October 23, 2020

Onroerendezaaksbelasting en wat er mis ging II

 Inmiddels lijkt de tendens dat de Inspecteur iedereen gelijk gaat geven die protesteert tegen de hogere waardevastelling. Althans degenen die in bezwaar gegaan en 9 maanden later in beroep.

                                                (bibliotheek)

Dat is een mooi resultaat voor onze clienten uiteraard maar ik vind het jammer voor hen die hebben geaccepteerd dat er een tweede hogere waardebepaling heeft plaatsgevonden.

Maar zoals een goede vriend mij zo-even mededeelde: het niet inzetten van rechtsmiddelen is ook een keuze en die keuze heeft consequenties.

Enfin, ik hoop nog steeds dat de inspecteur wel de handschoen gaat oppakken.

No comments:

Post a Comment