September 26, 2014

Roden in het nieuws

Omdat ik eerder schreef over de heer Wientjes uit Roden en daarna over een advocatenkantoor uit Roden dat zich schuldig lijkt te maken aan diefstal van intellectuele eigendom dacht ik er goed aan te doen om eens verder te kijken naar het dorpje dat ik in 1985 heb verlaten om zo een 20 kilometer verderop aan de Rijksuniversiteit Groningen rechten te gaan studeren: http://nl.wikipedia.org/wiki/Roden_(Nederland)

Aardig zijn de beroemde burgers. Menno de Galan heeft mij als stagiaire nog een paar geschiedenislessen gegeven en verder wist ik niet dat Klaas Knot ook uit Roden kwam.

Dat de Mensinghe er nog staat en open is voor het publiek is iets waar aan ik heb meegewerkt. Ik kan niet vertellen hoe dat gegaan is.

En dit is de beroemde kerk aan de Brink. Roden is een (of was een) prachtig brinkdorp. Veel moois is vanwege modernisering verloren gegaan.


September 25, 2014

Advocatenkantoor "jat" woordenboek

Plaatste ik eerder een positief gestemde blog over het Drentse dorpje waar ik ben opgegroeid door een artikel over de heer Wientjes te plaatsen; nu blijkt mijn dorpje negatief in het nieuws te komen door de handelingen van een al lang daar gevestigd advocatenkantoor.

reblog van: http://www.advocatie.nl/advocatenkantoor-jat-woordenboek
Advocatenkantoor 'jat' woordenboek
Opmerkelijk zaakje: advocatenkantoor Schuurmans (acht advocaten) uit Roden dat het ‘Woordenboek Juridische Terminologie en Politiejargon’ zonder toestemming van auteur Jack Vanderwyk op de eigen website plaatst, en daarover tot het Hof van Discipline doorprocedeert. Het hof oordeelde eerder dit jaar dat ‘de bestuurders van het advocatenkantoor het vertrouwen in de advocatuur hebben geschaad en derhalve tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld’.
Door Lucien Wopereis
Het Hof bevestigt daarmee een eerdere beslissing van de Raad van Discipline in Assen. Die oordeelde in februari 2013 dat het vergrijp niet dermate ernstig was dat een maatregel nodig was, mede omdat het woordenboek op het verzoek van de auteur van de website is verwijderd.
Blijkens de uitspraak van de Raad van Discipline ontkent het kantoor onrechtmatig gehandeld te hebben, of inbreuk te hebben gemaakt op auteursrechtelijke bepalingen. ‘Ook is er geen sprake van plagiaat. Verweerder had ook geen toestemming nodig voor het plaatsen van het woordenboek op de site.’
Het Hof van Discipline heeft er weinig waardering voor. ‘Het "Woordenboek Juridische Terminologie en Politiejargon" is zonder overleg, zonder bronvermelding en zonder toestemming van klager, wiens naam als ontwerper van het woordenboek daarin stond vermeld, met het oog op vergroting van de bekendheid van het advocatenkantoor bij potentiële cliënten, geplaatst op de website van het kantoor. Het had op de weg van het bestuur van het kantoor gelegen om voorafgaand aan de plaatsing enig nader onderzoek te doen naar bedoeld document en contact op te nemen met klager over de mogelijkheid van plaatsing daarvan op de website.’

KPMG PRESTEERT HET SLECHTST

reblog van: http://www.nrcq.nl/2014/09/25/kpmg-presteert-het-slechtst-van-de-big-four

Accountantskantoor KPMG levert de slechtste kwaliteit van de vier grote kantoren in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de kwaliteit van de controles van jaarrekeningen. Het onderzoek toont aan dat de ‘big four’ zwaar onder de maat presteren. Vanochtend kwam een werkgroep van accountants ook al met een kritisch rapport.
Van de tien accountantscontroles van KPMG die de AFM onderzocht zijn er zeven “onvoldoende”. Dat betekent dat de accountant zijn handtekening zette terwijl hij niet kon weten of de gegevens in de jaarrekening wel echt klopten. In de woorden van de AFM: de accountant verkreeg “geen voldoende en geschikte” informatie om zijn oordeel over de jaarrekening “te onderbouwen”.
De andere grote drie kantoren hebben ook jaarrekeningen goedgekeurd zonder dat ze over de juiste informatie beschikten. Het goedkeuren van jaarrekeningen is de kerntaak van accountants. Bij PwC en Deloitte zijn vier van de tien controles als onvoldoende beoordeeld. Bij EY drie van de tien. In totaal is 45 procent van de onderzochte controles niet in orde – bijna de helft. Dat percentage is “hoger dan verwacht”, zegt bestuurder Gerben Everts van AFM, verantwoordelijk voor het toezicht op accountants.

KPMG was al op de radar

Dat KPMG het significant slechter doet dan zijn concurrenten, verbaast de AFM echter niet. “De uitkomsten bevestigen het beeld dat we al hadden”, zegt Everts. De AFM had KPMG “al op de radar”, zegt hij.
“Het is een bedrijf in crisis.”

KPMG kwam afgelopen jaar herhaaldelijk in opspraak wegens schandalen.

September 23, 2014

pictures of our blogs

As you may know we blog on this blog Caribbeantaxlaw.blogspot.com about legal issues and other (entertaining) matters and on the Taxand scandal on Caribbeantaxlawyer.blogspot.com


Google has created a reference of the pictures on:

https://plus.google.com/u/0/photos

Mr. van de week: Bernard Wientjes


Ik ben opgegroeid in Roden (Dr.), mijn ouders wonen er nog steeds, waar het familiebedrijf van Wientjes zijn basis had.


Mr. van de week: Bernard Wientjes

Bernard WientjesMr. van de week is Bernard Wientjes. Op 1 september is hij de eerste leerstoelhouder van de Utrecht Chair for Entrepreneurship and Leadership bij de Universiteit Utrecht geworden. Hij zal deze wisselleerstoel een dag in de week bekleden voor de duur van een jaar. Wientjes nam 30 juni dit jaar op 71-jarige leeftijd afscheid van de werkgeversorganisatie VNO-NCW waar hij negen jaar voorzitter van was. Daarvoor had ruim dertig jaar lang de leiding over het familiebedrijf Wientjes met als belangrijke dochter Ucosan, welke dochter hij in 1999 aan Villeroy & Boch verkocht, waarna hij toetrad tot de Raad van Bestuur van dit concern. In 2005 werd hij tot voorzitter van VNO-NCW benoemd.
Viel het afscheid van VNO-NCW u zwaar of was u er wel aan toe?
Het afscheid van VNO-NCW viel mij niet zwaar. Het was een fantastische baan maar na een periode van negen jaar is het tijd om het stokje aan een opvolger over te dragen.
Voor één dag per week gaat u de wetenschap in. Van volledig in retraite gaan, wilt u nog niets weten?
Het voorzitterschap van VNO-NCW betekende een bijna permanente beschikbaarheid. Ik heb hier nooit problemen mee gehad. Het voortdurend bezig kunnen zijn met en voor ondernemers is een dankbare taak, zeker in een tijdsperiode waarin Nederland in het algemeen en ondernemers in het bijzonder door een diep dal gingen! Mijn nieuwe taak, het invullen van de leerstoel ‘Ondernemerschap en Leiderschap’ ligt in het verlengde van mijn vorige functies. Samen met andere functies die ik uitoefen of ga uitoefenen, zal mijn agenda weer aardig gevuld worden! Ik zou niet anders willen!
U wordt wel als meest invloedrijke Nederlander beschouwd (Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders). U hebt ooit gezegd een ‘rothekel’ te hebben aan het woord macht. Maar zonder macht had u toch nooit zoveel kunnen bereiken?
Er is een groot verschil tussen macht en invloed! Macht hoort in een democratie in handen te zijn van de politiek. Zo is het ook in Nederland! Invloed moet haar basis vinden in inhoudelijke overredingskracht gericht op een deelbelang als onderdeel van het algemeen belang. De kracht van VNO-NCW was en is, dat weliswaar het ondernemingsbelang centraal staat, maar altijd in lijn met het algemeen belang.
Op 24-jarige leeftijd studeerde u af in Nederlands recht. Hebt u geen spijt dat u nooit een juridisch beroep hebt uitgeoefend?
Ik heb met heel veel genoegen Nederlands recht gestudeerd. Alhoewel het ondernemerschap mij van jongs af aan boeide, was ik zeker van plan een aantal jaren ervaring buiten het familiebedrijf op te doen. Ik had een baan bij een bank geaccepteerd, een baan waarin ik zeker mijn studie-kennis had kunnen gebruiken, toen mijn vader ernstig ziek werd en ik de verantwoordelijkheid voor het familiebedrijf moest overnemen. Maar ook als ondernemer heb ik regelmatig mijn juridische kennis kunnen toepassen!
Na lang en veel gestorm in de polder is het eindelijk zo ver; het ontslagrecht wordt hervormd. In dit debat speelde u als voorzitter van VNO-NCW een cruciale rol. Veel advocaten betwijfelen echter of deze hervorming wel de gewenste effecten (sneller, goedkoper, eerlijker) zal hebben. Wat kunt en wilt u hen nog (eens) zeggen?
Het Sociaal Akkoord, waarin onder anderen het ontslagrecht werd hervormd, had primair als doel de kloof tussen de drie partners , kabinet, vakbeweging en ondernemersorganisaties, te overbruggen in de diepste crisis sinds de dertiger jaren. De discussie over het ontslagrecht en de hoogte van de ontslagvergoeding was uitermate moeilijk! Sinds de Tweede Wereldoorlog was het ontslagrecht in wezen niet veranderd. Natuurlijk is het doel de langdurige en kostbare procesgang bij ontslag te vereenvoudigen en de ontslagvergoeding, die in vele gevallen buitensporig is, te beperken. Dat dit in het begin van het van kracht zijn van de nieuwe wet, die per 1 juli 2015 ingaat, tot extra procedures zal leiden, is niet uit te sluiten. Uiteindelijk is echter het doel dat het ontslag zo veel mogelijk gedejuridificeerd wordt. De toekomst zal leren of deze doelstelling gerealiseerd wordt.
Wat is het hoogtepunt in uw carrière?
Mijn carrière kent gelukkig vele hoogtepunten. Als leider van een sterk groeiende onderneming ken je vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Mijn benoeming als voorzitter van VNO-NCW was zeker een hoogtepunt! Last but not least, mijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht zie ik als een belangrijk hoogtepunt.
Wie of wat is in uw bestaan uw bron van inspiratie?
Het creatief ondernemerschap is altijd mijn belangrijkste bron van inspiratie geweest en is het nog steeds! Door mijn voorzitterschap van VNO-NCW had ik het voorrecht voortdurend topondernemers van jong tot oud en van klein tot groot te ontmoeten!
Als u het voor het zeggen had dan…?
Als ik het voor het zeggen had, zou ik duurzaam ondernemerschap nog veel sterker in het zenith van de maatschappij positioneren. Duurzaam ondernemerschap is bijna de enige factor die voor duurzame groei van onze welvaart en van ons welzijn kan zorgen. Dit geldt in het bijzonder ook voor het onderwijs in het algemeen en het wetenschappelijk onderwijs in het bijzonder. Dit is een belangrijke reden waarom ik graag invulling wil geven aan de leerstoel ‘Ondernemerschap en Leiderschap’ bij de Universiteit Utrecht.
Welk boek las u het laatst?
Het laatste boek dat ik gelezen heb is: ‘Vergeten Koninkrijken’, de verborgen geschiedenis van Europa van Norman Davies. Een buitengewoon interessant boek over het gewelddadige verleden van Europa en daarmee eigenlijk een groot pleidooi voor een verenigd Europa.
Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Ik zou met niemand een gevangeniscel willen delen! Dan maar liever alleen!

September 22, 2014

"Een beroepsgroep die uit zou moeten blinken door onberispelijk gedrag"


Reblog van: http://www.accountancynieuws.nl/commentaar/weblog/opnieuw-een-deuk-in-het-rapport-toekomst.146049.lynkx


Opnieuw een deuk in het rapport Toekomst Accountantsberoep

18-09-2014 13:36
Het zit de stuurgroep Toekomst Accountantsberoep niet mee. Baker Tilly Berk’s Romke van der Veen trekt zich noodgedwongen terug. Eerder trad Mazars bestuursvoorzitter Paul Steman al terug. De reden: in een aandeelhoudersvergadering roepen dat een dossier tip top in orde is en gecheckt door de AFM. Dat laatste was niet waar en die fout werd door hem pas na een jaar hersteld. Fout dus, maar wel een fout die we wat mij betreft bijschrijven in de categorie ‘beetje dom.’  Bij Van der Veen is het dispuut heftiger!
Nu daalt de publiciteit los over Baker Tilly Berk’s – inmiddels ex-  bestuursvoorzitter Romke van der Veen en eveneens lid van de stuurgroep. Het dispuut is hier een stuk heftiger. Aan de orde is een onderzoek van de Belastingdienst naar een ‘fiscaal ontoelaatbare structuur’ geadviseerd door de fiscale adviseurs van Baker Tilly Berk en uiteindelijk middels een goedkeurende controleverklaring ondertekend door Romke van der Veen RA. Dat is een beschuldiging die verder gaat dan jokken en de kern raakt waar het bij controlerend accountants om zou moeten gaan. Romke van der Veen treedt dus nu ook uit de stuurgoep. Dat betekent dat de zgn. mid tier firms niet meer in de stuurgroep aanwezig zijn. En dan hebben we ook nog het vlekje rond de interne beleggingsclub van PwC, waarbij stuurgroeplid Michael de Ridder betrokken was.
Kortom een onzaliger samenstelling van zo’n stuurgroep kun je je nauwelijks voorstellen. Twee down, nog acht te gaan. Waarvan in ieder geval nog één met een vlekje. Een beroepsgroep die uit zou moeten blinken door onberispelijk gedrag - zeker onder de besten der besten die toch in zo’n stuurgroep horen - valt hier mee wel door de mand. Los van de voorstellen die er 25 september komen is dit koren op de molen, wind in de zeilen en extra munitie voor diegenen in het maatschappelijk debat die roepen om meer regels, scherpere eisen en veel minder rommel. Los van wat er in het rapport komt te staan heeft dit rapport op voorhand opnieuw een forse deuk opgelopen.


Het is soms zo enorm moeilijk om niet enorm cynisch uit de hoek te komen, om niet helemaal los te gaan. Toch doe ik dat in casu maar even. Lees het bovenstaande en oordeel voor uzelf.

September 18, 2014

BES spekken schatkist

Reblog van: http://www.antilliaansdagblad.com/images/stories/adnews/2014/September/17-09-14/P01.pdf


Van onze correspondent
Den Haag- Burgers en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba dragen volgend jaar bijna 103 miljoen euro bij aan de Nederlandse schatkist. Dat blijkt uit de bij de gisteren op Prinsjesdag gepubliceerde Miljoenennota behorende begrotingsstukken voor 2015. In politiek Den Haag wordt doorgaans vooral benadrukt wat de 21.000 inwoners van de drie eilanden
de 17 miljoen Europees Nederlandse belastingbetalers kosten: ruim 250 miljoen euro, exclusief de
vrije uitkering van 32 miljoen euro. Ook in de gisteren door minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aangeboden begrotingsstaat van het BES-fonds.
voor 2015 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van wat de ministeries volgend jaar van plan
zijn uit te geven ten behoeve van Caribisch Nederland. Koploper is - niet verrassend - het ministerie
van Volksgezondheid. Minister Edith Schippers (VVD) heeft op haar begroting 86 miljoen euro
gereserveerd; 7,5 miljoen meer dan dit jaar. Deze post zal de komende jaren
oplopen tot circa 98 miljoen in 2019. Volgend jaar is 33 miljoen beschikbaar voor onderwijs, terwijl voor veiligheid en justitie 30 miljoen wordt uitgetrokken.Voor een ‘doelmatige en duurzame energievoorziening’ begroot minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken 14,5 miljoen. Voor het goed functioneren van de economie en het verbeteren van het ondernemersklimaat heeft hij daarentegen niet meer dan 225.000 euro over. Het ministerie van Sociale Zaken verwacht
volgend jaar bijna 15 miljoen kwijt te zijn aan oudedagsuitkeringen. Om ‘de inzichtelijkheid te vergroten’ heeft Plasterk ook een lijstje toegevoegd van rijksinkomsten. De grootste post is loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen: 59 miljoen euro. Aan bestedingsbelasting abb wordt nog eens 23,3 miljoen geïncasseerd. De vastgoedbelasting levert 8,8 miljoen op; accijnzen 4,7 miljoen; overdrachtsbelasting 2,3 miljoen; en inkomstenbelasting 2 miljoen. De kleinste post is kansspelbelasting: 0,5 miljoen. Het innen van rijksbelastingen mag overigens wat kosten. De ‘apparaatskosten’ van de Belastingdienst Caribisch Nederland bedragen jaarlijks 13 miljoen euro. De cijfers zeggen pas echt iets als deze worden
afgezet tegen die van heel Nederland. Het Rijk geeft in 2015 zo’n 260 miljard
uit, gemiddeld ruim 15.000 euro per inwoner. Dat is 1.700 euro minder
dan wordt uitgetrokken per hoofd van de bevolking op Bonaire, Statia en Saba.
Het kabinet stelt in de Miljoenennota voor volgend jaar 1 miljard euro aan lastenverlichting in
het vooruitzicht, maar dat voordeel geldt alleen voor Europese Nederlanders. De vrije uitkering daalt
zelfs: Van 31,966 miljoen euro dit jaar naar 31,938 miljoen in 2015

Vier Belastingsluiproutes die straks niet meer bestaan

Reblog van: http://www.nrcq.nl/2014/09/17/vier-belasting-sluiproutes-die-worden-uitgebannen

Omzet en winst gaan weer bepalen hoeveel belasting bedrijven betalen en in welk land. Niet meer de kwaliteit van hun belastingadviseurs, zoals nu het geval is. Dat zei Pascal Saint-Amans, hoofd belastingaanpak van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, gisteren tijdens de presentatie van een reeks nieuwe internationale belastingregels.
Het zijn de meest vergaande maatregelen tot nu toe om internationale belastingontwijking tegen te gaan. En de steun ervoor is breed: alle leden van de de Oeso, de club van rijke landen, en alle leden van de G20, de twintig grootste economieën van de wereld, zijn het erover eens. Samen zijn deze 44 landen goed voor 90 procent van de wereldeconomie.
Voor bedrijven kunnen de “actiepunten”, zoals de Oeso ze noemt, grote gevolgen hebben. “Iedereen wil nu weten: heeft dit gevolgen voor mijn structuur?”, zegt fiscalist Paul Sleurink van De Brauw.  Vanaf volgend moeten landen de maatregelen gaan invoeren. Of ze dat ook echt doen, is nog de vraag. De Oeso kan niets afdwingen. “Het is makkelijk om een initiatief te steunen als er nog geen concrete actie wordt verwacht”, zegt belastingadviseur Jeroen van der Wal van Otterspeer Haasnoot & Parters.  Maar als de voorstellen “allemaal en collectief” worden uitgevoerd, hebben ze “het potentieel om een aardverschuiving teweeg te brengen”.
Welke belasting-sluiproutes wil de Oeso aanpakken?

1. Goochelen met prijzen

Wie weet wat het gebruik van een Starbucks-logo  kost? Dat weet alleen Starbucks, het koffiebedrijf dat in het Verenigd Koninkrijk in opspraak raakte omdat het daar nauwelijks belasting betaalde. Multinationals ‘verkopen’ soms waardevolle dingen aan dochterbedrijven in een ander land waar niet of nauwelijks belast wordt. Vooral voor immateriële activa zoals merkrechten is het moeilijk vast te stellen wat de werkelijke waarde is. En kan een bedrijf dus vragen wat het wil. Deze manier van belastingontwijking wil de Oeso tegengaan.

2. In het geheim opereren

Bedrijven hoeven nu nog weinig te vertellen over wat ze in elk land verdienen en afdragen. Dat komt ze goed uit, want zo kan niemand beoordelen of dat een beetje in balans is. Daar komt verandering in. Bedrijven moeten straks bekendmaken wat ze precies in elk land omzetten, hoeveel winst ze er maken, hoeveel belasting ze er betalen en hoeveel mensen er eigenlijk werken. Country-by-country reporting noemt de Oeso dat. Zo kan de fiscus beter zien hoe een bedrijf zijn belastingzaken regelt en of dat wel mag.

3. Gebruik van ‘hybride’ belastingtrucs

Het is te aantrekkelijk om het níét te doen: slim gebruikmaken van verschillende belastingregels in  verschillende landen. Met behulp van kunstmatige constructies kunnen multinationals regelen dat ze nauwelijks of geen belasting betalen. Een veelgebruikt instrument is de ‘hybride lening’. Als gevolg van de verschillende regels in de twee landen is double non-taxation het resultaat. Allemaal legaal, maar niet wenselijk, vindt de Oeso. Aanpassing van nationale wetgeving moet ervoor zorgen dat de effecten van zulke trucs „geneutraliseerd” worden.

4. Misbruik van belastingverdragen

Belastingverdragen zijn bedoeld om te voorkomen dat bedrijven dubbel belasting betalen. In zulke verdragen spreken landen af welk land waarover belasting heft. Nederland heeft er veel: ruim negentig. Maar ook deze belastingverdragen, bedoeld om bedrijven te helpen, worden oneigenlijk gebruikt om helemaal niets te betalen. Treaty shopping, in jargon. Dit shoppen in belastingverdragen moet onmogelijk worden door de invoering van anti-misbruikbepalingen.

September 12, 2014

Deutschprachige Kunden

Waehrend den letzten Wochen koennten wir 4 neue Kunden begruessen aus Oesterreich, Der Schweiz und der Bundesrepublik.

Wir sind Superstolz das wir in dem Niederlaendischen Karibik zustaendig sind um Deutschprachigen in ihre eigene Sprache zu zutreten und behilflich zu sein.

September 11, 2014

Prof. Zwalve met emeritaat maar blijft gelukkig wel actief

Reblog van: http://www.mr-online.nl/mrs-van-de-week/mr-van-de-week/24253-mr-van-de-week-willem-zwalve

Mr. van de week: Willem Zwalve

Willem ZwalveMr. van de week is Willem Zwalve. Aanstaande vrijdag neemt hij afscheid van de Universiteit Leiden. Sinds 1993 was hij daar hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht. Daarvoor was Zwalve sinds 1987 hoogleraar Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij ook promoveerde (in 1981). Vijf jaar geleden werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Bent u nu helemaal klaar met de juridische wereld? Neemt u volledig afscheid?
In het geheel niet! Ik moet er niet aan denken. Ik blijf in Leiden een keuzevak doceren en ga in Nijmegen een cursus Anglo-Amerikaans Vermogensrecht geven. Daarnaast blijf ik, natuurlijk, de ontwikkelingen in het Nederlandse vermogensrecht volgen. Bovendien wil ik nog een boek schrijven over de sociaal-economische aspecten van de Romeinse keizerlijke wetgeving in de derde eeuw en wel aan de hand van de talloze keizerlijke rescripten uit die tijd die in de Codex Justinianus zijn overgeleverd.
Wat gaat u het meest missen?
Het geven van grote hoorcolleges. Er is niets wat de geest zo scherpt als de regelmatige terugkerende verplichting een groep van zo’n vijf- tot zeshonderd studenten gedurende tweemaal drie kwartier bezig te houden.
Vindt u het jammer dat het overgrote deel van de juristen nauwelijks nog besef heeft van de wortels van ons recht?
Het overgrote deel van de juristen heeft nauwelijks enig benul van het recht zelf. Een Engelse jurist heeft het eens mooi gezegd: ‘They can tell the law, but do not comprehend the law’.
Als u het voor het zeggen had dan…?
Tja, daar vraagt U iets. Laat ik voorop stellen dat het mij geen goed idee lijkt dat ik het in het land voor het zeggen zou krijgen. Ik zal mij daarom tot de universiteit beperken. Welnu dan: in dat geval zou ik 85% van de juridische hoogleraren ontslaan en ik zou iets minder dan de helft daarvan weer aanstellen in de oude rang van lector. De 15% die in de rang van hoogleraar mag aanblijven MOET generalist zijn. Vervolgens zou ik óók 85% van het universitaire ‘management’ ontslaan, natuurlijk met een verantwoord sociaal plan tot heropleiding in een verantwoord en, vooral, productief beroep. Ik zou bovendien de Academische Senaat in ere herstellen, alsmede het oude College van Curatoren. Dat is het wel; het zou het academische klimaat ten goede komen. Voor het geval U toch mocht denken aan werkelijk landelijk gezag, dan zou ik één maatregel willen nemen, waarna ik mij weer schielijk uit het landsbestuur zou terugtrekken. Die maatregel is de volgende: ik zou de strafvervolging ten processe toewijzen aan de advocatuur en het Openbaar Ministerie, voorzover dat zich daarmee bezig houdt, opheffen.
Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?
Dat is, voor U misschien vreemd genoeg, de periode waarin ik net was aangesteld als wetenschappelijk medewerker. Ik zag een drietal echte geleerden, mijn leermeester H.J. Scheltema, zijn rechterhand N. van der Wal en de graecus D. Holwerda, werken aan een groot project, de voltooiïng van een uitgave van de Griekse vertaling van Justinianus’ Corpus Iuris. Die mensen te hebben mogen zien werken, beschouw ik als een groot voorrecht. Ik denk er nog dagelijks aan.
Wie of wat is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
Die vraag heb ik zojuist beantwoord.
Welk wetsartikel vindt u het mooist? Welk wetsartikel het slechtst?
Tja, daar vraagt U weer zoiets. Vanuit een oogpunt van wetgevingstechniek bewonder ik de formulering van art. 3:88 BW. Aan die bepaling ligt een uiterst complexe problematiek ten grondslag, die in een paar zinnen wordt opgelost. Zoiets is mooi. Over het slechtste wetsartikel kan geen twijfel bestaan: het is de regeling van de ‘financiëlezekerheidsovereenkomst’ in titel 2 van Boek 7. Een wangedrocht, ieder artikel ervan, en bovendien het product van een uiterst suspecte lobby.
Welke juridische website raadpleegt u vaak?
The Roman Law Library, die wordt bijgehouden Y. Lassard en A. Koptev.
Welk boek las u het laatst?
Het nieuwste boek van Jonathan Israel, Revolutionary Ideas. Het is een prachtig boek over de ideeëngeschiedenis van de Franse revolutie, een periode die mij blijft intrigeren en wel omdat ik, als gematigd reactionair, uiteraard anti-revolutionair ben. De filosofische rechtvaardiging van al dat geweld, al dat onmenselijke gedrag, al dat verraad aan het elementaire fatsoen en al die holle frasen, en alles in naam van de ‘Rechten van de Mens’. Fascinerend! En ook voor deze tijd ZEER leerzaam.
Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Met niemand.


Zwalve was/is een enorm inspirerende hoogleraar en docent. Samen met prof. Jan Lokin gaf hij in de 80-jaren de onvergetelijke hoorcolleges voor het vak uitwendige rechtsgeschiedenis.

September 04, 2014

Lex dura, sed lex

Burn-out? Geen excuus voor termijnoverschrijding

donderdag 4 september 2014 Asha Stuivenwold 147x gelezen
Als belastingplichtige niet kan aantonen dat zijn burn-out zo ernstig en langdurig was dat hij niet in staat was een beroepschrift tijdig in te dienen, blijft het beroep niet-ontvankelijk. Dit gebeurde een man voor Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Dennis Skley/Flickr
Dennis Skley/Flickr
De man ging pas op 25 april 2013 in beroep tegen een uitspraak op bezwaar van 9 december 2011. Ruim een jaar te laat, waarop Rechtbank Gelderland het beroepschrift dan ook niet-ontvankelijk verklaarde. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat dit terecht was, ondanks dat de man de late indiening weet aan een burn-out die hij had gehad. Hij kon echter niet aannemelijk maken dat deze burn-out zo ernstig en zo langdurig was geweest dat hij niet in staat was eerder dan 25 april 2013 een beroepschrift in te dienen.reblog van: http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/burn-out-geen-excuus-voor-termijnoverschrijding.83997.lynkx?utm_campaign=04september2014&utm_content=Overig%20nieuws&utm_medium=email&utm_source=