July 24, 2014

Wees voorbereid/ korte maar belangrijke mededeling van onze of counsel mr Leo Delfgaauw

Wees voorbereid.


Van het concert des levens heeft niemand een programma, is een tegeltjeswijsheid waarvan de juistheid de afgelopen week op gruwelijke wijze weer duidelijk is geworden.

Zowel voor ondernemers, werknemers als particulieren geldt dus: bedenk eens wat de achterblijvers allemaal moeten weten als je van het ene op het andere moment er niet meer bent en ook nooit meer terugkomt.

Het gaat dan niet alleen om wachtwoorden van allerlei apparaten (pc, laptop, telefoon), maar ook van cruciale bestanden (belastingdienst) of (virtuele) opbergplaatsen (shurgard of dropbox). Hoe komt men bij de saldi op bankrekeningen, die met name bij de kleine onderneming of in de privésfeer acuut beschikbaar moeten zijn. Waar liggen de verzekeringspolissen, testamenten, huwelijksvoorwaarden, personeelsdossiers, recente boekhouding en dergelijke.

Doe dus het volgende.
1.      Maak een document waarin het antwoord op de hierboven gestelde vragen staat
2.      Deponeer dat document als papier en/of elektronisch (op een usb-stick maar dan zonder wachtwoord)  in een verzegelde envelop bij een vertrouwensman, bijvoorbeeld een notaris, accountant of advocaat. Notarissen hebben speciale deponeringsaktes daarvoor.
3.      Geef die vertrouwenspersoon instructie onder welke omstandigheden hij in bijzijn van wie de envelop mag openen en de inhoud mag afgeven.
4.      Laat aan een aantal personen in de omgeving weten dat het stuk daar ligt en in welke gevallen van nood het kan worden geraadpleegd.
Zorg voor een regelmatige actualisering.
Het kost even moeite maar het maakt in ieder geval de zoektocht van de nabestaanden een stuk gemakkelijker.

Leo Delfgaauw

Advocaat en belastingadviseur
No comments:

Post a Comment