June 15, 2020

De Curaçaose Beleggingsvennootschap en uw vermogensbeheerder


De Curaçaose Beleggingsvennootschap (CBV) (vroeger: vrijgestelde vennootschap) is een vehikel dat onder voorwaarden is vrijgesteld van winstbelasting. Die voorwaarden zijn onder meer dat sprake moet van afgeperkte activiteiten -zowel in de doelstelling als ook feitelijk- en dat de vennootschap als CBV is aangemeld bij de fiscus. Er bestaat wel de plicht tot het opstellen van een jaarlijkse jaarrekening en ook tot het doen van een jaarlijkse aangifte winstbelasting. Voor de meeste aandeelhouders in Curaçao geldt dat dividenden dan niet worden belast maar dat er een fictief rendement over het vermogen van de CBV in aanmerking wordt genomen. Dat geldt overigens expliciet niet voor degenen die op Curaçao onder de penshonadoregeling vallen.


Verder dient de vennootschap haar inkomsten te verkregen uit landen waarin een zekere mate van belasting naar het inkomen plaatsvindt. En daar zou het soms wel eens mis kunnen gaan. Een vennootschap waarbij wij betrokken zijn had dividenden ontvangen uit onder meer de Marshall eilanden en nog wat andere plekken op de wereld waar heffingen naar het inkomen helemaal niet plaatsvinden. In beginsel verlies een CBV dan haar vrijgestelde status zij het dat de wet bepaalt dat indien dergelijke inkomsten beperkt blijven tot 5 procent van de totale inkomsten de vrijgestelde status in stand kan blijven.

Hoe kan de fiscus nou constateren hoe dat zit behalve door nauwgezet een jaarrekening tot zich te nemen? Welnu, bij de jaarrekening moet telkens een zogenaamde deskundigenverklaring gevoegd worden die aangeeft dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke eisen en indien er inderdaad inkomsten zijn aangetroffen uit genoemde laag-of niet belaste landen moet getoetst worden of dit aan de vrijgestelde status in de weg staat.

Dat betekent dat indien u belanghebbende bent bij een CBV en u heeft uw vermogensbeheerder de vrije hand gegeven ten aanzien van de vraag hoe de beleggingsportefeuille er uit moet zien het wel zaak is om er aan te dringen dat hij niet teveel stukken uit laagbelaste landen opneemt want dan bent u, zoals dat heet, goed in de aap gelogeerd. Immers, zonder vrijgestelde status ook geen fictief rendement meer waardoor dividenden anders in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken.

Oppassen dus!No comments:

Post a Comment