July 29, 2015

Tweede instantie in de Caribische belastingrechtspraak


De BES-eilanden hebben het, Aruba heeft het enkel Curacao St Maarten moeten het nog krijgen. Appelmogelijkheid in het belastingrecht. De Nederlandse Antillen kennen belastingrechtspraak sinds 1941. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging het bouwen aan de rechtstaat in de West blijkbaar gewoon door. Net als in Nederland kende men geen appelinstantie waardoor -in ieder geval in de West- de belastingrechter niet getoetst kon worden aan een hogere rechter. Dat is niet alleen vervelend; het is in strijd met mensenrechten met name als een boete deel uitmaakt van het geschil. Een boete is namelijk een straf in de zin van artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en die vereist betere rechtsbescherming dan een enkel forum. Nederland is 10 jaar geleden in de pas gaan lopen en dat heeft klaarblijkelijk -ik was al lang in Curacao- een enorme invloed gehad op de wijze van procederen. Onder procederen versta ik wat er gebeurt vanaf het moment dat men de beslissing neemt om in bezwaar te komen tegen een opgelegde belastingaanslag. In de West wilde men er ook wel aan maar men was een beetje huiverig. Immers, dat kost geld. Een aantal jaren terug wilde men dan ook enkel een beroepsinstantie invoeren voor het geval er boete opgelegd was. Dat gaat natuurlijk niet omdat een boete veelal een percentage van de belasting is. Over het gegeven dat dat altijd een eerlijke manier van bestraffen is wil ik het later nog wel een keer hebben overigens.


clerk5 300x200


Ik ben gelukkig bijgepraat over de consequenties van de aankomende nieuwe praktijk in het fiscale procesrecht. Het zal invloed hebben. Waar onze huidige Raad van Beroep in Belastingzaken vaak luchtigjes heenstapte over door de fiscus vertrapte rechtsbescherming is nu de verwachting dat de enkele dreiging van appel al tot zorgvuldigere rechtspraak in eerste aanleg zal gaan leiden. De huidige rechters komen invliegen. De idee is nu dat het Gerecht in Eerste Aanleg voor een constante bezetting van de -laat ik het maar noemen= belastingkamer zorg gaat dragen en dat vervolgens de appelrechters bijvoorbeeld twee a drie keer per jaar zullen invliegen. Procederen voor de Raad van Beroep legt een onevenredig beslag op de fiscus. Bij de constante mogelijkheid tot procederen zal dat beslag groot worden zoniet te groot indien de fiscus haar modus operandi niet wijzigt. Voor de belastingadviseurs zal er ook wel het nodige wijzigen maar die zullen hier flexibel op in kunnen springen.
Wij hebben onze wijze van procederen al tegen het licht gehouden. Wij zullen reeds bij het opstellen van het bezwaarschrift nog sterker benadrukken hoe en in welke mate onze client tekort is gekomen in zijn rechtsbescherming. Tot op heden leverde dat weinig op maar dat gaat veranderen. De verwachting is dat de tweede instantie met ingang van 1 januari 2016 haar intrede zal doen.


July 28, 2015

Verblijfsvergunning voor kapitaalkrachtige investeerders


Curacao als echt Caribisch eiland ziet veel immigratie en emigratie. In kleine gemeenschappen is aanvulling vanuit buitenaf altijd van belang. Nieuwe ideeen en investeringen brengen ons verder. De Curacaose regering vindt dat en heeft een regeling bedacht om nieuwe investeerders aan te trekken. De formele naam van deze regeling is “Richtlijnen Investors permit 2014”. Even daargelaten het wat willekeurige gebruik van hoofdletters en talen in de naam van deze beschikking is het toch aardig om er aandacht aan te besteden. In de praktijk doet zich namelijk het navolgende onder meer voor. Een echtpaar heeft meerdere vakanties in Curacao doorgebracht en besluit om een tweede huis te kopen. Dat huis wordt vaak en met plezier bezocht. Na verloop van tijd wordt er gepensioneerd en zou men vaker en langer in het tweede huis willen doorbrengen. Dan loopt men echter aan de tegen de verblijfsvergunning. Degenen met een Nederlands paspoort die geen ingezetenen van Curacao zijn mogen er jaarlijks drie maanden doorbrengen met een verlenging van nog een keer drie maanden dus zes in totaal. Indien men om moverende redenen langer in Curacao wil doorbrengen kan dat derhalve en onze immigratie let goed op of men geen termijnen overschrijdt. Indien men echter ANG 500.000 investeert (of geinvesteerd heeft) –bedrijfsmatig of in een onroerende zaak- kan men onafgebroken dire jaar blijven. Investeert men ANG 750.000 dan kan men 5 jaren verblijven zonder  van straat geplukt te worden en als vreemdeling het land uitgezet te worden. Ook het gezin van de investeerder profiteert mee. Voor meerderjarige kinderen enkel indien ze onder de 27 jaar zijn en in Curacao een opleiding vormen. Bij een investering van 1,5 miljoen ANG wordt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgege ven. Ik merk daarbij op dat bij het schrijven van dit artikel een Euro ongeveer 2 ANG waard is. De ANG is gekoppeld aan de dollar tegen een gemiddeld koers van ANG 1,78. Iemand die al heeft geinvesteerd doet er derhalve goed aan om zijn verblijfsvergunning te wijzigen op basis van het bovenstaande.


Fiscaal zegt dat overigens niet uiteraard. Fiscale woonplaats wordt op een andere wijze getoetst waardoor men klimaatvriendelijk in Curacao kan wonen en wellicht fiscaalvriendelijk elders.
Uiteraard geldt dat een zakelijke investering maar ook het bezit van een onroerende zaak tot belastingplicht kan leiden maar dat zal wellicht als buitenlands belastingplichtige zijn.

Aan welke eisen moet worden voldaan:

1                     De investeerder moet over voldoende middelen beschikken om in zijn onderhoud te kunnen voorzien;
2                     De investeerder moet beschikken over een particuliere ziektekostenverzekering die een opname in een ziekenhuis op Curacao dekt;
3                     Een verklaring van goed gedrag dient te worden overlegd.
In beginsel mag men niet werken tenzij in het eigen bedrijf danwel in een functie die lokaal niet vervuld kan worden.

Heel aardig is dat de Regeling bepaalt dat de aanvraag binnnen twee weken afgehandeld moet worden.
Einde verblijfsvergunning kan zich voordoen indien de investeerder niet langer aan de eisen voldoet.
Alle gebruikelijkel leges en een borg zijn wel van toepassing op de aanvraag.

De regeling is ingegaan op 1 oktober 2014. Verschillende investeerders, aangespoord door de in verblijfsvergunningen gespecialeerde bureaus, hebben al met succes een beroep op de regeling gedaan.

July 24, 2015

Is FATCA unconstitutional?

In an interesting turn of events on Tuesday, Republican presidential candidate Rand Paul was named as one of seven plaintiffs in a suit against the Internal Revenue Service and the Treasury Department seeking an injunction to stop the government from enforcing certain aspects of the highly controversial Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
FATCA’s purpose is to crack down on wealthy Americans who seek to avoid taxation by hiding their money in “secret” bank accounts overseas. It operates largely through a series of intergovernmental agreements between the U.S. and participating countries, which lay out the terms under which a given nation’s financial institutions are required to report information about the accounts of any American citizens that exceed a minimum dollar threshold. Banks in participating countries that refuse to disclose such information are subject to a 30 percent withholding tax on payments from U.S. financial institutions. Further, under the associated Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) requirements, U.S. citizens living abroad must to disclose all foreign accounts holding over a certain threshold or pay a penalty of up to 50 percent of the balance of the undisclosed account.
The act has been controversial since its inception, which is unsurprising, given the resources available to its purported targets. All Americans abroad already face a difficult tax burden (though that’s the topic of a whole separate article) and piling additional reporting requirements on certainly isn’t terribly welcome. However, it’s difficult to discern how much of the outrage over this particular act is a result of the added requirements impacting the lives of average expats (which they undoubtedly do) or the simple fact that it’s forcing a vocal minority to actually pay certain taxes owed for the first time, since they can no longer keep their holdings secret. Additionally, some foreign financial institutions have started flat out denying service to American citizens out of a desire to avoid the reporting hassle. Though how widespread a phenomenon this denial of service is is unclear, its existence does add credence to those claiming undue hardship.
The suit itself, filed in federal court in Dayton, Ohio, argues that the intergovernmental agreements entered into between the Treasury Department and foreign countries that form the practical basis of FATCA should be classified as treaties and, as such, should require ratification by a two-thirds majority of U.S. senators, which is why Paul has standing as a plaintiff. It also decries the burdens placed on U.S. citizens living abroad by the act and it’s deleterious impact on their expectations of privacy, blaming it for the recent high rate of renunciation of U.S citizenship (up 15-fold in the last 10 years). Finally, the suit claims that the penalties imposed by FATCA and FBAR, respectively, are unconstitutionally excessive. It specifically targets the Canadian, Czech, Israeli and Swiss agreements for renunciation. (Paul has also been separately responsible for blocking ratification of a U.S.-Swiss tax treaty signed in 2009.) The other plaintiffs are said to be Americans who live abroad and are challenging various other aspects of the act and its associated reporting requirements.
Given its timing, just ahead of election season, this suit seems to be a pretty bold-faced grab by Paul (and by association, the Republican Party) for support from the some 8.7 million American voters currently living abroad. Its potential for legal success is fairly questionable, given the long history of courts strongly deferring to the government’s authority to levy taxes (Obamacare anyone?). Many of the ancillary claims seem to rest on the concept of privacy, which is typically an extremely shaky foundation on which to lay an argument (though this knife can cut both ways). That all being said, the lead lawyer on this suit is James Bopp, the same man who brought us Citizens United, so this one is probably worth keeping an eye on.
You can read the complaint HERE.

reblog from: http://wealthmanagement.com/legal/rand-paul-sues-obama-administration-over-fatca

July 18, 2015

Kantoorautomatisering

De afgelopen dagen veel tijd besteed aan de automatisering. Het begon er mee dat we niet meer konden scannen. De meneer van het bedrijf die onze scanner had geleverd kwam er niet goed uit. Ik dacht het wel zelf op te kunnen lossen. Eerst het IP adres van de scanner opgezocht. Dat doe je door vanuit je pc het logootje van de scanner aan te klikken en dan op "properties" -of in het Nederlands- "eigenschappen" te klikken. Met dat IP adres kom je dan in een programmaatje waarmee je de scanner kan aansturen. Met nog enige telefonische bijstand van de meneer van het bedrijf wist ik daar mijn weg in te vinden. Ik vermoedde dat de IP adressen van de desbetreffende pc's niet goed waren aangegeven. IP adres van mijn pc opgezocht en ingevuld. Kon ik toen scannen? Nee natuurlijk, zo eenvoudig is het niet. Toen stortte ik mij eerst maar eens op de pc van onze office manager. He, wat krijgen we nou? Die pc bleek hetzelfde IP adres te hebben. Dan is het logisch dat de scanner de pc's niet kan vinden maar hoe kan dat? Onderzoek op internet; wat blijkt? Wij hebben een vast IP adres gekregen van onze internet provider. Als je dan met "what is my IP address" gaat vissen naar dat adres is die dus telkens hetzelfde. Meer onderzoek op internet. Op simpele wijze kun je dan het echte IP adres opduikelen. Dat ingevuld en we konden weer scannen.

Toen het volgende probleem. Mijn laptop is oud en de dagen moe en mijn vertrouwen in dat apparaat daalt met de dag. Gelukkig hadden we nog een weinig gebruikte andere laptop over. Die mee naar huis genomen om aan mijn wensen aan te passen. Weer een probleem. Waar deze laptop op kantoor in het netwerk uiteraard gewoon het internet op kon bleek dat opeens niet mogelijk. Weer speuren op het internet (met de krakkemikkige laptop). Blijkt dat de driver wireless network adapter niet was geinstalleerd op deze laptop. Programmaatje van Dell gedownload om ontbrekende drivers te installeren. Dat programma zag echter niet dat de driver waar het mij om ging ontbrak. De overigens enorm irritante website van Dell bood verder ook niet veel hulp. Via een andere partij op het internet de driver toen maar gedownload en voila. En als u zich afvraagt hoe dat kan als je om te beginnen het internet al niet op kan? Wij hebben een mobiel apparaatje van Scarlet. Blijkt dat als je die via USB aansluit op je laptop je ook internet hebt.
Enfin, ik kom mijn tijd wel door. Iemand automatiseringsproblemen?


tiet

July 15, 2015

DNB verlaagt rekenrente voor pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd dat de rekenrente voor pensioenverzekeraar(Na s verlaagd dient te worden. Pensioenland in rep en roer. Wat is er aan de hand? Klaarblijkelijk denkt men bij DNB dat de rendementen op pensioenvermogens wel eens kunnen tegenvallen. Door de rekenrente te verlagen houdt men daar rekening mee. Met als gevolg dat de inleg omhoog moet van werkgevers en werknemers om aan het eind van de rit het beoogde pensioenkapitaal te bereiken. Dat kost inderdaad meer geld. Is dit dan daarom een vreemd besluit van DNB? Nee natuurlijk niet; beter nu de mensen vertellen dat zij meer moeten inleggen dan achteraf moeten melden dat het beoogde pensioenkapitaal niet werd gehaald omdat een onrealistische rekenrente werd gehanteerd. Als de pensioenfondsen het niet eens zijn met DNB ligt het op hun weg om aan te tonen dat de behaalde en te behalen rendementen de rekenrente overtreffen. Wedden dat ze dat niet lukt? De economie zit namelijk een beetje tegen. Dat is niet enkel bekend bij DNB. Of willen de pensioenfondsen de werknemers en werkgevers liever voor de gek houden met een apres nous le deluge (Na ons de zondvloed).

Dit zegt een columnist in Elsevier er over:

Pensioeningreep doet pijn, maar DNB komt terecht op voor jongeren 

remko door Remko Nods 
Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) jaagt pensioenfondsen, vakbonden en ouderenbonden in de gordijnen met een aanpassing van de rekenrente. Toch kan DNB weinig anders doen om belangen van jongeren te beschermen.
De toch nog onverwachte aanpassing van de rekenrente, waarmee pensioenfondsen de waarde van hun verplichtingen moeten berekenen, heeft vooral negatieve reacties uitgelokt. Pensioenfondsen zien hun financiƫle positie verslechteren.
De dekkingsgraad – de verhouding tussen het pensioenvermogen en de verplichtingen – daalt voor een gemiddeld fonds 3 procentpunt. Op langere termijn kan de dekkingsgraad van sommige fondsen nog wel 10 tot 15 procentpunt dalen als de lange rente zo laag blijft als nu.
Vakbonden vrezen dat de pensioenpremies omhoog moeten. Ouderenbonden vrezen dat de pensioenen tot in lengte van jaren niet aan de inflatie kunnen worden aangepast.

Speciale commissie

Toch kan De Nederlandsche Bank (DNB) weinig anders doen dan de rekenrente voor pensioenverplichtingen die over twintig tot veertig jaar tot uitkering komen, te verlagen.
Lees ook...
Kritiek op pensioeningreep DNB: wat is er aan de hand?
Tot voor kort was die rekenrente gefixeerd op een fictief niveau van 4,2 procent. Terwijl de twintigjaarsrente momenteel veel lager is: 1,75 procent. DNB verlaagt nu de rekenrente naar 3,3 procent – nog steeds een fictief niveau – op grond van een advies van een speciale commissie. In feite is al sprake van een compromis.
Als pensioenfondsen langdurig hun verplichtingen met een te hoge rekenrente berekenen, lopen jongere werknemers het risico dat er nu te veel pensioenen worden uitgekeerd, waardoor over twintig tot dertig jaar te weinig overschiet voor hen.

Verdampen

Om dit risico te beperken, zullen fondsen de pensioenen niet of nauwelijks aanpassen aan de inflatie. Gelukkig voor gepensioneerden is de inflatie nu extreem laag.
Wellicht zullen sommige pensioenfondsen de premie enigszins moeten verhogen, of de pensioenopbouw van werknemers moeten verlagen. Pijnlijk, maar onvermijdelijk.
De problemen met de lage rekenrente zullen in de toekomst vanzelf verdampen als de lange rente aantrekt tot een normaler peil. Dat zal echter zeker niet voor september 2016 gebeuren, want tot die tijd drukt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente door op grote schaal staatsobligaties op te kopen.
Pensioenfondsen snakken naar beƫindiging van dit onconventionele monetaire beleid.
Pensioeningreep doet pijn, maar DNB komt terecht op voor jongeren

Remko Nods

Remko Nods (1956) werkt sinds 1 augustus 2007 op de redactie economie van Elsevier.

Volg Remko Nods