July 16, 2020

Uitnodiging voor het doen van aangifte

Onze clienten worden momenteel overspoeld met "uitnodigingen" om aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019 te doen. Op de foto de uitnodiging voor een buitenlands belastingplichtige.


Omdat er staat "Aangifte B" weten we dat het een buitenlandse belastingplichtige betreft. Ingezetenen worden verzocht om via model A aangifte te doen.

De uitnodigingen verbazen mij moet ik zeggen. Aangiften over 2017 en 2018 zijn uiteraard al lang de deur uit maar aanslagen over die jaren worden nauwelijks opgelegd bij mijn weten. Door deze uitnodigingen te sturen zet de belastingdienst zichzelf nog meer op achterstand. De vraag is of dat verstandig is. Overigens valt op dat ook uitnodigingen de deur uitgaan naar mensen die allang aangifte hebben gedaan.