June 30, 2014

Het verkeerde gerecht

Op de website van Sjef van Swaaij las ik bijgaande: http://www.vscc.nl/procesrecht/tijdig-appel-indiening-van-stukken/

Op Curacao heeft zich nu tweemaal in korte tijd de situatie voorgedaan dat een partij bij het verkeerde gerecht een verzoekschrift indiende. Het ging hier niet zoals beschreven in genoemde artikel om de relatieve competentie (men had in Den Haag moeten indienen maar deed dat in De Bosch o.i.d.) maar om de absolute competentie welke bestaat tussen bestuursrechter en burgelijke rechter. De laatste heeft in zijn algemeenheid te gelden als "restrechter". Slechts indien een rechtsgang ontbreekt zal deze zich geroepen voelen een zaak te addresseren. In de Curacaose advocatuur heeft dit tot de nodige hilariteit geleid, de reacties waren bepaaldelijk niet collegiaal te noemen. Het betreft als eerste een zaak van de voormalige rector van de universiteit waarbij men meende voor het juiste forum te staan. De tweede zaak betrof een voormalig statutair directeur van een bank die uit zijn functie was gezet door de Centrale Bank. Men meende dat de Centrale Bank in deze zich administratief-rechtelijk opstelde waar de insteek civiel-rechtelijk van aard was. Voor de clienten van de desbetreffende advocaten uiteraard een klein menselijk drama. Het is oppassen geblazen.

Jesse van Muijlwijck, de tekenaar van deze cartoon is ook een studiegenoot

No comments:

Post a Comment