May 09, 2017

Een centrale bank directeur en pensioenopbouw in eigen beheer

Opeens werd Curacao opgeschrikt door het bericht dat de directeur van de Centrale Bank werd verdacht van fiscale fraude en daarmee met witwassen.


Wat is er aan de hand? Uit de krant begrijp ik dat deze directeur pensioenpremies zou hebben afgetrokken van fiscale inkomen om deze af te storten in een eigen pensioenlichaam. Waarom is dat vreemd en waarom kan dat niet?
Werknemers kunnen fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen. Dat werkt als volgt. In beginsel is alles wat een werknemer ontvangt van een werkgever loon en dus belast voor de loonbelasting en later wellicht voor de inkomstenbelasting. Dat geldt dus ook voor het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Het zou natuurlijk enorm onhandig uitpakken als loonbelasting zou drukken op pensioenpremies die nog niet tot inkomen aanleiding geven. Daarvoor heeft de wetgever dan ook de zogenaamde omkeerregel bedacht. Eerst bij uitkering worden pensioenen belast; werkgeversdeel pensioenpremies worden niet tot het loon gerekend en het werknemersdeel is aftrekbaar. De gezamenlijke pensioenpremies worden afgestort bij een pensioenverzekeraar of een pensioenlichaam dat verbonden is aan de werkgever.

Voor mensen die 10 procent of meer van de aandelen bezitten in een vennootschap waarvan zij directeur zijn geldt een extra mogelijkheid. Zij mogen in eigen beheer opbouwen. Dat gaat dan weer op dezelfde wijze. Werknemersdeel is aftrekbaar en werkgeversdeel niet belast en bij latere uitkering wordt belasting geheven.

Onze Centrale Bank directeur kan derhalve enkel (voor zijn Centrale Bank salaris) fiscaal gefacilieerd in eigen beheer pensioen opbouwen indien hij tien procent of meer van de aandelen in de Centrale Bank aanhoudt. In tegenstelling tot de FED en de centrale van bank van Engeland zijn de aandelen van onze Centrale Bank niet in prive-handen waardoor het er sterk op lijkt dat er inderdaad iets vreemds is gebeurt. Natuurlijk mag je dan pensioen opbouwen maar dan mag je niet de premies aftrekken van je inkomen. Tenzij er voor onze Centrale Bank president uiteraard een uitzondering is gemaakt maar die zal dan tegen de wet zijn omdat onze fiscale wetgeving hiervoor geen ruimte biedt.

April 03, 2017

TERMIJNEN!!!!!!

Veel administratiekantoren hebben geen boodschap aan belastingaanslagen zo lijkt het. De aanslag komt binnen en wordt doorgestuurd naar de administateur die deze keurig tussen de andere paperassen van zijn client stopt. Niet wordt er gekeken of de aanslag correct is of dat er wellicht (tijdig) gereageerd moet worden door een bezwaarschrift op te stellen.

Daarmee verliest de client van het administratiekantoor zijn formele positie om te protesteren tegen de aanslag. Als dan de ontvanger voor de deur staat of erger nog de deurwaarder kan opeens wel een belastingadviseur worden ingeschakeld om te redden wat er te redden valt.Administrateurs: let op uw zaak en met die van uw clienten! Indien u geen tijd heeft om adequaat te reageren op een aanslag meld dat dan vantevoren aan uw client zodat die de kans krijgt om bijvoorbeeld een belastingadviseur in te schakelen.


March 31, 2017

Procederen voor het Hof in belastingzaken

Gisteren was het dan eindelijk zover; we gingen procederen voor het Gemeenschappelijk Hof in een belastingzaak. Dat kan sinds 1 januari 2016. Als eerste de vraag uiteraard waarom doe je dat? Heel simpel we hadden een zaak voor de rechter in eerste aanleg verloren die wij voor ons gevoel niet hadden mogen verliezen. Client er van overtuigd dat het een tweede poging waard was dus daar gingen we. Op het laatste moment meldde client dat hij mij wilde vergezellen. Prima vriend maar wel jasje/dasje. Die bleek de beste man nog te bezitten dus om kwart over negen togen wij de 21 treden van het stadhuis om ons bij de portier te melden. Die verwees ons naar zaal drie en daar zaten wij op een bankje op de gang te wachten. Drie rechters liepen de zaal onder terwijl zij aangaven dat wij dadelijk zouden beginnen. Eerst kwam er weer een rechter naar buiten die iets mompelde over dat hij wel een fatsoenlijke stoel wilde en toen konden wij aan de slag.De vroegere Raad van Beroep voor Belastingzaken was ook een college bestaande uit drie rechters net als nu bij het Hof. Het waren drie ernstig kijkende Nederlandse heren die melden te ontwaren mij namens client en client en aan mijn rechterzijde de inspecteur der belastingen. De rechter die het meest links was gezeten nam het woord en gaf dat vervolgens aan mij. Vroeg of ik pleitnotities had en toen ik antwoordde "in ruime mate" keek hij wat verbaasd. Ik liep naar voren en gaf hem een exemplaar, vervolgens de in het midden zittende rechter en vervolgens de rechter aan rechterzijde die deze aan de griffier gaf. Ik zei dat ik het meende toen ik zei in ruime mate en gaf hem weer een exemplaar. Toen een voor de inspecteur en een voor de client. Voor mijzelf heb ik altijd pleitnotities in een groter lettertype; dat leest lekker makkelijk en geeft je de ruimte om een beetje over het papier heen te kijken en wat te freewhelen met de tekst. Ik eindigde met de woorden dat verzoek om deze pleitnotities deel uit te maken van de gedingstukken waarop de rechter aan linkerzijde meteen zei dat zullen we zeker doen.

De inspecteur kreeg toen het woord en die herhaalde min of meer het standpunt van de rechter in eerste aanleg, niet onterecht de inspectie had immers gewonnen en kreeg toen wat kritische vragen over zich heen. Het betrof een evidente jonge inspecteur die echter kans zag om haar verhaal goed over de buhne te brengen. Ze had geen pleitnotities en die had ze eigenlijk wel moeten opstellen. Immers, je staat daar voor de rechter en je moet naar mijn idee alles uit de kast halen op het moment supreme.

Het hele gebeuren was enerzijds uiterst vriendelijk en beleefd en anderzijds enorm formeel. Deze rechters weten enorm respect af te dwingen en bleken goed ingelezen in de materie. Ik moest een beetje heen en weer hobbelen tussen Curacaos en Nederlands recht en heb dat hopelijk goed over het voetlicht gebracht. Ik ga nu niet inhoudelijk in op de kwestie want dat is niet netjes als de boel onder de rechter is.

Uitspraak over 6 weken met een mogelijke verlenging tot nog een keer 6 weken. Ik houd u op de hoogte.

March 14, 2017

Wat spook jij nou zo uit de hele dag?

In het weekend een rondje gelopen op golfclub. Een van mijn golfmaatjes roemt mijn kennis op gebied van het belastingrecht waarop een ander aangeeft geen belastingadviseur nodig te hebben want "ik heb niks te verbergen."
Ik schrok een beetje van deze denkbeeldige voorstelling van de werkzaamheden van de belastingadviseur zodat ik bedacht om eens verslag af te leggen van wat je nou op zo een dag allemaal doet.

Door het tijdsverschil met Europa had ik al een email uit Spanje in de inbox liggen die ik beantwoord heb. Het betreft een multinational die aspiraties in de richting van Zuid-Amerika heeft.

Toen kwam er via een bevriende administrateur een vraag binnen over dividenden die door een vennootschap op Bonaire worden uitgekeerd aan een ingezetene van Nederland en een vervolgvraag over een aanmerkelijk belang transactie. Indien je een bepaald minimum percentage aan aandelen bezit kan verkoopwinst getroffen worden met inkomstenbelasting.

Vervolgens onze junior belastingadviseur langs met een vraag over een in te vullen aangiftebiljet. Daarna ben ik een uurtje huisbaas gaan spelen en gaan lunchen.

Straks komt een nieuwe client binnen die we begeleiden bij het opbouwen van een oudedagsvoorziening.

We moeten vandaag nog twee offshore aangiften voor de winstbelasting opstellen dus nog even snel weer even overleg met onze ambiteuze junior.

Er valt niets te verbergen! Echt niet.