April 12, 2021

Waar het absurdisme regeert.......

 Vanochtend een interessant interview met Eric de Brabander in het Antilliaans Dagblad. Deel van het interview ging over het absurdisme in de Zuid-Amerikaanse en Caribische literatuur. Eric laat zich overigens niet teveel uit de tent lokken. Maar dat wij geregeerd worden door absurdisme is voor mij een gegeven. Vorige week ontving ik een email uit Nederland. Een voormalige client van ons kantoor wendde zich tot mij. Hij was een voormalige client omdat hij onze diensten al lang niet meer nodig heeft. Waarom niet? Hij is in 2008 geremigreerd naar Nederland. Wij hebben netjes een laatste aangifte inkomstenbelasting tot vertrekdatum voor de beste man opgesteld en dat was het dan.


Althans dat denk je dan. Met dagtekening eind februari werden aan onze client plotsklaps aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing over de jaren 2015 en 2016 uitgereikt. Waardoor onze voormalige client weer een huidige client werd.

Wat ik zeg; het absurdisme regeert. Wij gaan maar weer aan de slag.

April 09, 2021

De Stichting Particulier Fonds en de Nederlandse belastingdienst; oppassen geblazen

 Met grote regelmaat word ik benaderd door mensen die op Curacao een onroerende zaak willen aanschaffen. 

Vaak is daar natuurlijk al uitgebreid met deze en gene over gesproken en men wil dan van mij weten hoe dat werkt met een Stichting Particulier Fonds. 

Want als er over aankoop onroerende zaken wordt gesproken is er altijd wel een "deskundige" die daarover weet te melden dat je dan over de huuropbrengsten geen belasting bent verschuldigd.

De eerste vraag die ik stel is of men woonachtig is in Nederland. 

Is dat het geval dan raad ik over het algemeen af om een Stichting Particulier Fonds in te zetten. 

Waarom? 

Omdat op het Nederlandse aangiftebiljet de vraag voorkomt of men betrokken is bij een dergelijke stichting. Als men nee invult pleegt men valsheid in geschrifte; vult men ja in komt de Nederlandse belastingdienst om de hoek zetten met haar uitgebreide wetgeving op het gebied van afgezonderd particulier vermogen.


Ik ben mijn werkdag begonnen met het lezen van recent een arrest van de Hoge Raad over iemand die inderdaad had verzuimd om aan te geven dat hij betrokken was bij een Stichting Particulier Fonds gevestigd op Bonaire. Eerst werd de schuld gelegd bij de boekhouder van de man, toen meldde zijn advocaat dat er geen sprake was van fiscale transparantie -hetgeen in eerdere instantie als was afgedaan als onwaarschijnlijk- en vervolgens werd de stelling betrokken dat er geen financieel voordeel was behaald door het gebruikmaken van een Stichting Particulier Fonds. Wat daar dan ook van zij; belanghebbende is veroordeeld tot een stevige gevangenisstraf.

Vandaar; oppassen geblazen!

Wij adviseren bijna wekelijks op het gebied van aankoop van onroerende zaken op Curacao en de BES-eilanden. Geloof mij; het is altijd maatwerk.