July 22, 2016

Les jeux sont faits/De teerling is geworpen

Een geweldig boek van Sartre. En een kort verhaal. Op het Atheneum heb ik de lerares Frans nog overgehaald om dit boek klassikaal te lezen. Uiteraard had ik haar niet verteld dat ik de Nederlandse vertaling al gelezen had.In onze praktijk is de teerling nu ook geworpen; Wij zijn in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de belastingrechter in eerste aanleg. Dat is spannend en veel werk om het goed te doen. Omdat het voor ons allemaal nieuw is laat ik mij begeleiden in in het formuleren van dit hoger beroep. Dick Barmentlo., procestijger par excellence, heeft zich daartoe bereid verklaard. Procederen (en ik durf te zeggen succesvol procederen) is niet nieuw voor mij maar hoger beroep is toch weer een "new ball game". En dan laat ik mij graag mij invoeren in dit nieuwe spel door mensen die dat in Nederland al langer dan tien jaar doen.

Ben benieuwd want ik heb bijvoorbeeld nog geen collge van drie Belasting Hof rechters voorbij zien komen.

Intussen blijkt dat ons kantoor als eerste een hoger beroepschrift in een fiscale zaak in Curacao heeft ingediend.

July 15, 2016

Veiling

Vanwege een issue met een gevalletje fraude hadden we gisteren een veiling waarbij het huis van de fraudeur geveild werd. Voor mij de eerste keer en daarom wellicht wel aardig om te vertellen hoe zoiets verloopt.

De veiling vond plaats bij notaris Burgers die een kandidaat-notaris, Mireille Monk, die het voorbereidende werk (zeer goed) had gedaan en een assistente vroeg om als getuige op te treden. Vervolgens werden de geinteresseerden uitgenodigd in de werkkamer van mr Fung-A-Loi. Haar kamer beschikt over een zeer ruime vergadertafel waaraan iedereen mocht plaatsnemen.

Vervolgens ging notaris Burgers waarom er werd geveild, wat er werd geveild en wat de spelregels zijn.In Curacao is het gebruik dat eerst bij opbod een prijs wordt bereikt en daarna met afnemen. De inzetprijs was ANG 275.000 dus vanaf dat bedrag ging het omhoog. Toen niemand meer bood begon onze notaris met het zogenaamde afmijnen. In dit geval vanaf ANG 4 ton naar beneden. Tot iemand "mijn" riep en die is nu de gelukkige bezitter van een stuk onroerend goed in Villapark Zuurzak.

July 10, 2016

Topfiscalist vervolgd voor witwassen miljoenen

Financieele Dagblad


Krantentitel: ‘Openbaar Ministerie vervolgt topfiscalist voor witwassen van miljoenen euro’s’
Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt het voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Eric Roks voor omvangrijke belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van €11,3 mln. Zijn strafzaak en die tegen drie medeverdachten is dinsdag voor het eerst inhoudelijk door de rechtbank Den Bosch behandeld. 
Nederbelgen
Roks is een topfiscalist. Hij was tot 2009 ook lid van de raad van bestuur van accountantsorganisatie BDO CampsObers. Daar leidde hij de oprichting van de afdeling international tax services. Zijn specialisme zijn Nederbelgen - vermogende Nederlanders die om fiscale redenen uitwijken naar België.
Docent
Roks publiceert in tijdschriften en boeken over belastingzaken. Hij doceert aan de Erasmus Universiteit over de fiscale behandeling van internationale ondernemingen. Een deel van de activiteiten die het OM hem verwijt, zou Roks via zijn onderneming Drs ECN Roks Belastingadviseur BV hebben verricht.
Het strafonderzoek tegen Roks en zijn medeverdachten loopt onopgemerkt door het publiek al vijfenhalf jaar. Maar pas afgelopen donderdag heeft het OM voor €3.551.232,42 beslag gelegd op de woonhuizen van Roks in Breda en Amsterdam, blijkt uit onderzoek door Het Financieele Dagblad. Het bedrag waarvoor beslag is gelegd, is naar de mening van het OM het onrechtmatig verkregen voordeel van Roks.
'Schijnconstructie'
Roks heeft volgens het OM zijn welgestelde schoonvader Caspar de H. geholpen met het opzetten van een illegale belastingconstructie. Daarbij is volgens het OM sprake van een ’schijnconstructie’ met ’schijnleningen’, ’schijnschenkingen’ en ’schijndocumenten’.
De zaak draait om een miljoenenvermogen dat de schoonvader heeft verdiend met de verkoop van zijn Brabantse verfhandel. De schoonvader van Roks zou die opbrengst op advies van Roks eerst vanuit Nederland naar België hebben overgeheveld.
Antillen
Vervolgens werden de miljoenen op aangeven van Roks naar zogeheten drie Stichtingen Particulier Fonds (SPF) op de Antillen doorgesluisd: SPF De Zandberg, SPF Gerard Bruning en SPF Vesalius. Via deze Antillenroute hebben de verdachten volgens het OM een miljoenenvermogen aan het zicht van de fiscus proberen te onttrekken. Notulen, documenten en huishoudelijke reglementen van de vergaderingen van de SPF’s zijn volgens het OM vervalst en geantedateerd.
'Potjes'
Verdachte Loes de H. zegt niets te weten van de constructies waarvoor zij wel tekende. Volgens haar wilde haar vader slechts 'potjes' creëren om de nalatenschap over zijn drie kinderen te verdelen. Verdachte Jos de H. stelt dat de verdenkingen allemaal veroorzaakt zijn door zijn zwager. Roks zou ’de Messias van de familie’ zijn geweest. Iedereen zou Roks blindelings hebben vertrouwd. Jos de H. zegt een schuld van €7 mln te hebben door de affaire.
Oplichting
Advocaat Jan Boone heeft namens verdachte Loes de H. aangifte tegen Roks gedaan van oplichting. Via een artikel 12-procedure bij het gerechtshof probeert Boone het OM te dwingen om Roks daarvoor te vervolgen. De andere verdachten van de familie De H. sloten zich daar dinsdag bij aan. Zijn schoonfamilie merkt Roks aan als ’de hoofdverdachte’ van deze zaak.
De verdediging van Roks, Peter van Hagen van advocatenkantoor Hertoghs, betoogt in een toelichting dat de belastingconstructies van Roks volstrekt legaal zijn. De Fiod heeft volgens hem een ’misleidend’ strafdossier opgesteld, op basis van achterhaalde jurisprudentie. Roks is volgens hem zwaar aangedaan door de zaak en de beschuldigingen door zijn schoonfamilie.
Het OM komt woensdag met de strafeisen. Donderdag is de verdediging aan het woord. Duidelijk is dat alle advocaten zullen bepleiten dat hun cliënten onschuldig zijn.

July 02, 2016

Gisteren in FD: Kabinet schaft 'pensioen in eigen beheer' voor dga's afKrantentitel: ‘Kabinet schaft pensioen in eigen beheer voor dga’s af’
Eric Wiebes (foto: Hollandse Hoogte).
Het kabinet wil af van de regeling ‘pensioen in eigen beheer’ voor directeuren-grootaandeelhouders die in hun eigen BV voor hun oudedagsvoorziening sparen. Deze pensioenregeling is voor zowel veel ondernemers als voor de Belastingdienst in de loop der tijd steeds meer een molensteen om de nek geworden.
VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het kabinetsvoornemen dan ook een 'bevrijding van de pensioenklem', zo zeggen zij desgevraagd. Volgens de werkgeversorganisaties hebben op dit moment zo'n 150.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga's) geld vastzitten in hun bedrijf dat bedoeld is als pensioenspaarpot.
Vennootschapsbelasting
Toen de regeling 'Pensioen in Eigen Beheer' in 1981 werd ingesteld, was dit een voordelige manier van pensioensparen, omdat de jaarlijks groeiende pensioenspaarpot fiscaal aftrekbaar werd voor de vennootschapsbelasting. Die bedroeg toen 48%, maar is inmiddels verlaagd naar 25%. De aftrekpost is daarmee veel minder attractief geworden.
Ook drukt de pensioenverplichting vaak zo zwaar op de solvabiliteit van het bedrijf dat er geen dividend mag worden uitgekeerd, een eventuele verkoop wordt bemoeilijkt en de bank terughoudend is met het aangaan van leningen. Verder kost het jaarlijks flink wat advieskosten om de fiscale en commerciële waarde van de pensioenverplichtingen te berekenen. Ook de Belastingdienst heeft er handenvol werk aan en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gaat naar eigen zeggen dan ook 'de fiscale rommel' opruimen, zo zei hij vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad.
Belastingkorting
De VVD-bewindsman komt daarom met een wetsvoorstel, waardoor dga's de regeling kunnen afkopen met een flinke belastingkorting. Volgens hem vormt dit 'een extra prikkel' om het pensioen in eigen beheer ook daadwerkelijk af te kopen. Wie dit volgend jaar doet, krijgt 34,5% op de grondslag, in 2018 geldt een korting van 25% en in 2019 nog maar 19,5%, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. Dit moet de afschaffing van de pensioenregeling versnellen.
Wiebes denkt dat de afkoopregeling een meevaller van € 2 mrd oplevert voor de begroting van volgend jaar. Volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën 'helpt dit wel' om in augustus bij het opstellen van de Prinsjesdagstukken onder meer te kijken naar het verbeteren van de koopkracht van ouderen. Die staat sterk onder druk, zo bleek uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau.
Spaarvariant
Ondernemers zijn overigens niet verplicht het pensioen in eigen beheer af te kopen. Wiebes introduceert een spaarvariant voor dga's die aan de pensioenregeling willen vasthouden. In een debat in maart bleek al dat een Kamermeerderheid zich waarschijnlijk schaart achter de plannen van Wiebes.
VNO-NCW en MKB-Nederland laten daarnaast weten ook blij te zijn met het kabinetsplan om de eerste schijf van 20% in de vennootschapsbelasting in 2018 te verlengen tot € 250.000 en stapsgewijs tot € 350.000 euro in 2021. Dit leidt volgens de werkgevers tot een structurele lastenverlichting voor mkb-ondernemers, scale-ups en kleine buitenlandse ondernemingen. Nederland maakt zich hierdoor fiscaal wat aantrekkelijker, zeggen zij. Volgens Wiebes maakt dit eveneens het opbouwen van netto-vermogen voor de oude dag in de bv attractiever.

Onze insteek: Een goed plan, veel DGA's leven in de schijnzekerheid van pensioenopbouw waar in de realiteit het pensioenvermogen verstopt zit in de activa van de vennootschap. Veel pensioenen in eigen beheer worden opgebouwd puur voor fiscale redenen en niet waarvoor zij bedoeld zijn. In de praktijk heb ik daar veel ellende van zien komen. Te beginnen met het gegeven dat het pensioenvermogen er vaak niet is of te weinig. Dan volgt of verplichte verloning door de fiscus of het pensioenvermogen wordt uitgedividend met alle vervelende fiscale gevolgen van dien.