July 18, 2014

De vastgoedbelasting op de BES-eilanden gaat grote rampen veroorzaken

Na het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 ontstonden binnen het Koninkrijk twee nieuwe landen; te weten Curacao en St Maarten en kregen de zogenaamde BES-eilanden, Bonaire, St Eustatius en Saba een directe band met Nederland. Wij houden ook kantoor op Bonaire, op Saba ben ik getrouwd in het jaar 2000 en op St Eustatius helaas nog nooit geweest.
Met ingang van 1 januari 2011 kregen de BES-eilanden een eigen belastingregime. Bepaald niet hetzelfde als in Nederland. Zo kennen de BES-eilanden geen successiebelastingen en ook geen vennootschapsbelasting. Successiebelasting werd afgeschaft omdat deze nauwelijks iets opleverde. Waarom de winstbelasting werd afgeschaft (voorheen heette onze vennootschapsbelasting zo) is mij een raadsel. Ingevoerd werd een vastgoedbelasting die geheven werd naar de waarde van onroerende zaken en goederen op de BES-eilanden. Inmiddels is de economie op Bonaire in een beroerde staat terecht gekomen. Iedereen klaagt, er wordt niet of nauwelijks meer geïnvesteerd terwijl anderzijds de kosten van levbensonderhoud de pan uitrijzen. Naar ik begrijp willen (of mogen) de banken nog nauwelijks leningen verstrekken waardoor de economie meer en meer verkleint.
De vastgoedbelasting is een belasting op bezit. Een forfaitaire heffing van 15 procent (voor hotels 5 procent) over 4 procent van de waarde van het betreffende vastgoed. Een en ander met een vrijstelling voor de eerste USD 70,000. Enorm leuke heffing als je rendement inderdaad 4 procent of meer bedraagt. In een economie die naar beneden duikelt minder leuk. Immers, indien er geen rendement op je vastgoed wordt behaald wordt je nog steeds veronderstelt 4 procent te maken en daar belasting over te betalen. De vastgoedheffing lijkt een beetje op box 3 van de Nederlandse inkomstenbelasting. Die werd bij invoering de pretbox genoemd. Later, toen in Nederland de economie instortte was de pretbox echter niet meer zo prettig. Ik zou dan ook willen pleiten voor afschaffing van de vastgoedbelasting en gewoon weer invoering van een heffing naar de winst van vennootschappen. Dat gaat heel wat toekomstige rampen voorkomen. Ik hoop oprecht dat deze voorspelling van mij onjuist is maar ik vrees het ergste.No comments:

Post a Comment