March 17, 2020

Breaking news: uitspraak onroerendezaaksbelasting!

Kom net een uitspraak binnen.

De aanslag onroerendezaaksbelasting verminderd van ANG 6.100 naar ANG 3.275,--!.


Deze uitspraak geldt voor de periode 2014 tot en met 2019; totale besparing voor onze client dus 5 maal het verschil en dat is ANG 14.125,--!
March 13, 2020

My take on the Corona consequences for Curacao

Some years ago I was accosted by two visionaries who saw the vulnerabilities of Curacao and presented me with solutions.

One of the vulnerabilities they envisioned was the dependency of other countries to supply Curacao with food.

The two visionaries involved had interesting and thought through ideas which they already had laid down in plans and video presentations.

I am proud to say that I was hired as there local director.

But for plans like these one of course needs government cooperation and that of a government owned company. That company was run by somebody who actually acted as managing director.

He took decisions. That of course is very dangerous in a political environment so he was fired.

The next director was more politically conscious so for him the plan of action was not to take any action.
We had closed a Memorandum Of Understanding (MOU)  with said government owned company.

I see a MOU as a beginning of a relationship.

This company had made it its business to see it as the end of one. So consequently expensive accountants and lawyers were hired who talked so long about nothing the so much had lapsed that the MOU became null and void.

And there we are now. Totally dependent on the rest of the world to keep us fed and have us driving around the island.

Corona has now struck the world and also our little island. It will crush the economy as our government had immediately decided to close of the island for airplanes coming from Europe. So no more tourists.

Probably a good decision but I am wondering when the whole world is down with Corona who will bother to ship food to us and gas for our cars.

Thanks to our two visionaries who were only guilty of true love for Curacao we could have had our independence from other nations.

Now we shall probably become beggars for food and such.

I do hope however that this time I am wrong, very wrong indeed.

March 06, 2020

concept-dierenwet en misschien een hondenbelasting

Gisteravond kopte de Amigoe als volgt: "Handhaving en financiering net duidelijk in concept Dierenwet".

Charles Cooper begint meteen met te melden dat teveel wordt neergelegd bij de dierenbescherming want wat "als die stichting ophoudt te bestaan." Dat is een beetje tendentieus uiteraard want je kunt altijd een rechtsopvolger in het leven roepen of de wetgeving weer aanpassen. Ook verder vond ik dat het krantenartikel er blijk van gaf dat onze politici enorm goed spijkers op laag water kunnen zoeken. Dierenleed is een serieus probleem en indien wij ons een beschaafd land achten dient hier wat aan gedaan te worden.

Belangrijker is wellicht de financiering. En dat op basis van 8000 loslopende honden zo beweert men. Ik vraag mij dan af of politici ooit wel eens het daglicht zien want volgens mij is het een veelvoud van dat aantal. ik vermoed dat het eerder 25 duizend honden zijn die loslopen op ons prachtige eiland.Goed, de financiering. Hoewel ik vind dat onze overheid momenteel wel erg haar best doet om de laatste centjes van haar burgers in handen te krijgen denk ik dat de enige oplossing is om een hondenbelasting in te voeren. De dierenbescherming zou de ontvanger van de belastingcentjes kunnen zijn. Je zult dan zien dat er nog 1 keer een vloedgolf van straathonden bijkomt van mensen die honden om de verkeerde reden houden maar in beginsel financiert het systeem dan zichzelf. Er is overigens nog een hondenbelasting: Hondenbelastingverordening 1953 die toentertijd als eilandsverordening is ingevoerd en bij mijn weten nooit is ingetrokken. Belasting was toen ANG 8,-- per hond per jaar.

March 05, 2020

Een verplaatste vennootschap, een belastingadviseur en dividenduitkeringen

Ons bereikte een opmerkelijke uitspraak. Het betreft een naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon die haar statutaire directie verplaatst naar Singapore. Klaarblijkelijk was de bedoeling dat de feitelijke leiding voortaan vanuit Singapore zou geschieden zodat de vennootschap de facto dan ook in dat land gevestigd zou zijn. De Nederlandse belastingadviseur en haar Curacaose vestiging bemoeiden zich intensief met het reilen en zeilen van de vennootschap. De aandeelhouder verhuist naar Sint Maarten.

Indien een vennootschap in Nederland is gevestigd en deze vennootschap doet dividenduitkeringen aan een aandeelhouder in Sint Maarten dan was onder de oude regeling 15 procent dividendbelasting verschuldigd. De vennootschap was echter verplaatst naar Singapore dus kijkt men naar het verdrag tussen Nederland en Singapore. Volgens het Hof is in het jaar van dividenduitkering de vennootschap inwoner van beide landen. Daarvoor bestaat in het verdrag met Singapore een artikel dat met een verwijzing naar de tennissport wordt aangeduid als tie-breaker. De Inspecteur stelt met succes dat de acties van de belastingadviseur dusdanig intens waren dat de vennootschap geacht wordt in Nederland te vertoeven. In de uitspraak lees ik overigens ook dat de vergoedingen van de directie in Singapore nogal schraal afstaken tegen de honoraria van de Nederlandse belastingadviseurs (zo een Euro 130 mille per jaar).

Dit maakt dat de dividenduitkeringen onderworpen blijven aan Nederlandse dividendbelasting alle werkzaamheden en adviezen van de Nederlande belastingadviseur en haar Curacaose pendant ten spijt. Het betrof overigens bijna Euro 5 miljoen aan dividendbelasting dus het ging ook allemaal wel ergens over.

Ik vermoed dat ik weet welk kantoor dit betrof; de belastingadvieswereld is klein. Een groot en gerenommeerd kantoor met vestigingen niet alleen in Nederland. Het lijkt er van afstand op dat een aantal basisbeginselen niet goed voor ogen zijn gehouden en ook lijkt het er op dat de rol van de belastingadviseur verder is gegaan dat wat die moet doen namelijk belastingadvies geven.Ik ga natuurlijk niet dingen roepen als klein maar fijn maar wat wel geval kan zijn binnen een groot kantoor is dat men allemaal een beetje te blij is met zichzelf hetgeen een insteek voor clienten kan opleveren die potentieel -vanuit fiscaal oogpunt- zeer gevaarlijk is. Ik neem dat claims zullen volgen maar ook een gang naar de Hoge Raad.

Inmiddels is ook bekend wie de belanghebbende in genoemde zaak was. Mocht u daar nieuwsgierig naar zijn: https://www.rtlz.nl/business/artikel/5045241/belastingontwijking-parlevliet-van-der-plas-jan-6-miljoen-fiscus

March 03, 2020

Waarom sta jij op elke ochtend?

Las dit https://nieuws.nl/algemeen/20200302/nederlanders-om-in-de-gaten-te-houden-journalist-auteur-en-fotograaf-tatjana-almuli-28/
interview gisteren en vond de vraag: "Waarom sta jij iedere ochtend op?" intrigerend.

Daar zijn natuurlijk een hoop redenen voor. Ik leid -vind ik zelf- een enorm prettig leven in de tropen, getrouwd en ga met plezier naar mijn werk waar ik dan collega's tref die met veel toewijding en zichtbaar plezier hun werk doen. We proberen het allemaal zo leuk mogelijk te maken en te houden.

Los daarvan; echt werkinhoudelijk? De grootste kostenpost van veel mensen en zeker van ondernemers is de fiscus. Dus om die kostenpost in de perken te houden zonder de overheid haar rechtmatige inkomsten te onthouden is elke dag weer een dankbare taak. De overheid is machtig en dat geldt met name waar het opleggen en innen van aanslagen betreft. Van de overheid -tenslotte de uitvoerder van onze wetgeving- mag verwacht worden dat zij zorgvuldig is, betrouwbaar en uiteraard wet volgt.

Waar ik zie dat dat niet gebeurt ben ik graag degene die ook daar perkpaaltjes stelt.Laatst zei een rechter in het Hof tegen mij dat hij er begrip voor zou hebben indien ik boos zou zijn. Boos worden is niet handig want dat staat in de weg aan je professionele houding. Dus mijn antwoord was: "nee hoor ik doe enkel mijn werk".

Maar wel elke dag met veel plezier. Sta elke dag enthousiast op (ook in het weekend).
Hoe staat u op en in het leven?