October 02, 2020

De wet excessief lenen en mogelijke consequenties in ons deel van de wereld

 Op Curacao heeft Nederland bij sommigen in papiamento de bijnaam "Tera Friu" wat staat voor Koude Grond.

Op de Koude Grond is de laatste jaren gewerkt aan een wetsvoorstel dat ook ons op de "Warme Grond" kan raken. 

Dat is de wet excessief lenen.

Hieronder gaan wij daar kort op in.

De wet excessief lenen tracht te ontmoedigen -zo leert mij de memorie van toelichting- dat zogenaamde directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) teveel van hun vennootschappen lenen. En dat zelfde geldt voor de partner van de DGA alsmede gelieerde vennootschappen. Voor de eigen woning wordt daar dan iets anders tegen aan gekeken.

Waarom is dit van belang voor belastingplichtigen op Curacao? Heel eenvoudig, er zijn de nodige DGA's die in Tera Friu wonen maar een tweede woning hebben op Curacao. 

Indien zij die aankoop hebben gefinancierd vanuit de "eigen" vennootschap en de lening overtreft Euro 500.000,-- wordt het meerdere in box 2 (aanmerkelijk belang) in de heffing van Nederlandse inkomstenbelasting getroffen.

Gepland was om deze wetgeving in te voeren per 1 januari 2022 maar het schuift een jaartje op. 

Mocht u derhalve als DGA in een situatie verkeren waarbij u meer van "uw" vennnootschap heeft geleend dat Euro 500.000,-- dan is het raadzaam om hierover in gesprek te gaan met uw belastingadviseur te Tera Friu. Indien u die niet heeft dan kunnen wij uit ons netwerk putten om er een voor u te vinden.

No comments:

Post a Comment