July 19, 2024

AFROJACK EN ZIJN BELASTINGADVISEURS

 Vanochtend las ik een kort artikel in

 accountancyvanmorgen: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2024/07/18/afrojack-tegen-fiscalist-make-me-disappear/

De uitspraak gewezen door drie rechters werkzaam bij de rechtbank in Rotterdam ging over het navolgende. Afrojack heeft klaarblijkelijk getracht om met hulp van zijn belastingadviseurs Nederland fiscaal te verlaten. Dat pakte niet helemaal goed uit voor meneer Afrojack want men kon bewijzen dat hij Nederland niet had verlaten. De vraag waar iemand fiscaal woont komt uiteraard wel vaker voor. Het antwoord op de vraag is standaard dat dit uit de omstandigheden van het geval moet blijken. De toetsing is met name van feitelijke aard. Waar brengt men de meeste tijd door, waar valt een krant op de mat, waar gaat men naar de tandarts? Kortom waar is het centrum van iemands leven. Afrojack bracht dusdanig veel tijd door in de Verenigde Staten dat die hem ook in belastingheffing wilden betrekken. Om dat te voorkomen werd valselijk opgevoerd dat Afrojack inwoner was van Nederland. In Nederland werd in de aangifte inkomstenbelasting opgevoerd dat Afrojack nergens woonde.
Dus Afrojack werd vervolgd en de belastingadviseur ook.  De laatste als medepleger.

Vervolgens wordt Afrojack als belastingplichtige vrijgesproken van strafbaarheid op basis van strafbepalingen in de Nederlandse Algemene Wet in zake Rijksbelastingen. Daarmee doemt dan meteen een probleem op voor de officier van justitie want als de hoofddader als zodanig wegvalt valt er strafrechtelijk ook geen medepleger meer te bespeuren.

De officier gaat dan vervolgens voor meerdere ankers liggen om de belastingadviseur strafrechtelijk veroordeeld te krijgen. Dat lukt dan uiteindelijk omdat bewezen kan worden dat de belastingadviseur valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

Het strafbaar feit wordt als volgt benoemd door de rechtbank: "medeplegen van valsheid in geschrifte,, begaan door een rechtspersoon, terwijl de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging."

Het plegen en medeplegen is uiteindelijk volgens de rechtbank niet gedaan door Afrojack samen met zijn belastingadviseur als medepleger maar de door vennootschap van de belastingadviseur en de medewerker van deze belastingadviseur.

Toch loopt het toch nog goed af voor de belastingadviseur. De rechtbank oordeelt dat toevoeging van leed geen strafrechtelijk doel meer dient en geeft daarom toepassing aan artikel 9a van het Nederlandse wetboek van Strafrecht dat meldt: Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.
June 28, 2024

BUITENLANDSE BELASTINPLICHTIGE AANMERKELIJK BELANG AANDEELHOUDER

 Iemand die in Nederland of Curacao 5 procent of meer van de aandelen bezit in een vennootschap wordt fiscaal aangemerkt als aanmerkelijk belang aandeelhouder.

Dat is hoe het grofweg zit want onder vele al dan niet opmerkelijke omstandigheden kan men ook met een lager bezit als aanmerkelijk belang aandeelhouder worden aangemerkt. Familieleden kunnen dat bijvoorbeeld beinvloeden door hun aandelenbezit.

Is het fijn om aanmerkelijk belang aandeelhouder te zijn?

Ik zou zeggen in zijn algemeenheid niet. Dividenden worden bij een aanmerkelijk belang aandeelhouder op Curacao voor 19,5 procent in de heffing van winstbelasting betrokken. In Nederland is dat beduidend hoger maar voor beide landen geldt dat het lager is dan het toptarief van de inkomstenbelasting.Als u echter aandelen bezit in een beursgenoteerde vennootschap kunt u meestal de winst die ontstaat bij verkoop onbelast toucheren.

Voor de aanmerkelijk belang aandeelhouder ligt dat anders. Het land Curacao belast de verkoopwinst ook met 19,5 procent.

Maar hoe zit dat nou als je niet in Nederland of Curacao woont en je hebt een aanmerkelijk belang in een vennootschap in Nederland of Curacao?

Dan ontstaat er een interessant verschil. Nederland betrekt u dan als buitenlands belastingplichtige in de heffing.

Curacao heeft een wat meer genuanceerder aanpak. Een niet-ingezetene met een aanmerkelijk belang in een vennootschap gevestigd in Curacao wordt enkel met een hefffing getroffen indien hij woonachtig is geweest in Curacao. Gekeken wordt op het moment dat het voordeel ontstaat. Indien dan in de 10 jaren voorafgaand geen inwonerschap is geweest kan onbelast worden getoucheerd. Ik ken velen op Curacao die graag hadden gezien dat Nederland ook zo een regeling kende.

June 13, 2024

FOUTJE, BEDANKT! NAHEFFINGSAANSLAGEN WINSTBELASTING 2022

Op 10 juni viel er een enorme stapel aanslagen op de mat. Allemaal gericht aan vennootschappen en het betroffen allemaal naheffingsaanslagen winstbelasting voor het jaar 2022. Ook wij werden niet gespaard. Wij kregen een boete-aanslag voor klaarblijkelijk vier keer op rij niet op tijd aangifte winstbelasting indienen. Onzin natuurlijk.


Gisteren bereikte ons het bericht dat bij de Ontvanger de "parameters" verkeerd stonden en dat alle aanslagen vernietigd zullen worden.


Aangezien de aanslagen allemaal de dagtekening 21 juni dragen dient de vernietiging voor 21 augustus aanstaande plaats te vinden anders komen er een heleboel bezwaarschriften en ook een heleboel rechtszaken. Wij zijn daar al op voorbereid.

June 07, 2024

DE ONROERENDEZAAKBELASTING EN DE WITWASSER

 Op 1 februari 2024 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een interessante strafzaak. De casus was grofweg als volgt. Een stolpboerderij werd in een jaar voor een veel hogere waarde aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting dan voorheen.

Dat leidde bij verdachte niet tot een bezwaarschrift ten aanzien van de hoogte van die aanslag. Dat maakte dat het Hof ervan uitging dat de nieuwere -signifanct hogere- waarde een redelijk indicatie van de waarde van de woning.Het geval wilde namelijk dat er een forse verbouwing had plaatsgevonden. De waardestijging en de aantoonbare kosten van de verbouwing liepen echter dusdanig uiteen dat deze onverklaarbaar lijken en dat levert dan een de idee op dat gefinancierd is met overklaard vermogen hetgeen een vermoeden van witwassen met zich brengt.

De eigenaresse van de stolpboerderij kon ook niet voldoende aannemelijk maken dat de betalingen voor de verbouwingen wel uit regulier inkomen of vermogen hadden plaatsgevonden.

Het Gerechtshof veroordeelt de verdachte tot:

tot een geldboete van € 50.000,00 (vijftigduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 285 (tweehonderdvijfentachtig) dagen hechtenis.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf van 100 (honderd) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 50 (vijftig) dagen hechtenis.


Witwassen is voor het Openbaar Ministerie een relatief makkelijk vergrijp en je kunt er sneller schuldig aanmaken dan wellicht in je opkomt.


Deze jurisprudentie lijkt mij 1 op 1 toepasbaar op de belastingheffing en het (fiscale) strafrecht op de CAS-eilanden (Curacao, Aruba St. Maarten) en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Kleine lettertjes: ik heb een foto van een stolpboerderij van het internet geplukt. Het bovenstaande hoeft dus absoluut geen betrekking te hebben op deze stolpboerderij.


March 13, 2024

DGA; U KOMT IN DE GEVANGENIS

Onze MinFin heeft beleid uitgevaardigd omtrent het niet (tijdig) doen van aangifte winstbelasting en een directeur van een vennootschap is daarvoor zelfs strafrechtelijk veroordeeld.

Wij vinden dat een ieder dient te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen dus in zoverre akkoord.

Echter, ons land is aandeelhouder in een veelvoud van vennootschappen zoals Aqualectra, Selikor, Buskabaai NV, Curacao Airport Holding NV, Curinde NV, Curoil NV en nog vele andere.

Uit berichten vanuit de Algemene Rekenkamer kan worden geconcludeerd dat veel van deze overheids-nv's achterstanden hebben waar het betreft het opmaken van jaarrekeningen. 

Vide bijgaand -toegegeven wat belegen- artikel uit het Antiliaans Dagblad: 

https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/20417-cft-aanzienlijke-achterstand-bij-jaarrekeningen

Zonder jaarrekening kan een aangifte winstbelasting niet worden opgesteld.


Betekent dit dat er binnenkort bestuurders van overheids-nv's achter de tralies gaan verdwijnen onder het motto "Lei pa un, lei pa tur" of geldt er in dergelijke situaties dan ander beleid?
January 27, 2024

AOV IN CURACAO

Your favorite tax lawyer is getting older and so are his clients. Last week a client provided me with the documents for him to file his income tax. I noticed that he and his wife would turn 65 this year. Told him the good news that following the month they would reach that age that no more old age pensions would be deducted from his and the he and the misses would be receiving old age pension from then one. Strangely enough these were born in the same month and as he told me were delivered in the same hospital. My follow-up question if they were dating as infants was strongly denied.
The thing is however that one needs to apply for old age pension 6 months before reaching that age. If you do not your pension would be paid much and much later. Be aware of that please!

January 24, 2024

KONING GAAT BELASTING BETALEN

 Laat mij voorop stellen dat het voor mij bepaald raadselachtig is dat wij eerder een republiek vormden en dan begin 19e eeuw alsnog een koningshuis installeren. Willem I was niet onze eerste koning; dat was de broer van Napoleon.
Maar goed nu hebben we een koningshuis en wij zijn langzaam gaan knabbelen aan de macht van dit koningshuis. De koning heeft bijkans enkel nog een ceremoniele functie. Wat hij niet heeft en waar ik zwaar aan hecht om het wel te hebben is het recht op vrije meningsuiting.

Nu is de intentie van -naar mijn idee ook koningsgezinden- om de koning te gaan betrekken in de heffing van inkomstenbelasting. Hij was al wel onderworpen maar niet voor zijn beloningen als koning zeg maar.

Maar waarom wil men dit. Als je met alle geweld een koning wil zou je hem toch minstens vorstelijk mogen behandelen?

Ik kan het niet plaatsen maar goed ik bevind mij dan ook in de periferie van het koninkrijk.