June 08, 2014

Banken en de echte wereld

Op het VWO werd het voor mij interessant toen we economie als vak kregen. Economie gaat over schaarste. Fascinerend voor mij werden de lessen over het bankwezen. Ik leerde het volgende. Iemand stort 1 gulden (die hadden we toen ook nog in Nederland) en de bank mag die gulden 14 keer uitlenen. Dat heet geldcreatie. Let even op. De bank kan van 1 gulden 14 gulden maken. Hoe kan dat nou vraagt u? Heel simpel. Dat geld bestaat niet echt. Er zijn niet opeens 14 keer zoveel bankbiljetten of muntjes; dat geld bestaat enkel op papier. Als u geld leent van een bank krijgt u immers ook geen zak geld mee; nee het wordt bijgeschreven op uw bankrekening. De banken gaan er simpelweg van uit dat niet iedereen zijn tegoeden ineens opneemt. Probeer dat ook niet met zijn allen want dan hebben de banken een groot probleem. Nu de volgende stap; de banken hebben geld gecreerd dat ze niet hebben en lenen dat uit aan u. Oeps, u moet zoiets nooit doen, probeer nooit om iets over te dragen dat niet in uw bezit is, de gevangenis komt dan heel dicht bij. Banken mogen dit door wet en toestemming van Centrale Banken zoals de De Nederlandse Bank, Federal Reserve etc.
Ok, de volgende stap, de bank leent u geld dat ze zelf hebben gecreerd en vragen u rente. Prima, u kunt dat geld goed gebruiken voor uw zaak of voor aankoop van uw woning. Nu breekt er echter een crisis uit en de bank legt u het vuur aan de schenen. Rente, rente over de achterstanden en boeterente tegen een waanzinnig percentage. En dit allemaal over geld dat de bank alleen maar fictief heeft. Naar blijkt brengen banken aan hun clienten allerlei rente en kosten in rekening waarvoor helemaal geen overeenkomst bestaat. In Nederland schieten de websites die dit aan de kaak stellen als paddestoelen uit de grond. Rechtszaken tegen banken worden aan de lopende bank gewonnen door clienten. En ander pijnpunt is natuurlijk dat banken worden verondersteld meer van geldzaken te weten dan u en ik; zij zijn de deskundigen bij uitstek. De rechter benadrukt dan ook meer en meer de zorgplicht van de banken in relatie met hun clienten. Heeft de bank wel zorgvuldig gehandeld bij het verstrekken van de lening en handelt de bank nu nog steeds zorgvuldig nu er al (te) lang een wereldwijde crisis ons dagelijks leven beheerst. Een crisis, zo wordt door velen gesteld, die veroorzaakt is dan wel versterkt door de banken?
Deze rechtszaken zijn 1 op 1 toepasbaar op Curacao.

Wij hebben in de loop van de jaren uitgebreid ervaring opgedaan met het aangaan van onderhandelingen met banken met betrekken tot het aangaan van leningen, het wijzigen van leningsovereenkomsten en de laatste tijd zijn wij zelfs betrokken met het deels kwijtschelden van bankschulden. Banken zullen dat niet eenvoudig doen maar ik wijs dan altijd graag op hetgeen ik hierboven schreef: banken vragen rente voor uitgeleend geld terwij ze dat geld helemaal niet hoeven te hebben. Banken lopen dan ook niet veel risico indien ze af en toe een lening deels moeten afschrijven. Behalve als ze teveel risicovolle clienten hebben aangenomen. Zoals u weet speelt dat nu bij 1 bank op Curacao die dan ook subiet onder curatele van onze Centrale Bank is gesteld. Die lijkt haar werk overigens uitstekend te doen. Op Curacao is bij mijn weten nog nooit een bank koppie onder gegaan. In Nederland ligt dat wel een beetje anders.


Bevindt u zich in een lastige situatie met uw bank? M & A Tax & Legal kan u helpen.

meer weten:

M & A Tax & Legal
info@mullertax.com
00 599 9 737 49 16

No comments:

Post a Comment