June 03, 2014

Maarten Feteris wordt nieuwe president Hoge Raad

Maarten Feteris wordt nieuwe president Hoge Raad

Maarten FeterisMaarten Feteris wordt president van de Hoge Raad. Op voorstel van de minister van Veiligheid en Justitie heeft de ministerraad Feteris voorgedragen voor benoeming per 1 november van dit jaar tot president van de Hoge Raad. Feteris volgt de huidige president Geert Corstens op die op 1 november afscheid neemt.
Feteris is sinds 1 april vorig jaar vicepresident van de belastingkamer van de Hoge Raad. Vanaf 2008 is hij raadsheer in deze kamer. Daarvoor was hij partner bij PricewaterhouseCoopers. Naast zijn hoofdfuncties is hij vanaf 1994 hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dit jaar verscheen van zijn hand het boek ‘Beroep in cassatie in belastingzaken’.
Vanuit de Hoge Raad vervult hij naast zijn werk als raadsheer en vicepresident een liaisonfunctie met de Raad van State. In die hoedanigheid is hij vanaf 2011 staatsraad in buitengewone dienst.

http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/23732-maarten-feteris-wordt-nieuwe-president-hoge-raad


Maarten Feteris heeft Nederlands recht gestudeerd in Leiden en is daarna fiscalist geworden in Amsterdam (UvA). Zijn proefschrift heet: "Fiscale bestuurlijke boetes en het recht op een behoorlijk proces".

No comments:

Post a Comment