July 04, 2014

Navelstaren gaat niet helpen

vr 04 jul 2014, 12:30

Jonge garde vecht voor beroepseer


reblog van: http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dft_premium/22815935/__Accountancy_gebukt_onder_generatiekloof__.html?lightbox=false

Accountancy gebukt onder generatiekloof

Bart Mos en Joris Polman
AMSTERDAM - 
Een generatiekloof dreigt de accountantsbranche te verscheuren. Jonge accountants nemen het voortouw in de broodnodige veranderingen binnen de in crisis verkerende beroepsgroep, maar hun ambities lopen het risico te sneuvelen op de verstarde opvattingen van de oude generatie die de dienst uitmaakt.
  Dat tekende zich gisteren af tijdens een debat over de toekomst van de door schandalen gegijzelde accountancywereld, die bijeen was in De Balie in Amsterdam. Kritiek was er, zoals te verwachten viel, volop. Maar die kwam vooral van mensen van buiten de sector. „Accountants zijn verworden tot een intensieve menshouderij met medewerkers als urenfabriekjes”, klonkt het in de zaal. En: „Er staan geen vakmensen meer aan het roer, maar de teams worden tegenwoordig geleid door op macht en geld beluste managers. Dat leidt onvermijdelijk tot erosie van kwaliteit binnen de beroepsgroep.”

  Hete adem politiek

  Tijdens het door brancheorganisatie NBA georganiseerde debat presenteerde zich ook de werkgroep en de daarboven gestelde stuurgroep die zich de komende zomer moeten buigen over hervormingen binnen het vak. Zij voelen daarbij de hete adem van de politiek in de nek. Minister Dijsselbloem (Financiën) en de Tweede Kamer hebben de sector een laatste kans gegeven om zelf orde op zaken te stellen, anders volgt er dwingende wetgeving.

  Talloze affaires

  Talloze affaires - zoals het derivatenschandaal rond woningbouwcorporatie Vestia, de boekhoudfraude bij Imtech en het gegraai binnen de top van KPMG - maken dat het vijf voor twaalf is voor een sector die al jarenlang in zichzelf gekeerd lijkt.

  Perverse prikkels

  Maar rond de hervormingsoperatie tekende zich gisteren ook een duidelijke valkuil af. Enerzijds heeft de werkgroep opdracht gekregen „de perverse prikkels” waar de branche onder lijdt in beeld te brengen en er oplossingen voor te bedenken. Deze groep bestaat uit twintigers en dertigers; onder wie high potentials van de grote kantoren. „Ik durf op feestjes amper nog te vertellen dat ik accountant ben”, gaf een van hen toe.
  Echter de stuurgroep, die voor een groot deel uit bestuurders van diezelfde grote kantoren bestaat, besluit vervolgens welke voorstellen van de werkgroep vervat gaan worden in de aanbevelingen aan de Tweede Kamer. En bij deze bestuurders, zo constateerden aanwezige marktkenners, lijkt het gevoel van urgentie te ontbreken. Gevreesd wordt daarom dat al te voortvarend beschouwde hervormingsplannen zullen sneuvelen.

  `Fysiek onwel´

  De spanning tussen generaties werd gisteren letterlijk hoorbaar, toen stuurgroeplid Michael de Ridder, tevens rvb-lid van PwC, hoon uit de zaal kreeg toen hij het opnam voor zijn branchegenoten. „Het is een mooi vak, maar ons speelveld is er niet makkelijker op geworden. We worden geacht op hoog niveau met het bestuur van multinationals te praten. Tegelijkertijd stapelen de boeken met ingewikkelde nieuwe regelgeving zich op.” Het verleidde debatleider Felix Rottenberg tot de opmerking dat een aantal mensen in de zaal „fysiek onwel” leken te worden van de redenering van De Ridder.

  `Niet wegduiken´

  De werkgroep kreeg ook een aantal suggesties aan de hand gedaan. Beleggersclub VEB wil dat accountants hun aansprakelijkheid bij fraude eerder erkennen, en niet wegduiken achter disclaimers, zoals doorgaans gebruikelijk is. Ook klonk er in de zaal een pleidooi voor een ’staatsaccountant’ die bij de boekencontrole meekijkt.

  Niet onafhankelijk

  Daarnaast constateerden diverse aanwezigen dat accountants worden betaald door de bedrijven die ze moeten controleren, waardoor onafhankelijke controle per definitie al niet meer mogelijk zou zijn.

   „De oude generatie”, met van links naar rechts topman Marcel van Loo van EY, rvb-lid Michael de Ridder van PwC en rvb-lid Marco van der Vegte van Deloitte. Uiterst rechts NBA-voorzitter Huub Wieleman.

  No comments:

  Post a Comment