panama Papers
Het onderzoek naar de Panama Papers is gezamenlijk uitgevoerd door Trouw en Het Financieele Dagblad. Het team bestaat uit economieredacteur Jan Kleinnijenhuis (Trouw), onderzoeksjournalist Karlijn Kuijpers (bij Trouw gedetacheerd door onderzoeksbureau Somo), onderzoeksjournalist Siem Eikelenboom (FD) en datajournalist Gaby de Groot (FD). OpPanamaPapers.nl staan alle artikelen van het Nederlandse onderzoeksteam en enkele verhalen die door buitenlandse media als de Süddeutsche Zeitung, de BBC, Le Monde en De Tijd zijn gepubliceerd.

Panama Papers is een project van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een Amerikaanse organisatie van onderzoeksjournalisten, die gefinancierd wordt met subsidiegeld en donaties en valt onder het Center for Public Integrity in Washington. Trouw en het FD ontvangen geldelijke ondersteuning van het Center for Public Integrity/ICIJ voor hun onderzoek naar de Panama Papers.En dan nu onze insteek: Indien u aandelen bezit in een vennootschap in een belastingparadijs zoals Panama of De Britse Maagdeneilanden of bijvoorbeeld in een in Curacao gevestigde onbelaste vennootschap hoeft er fiscaal niets aan de hand te zijn. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat het geld niet afkomstig moet zijn uit een misdrijf waaronder een belastingmisdrijf en tevens is van belang dat u in uw woonland dit aandelenbezit wel heeft verantwoord in uw aangifte inkomstenbelasting. Indien een inwoner van Curacao eenvoudig gelden of effecten op aandelen heeft gestort in een dergelijke vennootschap en het aandelenbezit is 5 procent of meer van het uitgegeven aandelenkapitaal dan dient men dit aan te geven als fictief rendement. De belastingdruk is zeer matig namelijk 0,78 procent van de waarde van dit aandelenbezit. Dat komt omdat de belastingdruk 19,5 procent bedraagt bij een (fictief) rendement van 4 procent. Als u die twee  getallen vermenigvuldigt bereikt u genoemde 0,78 procent. Wat nu indien u dit niet fiscaal heeft verantwoord en/of het belegde vermogen afkomstig is uit een misdrijf of dat het zwart geld betreft? U kunt natuurlijk naar de blauwe hemel gaan staren en hopen dat alles overwaait maar dat lijkt mij niet verstandig. Zoals u ziet wordt de wereld steeds transparanter en dat geldt ook voor uw -al dan niet verscholen- vermogen. Indien u voorkomt op de Panama Papers heeft u een groot probleem. Indien niet dan resteert u een enkele mogelijkheid en dat is om als de raphazen in te keren bij de fiscus. Dat voorkomt strafvervolging. U kunt dan enkel via het fiscale regime vervolgd worden hetgeen vervelend genoeg is maar dan voorkomt u gevangenisstraf. Voor inkeer is het van eminent belang dat u volledig inkeert voor uw gehele verzwegen inkomen. Doet u dat niet dan heeft u niet ingekeerd en gaat de deur naar het commune strafrecht weer wagenwijd open. Wilt u daar meer over weten? Mail naar peter.muller@mullertax.com waar u uw algemene vragen kunt stellen. Wenst u in te keren dan kunnen wij u ook zeker bijstaan maar dan gelden strikte vereisten omtrent identificatie en -zoals aangegeven- volledige inkeer. Onder omstandigheden kan het van belang zijn om in te keren in samenwerking met een advocaat.  Dit omdat een advocaat verschoningsrecht heeft. Hij heeft het recht om te zwijgen over situatie ij bijvoorbeeld een strafrechtelijk verhoor. Anderzijds zijn advocaten veelal niet thuis in het belastingrecht. In voorkomende situaties kan de belastingadviseur dan gebruik maken van het verschoningsrecht van de advocaat. Wij noemen dat afgeleid verschoningsrecht waardoor aan de belastingadviseur dit zelfde recht om te zwijgen toekomt. Inkeer -zo is mijn ervaring- is goed voor de nachtrust. Waar vroeger banken in bepaalde jurisdicties zoals Zwiterserland Luxemburg u absolute vertrouwelijkheid konden bieden (bankgeheim) moeten we constateren dat die tijd voorbij is en dat banken gedwongen worden om mee te werken aan een financieel transparantere wereld.

Extra aandacht vergt inkeer in verschillende landen. Enige jaren geleden wendde zich iemand tot ons kantoor die een aantal jaren eerder vanuit Nederland was geemigreerd. Hij had zijn bankrekening in Zwitserland voor de Nederlandse fiscus verzwegen en vervolgens ook voor de fiscus in Curacao. Inkeer is enkel mogelijk als de fiscus nog niet had kunnen weten dat u verzwegen inkomen had genoten. Tussen Nederland en Curacao wordt informatie uitgewisseld. Dus, indien men in Nederland inkeert en dan wacht met inkeren in Curacao (of andersom) loopt men het risico dat de fiscus gaat zeggen dat ze de opgeleverde informatie al hadden kunnen weten. Je wordt daarom gedwongen om tegelijkertijd in te keren in twee jurisdicties. Dat vergt coordinatie tussen de verschillende adviseurs. In ons geval heeft de Nederlandse adviseur geen vooroverleg met gevoerd wat voor zijn client een groot risico met zich heeft gebracht. Het is goed afgelopen maar niet dankzij deze adviseur in Nederland.

U begrijpt het al; het is snel ingewikkelder dan we vantevoren kunnen bedenken.

April 03, 2016

Procederen in de BES

Kreeg afgelopen week een oproeping om te gaan procederen op Bonaire voor de rechter aldaar. Bonaire is een fantastisch eiland. De zitting is in de ochtend waardoor ik min of meer gedwongen wordt om een dag eerder te vertrekken. Dat is zeker geen straf en maakt dat ik ook nog rustig een stukje voorbereiding ter plaatse kan doen. De zaak zelf betreft een omzetbelastingkwestie. Er zijn geen grijsgebieden; wij zeggen dat de activiteiten van de client voor het geheel zijn vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting; de inspecteur zegt het tegenovergestelde. Ik houd daar wel van en zal u op de hoogte houden van het verloop.