July 28, 2021

POCESKOSTENVERGOEDING EN HET RECHT DAAROP

Indien een bezwaar wordt afgewezen door de belastinginspecteur staat het u vrij om die beslissing van de inspecteur aan de rechter voor te leggen. 

Indien u uw kansen om te winnen wilt vergroten is het uiteraard verstandig om u te laten bijstaan. Dat gaat u uiteraard geld kosten. 

Het is dan ook zeer gebruikelijk dat u aan de rechter verzoekt om een proceskostenvergoeding toe te kennen. 

In Curacao doet de rechter en sluit daarbij aan bij een besluit uit het bestuursrecht of beter gezegd het bestuursprocesrecht. 

Vandaag bereikte ons daaromtrent een interessante uitspraak uit Nederland die ongetwijfeld ook van belang is voor onze praktijk.

Wat speelde in deze casus? Belanghebbende had als gemachtigde een registeraccountant ingeschakeld die in het verleden ook onder meer als belastinginspecteur had gewerkt. De rechtbank wees het verzoek om proceskostenvergoeding echter af.


Want, zo oordeelde de rechtbank in dit geval:

Met betrekking tot de door de gemachtigde in bezwaar en beroep verleende bijstand en vertegenwoordiging is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is geweest van beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Gelet op de toelichting bij het Besluit Proceskosten bestuursrecht (Stb. 1993, 763, blz. 6) moet worden aangenomen dat voor het beroepsmatige karakter vereist is dat het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergaren van inkomsten gerichte taakuitoefening (vgl. de uitspraak van de Hoge Raad van 16 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2770).

Dus indien u een financieel of juridisch deskundige inschakelt wil dat niet automatisch zeggen dat -ook al wint u- dat u -al dan niet op verzoek- een deel van de gemaakte kosten terugziet. U dan dient iemand in te schakelen die op regelmatige wijze tegen vergoeding namens clienten bezwaar-en-beroepsprocedures voert en die relevante juridische scholing heeft genoten. 
Indien u twijfelt of een dienstverlener kwalificeert dient u navraag te doen. 

Dat is overigens hoe dan ook een goed plan omdat procederen een aparte tak van sport is. 

Een goede adviseur hoeft nog geen goede procestijger te zijn. July 26, 2021

BITCOIN AND YOUR TAX LAWYER

 So we have this client who lives in Europe. He is totally okay with our invoice but he was dead set on paying us in bitcoins. For a tax lawyer that can be a bit of an issue as the control on bitcoins is of course less than with regular money. On the other hand; I had been reading up on accountants addressing the issue on how to report an amount of bitcoins in your financials. So it seems that bitcoins are becoming more mainstream and we want to remain up to date with everything we do, so why not. We have this family friend who is like the apostle of bitcoin and he was eager to explain to us how to proceed. I was so fascinated by all he had to say that at the end of the meeting he pointed out that he have had like a cup of coffee which I had forgotten to offer. Together we created a bitcoin wallet and he even paid in USD 10 to get me started. That was last Friday July 23rd. Saturday our client paid the amount due and now with amazement I am looking at a staggering (unrealized) yield.


Being a tax lawyer you are supposed to know something about law, about accounting but also about economics. Public Finance was a subject taught on university.

Now sitting on this modest amount of bitcoins one starts to think. One of my best friends in the Netherlands told me to go and cash immediately. Apart from the fact that in Curacao that may be not so easy to achieve I feel I should watch what will happen.

Contrary to the picture above bitcoins are not real coins. They are zeros and ones and lead a pure digital existence. There is no backup from any central bank or government or like in the old days from a gold reserve. That gold reserve for most countries is still there but under President Nixon it was decided to let go of the direct link between the gold reserve and the amount of money a country could print. And boy have they been printing. If you can say the interest is the price of money it becomes clear that money is readily available for those who need a loan. For bitcoins there is an end to how much there can be created and that may have a positive influence on the value. Same of course goes for other cryptocurrency like Ethereum and such.

There is a rumor that shortly Amazon may be accepting bitcoin as payment and one country (El Salvador) even decided to accept bitcoin as legal tender. These are without a doubt positive occurrences for bitcoin. So far bitcoin has been to much an investment and not enough a means of payment.

I do hope we are not facing yet an other worldwide financial crisis whilst still amid the pandemic but I do have the feeling the the bottom of the US Dollar and the Euro both rest on quicksand.

Anyway, if our esteemed clients wishes to pay our invoice in bitcoin he/she now can.


June 25, 2021

Bizarre ontwikkeling bij het opleggen van aanslagen onroerendezaakbelasting

 Het volgende deed zich voor. Een client van ons kantoor bezit een eigen woning en een tweede woning. Voor beide werd hij aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting en wel op 1 biljet. Vervolgens gaan wij in bezwaar en later in beroep tegen een van de opgevoerde waardes. Waarop de inspectie der belastingen een verminderingsaanslag stuur waarop 1 adres wordt vermeld maar met bijna een verdubbeling van de aanslag.


Om een lang verhaal kort te maken; de aanslag was inderdaad verminderd maar omdat er een adres ontbrak op de verminderingsaanslag was dat voor ons totaal niet duidelijk. Uit overleg met een inspecteur der belastingen blijkt dat de schuld hiervan wordt gelegd bij de automatiseerder van de belastingdienst.

June 18, 2021

Rechtspraak.nl en de vertrouwelijkheid

 Belastingrechtspraak geschiedt met gesloten deuren. Dat vinden wij prettig omdat niet iedereen in onze portemonnee hoeft te kijken. Puur formeel valt het oordelen over een fiscale boete onder het strafrecht zodat in theorie de rechter de deur voor publiek zou moeten opendoen zodra tijdens een zitting het woord "boete" valt.

Nu even over die privacy in de belastingrechtspraak. 


Wij hebben een abonnement op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad dat ons -tegen betaling uiteraard- voorziet van allerlei relevante informatie en van jurisprudentie. Vandaag besprak het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad een geval van een inwoner van Bonaire die huuropbrengsten geniet vanwege in Curacao gelegen onroerende zaken. Ik ben eerlijk gezegd nooit zo geinteresseerd in die besprekeningen; doe mij de originele uitspraak maar. Het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad biedt die mogelijkheid door hyperlinks in de tekst te zetten. En zo kom je dan uit bij rechtspraak.nl.

Daar lees je dan over belanghebbende A die tegenover zich treft inspecteur der belastingen c enzovoort om die privacy maar te beschermen. Belangstellend las ik verder. Plotsklaps viel mijn oog op de naam van een te Curacao gevestigde vennootschap. Als je dan -nieuwsgierig als ik ben- die vennootschap opspoort en ziet wie de directie vormt kan deze jongen wel bedenken wie de belanghebbende in deze zaak in deze kleine gemeenschap is. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt overigens. Ik heb mijn eigen naam ook wel eens aangetrofffen als gemachtigde. Dat was toentertijd een hele mooie zaak die ik ook nog gewonnen had dus ik vond het prima maar het is allemaal niet de bedoeling.

Vandaar een oproep aan rechtspraak.nl om zorg te dragen voor betere bescherming van persoonsgegevens.

May 01, 2021

Moratorium op dwanginvordering na de Covid-crisis

 De mondiale covid-crisis heeft ons allemaal diep geraakt. In veel gevallen is onze gezondheid aangetast; hebben we vrijheden moeten opofferen en ook wordt er economisch uiteraard enorm geleden. Vooral bepaalde sectoren zijn uiteraard diep getroffen. Winkels die niet open mogen; restaurants die geen gasten mogen ontvangen; de reisindustrie. Het regent faillissementen in de hele wereld en er zullen nog vele volgen vrees ik.

Gisteren ontving ik een email van onze beroepsvereniging: "Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs" (VAB) met het verzoek om punten op te leveren voor een bespreking van het bestuur met de minister van financien. Enigszins tot mijn verbijstering was er in die email geen enkele referentie aan de huidige crisis.Wellicht om dat net als de dood belastingen een zekerheid in het leven is. Ik vond de email daarmee toch wat ongevoelig overkomen. Dat belastingadviseurs er minder (of geen?) last van hebben wil niet zeggen dat het oog niet ook op de samenleving gericht mag zijn. Ook zullen we clienten hebben die in problemen verkeren. Ons kantoor bedient niet veel clientele in het toerisme en in de horeca maar waar we die wel hebben is het bepaald geen feest.

Ik heb dan ook aan VAB-bestuur voorgelegd om aan de minister van financien voor te leggen om een moratorium op dwanginvordering voor te stellen zodat de ondernemers en alle andere getroffenen aan economische wederopbouw kunnen werken zonder dat de fiscus daar een storende rol in vervult.

Even geen belastingdeurwaarders aan de poort alstublieft!

April 12, 2021

Waar het absurdisme regeert.......

 Vanochtend een interessant interview met Eric de Brabander in het Antilliaans Dagblad. Deel van het interview ging over het absurdisme in de Zuid-Amerikaanse en Caribische literatuur. Eric laat zich overigens niet teveel uit de tent lokken. Maar dat wij geregeerd worden door absurdisme is voor mij een gegeven. Vorige week ontving ik een email uit Nederland. Een voormalige client van ons kantoor wendde zich tot mij. Hij was een voormalige client omdat hij onze diensten al lang niet meer nodig heeft. Waarom niet? Hij is in 2008 geremigreerd naar Nederland. Wij hebben netjes een laatste aangifte inkomstenbelasting tot vertrekdatum voor de beste man opgesteld en dat was het dan.


Althans dat denk je dan. Met dagtekening eind februari werden aan onze client plotsklaps aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing over de jaren 2015 en 2016 uitgereikt. Waardoor onze voormalige client weer een huidige client werd.

Wat ik zeg; het absurdisme regeert. Wij gaan maar weer aan de slag.

April 09, 2021

De Stichting Particulier Fonds en de Nederlandse belastingdienst; oppassen geblazen

 Met grote regelmaat word ik benaderd door mensen die op Curacao een onroerende zaak willen aanschaffen. 

Vaak is daar natuurlijk al uitgebreid met deze en gene over gesproken en men wil dan van mij weten hoe dat werkt met een Stichting Particulier Fonds. 

Want als er over aankoop onroerende zaken wordt gesproken is er altijd wel een "deskundige" die daarover weet te melden dat je dan over de huuropbrengsten geen belasting bent verschuldigd.

De eerste vraag die ik stel is of men woonachtig is in Nederland. 

Is dat het geval dan raad ik over het algemeen af om een Stichting Particulier Fonds in te zetten. 

Waarom? 

Omdat op het Nederlandse aangiftebiljet de vraag voorkomt of men betrokken is bij een dergelijke stichting. Als men nee invult pleegt men valsheid in geschrifte; vult men ja in komt de Nederlandse belastingdienst om de hoek zetten met haar uitgebreide wetgeving op het gebied van afgezonderd particulier vermogen.


Ik ben mijn werkdag begonnen met het lezen van recent een arrest van de Hoge Raad over iemand die inderdaad had verzuimd om aan te geven dat hij betrokken was bij een Stichting Particulier Fonds gevestigd op Bonaire. Eerst werd de schuld gelegd bij de boekhouder van de man, toen meldde zijn advocaat dat er geen sprake was van fiscale transparantie -hetgeen in eerdere instantie als was afgedaan als onwaarschijnlijk- en vervolgens werd de stelling betrokken dat er geen financieel voordeel was behaald door het gebruikmaken van een Stichting Particulier Fonds. Wat daar dan ook van zij; belanghebbende is veroordeeld tot een stevige gevangenisstraf.

Vandaar; oppassen geblazen!

Wij adviseren bijna wekelijks op het gebied van aankoop van onroerende zaken op Curacao en de BES-eilanden. Geloof mij; het is altijd maatwerk.