March 06, 2020

concept-dierenwet en misschien een hondenbelasting

Gisteravond kopte de Amigoe als volgt: "Handhaving en financiering net duidelijk in concept Dierenwet".

Charles Cooper begint meteen met te melden dat teveel wordt neergelegd bij de dierenbescherming want wat "als die stichting ophoudt te bestaan." Dat is een beetje tendentieus uiteraard want je kunt altijd een rechtsopvolger in het leven roepen of de wetgeving weer aanpassen. Ook verder vond ik dat het krantenartikel er blijk van gaf dat onze politici enorm goed spijkers op laag water kunnen zoeken. Dierenleed is een serieus probleem en indien wij ons een beschaafd land achten dient hier wat aan gedaan te worden.

Belangrijker is wellicht de financiering. En dat op basis van 8000 loslopende honden zo beweert men. Ik vraag mij dan af of politici ooit wel eens het daglicht zien want volgens mij is het een veelvoud van dat aantal. ik vermoed dat het eerder 25 duizend honden zijn die loslopen op ons prachtige eiland.Goed, de financiering. Hoewel ik vind dat onze overheid momenteel wel erg haar best doet om de laatste centjes van haar burgers in handen te krijgen denk ik dat de enige oplossing is om een hondenbelasting in te voeren. De dierenbescherming zou de ontvanger van de belastingcentjes kunnen zijn. Je zult dan zien dat er nog 1 keer een vloedgolf van straathonden bijkomt van mensen die honden om de verkeerde reden houden maar in beginsel financiert het systeem dan zichzelf. Er is overigens nog een hondenbelasting: Hondenbelastingverordening 1953 die toentertijd als eilandsverordening is ingevoerd en bij mijn weten nooit is ingetrokken. Belasting was toen ANG 8,-- per hond per jaar.

No comments:

Post a Comment