November 19, 2021

Waar woont uw huis?

Vertalingen vanuit papiaments, onze inheemse taal op Curacao, Bonaire en Aruba, gaan niet altijd goed hetgeen tot flauwe Nederlandse zinnen aanleiding kan geven zoals de titel van deze blog.


Toch een woord van waarschuwing omtrent de vraag waar u woont en waar dat huis zich bevindt. Er zijn de nodige instanties die daar bewijs van opgeleverd willen zien door bijvoorbeeld rekeningen van nutsbedrijven, bankafschriften etcetera in te kunnen zien waarop uw naam staat met daaronder uw adres. 

Slimmmeriken -zoals de schrijver van deze blog- die om praktische redenen dat soort rekeningen op kantoor laten binnenkomen hebben dan ook af en toe de grootste moeite om aan te tonen dat zij wonen waar zij beweren te wonen.

Het lijkt derhalve verstandig om niet alle facturen op een ander adres te laten binnenkomen.


Waarvan akte!

November 02, 2021

Belangrijk; saneringsregeling verlengd tot eind van het jaar 2021

 Tot mid oktober kon men in aanmerking komen voor een interessante saneringsregeling voor oudere belastingschulden; specifiek niet voor premies. Over het algemeen kan een client van een belastingadviseur zijn belastingen wel betalen; tenslotte kan hij ook een belastingadviseur betalen. Voor de nodigen was het echter een uitnodiging om grote opruiming te houden; allerlei belastingaanslagen waar men het niet mee eens was konden worden "opgeruimd". Veel van onze clienten -wij zitten een beetje in de bovenkant van de markt- hebben daar gebruik van gemaakt.
Nu is er goed nieuws. Het heeft onze Minister van Financien behaagd om de door hem geentameerde regeling door te zetten tot eind van dit jaar (2021). Belangstelling? U weet ons te vinden.

October 02, 2021

Een heer of dame in het verkeer?

 Toegegeven ik ben fiscaal-jurist en mijn expertise ligt bij het belastingrecht. Maar af en toe moet ik mij in andere rechtsgebieden begeven of vind ik het gewoon leuk om dat te doen.

Vanochtend ben ik met mijn vrouw wat boodschappen gaan doen zodat mijn schoonmoeder haar verjaardag in feestelijke omstandigheden kan vieren.

Goed we reden de parkeerplaats van de supermarkt op en toen viel mij in dat ik jaren geleden een interessant artikel had gelezen van een vriend van mij die hoogleraar is in Groningen; professor Frits Brandsma.
Het artikel ging over de vraag of indien iemand ergens parkeert hij dan verplicht is om parkeergeld te betalen. Met andere woorden; is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen de parkeerder en de eigenaar van het parkeerterrein?

Het antwoord is bevestigend. Door het parkeerterrein te betreden komt er een overeenkomst tot stand waarbij de parkeerder zich verplicht om zich aan de regels te houden zoals gesteld door de eigenaar van het parkeerterrein. Dat geldt dus ook voor het volgen van de pijlen en dergelijke. U denkt wellicht dat u daarin een vrijblijvende houding kunt aannemen. Dat is dus niet het geval. U bent akkoord gegaan met de regels zoals gesteld door de eigenaar en u doet er goed aan om aan die regels opvolging te geven.

July 28, 2021

POCESKOSTENVERGOEDING EN HET RECHT DAAROP

Indien een bezwaar wordt afgewezen door de belastinginspecteur staat het u vrij om die beslissing van de inspecteur aan de rechter voor te leggen. 

Indien u uw kansen om te winnen wilt vergroten is het uiteraard verstandig om u te laten bijstaan. Dat gaat u uiteraard geld kosten. 

Het is dan ook zeer gebruikelijk dat u aan de rechter verzoekt om een proceskostenvergoeding toe te kennen. 

In Curacao doet de rechter en sluit daarbij aan bij een besluit uit het bestuursrecht of beter gezegd het bestuursprocesrecht. 

Vandaag bereikte ons daaromtrent een interessante uitspraak uit Nederland die ongetwijfeld ook van belang is voor onze praktijk.

Wat speelde in deze casus? Belanghebbende had als gemachtigde een registeraccountant ingeschakeld die in het verleden ook onder meer als belastinginspecteur had gewerkt. De rechtbank wees het verzoek om proceskostenvergoeding echter af.


Want, zo oordeelde de rechtbank in dit geval:

Met betrekking tot de door de gemachtigde in bezwaar en beroep verleende bijstand en vertegenwoordiging is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is geweest van beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Gelet op de toelichting bij het Besluit Proceskosten bestuursrecht (Stb. 1993, 763, blz. 6) moet worden aangenomen dat voor het beroepsmatige karakter vereist is dat het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergaren van inkomsten gerichte taakuitoefening (vgl. de uitspraak van de Hoge Raad van 16 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2770).

Dus indien u een financieel of juridisch deskundige inschakelt wil dat niet automatisch zeggen dat -ook al wint u- dat u -al dan niet op verzoek- een deel van de gemaakte kosten terugziet. U dan dient iemand in te schakelen die op regelmatige wijze tegen vergoeding namens clienten bezwaar-en-beroepsprocedures voert en die relevante juridische scholing heeft genoten. 
Indien u twijfelt of een dienstverlener kwalificeert dient u navraag te doen. 

Dat is overigens hoe dan ook een goed plan omdat procederen een aparte tak van sport is. 

Een goede adviseur hoeft nog geen goede procestijger te zijn. July 26, 2021

BITCOIN AND YOUR TAX LAWYER

 So we have this client who lives in Europe. He is totally okay with our invoice but he was dead set on paying us in bitcoins. For a tax lawyer that can be a bit of an issue as the control on bitcoins is of course less than with regular money. On the other hand; I had been reading up on accountants addressing the issue on how to report an amount of bitcoins in your financials. So it seems that bitcoins are becoming more mainstream and we want to remain up to date with everything we do, so why not. We have this family friend who is like the apostle of bitcoin and he was eager to explain to us how to proceed. I was so fascinated by all he had to say that at the end of the meeting he pointed out that he have had like a cup of coffee which I had forgotten to offer. Together we created a bitcoin wallet and he even paid in USD 10 to get me started. That was last Friday July 23rd. Saturday our client paid the amount due and now with amazement I am looking at a staggering (unrealized) yield.


Being a tax lawyer you are supposed to know something about law, about accounting but also about economics. Public Finance was a subject taught on university.

Now sitting on this modest amount of bitcoins one starts to think. One of my best friends in the Netherlands told me to go and cash immediately. Apart from the fact that in Curacao that may be not so easy to achieve I feel I should watch what will happen.

Contrary to the picture above bitcoins are not real coins. They are zeros and ones and lead a pure digital existence. There is no backup from any central bank or government or like in the old days from a gold reserve. That gold reserve for most countries is still there but under President Nixon it was decided to let go of the direct link between the gold reserve and the amount of money a country could print. And boy have they been printing. If you can say the interest is the price of money it becomes clear that money is readily available for those who need a loan. For bitcoins there is an end to how much there can be created and that may have a positive influence on the value. Same of course goes for other cryptocurrency like Ethereum and such.

There is a rumor that shortly Amazon may be accepting bitcoin as payment and one country (El Salvador) even decided to accept bitcoin as legal tender. These are without a doubt positive occurrences for bitcoin. So far bitcoin has been to much an investment and not enough a means of payment.

I do hope we are not facing yet an other worldwide financial crisis whilst still amid the pandemic but I do have the feeling the the bottom of the US Dollar and the Euro both rest on quicksand.

Anyway, if our esteemed clients wishes to pay our invoice in bitcoin he/she now can.


June 25, 2021

Bizarre ontwikkeling bij het opleggen van aanslagen onroerendezaakbelasting

 Het volgende deed zich voor. Een client van ons kantoor bezit een eigen woning en een tweede woning. Voor beide werd hij aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting en wel op 1 biljet. Vervolgens gaan wij in bezwaar en later in beroep tegen een van de opgevoerde waardes. Waarop de inspectie der belastingen een verminderingsaanslag stuur waarop 1 adres wordt vermeld maar met bijna een verdubbeling van de aanslag.


Om een lang verhaal kort te maken; de aanslag was inderdaad verminderd maar omdat er een adres ontbrak op de verminderingsaanslag was dat voor ons totaal niet duidelijk. Uit overleg met een inspecteur der belastingen blijkt dat de schuld hiervan wordt gelegd bij de automatiseerder van de belastingdienst.

June 18, 2021

Rechtspraak.nl en de vertrouwelijkheid

 Belastingrechtspraak geschiedt met gesloten deuren. Dat vinden wij prettig omdat niet iedereen in onze portemonnee hoeft te kijken. Puur formeel valt het oordelen over een fiscale boete onder het strafrecht zodat in theorie de rechter de deur voor publiek zou moeten opendoen zodra tijdens een zitting het woord "boete" valt.

Nu even over die privacy in de belastingrechtspraak. 


Wij hebben een abonnement op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad dat ons -tegen betaling uiteraard- voorziet van allerlei relevante informatie en van jurisprudentie. Vandaag besprak het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad een geval van een inwoner van Bonaire die huuropbrengsten geniet vanwege in Curacao gelegen onroerende zaken. Ik ben eerlijk gezegd nooit zo geinteresseerd in die besprekeningen; doe mij de originele uitspraak maar. Het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad biedt die mogelijkheid door hyperlinks in de tekst te zetten. En zo kom je dan uit bij rechtspraak.nl.

Daar lees je dan over belanghebbende A die tegenover zich treft inspecteur der belastingen c enzovoort om die privacy maar te beschermen. Belangstellend las ik verder. Plotsklaps viel mijn oog op de naam van een te Curacao gevestigde vennootschap. Als je dan -nieuwsgierig als ik ben- die vennootschap opspoort en ziet wie de directie vormt kan deze jongen wel bedenken wie de belanghebbende in deze zaak in deze kleine gemeenschap is. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt overigens. Ik heb mijn eigen naam ook wel eens aangetrofffen als gemachtigde. Dat was toentertijd een hele mooie zaak die ik ook nog gewonnen had dus ik vond het prima maar het is allemaal niet de bedoeling.

Vandaar een oproep aan rechtspraak.nl om zorg te dragen voor betere bescherming van persoonsgegevens.

May 01, 2021

Moratorium op dwanginvordering na de Covid-crisis

 De mondiale covid-crisis heeft ons allemaal diep geraakt. In veel gevallen is onze gezondheid aangetast; hebben we vrijheden moeten opofferen en ook wordt er economisch uiteraard enorm geleden. Vooral bepaalde sectoren zijn uiteraard diep getroffen. Winkels die niet open mogen; restaurants die geen gasten mogen ontvangen; de reisindustrie. Het regent faillissementen in de hele wereld en er zullen nog vele volgen vrees ik.

Gisteren ontving ik een email van onze beroepsvereniging: "Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs" (VAB) met het verzoek om punten op te leveren voor een bespreking van het bestuur met de minister van financien. Enigszins tot mijn verbijstering was er in die email geen enkele referentie aan de huidige crisis.Wellicht om dat net als de dood belastingen een zekerheid in het leven is. Ik vond de email daarmee toch wat ongevoelig overkomen. Dat belastingadviseurs er minder (of geen?) last van hebben wil niet zeggen dat het oog niet ook op de samenleving gericht mag zijn. Ook zullen we clienten hebben die in problemen verkeren. Ons kantoor bedient niet veel clientele in het toerisme en in de horeca maar waar we die wel hebben is het bepaald geen feest.

Ik heb dan ook aan VAB-bestuur voorgelegd om aan de minister van financien voor te leggen om een moratorium op dwanginvordering voor te stellen zodat de ondernemers en alle andere getroffenen aan economische wederopbouw kunnen werken zonder dat de fiscus daar een storende rol in vervult.

Even geen belastingdeurwaarders aan de poort alstublieft!

April 12, 2021

Waar het absurdisme regeert.......

 Vanochtend een interessant interview met Eric de Brabander in het Antilliaans Dagblad. Deel van het interview ging over het absurdisme in de Zuid-Amerikaanse en Caribische literatuur. Eric laat zich overigens niet teveel uit de tent lokken. Maar dat wij geregeerd worden door absurdisme is voor mij een gegeven. Vorige week ontving ik een email uit Nederland. Een voormalige client van ons kantoor wendde zich tot mij. Hij was een voormalige client omdat hij onze diensten al lang niet meer nodig heeft. Waarom niet? Hij is in 2008 geremigreerd naar Nederland. Wij hebben netjes een laatste aangifte inkomstenbelasting tot vertrekdatum voor de beste man opgesteld en dat was het dan.


Althans dat denk je dan. Met dagtekening eind februari werden aan onze client plotsklaps aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing over de jaren 2015 en 2016 uitgereikt. Waardoor onze voormalige client weer een huidige client werd.

Wat ik zeg; het absurdisme regeert. Wij gaan maar weer aan de slag.

April 09, 2021

De Stichting Particulier Fonds en de Nederlandse belastingdienst; oppassen geblazen

 Met grote regelmaat word ik benaderd door mensen die op Curacao een onroerende zaak willen aanschaffen. 

Vaak is daar natuurlijk al uitgebreid met deze en gene over gesproken en men wil dan van mij weten hoe dat werkt met een Stichting Particulier Fonds. 

Want als er over aankoop onroerende zaken wordt gesproken is er altijd wel een "deskundige" die daarover weet te melden dat je dan over de huuropbrengsten geen belasting bent verschuldigd.

De eerste vraag die ik stel is of men woonachtig is in Nederland. 

Is dat het geval dan raad ik over het algemeen af om een Stichting Particulier Fonds in te zetten. 

Waarom? 

Omdat op het Nederlandse aangiftebiljet de vraag voorkomt of men betrokken is bij een dergelijke stichting. Als men nee invult pleegt men valsheid in geschrifte; vult men ja in komt de Nederlandse belastingdienst om de hoek zetten met haar uitgebreide wetgeving op het gebied van afgezonderd particulier vermogen.


Ik ben mijn werkdag begonnen met het lezen van recent een arrest van de Hoge Raad over iemand die inderdaad had verzuimd om aan te geven dat hij betrokken was bij een Stichting Particulier Fonds gevestigd op Bonaire. Eerst werd de schuld gelegd bij de boekhouder van de man, toen meldde zijn advocaat dat er geen sprake was van fiscale transparantie -hetgeen in eerdere instantie als was afgedaan als onwaarschijnlijk- en vervolgens werd de stelling betrokken dat er geen financieel voordeel was behaald door het gebruikmaken van een Stichting Particulier Fonds. Wat daar dan ook van zij; belanghebbende is veroordeeld tot een stevige gevangenisstraf.

Vandaar; oppassen geblazen!

Wij adviseren bijna wekelijks op het gebied van aankoop van onroerende zaken op Curacao en de BES-eilanden. Geloof mij; het is altijd maatwerk.

February 19, 2021

Aanrijding en nu? IV

 Inmiddels heeft weer een zitting bij het Hof plaatsgevonden. De hofrechters waren verontwaardigd. Verontwaardigd omdat ik bij de strafrechtelijke mediation naast schadvergoeding ook had bedongen dat ik vergoed zou worden voor alle gespendeerde tijd. Verder was men verontwaardigd omdat degene die mij had aangereden de schade nog immer niet betaald had. 


                                                                                                                                                                                
Het OM wil de man niet vervolgen omdat ze zeggen het bewijs niet rond te krijgen dat de man is doorgereden zonder informatie over zijn persoon te verstrekken. Een in mijn ogen nogal kolderiek             standpunt. Ik ga toch niet een hele procedure op touw zetten als ik de schadeveroorzaker gewoon weet te vinden. Enfin, de man is nu onder druk gezet om de schade voor 30 maart aanstaande te betalen en ik word onder druk gezet om af te zien van de vergoeding voor gespendeerde tijd. Tja, ik had niet gevraagd om die strafrechtelijke mediation. Dat kwam uit de koker van het OM.

February 04, 2021

Aanrijding en nu? III

 Inmiddels is er een zitting geweest voor het Hof. Normaal gaat dat in raadkamer maar vermoedelijk vanwege corona nu in de grote zaal. Ik heb mijn verhaal kunnen doen en de rechters vonden ook dat de schade betaald moest worden en dat de officier dat moest regelen. De officier had al een besluit genomen om niet te vervolgen, een dag voor de zitting nota bene. Ik meldde dat het mijn voorkeur had om geen direct contact met de veroorzaker van de aanrijding te hebben. De rechters stelden daarop voor dat officier dan de centjes maar zou moeten gaan ophalen en vervolgens naar mij overmaken.

Prima wat mij betreft.

Maar het verhaal kreeg weer een bizarre wending. Ik werd namelijk gebeld door het OM dat men nu een mediation traject in wilde zetten. Had ik geen zin in maar ik wilde ook niet tegenwerken. Het OM vindt namelijk dat ik tegenwerk.

Goed, dus ik verschijn op het afgesproken moment bij het OM in de Tempel, de voormalige synagoge in Punda. 

Degene die mij had aangereden was er niet en na een half uur nog niet. Ik weer weg. Word ik gebeld door het OM dat meneer inmiddels is gearriveerd. Dus weer terug. Toen is er na veel gedoe een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Veel gedoe want meneer heeft naar zijn idee niets verkeerd gedaan.


Op 2 februari zou er 's-mddags weer een zitting zijn. In de ochtend ontvang ik het verslag van de mediator door tussenkomst van het Hof en die bericht dan meteen dan geen heil meer te zien in de zitting van die middag. Ik antwoord dat ik dat prima vind maar wel vastgelegd wil hebben dat ik mij totaal niet in het verslag van de mediator kan vinden. In dat verslag word ik bijkans als de dader afgeschilderd en worden ook verder bepaald bizarre opmerkingen geplaatst. Nog daargelaten dat de mediator de Nederlandse taal ook niet echt machtig blijkt te zijn.

Een paar uur later komt er dan weer een email van het Hof die aangeeft dat gelet op het verslag en mijn commentaar daarop er aanleiding bestaat voor weer een zitting in raadkamer. Deze keer op 16 februari aanstaande. Een omslachtige vertoning voor een aanrijding met een schade van minder dan ANG 1.200,--. Had de politie nou maar gewoon een proces-verbaal gemaakt dan was het een simpele verzekeringskwestie geweest.

February 03, 2021

Obligation to file Curaçao property has been lifted

 A spot of good news. The Curaçao tax authorities have not imposed property tax assessments for the year 2019 stating that they are in waiting on a change in relevant tax legislation that will alter their position.

The legal consequence of not imposing mentioned tax assessments is however that then home owners and such need to file a property tax return.

Our professional organization has warned the tax authorities with respect to the amount of tax returns to be expected and that made that obligation to file is now set until October of this year.Have you however acquired a property in the mean time or the value of your property has undergone substantial change in value the obligation to file is still in place.

Questions? Do not hesitate to contact us on:


(*) 599 9 7374916

or

tanushka.djaoen@mullertax.com

or

peter.muller@mullertax.com

January 20, 2021

Obligation to file for Curacao property tax

 

By means of this short memo we would like to draw your attention to the obligation to declare property tax.

 

This is the case in the following situations:

 

(whereby we shorten somewhat for editorial reasons):

 

1 If you acquire )the use of) an immovable property, you must submit a tax return to the tax inspector within two months of the acquisition;

 

2 If a change occurs to the immovable property that causes the value to change by more than 5 percent with a minimum of ANG 25,000;

 

3 The property tax works with periods of five years each.

 

Property tax has been introduced as of the year 2014.

The first five-year period therefore ran from 2014 to 2018.

The next period started on January 1, 2019.

Even if you have filed a property tax return after the introduction of the obligation to declare, a tax return must be submitted if you have not received a property tax assessment for 2019.

This tax return must be submitted before 28 February 2021.

If you do not file a tax return, the inspector can impose a fine of 100 percent of the amount of the assessment, so it is worth paying attention to this.

 

Our offices will of course be happy to assist you.

 

You can reach us by phone at (*) 599 9 7374916 or by email:

 tanushka.djaoen@mullertax.com: or,

peter.muller@mullertax.com

Anzeigepflicht für die Immobiliensteuer (Grundsteuer)

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf die für Besitzer von Immobilien auf Curacao  bestehende Verpflichtung Abgabe einer Erklärung betreffend der im Jahre 2019 eingeführten Immobiliensteuer hinweisen.

 


Die Verpflichtung zur Abgabe einer entsprechenden Erklärung gegenüber dem Finanzamt besteht in folgenden Fällen:

(aus redaktionellen Gründen ist hier nur die Darstellung in Kurzfassung möglich, so dass dringend bei Fragen eine steuerliche Beratung empfohlen wird):

 

1.) Wenn Sie Immobilieneigentumn erwerben sind Sie verpflichtet binnen zwei Monaten nach Eigentumserwerb die Eigentümerstellung dem Finanzamt von Curacao anzuzeigen.

Die Anzeigepflicht gilt ebenso für Personen, die schon vor Einführung der Anzeigepflicht Immobilieneigentum besessen haben und noch besitzen, soweit noch keine Anzeige erfolgte.

 

2.) Eine erneute Erklärung ist ebenso erforderlich, wenn Sie Investitionen vornehmen oder sonstige Änderungen eintreten, die eine Änderung des Wertes um mehr als 5 Prozent und jedenfalls 25.000 ANG zur Folge hat.

 

3.)  Die Grundsteuerperioden gelten jeweils für Zeiträume von fünf Jahren.

Da die Grundsteuer im Jahre 2014 eingeführt wurde, dauerte der erste Fünfjahreszeitraum von 2014 bis 2018. Ab dem 01.01.2019 begann der neue ( zweite) Fünfjahreszeitraum.

 

4.) Sollten Sie nach Einführung der Meldepflicht in der ersten Periode bis 2018 bereits eine Grundsteuererklärung eingereicht haben, sind Sie auch weiterhin zur Abgabe einer neuen Erklärung verpflichtet, soweit Sie für 2019 keinen Grundsteuerbescheid des Finanzamtes erhalten haben.

 

Frist

Diese Erklärung muss bis zum 28. Februar 2021 eingereicht werden.

Wenn Sie keine Erklärung abgeben, ist eine Ahndung durch Festsetzung und Verhängung einer Geldbuße von bis zu 100 Prozent des Betrags der Bewertung als Aufschlag möglich.

Es empfiehlt sich daher dringend die rechtzeitige Abgabe der Erklärung.

 

Unser Büro steht Ihnen selbstverständlich bei Bedarf auch in dieser Angelegenheit jederzeit zur Verfügung.

Sie erreichen uns telefonisch unter (*) 599 9 7374916 oder per E-Mail:

Mail:       tanushka.djaoen@mullertax.com oder

               peter.muller@mullertax.com

 

January 18, 2021

AANGIFTEPLICHT VOOR DE ONROERENDEZAAKSBELASTING


Door middel van dit schrijven willen wij u graag attenderen op de in 2019 ingevoerde aangifteplicht voor de onroerendezaaksbelasting.

Dat speelt in de volgende gevallen (waarbij wij om redactionele redenen een en ander wat inkorten):

1                 Indien u het genot verkrijgt van een onroerende zaak dient u binnen twee maanden na die verkrijging aangifte te doen bij inspecteur der belastingen;

2                 Als zich een wijziging voordoet bij de onroerende zaak die maakt dat de waarde meer dan 5 procent wijzigt met een minimum van ANG 25.000,--;

3                 De onroerendezaaksbelasting werkt met tijdvakken van telkens vijf jaar. De onroerendezaaksbelasting is ingevoerd met ingang van het jaar 2014. Het eerste vijfjarige tijdvak beliep derhalve van 2014 tot en met 2018. Het volgende tijdvak is ingegaan op 1 januari 2019. Zelfs indien u aangifte voor de onroerendezaaksbelasting heeft gedaan na invoering van de aangifteplicht dient wederom aangifte te worden gedaan indien u geen aangifte onroerendezaaksbelasting over 2019 heeft ontvangen. Deze aangifte dient gedaan te worden voor 28 februari 2021.


Indien u dat niet doet kan de inspecteur u een boete opleggen van 100 procent van het bedrag van de aanslag dus het is de moeite waard om hier aandacht aan te besteden.

Ons kantoor is u daarbij graag van dienst uiteraard.

U kunt ons telefonisch bereiken op (*)599 9 7374916 of per email:

tanushka.djaoen@mullertax.com of

peter.muller@mullertax.com