June 25, 2021

Bizarre ontwikkeling bij het opleggen van aanslagen onroerendezaakbelasting

 Het volgende deed zich voor. Een client van ons kantoor bezit een eigen woning en een tweede woning. Voor beide werd hij aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting en wel op 1 biljet. Vervolgens gaan wij in bezwaar en later in beroep tegen een van de opgevoerde waardes. Waarop de inspectie der belastingen een verminderingsaanslag stuur waarop 1 adres wordt vermeld maar met bijna een verdubbeling van de aanslag.


Om een lang verhaal kort te maken; de aanslag was inderdaad verminderd maar omdat er een adres ontbrak op de verminderingsaanslag was dat voor ons totaal niet duidelijk. Uit overleg met een inspecteur der belastingen blijkt dat de schuld hiervan wordt gelegd bij de automatiseerder van de belastingdienst.

June 18, 2021

Rechtspraak.nl en de vertrouwelijkheid

 Belastingrechtspraak geschiedt met gesloten deuren. Dat vinden wij prettig omdat niet iedereen in onze portemonnee hoeft te kijken. Puur formeel valt het oordelen over een fiscale boete onder het strafrecht zodat in theorie de rechter de deur voor publiek zou moeten opendoen zodra tijdens een zitting het woord "boete" valt.

Nu even over die privacy in de belastingrechtspraak. 


Wij hebben een abonnement op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad dat ons -tegen betaling uiteraard- voorziet van allerlei relevante informatie en van jurisprudentie. Vandaag besprak het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad een geval van een inwoner van Bonaire die huuropbrengsten geniet vanwege in Curacao gelegen onroerende zaken. Ik ben eerlijk gezegd nooit zo geinteresseerd in die besprekeningen; doe mij de originele uitspraak maar. Het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad biedt die mogelijkheid door hyperlinks in de tekst te zetten. En zo kom je dan uit bij rechtspraak.nl.

Daar lees je dan over belanghebbende A die tegenover zich treft inspecteur der belastingen c enzovoort om die privacy maar te beschermen. Belangstellend las ik verder. Plotsklaps viel mijn oog op de naam van een te Curacao gevestigde vennootschap. Als je dan -nieuwsgierig als ik ben- die vennootschap opspoort en ziet wie de directie vormt kan deze jongen wel bedenken wie de belanghebbende in deze zaak in deze kleine gemeenschap is. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt overigens. Ik heb mijn eigen naam ook wel eens aangetrofffen als gemachtigde. Dat was toentertijd een hele mooie zaak die ik ook nog gewonnen had dus ik vond het prima maar het is allemaal niet de bedoeling.

Vandaar een oproep aan rechtspraak.nl om zorg te dragen voor betere bescherming van persoonsgegevens.

May 01, 2021

Moratorium op dwanginvordering na de Covid-crisis

 De mondiale covid-crisis heeft ons allemaal diep geraakt. In veel gevallen is onze gezondheid aangetast; hebben we vrijheden moeten opofferen en ook wordt er economisch uiteraard enorm geleden. Vooral bepaalde sectoren zijn uiteraard diep getroffen. Winkels die niet open mogen; restaurants die geen gasten mogen ontvangen; de reisindustrie. Het regent faillissementen in de hele wereld en er zullen nog vele volgen vrees ik.

Gisteren ontving ik een email van onze beroepsvereniging: "Vereniging Antilliaanse Belastingadviseurs" (VAB) met het verzoek om punten op te leveren voor een bespreking van het bestuur met de minister van financien. Enigszins tot mijn verbijstering was er in die email geen enkele referentie aan de huidige crisis.Wellicht om dat net als de dood belastingen een zekerheid in het leven is. Ik vond de email daarmee toch wat ongevoelig overkomen. Dat belastingadviseurs er minder (of geen?) last van hebben wil niet zeggen dat het oog niet ook op de samenleving gericht mag zijn. Ook zullen we clienten hebben die in problemen verkeren. Ons kantoor bedient niet veel clientele in het toerisme en in de horeca maar waar we die wel hebben is het bepaald geen feest.

Ik heb dan ook aan VAB-bestuur voorgelegd om aan de minister van financien voor te leggen om een moratorium op dwanginvordering voor te stellen zodat de ondernemers en alle andere getroffenen aan economische wederopbouw kunnen werken zonder dat de fiscus daar een storende rol in vervult.

Even geen belastingdeurwaarders aan de poort alstublieft!

April 12, 2021

Waar het absurdisme regeert.......

 Vanochtend een interessant interview met Eric de Brabander in het Antilliaans Dagblad. Deel van het interview ging over het absurdisme in de Zuid-Amerikaanse en Caribische literatuur. Eric laat zich overigens niet teveel uit de tent lokken. Maar dat wij geregeerd worden door absurdisme is voor mij een gegeven. Vorige week ontving ik een email uit Nederland. Een voormalige client van ons kantoor wendde zich tot mij. Hij was een voormalige client omdat hij onze diensten al lang niet meer nodig heeft. Waarom niet? Hij is in 2008 geremigreerd naar Nederland. Wij hebben netjes een laatste aangifte inkomstenbelasting tot vertrekdatum voor de beste man opgesteld en dat was het dan.


Althans dat denk je dan. Met dagtekening eind februari werden aan onze client plotsklaps aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing over de jaren 2015 en 2016 uitgereikt. Waardoor onze voormalige client weer een huidige client werd.

Wat ik zeg; het absurdisme regeert. Wij gaan maar weer aan de slag.

April 09, 2021

De Stichting Particulier Fonds en de Nederlandse belastingdienst; oppassen geblazen

 Met grote regelmaat word ik benaderd door mensen die op Curacao een onroerende zaak willen aanschaffen. 

Vaak is daar natuurlijk al uitgebreid met deze en gene over gesproken en men wil dan van mij weten hoe dat werkt met een Stichting Particulier Fonds. 

Want als er over aankoop onroerende zaken wordt gesproken is er altijd wel een "deskundige" die daarover weet te melden dat je dan over de huuropbrengsten geen belasting bent verschuldigd.

De eerste vraag die ik stel is of men woonachtig is in Nederland. 

Is dat het geval dan raad ik over het algemeen af om een Stichting Particulier Fonds in te zetten. 

Waarom? 

Omdat op het Nederlandse aangiftebiljet de vraag voorkomt of men betrokken is bij een dergelijke stichting. Als men nee invult pleegt men valsheid in geschrifte; vult men ja in komt de Nederlandse belastingdienst om de hoek zetten met haar uitgebreide wetgeving op het gebied van afgezonderd particulier vermogen.


Ik ben mijn werkdag begonnen met het lezen van recent een arrest van de Hoge Raad over iemand die inderdaad had verzuimd om aan te geven dat hij betrokken was bij een Stichting Particulier Fonds gevestigd op Bonaire. Eerst werd de schuld gelegd bij de boekhouder van de man, toen meldde zijn advocaat dat er geen sprake was van fiscale transparantie -hetgeen in eerdere instantie als was afgedaan als onwaarschijnlijk- en vervolgens werd de stelling betrokken dat er geen financieel voordeel was behaald door het gebruikmaken van een Stichting Particulier Fonds. Wat daar dan ook van zij; belanghebbende is veroordeeld tot een stevige gevangenisstraf.

Vandaar; oppassen geblazen!

Wij adviseren bijna wekelijks op het gebied van aankoop van onroerende zaken op Curacao en de BES-eilanden. Geloof mij; het is altijd maatwerk.

February 19, 2021

Aanrijding en nu? IV

 Inmiddels heeft weer een zitting bij het Hof plaatsgevonden. De hofrechters waren verontwaardigd. Verontwaardigd omdat ik bij de strafrechtelijke mediation naast schadvergoeding ook had bedongen dat ik vergoed zou worden voor alle gespendeerde tijd. Verder was men verontwaardigd omdat degene die mij had aangereden de schade nog immer niet betaald had. 


                                                                                                                                                                                
Het OM wil de man niet vervolgen omdat ze zeggen het bewijs niet rond te krijgen dat de man is doorgereden zonder informatie over zijn persoon te verstrekken. Een in mijn ogen nogal kolderiek             standpunt. Ik ga toch niet een hele procedure op touw zetten als ik de schadeveroorzaker gewoon weet te vinden. Enfin, de man is nu onder druk gezet om de schade voor 30 maart aanstaande te betalen en ik word onder druk gezet om af te zien van de vergoeding voor gespendeerde tijd. Tja, ik had niet gevraagd om die strafrechtelijke mediation. Dat kwam uit de koker van het OM.

February 04, 2021

Aanrijding en nu? III

 Inmiddels is er een zitting geweest voor het Hof. Normaal gaat dat in raadkamer maar vermoedelijk vanwege corona nu in de grote zaal. Ik heb mijn verhaal kunnen doen en de rechters vonden ook dat de schade betaald moest worden en dat de officier dat moest regelen. De officier had al een besluit genomen om niet te vervolgen, een dag voor de zitting nota bene. Ik meldde dat het mijn voorkeur had om geen direct contact met de veroorzaker van de aanrijding te hebben. De rechters stelden daarop voor dat officier dan de centjes maar zou moeten gaan ophalen en vervolgens naar mij overmaken.

Prima wat mij betreft.

Maar het verhaal kreeg weer een bizarre wending. Ik werd namelijk gebeld door het OM dat men nu een mediation traject in wilde zetten. Had ik geen zin in maar ik wilde ook niet tegenwerken. Het OM vindt namelijk dat ik tegenwerk.

Goed, dus ik verschijn op het afgesproken moment bij het OM in de Tempel, de voormalige synagoge in Punda. 

Degene die mij had aangereden was er niet en na een half uur nog niet. Ik weer weg. Word ik gebeld door het OM dat meneer inmiddels is gearriveerd. Dus weer terug. Toen is er na veel gedoe een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Veel gedoe want meneer heeft naar zijn idee niets verkeerd gedaan.


Op 2 februari zou er 's-mddags weer een zitting zijn. In de ochtend ontvang ik het verslag van de mediator door tussenkomst van het Hof en die bericht dan meteen dan geen heil meer te zien in de zitting van die middag. Ik antwoord dat ik dat prima vind maar wel vastgelegd wil hebben dat ik mij totaal niet in het verslag van de mediator kan vinden. In dat verslag word ik bijkans als de dader afgeschilderd en worden ook verder bepaald bizarre opmerkingen geplaatst. Nog daargelaten dat de mediator de Nederlandse taal ook niet echt machtig blijkt te zijn.

Een paar uur later komt er dan weer een email van het Hof die aangeeft dat gelet op het verslag en mijn commentaar daarop er aanleiding bestaat voor weer een zitting in raadkamer. Deze keer op 16 februari aanstaande. Een omslachtige vertoning voor een aanrijding met een schade van minder dan ANG 1.200,--. Had de politie nou maar gewoon een proces-verbaal gemaakt dan was het een simpele verzekeringskwestie geweest.