July 06, 2014

Thought of the day ll

Wie de regels kent, kan ze ook bewust overtreden.

http://www.vscc.nl/actueel/taallesjes-voor-juristen-26-het-meervoud-van-amice-amici-amices/


No comments:

Post a Comment