July 24, 2014

Wees voorbereid/ korte maar belangrijke mededeling van onze of counsel mr Leo Delfgaauw

Wees voorbereid.


Van het concert des levens heeft niemand een programma, is een tegeltjeswijsheid waarvan de juistheid de afgelopen week op gruwelijke wijze weer duidelijk is geworden.

Zowel voor ondernemers, werknemers als particulieren geldt dus: bedenk eens wat de achterblijvers allemaal moeten weten als je van het ene op het andere moment er niet meer bent en ook nooit meer terugkomt.

Het gaat dan niet alleen om wachtwoorden van allerlei apparaten (pc, laptop, telefoon), maar ook van cruciale bestanden (belastingdienst) of (virtuele) opbergplaatsen (shurgard of dropbox). Hoe komt men bij de saldi op bankrekeningen, die met name bij de kleine onderneming of in de privésfeer acuut beschikbaar moeten zijn. Waar liggen de verzekeringspolissen, testamenten, huwelijksvoorwaarden, personeelsdossiers, recente boekhouding en dergelijke.

Doe dus het volgende.
1.      Maak een document waarin het antwoord op de hierboven gestelde vragen staat
2.      Deponeer dat document als papier en/of elektronisch (op een usb-stick maar dan zonder wachtwoord)  in een verzegelde envelop bij een vertrouwensman, bijvoorbeeld een notaris, accountant of advocaat. Notarissen hebben speciale deponeringsaktes daarvoor.
3.      Geef die vertrouwenspersoon instructie onder welke omstandigheden hij in bijzijn van wie de envelop mag openen en de inhoud mag afgeven.
4.      Laat aan een aantal personen in de omgeving weten dat het stuk daar ligt en in welke gevallen van nood het kan worden geraadpleegd.
Zorg voor een regelmatige actualisering.
Het kost even moeite maar het maakt in ieder geval de zoektocht van de nabestaanden een stuk gemakkelijker.

Leo Delfgaauw

Advocaat en belastingadviseur
July 21, 2014

Annemieke Hakse


Tot mijn grote schrik kwam ik er in het weekend achter dat een goede vriendin uit mijn studietijd,    Annemieke Hakse, zich in het vliegtuig van Malaysian Airlines bevond. Ook haar man en zoontje zijn omgekomen. Ik had Annemiek onlangs weer op Curacao ontmoet. Wij zijn er helemaal stil van.

Onze gedachten gaan uit naar haar familie en die van haar echtgenoot.

July 18, 2014

De vastgoedbelasting op de BES-eilanden gaat grote rampen veroorzaken

Na het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 ontstonden binnen het Koninkrijk twee nieuwe landen; te weten Curacao en St Maarten en kregen de zogenaamde BES-eilanden, Bonaire, St Eustatius en Saba een directe band met Nederland. Wij houden ook kantoor op Bonaire, op Saba ben ik getrouwd in het jaar 2000 en op St Eustatius helaas nog nooit geweest.
Met ingang van 1 januari 2011 kregen de BES-eilanden een eigen belastingregime. Bepaald niet hetzelfde als in Nederland. Zo kennen de BES-eilanden geen successiebelastingen en ook geen vennootschapsbelasting. Successiebelasting werd afgeschaft omdat deze nauwelijks iets opleverde. Waarom de winstbelasting werd afgeschaft (voorheen heette onze vennootschapsbelasting zo) is mij een raadsel. Ingevoerd werd een vastgoedbelasting die geheven werd naar de waarde van onroerende zaken en goederen op de BES-eilanden. Inmiddels is de economie op Bonaire in een beroerde staat terecht gekomen. Iedereen klaagt, er wordt niet of nauwelijks meer geïnvesteerd terwijl anderzijds de kosten van levbensonderhoud de pan uitrijzen. Naar ik begrijp willen (of mogen) de banken nog nauwelijks leningen verstrekken waardoor de economie meer en meer verkleint.
De vastgoedbelasting is een belasting op bezit. Een forfaitaire heffing van 15 procent (voor hotels 5 procent) over 4 procent van de waarde van het betreffende vastgoed. Een en ander met een vrijstelling voor de eerste USD 70,000. Enorm leuke heffing als je rendement inderdaad 4 procent of meer bedraagt. In een economie die naar beneden duikelt minder leuk. Immers, indien er geen rendement op je vastgoed wordt behaald wordt je nog steeds veronderstelt 4 procent te maken en daar belasting over te betalen. De vastgoedheffing lijkt een beetje op box 3 van de Nederlandse inkomstenbelasting. Die werd bij invoering de pretbox genoemd. Later, toen in Nederland de economie instortte was de pretbox echter niet meer zo prettig. Ik zou dan ook willen pleiten voor afschaffing van de vastgoedbelasting en gewoon weer invoering van een heffing naar de winst van vennootschappen. Dat gaat heel wat toekomstige rampen voorkomen. Ik hoop oprecht dat deze voorspelling van mij onjuist is maar ik vrees het ergste.July 13, 2014

Dilemma's

Stel je kijkt op kantoor naar de WK finale tussen Duitsland en Argentinie, in je hand een goed glas Argentijnse Malbec, wetende dat je zowel een German desk als ook een Latin-American desk hebt.

Wat nu?July 08, 2014

Hoe ziet ons kantoor er uit V (Bonaire)

Vandaag naar ons kantoor op Bonaire:

opstaan om zes uur, rustig ontbijten, BBC news op de tv, dan om kwart over zeven de auto in ben ik 10 minuten later op de luchthaven. Om 8 uur precies vliegen we met Divi naar Bonaire. De vliegtijd was langer dan normaal, zo een 35 minuten.

Dan word ik door een relatie afgehaald om dan ons kantoor om ongeveer kwart voor negen in te lopen. Hartje Kralendijk.


July 07, 2014

Hoe ziet ons kantoor er uit lV

Uiteindelijk draait het bij een kantoor uiteraard om de mensen. Dit is Mamie Kleinmoedig die al sinds 2007 deel uitmaakt van ons team.offshore versus onshore

Het was naar ik meen in 1937 dat notaris Smeets voet aan wal zette op Curaçao. Een aankomst die grote positieve gevolgen voor ons eiland met zich heeft gebracht. Toen namelijk enige jaren later WO ll uitbrak dreigden de bezittingen van grote Nederlandse bedrijven als gevolg van de bezetting door de Duitsers als vijandelijk vermogen te worden aanmerkt. Smeets heeft toen bedacht om de formele zetel van deze bedrijven naar Curaçao te verplaatsen. Curaçao is in WO ll nooit bezet geweest (althans niet door de Duitsers) waardoor deze bedrijven een hoop ellende bespaard bleef.
Later bedacht men de fiscale component hiervan. Vennootschappen die zich hier vestigden maar zaken buiten Curaçao deden (vandaar offshore) kregen toegang tot een tarief dat 1/0 bedroeg van het toen geldende tarief van 24 - 30 procent. Toen later de tarieven van de winstbelasting stegen werd telkens via zogenaamde garantieverordeningen het oorspronkelijke 1/10 tarief gehandhaafd; 2,4 - 3%.
Bij invoering van het zogenaamde Nieuw Fiscaal Raamwerk werd de offshore faciliteit in beginsel afgeschaft ware het niet dat er nog een garantieverordening bestond met een werking tot in 2019. In hetzelfde jaar loopt overigens ook het huurcontract met de raffinaderij af dus dat gaat een uitdagend jaar worden voor Curaçao.
Mijn eerste werkzame jaar op Curaçao was begon in 1995 en die heb ik grotendeels doorgebracht met het maken van aangiften voor offshore-vennootschappen en het aanvragen van rulings ten behoeve van deze vennootschappen. Mijn leermeester was mr. T.F.J. (Theo) de Man die nu deel uitmaakt van onze Raad van Advies. Een college van staat dat adviezen geeft op het gebied van wetgeving; zeg maar de Raad van State van Curaçao.

Jongere fiscalisten lijken soms nog maar nauwelijks bekend met de offshore. Momenteel ben ik betrokken bij een discussie tussen een offshore-vennootschap en de Stichting Belastingaccountantsbureau. Dit bureau doet de controles ten behoeve van de fiscus. Cliënte is de offshore-vennootschap en het Belastingaccountantsbureau heeft de stelling betrokken dat in casu geen sprake is van offshore-activiteiten. Aangezien de jaarlijkse winsten van cliënte bepaald fors zijn, zijn de belangen groot. Zoals gezegd bedraagt het formele tarief voor de winstbelasting van een offshore vennootschap 2,4-3% (2,4% over de eerste ton guldens en 3 procent over de rest) maar het materiële tarief, door wat vrijstellingen, bedraagt door de bank genomen, 1 procent.

Een en ander gaat aan de fiscale rechters voorgelegd worden. Het beroepschrift is opgesteld en ingediend. ik houd u op de hoogte.

Thought of the day lll

"Hoe mensen met tegenspoed omgaan, is voor mij een van de belangrijkste indicatoren voor toekomstig succes"

Mevr. Annet Aris in Financieel Dagblad van vandaag

July 06, 2014

Honden

Thuis hebbben we vijf honden, kunnen we makkelijk aan; we hebben er ooit negen gehad. Zoals heel veel mensen op Curacao wonen we op een groot kavel, zo een tweeduizend vierkante meter zodat de honden alle ruimte hebben.
Het is niet eenvoudig om honden te fotograferen maar onlangs lukte het me toch om eentje acceptabel vast te leggen.
Volgens mij heet deze hond Shaffy, volgens mijn echtgenote, Shaggy:Thought of the day ll

Wie de regels kent, kan ze ook bewust overtreden.

http://www.vscc.nl/actueel/taallesjes-voor-juristen-26-het-meervoud-van-amice-amici-amices/


Tijd lV

Dit is een Jaeger-Le Coultre reverso, een horloge van een goede vriendin. Reverso omdat de kast omgekeerd kan worden zodat je tegen de onderkant aankijkt en het glas dan beschermd wordt.
July 04, 2014

ACCOUNTANTS PWC EN KPMG: ‘SCHAF ONZE GEHEIMHOUDINGSPLICHT AF’

De insteek van Muller & Associates

De insteek van Muller & Associates: Af en toe vraag je je af waar men het over heeft en/of men het zelf nog begrijpt. Geheimhoudingsplicht heb je uit de aard van je werkzaamheden. Het is niet netjes om bepaalde zaken, die je in een bepaalde verhouding tot iemand, te weten hebt gekregen, te delen met de wereld.  Willen accountants van die plicht af? Ik waag het te betwijfelen. Wellicht willen ze ontslagen worden van het verschoningsrecht maar dat is iets anders. Dan gaat het om het gegeven dat je zelfs ten overstaan van een rechter min of meer de plicht hebt om de kaken op elkaar te houden. Het lijkt er op dat de accountancy dusdanig in paniek is omtrent haar imago dat er maar constant dingen geroepen worden. Wat accountants moeten gaan doen, althans proberen te doen, is hun werkzaamheden zo goed en integer mogelijk uit te voeren. Daarnaast is het van belang dat ze zich buiten hun werksfeer integer gedragen. De KPMG accountants in Amstelveen die er klaarblijkelijk geen been in zien om hun mede-vennoten er in te naaien bij een vastgoedtransactie kun je logischerwijs binnen hun vakgebied ook niet meer vertrouwen. Ze belazeren hun eigen collega's. Wat mag je dan nog verwachten als cliënt van een KPMG accountant in Amstelveen?
En bij afschaffing controleplicht is de vraag of accountants dan overbodig worden. Wat een armoede, dat je je brood moet verdienen dankzij regulerende wetgeving en niet vanwege je vermeende kundigheid. Uiteraard is bijna welke organisatie dan ook met meerdere belanghebbenden uit de aard der zaak gediend met een goede accountantscontrole. Maar dan raak je het echte pijnpunt. De handtekening van de accountant is geen moer meer waard maar om daar wat aan te doen is introspectie nodig. Niet het wijzigen van externe omstandigheden zoals afschaffing geheimhoudingsplicht (werkelijk, hoe verzint men dit) of afschaffing controleplicht. Reblog van: http://www.ftm.nl/exclusive/voorzitter-pwc-schaf-geheimhoudingsplicht-accountants-af/

04JUL 2014
Delen 36X GEDEELD
ACCOUNTANCY


ROBERT KOSTERS 
Bestuurslid Michael de Ridder van PWC zegt tegenover Follow the Money dat de geheimhoudingsplicht voor accountants moet worden afgeschaft. Zijn voorstel wordt onderschreven door Marc Hogeboom van KPMG. ‘Misschien moeten we ook wel af van de verplichte controle.’
Bestuurslid en Head of Assurance Michael de Ridder van PWC vindt dat de geheimhoudingsplicht voor accountants maar beter kan worden afgeschaft. Hij deed die uitspraak in het kader van vragen van Follow the Money over de geslotenheid van de beroepsgroep. ‘Het is voor ons moeilijk ons te mengen in het publieke debat. Omdat we niet aan de hand van voorbeelden kunnen vertellen wat er gaande is. Daarom zou het goed zijn als we de geheimhoudingsplicht voor accountants afschaffen. Die heeft eigenlijk heel weinig waarde meer.’
De geheimhoudingsplicht houdt in dat accountants geen uitspraken mogen doen over klanten of dossiers van klanten waarbij ze betrokken zijn. De stelligheid waarmee De Ridder zijn voorstel poneert roept de vraag op waarom accountants überhaupt een geheimhoudingsplicht hebben. De Ridder: ‘Dat is een goede vraag. Dat is historisch zo gegroeid. Je kan je afvragen wat nu nog de functie van de geheimhoudingsplicht is. Daar zouden we eens nader naar moeten kijken.’
Michael de ridder
Michael de Ridder
Ook Marc Hogeboom, hoofd audit van KPMG en tevens lid van de raad van bestuur, kan zich vinden in dat idee. ‘Het is een reële optie. De geheimhoudingsplicht is een probleem. Daardoor is het onmogelijk om transparant te zijn. We kunnen ons nu niet publiekelijk uitlaten over wat er bij klanten speelt, omdat dat bij wet verboden is. Laatst was ik bij een andere besloten bijeenkomst waar alleen accountants waren en daar kon ik mijn verhaal larderen met praktijkvoorbeelden. Dan kan je zo veel beter duidelijk maken waar je tegen aanloopt.’
‘DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT WORDT OOK VAAK DOOR ACCOUNTANTS ALS SCHAAMLAPJE GEBRUIKT OM NIETS TE HOEVEN ZEGGEN.’
Hogeboom en de Ridder deden hun uitspraken in de coulissen van de Balie, na afloop van een bijeenkomst van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) die donderdagmiddag werd gehouden. Dit Nationaal debat toekomst accountantsberoep was bedoeld om een open discussie te voeren over de toekomst van de beroepsgroep.
Bij die bijeenkomst was ook aanwezig Paul Steman, bestuursvoorzitter van Mazars, het zesde accountantskantoor van Nederland. Steman plaatste na afloop een kanttekening bij het voorstel om de geheimhoudingsplicht af te schaffen. ’Er zitten natuurlijk meerdere kanten aan dit verhaal. Door de geheimhoudingsplicht zullen klanten je ook sneller dingen vertellen die belangrijk zijn voor de controle. Zonder geheimhouding zullen ze daar iets terughoudender in zijn. Maar dat is nog geen reden om het toch niet af te schaffen. Want laten we eerlijk zijn: de geheimhoudingsplicht wordt ook vaak door accountants als schaamlapje gebruikt om niets te hoeven zeggen.’
Paul steman Mazars
Paul Steman .

Perverse prikkels

Tijdens de bijeenkomst, die goed was bezocht door accountants en partners van grote kantoren, werden er veel goedbedoelde adviezen en analyses gegeven, maar toch bleef de discussie onbevredigend. Of zoals Marie-Pauline Lauret, voorzitter van de werkgroep ‘Toekomst accountants’ aan het einde zei: ‘Ik mis de analyse van welke perverse prikkels er in het systeem zitten. ‘
Accountants liggen al enige tijd onder vuur door aanhoudende schandalen bij de controle van onder andere woningcorporaties (Vestia, KPMG), bouwbedrijven (Ballast Nedam en SBM Offshore, KPMG), DSB Bank (EY), Imtech (KPMG) , Econcern (PWC) en Ahold (Deloitte) Meerdere keren werd een accountant tuchtrechtelijk op de vingers getikt voor het niet goed uitvoeren van zijn taak. Afgelopen week kreeg voormalig Deloitte-bestuursvoorzitter Rogier Dassen nog een tik op de vingers van de tuchtrechter. Drie voormalige KPMG accountants worden strafrechtelijk onderzocht door het functioneel parket. Ook loopt er rond het vorige hoofdkantoor van KPMG een onderzoek van de FIOD, waarbij voormalig KPMG CFO Jaap van Everdingen onderwerp van onderzoek is.

Afschaffen controleplicht

Genoeg redenen om de bezem eens goed door de beroepsgroep te halen. Marc Hogeboom van KPMG gooide mogelijk om die reden nog een balletje in de lucht. ‘Wellicht is dit een nog wilder voorstel, maar misschien moeten we ook wel af van de controleplicht. Dan ben je als accountant niet meer gebonden aan de wet, de geheimhoudingsplicht valt dan ook weg en dan kan je je werk veel transparanter doen.’
Marc Hoogeboom
Marc Hoogeboom tijdens de plenaire discussie van het debat in de Balie.
Maar wat gebeurt er als de controleplicht verdwijnt? Zou dan niet een groot deel van het werk voor accountants wegvallen? Hogeboom denkt dat het meevalt. ’Onze rol als accountant heeft echt waarde. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat bij 30 procent van de controles de accountant een materiële (substantiële, Red.) wijziging bij het bedrijf teweeg brengt. Dus ik ben ervan overtuigd dat mensen zullen zien dat wij als accountant waarde hebben en ons blijven inhuren.’
Paul Steman van Mazars was daar sceptisch over. ‘Dat is bijna arrogant van Hogeboom. Nou, laat dat ‘bijna’ maar weg. Als de controleplicht verdwijnt dan zullen er ook heel veel minder controles worden uitgevoerd. Natuurlijk, ziekenhuizen, waterschappen, energiebedrijven zouden er waarschijnlijk wel mee doorgaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat een groot aantal van de andere bedrijven ermee zouden stoppen. Dat is toch weer een goede manier om kosten te besparen.’
‘ALS DE CONTROLEPLICHT VERDWIJNT DAN ZULLEN ER OOK HEEL VEEL MINDER CONTROLES WORDEN UITGEVOERD’
Wordt de accountant dan overbodig? Steman: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de grote publieke instellingen een accountantsverklaring blijven houden, maar de rest misschien wel niet. Maar er zijn natuurlijk altijd nog banken die een accountantsverklaring eisen voordat ze een krediet verstrekken. Of andere instanties die dat willen. Grote beleggers bijvoorbeeld. Maar dan wordt het allemaal transparanter.’
Steman is er van overtuigd dat het afschaffen van de controleplicht per saldo veel minder werk voor accountants gaat opleveren. ‘En dan gaat je verdienmodel er ook anders uit zien. Dan is er geen ruimte meer voor grote hoge kantoren en dito auto’s. En misschien is dat wel helemaal niet zo erg.’
Thought of the dayA. Saint-Exupery

La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à  ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à  retirer.
Perfection is reached not when there is no longer anything to add, but when no longer anything to take away.
Soccer@Muller & Associates


FRANCE - GERMANY: 0 - 1


Exportfaciliteit

Al eerder schreef ik over de exportfaciliteit.


http://caribbeantaxlaw.blogspot.com/2013/12/new-fiscal-export-facility.html


Van belang bij het opzetten van een structuur is uiteraard dat laagbelaste opbrengsten laagbelast blijven. Onder de exportfaciliteit krijgt u een zeer lage belastingdruk op het niveau van de vennootschap maar de centjes moeten wellicht niet in de vennootschap achterbljiven. Ik ga nu een structuur voor een gewaardeerde client opzetten om hem te helpen een lage belastingdruk laag te houden.

Vanmiddag een echtpaar dat zich komt vestigen adviseren om ook gebruik te maken van deze faciliteit. Misschien gaat Curacao dan toch weer een beetje mee doen in de internationale dienstverlening.


Hoe ziet ons kantoor er uit lll

Ons kantoor is omgeven door een werkelijk schitterende tropische tuin waaraan wij zelf al het nodige hebben toegevoegd. Een aantal Washingtonia's zijn uit zichzelf opgekomen en die hebben wij uiteraard laten staan.


Eerst twee foto's van de tuin aan de voorkant:
En dan nog twee foto's van de tuin aan de achterkant:DE FISCUS GEEFT TIPGELD MAAR HOUDT DAT LIEVER STILColor drawing of Perry the Platypus, standing upright, wearing a hat


REBLOG VAN: http://www.nrcq.nl/2014/07/04/de-fiscus-geeft-tipgeld-maar-houdt-dat-liever-stil

Leuker kunnen ze het wél maken - voor tipgevers. De Belastingdienst blijkt tipgeldbeleid te hebben, waardoor klokkenluiders aanspraak kunnen maken op een beloning. Mits hun tip leidt tot inkomsten voor de Belastingdienst. De Belastingdienst kan nu behoorlijk wat claims tegemoet zien: Nederlanders zijn dol op klikken bij de fiscus.
Daarom houdt opsporingsdienst FIOD dit ook graag stil. Floor Drost, die de schaduwboekhouding van bouwbedrijf Boele & van Eesteren uit Rijswijk in 2004 overhandigde, hielp de Belastingdienst hiermee aan 147 miljoen euro. Maar een tipgeldregeling? De twee FIOD-rechercheurs die Drost te woord stonden, kenden zo’n regeling niet.

Ook de staatssecretaris wist van niks

De fiscus blijkt wel degelijk een tipgeldregeling te hebben. Sinds 1985 al. Altijd werd gezegd dat een eventuele beloning geen beleid was, maar incidenteel. Maar zelfs intern was dat lang niet altijd bekend: “Ik ken die regeling niet”, zegt Wim Vermeend, van 1994 tot 2000 staatssecretaris voor Financiën (PvdA) desgevraagd. “Er komen zó veel tips binnen bij de fiscus. In uitzonderlijke gevallen kwam er ook wel eens iets bij mij terecht. Maar ik heb nooit gehoord van formeel beleid op dat terrein.”
Volgens het ministerie is de Belastingdienst terughoudend met het betalen van tipgeld. En specifiek in het geval van Drost: hij had in 2004 meteen kenbaar moeten maken dat hij gebruik wilde maken van de regeling. Dat de FIOD-ambtenaren die regeling niet kenden en Drost niet informeerden, is volgens het ministerie niet van belang. Drost mocht ook geen rechten ontlenen aan het feit dat andere tipgevers op basis van die regeling wel beloond zijn. Dat mocht niet worden uitgelegd als ‘beleid’, de fiscus hoeft dus niet alle tipgevers gelijk te behandelen, aldus het ministerie in correspondentie met Drost.

Geen incidenten, maar beleid

De rechtbank in Den Haag concludeerde in mei dat het vaststaat dat er wel degelijk een tipgeldbeleid van de fiscus is geweest. Want, mede op basis van het verweer van de landsadvocaat, “staat het vast dat er indertijd een tipgeldregeling bestond en dat Drost daar niet over geïnformeerd is”.
Samen met de schaduwboekhouding van klokkenluider Ad Bos was Drosts dossier een breekijzer in het grootschalig fiscaal onderzoek naar de bouwsector. De schatkist werd er 350 miljoen euro aan naheffingen, schikkingen en boetes rijker van. Net als Bos, die jaren strafrechtelijk werd vervolgd, had Drost er eerder last van dat hij de FIOD de schaduwboekhouding had overhandigd. Drost moest, op advies van de recherche, lange tijd onderduiken omdat hij vanuit de bouwsector bedreigd werd vanwege zijn onthullingen.
Drost wil tien jaar na het afstaan van de schaduwboekhouding een inhoudelijke toetsing van de vraag of hij voldoet aan de tipgeldcriteria, en onderhandelingen met de fiscus, aldus advocaat Roberto Pennino. „Hij voldoet aan de beleidscriteria en wil alsnog een adequate tipgeldbeloning.”

De tip moet lonen

Wanneer maakt een tipgever eigenlijk kans op een beloning? Zes richtlijnen die de Belastingdienst volgt:
* Met het toekennen van tipgeld wordt een „zeer terughoudend beleid” gevoerd.
* Alleen de hoogste ambtenaren op het ministerie van Financiën mogen tipgeld toekennenTipgeld mag alleen toegekend worden door het ministerie op het hoogste ambtelijke niveau.
* Met de tip moet een aanzienlijk fiscaal en financieel belang van de staat gemoeid zijn.
* De risico’s voor zowel de tipgever als de betrokken ambtenaren moeten duidelijk zijn.
* Levert een tip de Belastingdienst uiteindelijk niets op, dan wordt geen geld uitgekeerd. Uitkering gebeurt ook pas als de belastingopbrengst geïncasseerd is.
* De Belastingdienst maakt met een tipgever geen afspraken over belastingvermindering. Evenmin worden afspraken gemaakt over eventuele vervolging voor strafbare feiten of strafvermindering.


Navelstaren gaat niet helpen

vr 04 jul 2014, 12:30

Jonge garde vecht voor beroepseer


reblog van: http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dft_premium/22815935/__Accountancy_gebukt_onder_generatiekloof__.html?lightbox=false

Accountancy gebukt onder generatiekloof

Bart Mos en Joris Polman
AMSTERDAM - 
Een generatiekloof dreigt de accountantsbranche te verscheuren. Jonge accountants nemen het voortouw in de broodnodige veranderingen binnen de in crisis verkerende beroepsgroep, maar hun ambities lopen het risico te sneuvelen op de verstarde opvattingen van de oude generatie die de dienst uitmaakt.
  Dat tekende zich gisteren af tijdens een debat over de toekomst van de door schandalen gegijzelde accountancywereld, die bijeen was in De Balie in Amsterdam. Kritiek was er, zoals te verwachten viel, volop. Maar die kwam vooral van mensen van buiten de sector. „Accountants zijn verworden tot een intensieve menshouderij met medewerkers als urenfabriekjes”, klonkt het in de zaal. En: „Er staan geen vakmensen meer aan het roer, maar de teams worden tegenwoordig geleid door op macht en geld beluste managers. Dat leidt onvermijdelijk tot erosie van kwaliteit binnen de beroepsgroep.”

  Hete adem politiek

  Tijdens het door brancheorganisatie NBA georganiseerde debat presenteerde zich ook de werkgroep en de daarboven gestelde stuurgroep die zich de komende zomer moeten buigen over hervormingen binnen het vak. Zij voelen daarbij de hete adem van de politiek in de nek. Minister Dijsselbloem (Financiën) en de Tweede Kamer hebben de sector een laatste kans gegeven om zelf orde op zaken te stellen, anders volgt er dwingende wetgeving.

  Talloze affaires

  Talloze affaires - zoals het derivatenschandaal rond woningbouwcorporatie Vestia, de boekhoudfraude bij Imtech en het gegraai binnen de top van KPMG - maken dat het vijf voor twaalf is voor een sector die al jarenlang in zichzelf gekeerd lijkt.

  Perverse prikkels

  Maar rond de hervormingsoperatie tekende zich gisteren ook een duidelijke valkuil af. Enerzijds heeft de werkgroep opdracht gekregen „de perverse prikkels” waar de branche onder lijdt in beeld te brengen en er oplossingen voor te bedenken. Deze groep bestaat uit twintigers en dertigers; onder wie high potentials van de grote kantoren. „Ik durf op feestjes amper nog te vertellen dat ik accountant ben”, gaf een van hen toe.
  Echter de stuurgroep, die voor een groot deel uit bestuurders van diezelfde grote kantoren bestaat, besluit vervolgens welke voorstellen van de werkgroep vervat gaan worden in de aanbevelingen aan de Tweede Kamer. En bij deze bestuurders, zo constateerden aanwezige marktkenners, lijkt het gevoel van urgentie te ontbreken. Gevreesd wordt daarom dat al te voortvarend beschouwde hervormingsplannen zullen sneuvelen.

  `Fysiek onwel´

  De spanning tussen generaties werd gisteren letterlijk hoorbaar, toen stuurgroeplid Michael de Ridder, tevens rvb-lid van PwC, hoon uit de zaal kreeg toen hij het opnam voor zijn branchegenoten. „Het is een mooi vak, maar ons speelveld is er niet makkelijker op geworden. We worden geacht op hoog niveau met het bestuur van multinationals te praten. Tegelijkertijd stapelen de boeken met ingewikkelde nieuwe regelgeving zich op.” Het verleidde debatleider Felix Rottenberg tot de opmerking dat een aantal mensen in de zaal „fysiek onwel” leken te worden van de redenering van De Ridder.

  `Niet wegduiken´

  De werkgroep kreeg ook een aantal suggesties aan de hand gedaan. Beleggersclub VEB wil dat accountants hun aansprakelijkheid bij fraude eerder erkennen, en niet wegduiken achter disclaimers, zoals doorgaans gebruikelijk is. Ook klonk er in de zaal een pleidooi voor een ’staatsaccountant’ die bij de boekencontrole meekijkt.

  Niet onafhankelijk

  Daarnaast constateerden diverse aanwezigen dat accountants worden betaald door de bedrijven die ze moeten controleren, waardoor onafhankelijke controle per definitie al niet meer mogelijk zou zijn.

   „De oude generatie”, met van links naar rechts topman Marcel van Loo van EY, rvb-lid Michael de Ridder van PwC en rvb-lid Marco van der Vegte van Deloitte. Uiterst rechts NBA-voorzitter Huub Wieleman.

  July 03, 2014

  BELASTINGAMBTENAAR GEPAKT VOOR STELEN 20 MLJN  Reblog van: http://www.nu.nl/de-jager/

  De insteek van Muller & Associates:

  Pijnlijk, heel pijnlijk en het zal niet bijdragen aan de belastingmoraal

  Tijd lll

  Dit is een Benrus, een horloge gemaakt in de Verenigde Staten in de vijftiger jaren van de vorige eeuw:  Dit is een automatisch horloge. Automaten vind ik over het algemeen het mooist. Het is fascinerend dat automaten niet hoeven te worden opgewonden.
  Meer informatie over Benrus kunt u vinden op: http://en.wikipedia.org/wiki/Benrus

  Benrus horloges worden helaas niet meer gemaakt. Hoewel Wikipedia aangeeft dat onder deze naam in Luxemburg onder deze naam horloges worden geproduceerd. Er is inderdaad een website http://benrus.com/watches/ maar een eerste indruk is dat het hier quartz horloges betreft.
  INKEERREGELING

  Hieronder gelieve u de antwoorden op de meest voorkomende vragen met de inkeerregeling aan te treffen:


  1                     Wat houdt de inkeerregeling in?

  Belastingbetalers in Curacao die inkomen hebben verzwegen voor de Nederlands Antilliaanse belastingdienst wordt de mogelijkheid geboden om alsnog te betalen als de fiscus hen kort gezegd nog niet op het spoor is.

  2                     Is een boete verschuldigd?

  De inkeerder moet alle belasting betalen en ook een boete.

  3                     Met betrekking tot welke “buitenlandse” bezittingen geldt in Curacao belastingplicht?

  In het buitenland aangehouden banrekeningen; investeringen/participaties welke in het buitenland worden aangehouden en ook voor onroerende zaken welke zich in het buitenland bevinden dient u in Curacao aangifte te doen. In sommige gevallen leidt dit overigens  tot een vrijstelling.

  4                     Is het mogelijk om in te keren op het moment dat u al wordt onderzocht door de fiscus?

  Nee, men kan enkel gefaclieerd inkeren op het moment dat de fiscus u nog niet heeft gevonden en ook dat u daar geen weet van draagt. Als het Belastingaccountantsbureau zich bij u meldt om u te onderzoeken zonder dat deze weet heeft van uw verzwegen inkomen is het al te laat.

  5                                 Moet in het buitenland aangehouden vermogensbestanddelen worden overgebracht naar de Curacao?

  Na de inkeer kunnen de vermogensbestanddelen in het buitenland blijven. Soms moet dat ook wel uiteraard als het bijvoorbeeld onroerende zaken betreft.

  6                                 Tot welk jaar kan de fiscus terug gaan in de tijd?

  Hoofregel is dat de fiscus niet meer dan vijf kan teruggaan na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Onder omstandigheden bedraagt deze termijn echter 15 jaar bijvoorbeeld indien het een in het buitenland aangehouden voorwerp van belasting is of in buitenland opgekomen inkomen betreft.

  7                                 Welke informatie is nodig om gebruik te kunnen maken van de inkeerregeling?

  In beginsel alle bankafschriften en overzichten van bezittingen met betrekking tot de afgelopen 15 jaar. Over het algemeen lukt het banken om enkel 10 jaar terug te gaan. De fiscus weet dit ook en daarover kan dan in overleg worden getreden.

  8                                 Welke informatie kan door de fiscus worden opgevraagd?

  In beginsel alle informatie welke relevant kan zijn voor de heffing van de desbetreffende belasting. Indien deze niet wordt aangeleverd kan de fiscus omgekeerde bewijslast stellen en de vraag is dan uiteraard of men op dat moment nog bezig is met vrijwillige inkeer.

  9                                 In hoeverre wordt bij derden onderzocht of de vrijwillige inkeer op een juiste grondslag plaatsvindt?

  In de meeste gevallen wordt door de fiscus geen verder onderzoek gedaan.

  10              Wat is de houding van de fiscus bij vrijwillige inkeer?

  De fiscus is in de meeste gevallen pragmatisch in haar benadering ten opzichte van bijvoorbeeld het ontbreken van informatie. Van belang is echter dat de inkeerder een aantoonbaar verdedigbare posite inneemt.

  11              Wat zijn de gevolgen indien niet tijdig wordt ingekeerd?

  Indien het indienen van foute of onvolledige aangiften door de fiscus wordt ontdekt voordat is ingekeerd kunnen boetes worden opgelegd en zelfs kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. Dat laatste zien wij steeds meer voorkomen.

  12              Kan ik alleen inkeren?

  De steller van deze vraag vroeg zich of indien hij inkeerde zijn familie die ook over “zwarte” inkomsten beschikten ook baat konden hebben bij zijn inkeer. Gedacht kan bijvoorbeeld aan kinderen die door erfenis gerechtigd raken tot een in het buitenland aangehouden bankrekening. In beginsel is het antwoord op die vraag: nee, zodat indien u in dergelijke omstandigheden verkeert het verstandig is om de andere betrokkenen te informeren alvorens u inkeert.

  DE DRIJFJACHT VAN DE OESO OP STUGGE ZWARTSPAARDERS

  DE DRIJFJACHT VAN DE OESO OP STUGGE ZWARTSPAARDERS

  01JUL 2014
  DENNIS MIJNHEER 
  Duizenden zwartspaarders hebben zich afgelopen maanden gemeld bij de Belastingdienst Breda om boetevrij in te keren. Alle volhoudende belastingontduikers wacht een grote uitdaging: de automatische gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten.
  De boetevrije inkeerregeling voor zwartspaarders is vannacht om 00.00 ten einde gekomen. Het was een succes, want tot 10 dagen geleden bleken er al bijna 9 duizend Nederlanders gebruik te hebben gemaakt van de soepele inkeerregeling die op 2 september 2013 inging. Sindsdien, zo bleek uit cijfers in handen van Het Financieele Dagblad, heeft deze groep spijtoptanten circa 4,5 miljard euro opgebiecht waarover ze in totaal 675 miljoen euro alsnog af moeten dragen aan de Belastingdienst.
  ‘ZWITSERLAND IS PRAKTISCH VOOR MENSEN DIE GEZELLIG OP WINTERSPORT WILLEN GAAN’
  Vanaf nu geldt er een strenger regime: Nederlanders die tot 1 juli 2015 inkeren, krijgen een boete opgelegd van 30 procent over de totale aanslag. De belastingafdracht kan – inclusief heffingsrente – tot maximaal 12 jaar terug worden opgelegd zodra er sprake is van zwart vermogen in het buitenland. Vanaf 1 juli 2015 wordt de boete 60 procent over de aanslag.

  Wintersport

  Uit inkeer-cijfers van de Belastingdienst (zie diagram 1) blijkt dat Zwitserland verreweg de meest populaire bestemming is voor Nederlanders. ‘Zwitserland heeft als land een goede reputatie en het is praktisch voor mensen die gezellig op wintersport willen gaan. Het geld wordt vaak contant gehaald en weggebracht,’ zegt Ludwijn Jaeger, advocaat en belastingkundige bij het gelijknamige kantoor dat meerdere dossiers van belasting-ontduikende Nederlanders in behandeling heeft. ‘Mensen gedragen zich alleen niet slim als ze met een ton onder de voorstoel langs de douane rijden. Ze gaan dan stoïcijns door het raam kijken, terwijl in een normale situatie iedereen de beambte nieuwsgierig aankijkt.’ Jaeger pleit voor inkeren. ‘Door de invoering van box 3 is er lang niet veel reden meer om in Zwitserland vermogen te stallen. De 1,2 procent vermogensrendementbelasting in Nederland is het niet waard om op en neer te gaan rijden naar Zwitserland. Ik zou zeggen: terughalen.’  Reblog van: http://www.ftm.nl/exclusive/de-drijfjacht-van-de-oeso-op-zwartspaarders/

  Automatische gegevensuitwisseling

  Degenen met een getrainde pokerface zullen de komende jaren steeds harder hun zenuwen onder controle moeten houden vanwege de aftakeling van het Zwitserse bankgeheim en een dreigende automatische gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten. Dit nieuwe plan komt uit de koker van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de G20-landen en de Europese Unie die een wereldwijd gecoördineerd plan opgevat hebben om belastingontduiking effectiever te bestrijden. In februari publiceerde de denktank een 43-pagina’s tellende richtlijn genaamd de Common Reporting Standard. Daarin wordt uiteengezet hoe financiële instellingen cliënten-onderzoek moeten uitvoeren (de zogeheten Common Reporting Standard and Due diligence for Financial Account Information) én wat de standaardregels inhouden met betrekking tot het onderling uitwisselen van (belasting)informatie – de zogeheten Model Competent Authority Agreement. De OESO verwacht dat de automatische uitwisseling eind 2015 zal aanvangen tussen landen die bilaterale verdrag hebben ondertekend. Het is geen overbodige luxe, de Franse econoom Gabriel Zucman schatte dat er 4300 miljard euro aan privévermogen is weggezet in belastingparadijzen.

  Zwitserland incluis?

  De populaire bestemming Zwitserland heeft dit jaar mei de bewuste OESO-conventie ondertekend, maar daarop volgde vervolgens een paar grote mitsen en maren van de Zwitserse minister van Economische Zaken Johann Schneider-Ammann. Hij temporiseerde de invoering door aan te geven dat de handtekening slechts ‘de start van de onderhandelingen’ waren en dat het parlement en de Zwitserse burgers het laatste woord krijgen.
  Mocht het zover komen dat Zwitserland de OESO-richtlijnen overneemt dan zal dat een behoorlijke trendbreuk vormen. In het Nederlands-Zwitserse belastingverdrag uit 2010 kon de Nederlandse belastingdienst bijvoorbeeld enkel informatie loskrijgen bij Zwitserse banken als ze een aantoonbare verdenking hadden met betrekking tot een Nederlandse zwartspaarder. Kortom, er was vooronderzoek nodig. In de toekomst kan er dankzij de OESO met hagel geschoten worden op zwartspaarders, want van zowel particulieren als vennootschappen zullen onder meer de namen, uiteindelijk begunstigden, saldi en BSN-nummers jaarlijks worden uitgeruild tussen landen die onderlinge overeenstemming hebben bereikt.
  De Nederlandse Belastingdienst is inmiddels partnerlanden aan het zoeken om automatisch gegevens mee uit te wisselen. ‘Nederland heeft inmiddels met een 17-tal landen Memoranda of Understanding gesloten over automatische inlichtingenuitwisseling, zowel EU- als niet-EU-landen. Met diverse landen zijn we in overleg over het sluiten van zulke overeenkomsten die over meer informatie gaat dan enkel bankgegevens,’ zegt Adriaan Ros, woordvoerder bij de Belastingdienst.

  Uitstel van executie

  Voor Nederlanders met Zwitserse banktegoeden en effectenportefeuilles lijkt een kapitaalvlucht naar discretere oorden zoals Singapore of Dubai voor de hand te liggen. Een andere mogelijkheid is omzetting naar goudstaven en dan in een fiscaal-neutraal opslagdepot laten bewaren. Maar volgens Jaeger zal dat enkel uitstel van executie zijn. ‘Verplaatsen heeft geen zin, want Zwitserse banken moeten 10 jaar lang hun records bewaren. Als zwartspaarders hun Zwitserse tegoeden overboeken dan zal de Belastingdienst er door de automatische gegevensuitwisseling alsnog achter komen. Ze zullen dan vragen gaan stellen waar het vermogen naar toe is verplaatst.’
  ‘VERPLAATSEN HEEFT GEEN ZIN, WANT ZWITSERSE BANKEN MOETEN 10 JAAR LANG HUN RECORDSBEWAREN’
  Kortom, het geheugen van Zwitserse bank zal op termijn onverbiddelijk zijn. Dit is mogelijk ook het geval voor zwartspaarders die hun Zwitserse bankrekeningen op naam van een buitenlandse vennootschap hebben geopend. In de praktijk duiken regelmatig Liechtensteinse vennootschapsvormen op zoals deAnstalt en de Stiftung. ‘De structuur is om de rekening heen gesmeed. Liechtensteinse vennootschappen zijn veelal vanuit Zwitserse banken opgezet voor rekeninghouders,’ zegt Jaeger, die zich afvraagt of de Nederlandse belastingdienst ook automatisch inzage kan krijgen in Nederlandse begunstigden (ubo) van bijvoorbeeld Liechtensteinse vennootschappen. Afgaande op de OESO-standaard dient een land de ubo’s te achterhalen van bestaande vennootschappen, tenzij het rekeningbedrag kleiner is dan 250 duizend dollar.

  Nieuwe escapes zoeken

  Volgens de voormalig Fiod-rechercheur Jan van Koningsveld, de oprichter van het Offshore Kenniscentrum, is het echter niet altijd mogelijk voor banken om de daadwerkelijke begunstigde achter een rekening te onderscheiden. ‘Je hoeft geen Fiod-rechercheur te zijn om iemand te herkennen die onder eigen naam een Zwitserse bankrekening aanhoudt, maar als er verschillende vennootschappen worden gebruikt in verschillende landen dan zien banken enkel maar een stukje van de hele puzzel. Het is dan moeilijk voor banken om alles te overzien en geen enkele crimineel zal meer dan 25 procent (dan is er sprake van een ubo, red.) zeggenschap willen over een bedrijf. Niemand is zo stom. Door de automatische gegevensuitwisseling zullen vooral de simpele dingen uitgebannen worden. Maar het water vloeit altijd naar het laagste punt en fiscaal adviseurs zullen bij de automatische uitwisseling ook weer op zoek gaan naar de escapes.’