October 02, 2013

Enquete in het ondernemingsrecht

Ooit een onderzoeksverslag gelezen van een door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoeker? Zoals in de zaak Van de Moolen of Meavita? Fascinerend. Alle partijen worden met volledige naam genoemd, hun acties of gebrek daaraan en alles is te vinden op het internet. Het zijn hele transparante -openbare- processen. De zittingen bij het Hof zijn vrij toegankelijk en alle relevante informatie vindt zijn weg naar het internet. Wij hebben dat ook al ervaren; de beschikking van het Hof met betrekking tot ons verzoek tot aanstelling van een tijdelijke bestuurder werd rapido op www.rechtspraak.nl geplaatst.

Wat betekent dit voor ondernemend Nederland (en dan bedoel ik het hele Koninkrijk dus ook het Caribische deel)? Als u zich als bestuurder van een vennootschap heeft schuldig gemaakt aan wanbeleid kan een ieder daar kennis van nemen. Geen prettig vooruitzicht maar wel een stok achter de deur voor bestuurders om de regels van corporate governance, de regels zoals vastgelegd in de statuten van de betreffende vennootschap en andere afspraken, wetgeving en toepasselijke jurisprudentie in het oog te houden. Anders staat u voor u het weet met naam en toenaam op de voorpagina van de krant van wakker Nederland.

No comments:

Post a Comment