November 26, 2019

Fiscale kassaregistratiesystemen en het strafrecht

Een cliente van ons kantoor, werkzaam in de detailhandel, was door Stichting BAB benaderd om een zogenaamd fiscaal kassaregistratiesysteem aan te schaffen. Cliente had net een nieuwe kassa aangeschaft die goed beviel en had eigenlijk geen trek om een andere kassa te kopen die minder informatie kon opleveren.


Er was wat correspondentie tussen Stichting BAB en cliente waar wij buiten bleven. Opeens werd ik echter door cliente gebeld dat haar winkel door BAB medewerkers werd gesloten. Dat wordt gedaan door grote stickers op de deur te plakken.
Toen ontstond er uiteraard een beetje een crisissituatie want de winkel moest natuurlijk open. Wij hebben dat snel weten te regelen met Stichting BAB en wij ontvingen een email dat de winkel weer open kon.
De volgende ochtend hadden wij cliente aan de telefoon en die vroeg om advies. Aangezien zij buiten in de tropenzon stond was mijn advies om naar binnen te gaan.
Ongeveer een uur later werd ik gebeld door een medewerker van Stichting BAB met de mededeling dat ik verdachte was van een strafbaar feit en ik werd vriendelijk verzocht om, samen met cliente, langs te komen op de burelen van Stichting BAB. Ik heb uiteraard gevraagd van het plegen van welk strafbaar ik werd verdacht. Dat bleek het verwijderen van de door de overheid aangebrachte mededeling te zijn. Als een opsporingsambtenaar beweert dat je verdachte bent van een strafbaar feit loop je natuurlijk een goede kans om de dag te eindigen in een politiecel. Wat nu?
Eerst maar eens wat eten. Toen een bevriende advocaat bezocht en met hem de casus door gespit. Vervolgens naar Stichting BAB waar ik in de wacht werd gezet.
Vervolgens een kamer in waar ook de ambtenaar die mij tot verdachte had benoemd aanwezig was. Ik trapte af met de mededeling dat volgens mij sprake was van een misverstand. De mij verhorende -en overigens uiterst correcte ambtenaar- zei meteen dat hij dat hoopte want dan zouden wij dit snel tot een goed einde kunnen brengen. Ik gaf hem de email van zijn collega en meldde hem dat ik dat bericht had opgevat als een beschikking waardoor de sluiting van de bedrijfslocatie vervalt. Hij riep meteen dat hij onder die omstandigheden mij nooit zou willen vervolgen. Volgens hem had zijn eigen organisatie de deur op een kier gezet en was die nu open gewaaid. Ik opgelucht. Toen onstond een discussie over het verbreken van zegels en de ernst daarvan. Daarvan kon ik uiteraard helemaal niet beschuldigd worden. We gingen heel vriendelijk uit elkaar maar wel wilde de opsporingsambtenaar nog een gesprek met cliente om haar op het hart te drukken nooit door de overheid aangebrachte zegels te verwijderen. Dit alles speelde zich af op een donderdag. Vrijdag om vier uur zat ik met cliente en de opsporingsambtenaar op ons kantoor om de tafel. Cliente vertelde toen wat er feitelijk was gebeurd. Zij had mij gebeld maar mijn advies niet opgevolgd. Zij was buiten haar winkel blijven wachten. Vervolgens komen de twee zelfde ambtenaren die de stickers hadden aangebracht, aanrijden maar blijven in de auto op de parkeerplaats wachten. Een van de twee die ook bij mijn verhoor aanwezig was. De andere durfde niet want die heb ik jaren geleden geleden betrapt op hele enge dingen.
Nadat zij vervolgens de stickers verwijderden renden de "heren" uit de auto en begonnen "strafbaar feit" te roepen.
De BAB-medewerker was in choc over dit relaas. Ik doe er denk ik goed aan om niet vast leggen wat voor uitlatingen hij vervolgens deed over zijn collega's. Klaarblijkelijk zijn er rotte appels in de mand.
Enfin, eind goed al goed maar bewaar u voor confrontaties voor de overheid. Mijn angst was om te verdwijnen in een politiecel waarna er een dag later wordt geconstateerd dat het weekend is en dan de zaak maar over het weekend heen te tillen.
Dat is gelukkig allemaal niet gebeurd omdat men het hoofd koel wist te houden.
Dat neemt niet weg dat dit als een goede waarschuwing geldt om (a) inderdaad het hoofd koel te houden en (b) je goed laten begeleiden wanneer Stichting BAB meent dat men een fiscaal kassaregistratiesysteem dient aan te schaffen of er anderszins wat aan de knikker is. Inmiddels hebben wij de nodige boekenonderzoeken meegemaakt waarbij zogenaamde sfeerovergang plaatsvond. Dat betekent dat overgaat in de sfeer van het strafrecht. Voor al onze clienten is dat altijd heel goed afgelopen door ook in de tropen het hoofd koel te houden en de ratio te laten zegevieren.

November 21, 2019

Wie zonder zonde is.........

Harde botsing fiscus en erfgenamen over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

De Belastingdienst botst flink met de erfgenamen van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm. Via een kort geding bij de rechtbank Den Haag probeert de fiscus meer informatie te krijgen over de verborgen gehouden nalatenschap van Van der Vorm, meldt het FD.


Panama Papers
Jos van der Vorm was lid van de Belastingkamer van de Hoge Raad en dook enige tijd geleden op in de Panama Papers. Hij bleek buiten het zicht van de Nederlandse fiscus een vermogen van ongeveer 7,6 miljoen euro te hebben aangehouden op de Britse Maagdeneilanden.

Stiefdochters

Een deel van dat vermogen was bestemd voor twee stiefdochters. De stiefdochters zeggen pas in 2016 van de trusts te hebben gehoord en verder alle informatie hierover al te hebben gedeeld met de fiscus. De Belastingdienst trekt die onwetendheid echter in twijfel.

Dwangsom

De Belastingdienst eist op last van een dwangsom meer informatie over de inmiddels opgeheven trusts. De zussen hebben op hun beurt juist bezwaar gemaakt tegen navorderingen, met als argument dat zij niet konden beschikken over trusts waarvan zij geen weet hadden. De rechter doet op 4 december uitspraak.

Bron: FD

November 16, 2019

Introduction to our offices


Muller & Associates has been active in Curacao and On Bonaire since 2001.

We are a tax advisory firm that wants to assist you in all aspects of tax law in Curacao and the BES islands.

We handle your income tax returns. Help you and your bookkeeper or accountant prepare the financial statements and take care of the profit tax returns. In the event of death or donations, we will take care of your inheritance tax returns.

In addition, we can advise you on decreasing your tax burden in a totally legal way.

Furthermore, a specialization of our office to engage with the tax authorities in conflict situations. We supervise book investigations, write objections and conduct legal proceedings in the courts in first and second instance.

The founder of our office is Peter Muller (1964). Peter holds a masters in tax law from the University of Groningen and has been living on Curacao since 1995.

In addition to his work as a tax adviser/tax lawyer, Peter has been a teacher, editor of the Caribisch Juristenblad since 1997 and a member of the Curacao Lions since 2004.

Peter regularly publishes articles on tax law and related topics

Muller & Associates is located in a beautiful building at Schouwburgweg number 3 where we would be happy to receive you.

Muller & Associates endeavors to carry out its work at fixed rates as much as possible. This prevents misunderstandings, which means that you know in advance  what our services will cost you.

An intake interview with a maximum of half an hour is free of charge

Interested: Call Peter on 7374916 or email to info@mullertax.com

November 14, 2019

De wet van de remmende voorsprong

Het is soms handig om niet met alles voorop te willen lopen. Curacao is soms een proeftuin geweest voor juridische fenomenen die later toepassing vonden in Nederland. Als men in Nederland bijvoorbeeld denkt dat de flex-bv daar haar oorsprong vindt moet ik teleurstellen; Curacao was eerder.

Soms heeft voorop lopen ook een nadeel. In Nederland is het digitaal procederen (KEI) heet het uitgelopen op een (financieel) drama. Na invoering van een spoedwet is digitaal procederen zelfs gestopt. Kunt u hier over lezen: https://www.mr-online.nl/spoedwet-kei-einde-digitaal-procederen-en-wijzigingen-burgerlijk-procesrecht/

Op Curacao gaat het in ieder geval in fiscale procedures de goede kant op en vreemd genoeg op een wat informele wijze. Nu denkt u, die Muller houdt ons voor de gek. Op Curacao is alles toch informeel. Nee niet alles. Op Curacao kunnen we zowel formeel als ook formalistisch zijn en ik ben natuurlijk de laatste die u voor de gek zal houden.


Het indienen van een beroepschrift kan via email. Belangrijk is wel dat het een ondertekend beroepschrift is. Wij ontvangen oproepen voor de zitting via email. Tijdens een zitting voor het Hof werd afgesloten met de opmerking dat een uitspraak binnen zes weken aan ons zou worden gezonden. Op mijn vraag op welke wijze toediening daarvan zou gaan plaatsvinden keken de rechters mij en elkaar wat bevreemd aan. Gewoon via aangetekende post zei men. Ik merkte op dat we tot nu toe alles via email hadden gedaan. Dat vonden de rechters ook prima. En zo geschiedde dan ook.

Vandaag werd mij medegedeeld dat ook het betalen van griffierechten niet meer maakt dat iemand de tocht naar Punda moet aanvaarden alwaar met pin of gerede betaling voldaan kan worden. Nee, ik kreeg keurig een bankrekening van de griffie en heb vandaag voor het eerst griffierechten vanachter mijn bureau betaald. Mooier kunnen we het niet maken. Ik moet nog steeds wel naar Punda maar enkel om te pleiten. Op ansichtkaart kunt u de trap zien die wij dan bestijgen. Het zijn 21 treden en de bijnaam van het stadhuis is dan ook binti un trapi in het papiamento.

November 12, 2019

Stichting BAB en een fishing expedition

Verneem zo-even dat Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB) doende is algemene verkoopgegevens op te vragen bij groothandels.

Het ongebreideld en onbegrensd opvragen van dit soort informatie geldt als een fishing expedition en u hoeft daar niet aan mee te werken.

U kunt dat ondermeer hier ook lezen: https://www.recht.nl/nieuws/belastingrecht/155673/geen-fishing-expedition-voor-de-fiscus/


Sterker nog; wij adviseren u om niet mee te werken. Stel u werkt mee en uw client komt daar achter. Bent u waarschijnlijk uw client kwijt.

Indien u bijstand voor een dergelijke situatie nodig heeft aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Muller & Associates, recht door zee maar niet bang voor de klippen!


November 02, 2019

Private Foundation, Trust and Curacao Profit tax

A lot of Curacao real estate is being owned by private foundations (Stichting Particulier Fonds). Also other assets of course can be held by a private foundaton.

Cartoon tropical island with a huts. Vector illustration for games. Stock Vector - 123414435

Please beware of the fact that from fiscal year 2019 on all Curacao private foundations need to file a tax return for the Curacao profit tax. This does not mean that profit tax is due but there is now an obligation to file. This of course makes that financials -starting with fiscal year 2019- do need to be drafted on the basis of which the tax return can be drafted and filed.

This means that a preliminary profit tax return needs to be filed before April 1st, 2020 and a final one before July 1st, 2020. If you avail yourself of the services of a professional tax lawyer of consultant the final tax return may be filed before end of the year 2020 but you do need to inform your tax professional thus enabling him/her to file for an extension.

Same goes for the trust which was introduced in our law system in 2012.

If further information is needed please do not hesitate to contact us.