October 21, 2013

Woning op Curacao verhuren...........

Onderstaand wordt kort ingegaan op de fiscale consequenties van het verhuren van een woning op Curacao. Gekeken wordt naar woningen die vanuit prive worden verhuurd; naar woningen in bezit van een entiteit zoals bijvoorbeeld een Nederlandse BV; en naar de gevolgen voor de Curacaose omzetbelasting. Ook zal in het kort de fiscaliteit in Nederland worden aangestipt.

1                    Woning in prive-bezit die wordt verhuurd (inkomstenbelasting)
Indien u huuropbrengsten geniet vanwege een op Curacao gelegen woning wordt u daarmee belastingplichtig voor de Curacaose inkomstenbelasting. Het maakt daarvoor niet uit of u wel of niet op Curacao woonachtig bent. Bent u dat namelijk niet dan ontstaat zogenaamde buitenlandse belastingplicht. Hierdoor het ontstaat de navolgende situatie: Jaarlijks dient u een zogenaamd aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting model B in te dienen bij de Curacaose fiscus. Op dit aangiftebiljet vermeldt u 65% van de huuropbrengsten. Als aftrekbare kosten komen enkel in aftrek de financieringslasten van de desbetreffende woning. Indien deze lasten meer bedragen dan de huuropbrengsten ontstaat mag u het dan ontstane negatieve inkomen verrekenen met positieve opbrengsten van de woning in de vijf daaropvolgende jaren. Indien u in Nederland woonachtig bent dient u conform de geldende regels de woning op te geven in box 3 van uw aangifte inkomstenbelasting in Nederland waarbij geldt dat u meteen voor hetzelfde bedrag recht hebt op een vrijstelling omdat heffing over dit inkomen volgens de nieuwe Belastingregeling Nederland Curacao is toegewezen aan het land waar de onroerende zaak zich bevindt.

2                    Indien de woning in bezit is van een Nederlandse vennootschap ontstaat de situatie dat deze vennootschap daarmee een vaste inrichting krijgt op Curacao. Met als gevolg dat de vennootschap jaarlijks een jaarrekening moet opmaken als ware deze vaste inrichting een separate onderneming. Voor 1 april van elk jaar dient dan een voorlopige aangifte winstbelasting te worden ingediend en in beginsel voor 1 juli elk jaar de definitieve aangifte over het voorgaande jaar. Voor aangifte vennootschapsbelasting in Nederland geldt dat in beginsel over het hele inkomen –dus ook dat van de vaste inrichting op Curacao- aangifte dient te worden gedaan. In Nederland dient vrijstelling over de vaste inrichtingswinst te worden verleend omdat ook in deze situatie geldt dat heffing over dit inkomen is toegewezen aan Curacao als situsland van het onroerend goed.

3                    Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting geldt in beginsel het navolgende. Een ieder die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen wordt aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Met uitzondering van de langdurige verhuur van onroerende zaken welke zijn ingericht, bestemd en worden gebruikt voor permanente bewoning. Daarvoor geldt een vrijstelling. Als langdurig wordt aangemerkt 1 jaar of langer. Hetgeen betekent dat voor kortlopende verhuur in beginsel omzetbelasting doorbelast dient te worden aan de huurder. Deze kortlopende verhuur wordt getroffen met 7 procent omzetbelasting.


peter.muller@mullertax.com    www.mullertax.com8 comments:

 1. Leuk blog met heel veel interessante informatie!

  ReplyDelete
 2. Hoi Peter, wat gebeurt er als je de aankoop financiert met een onderhandse lening? Vermindert het Box 3 vermogen dan navenant of maakt dat niet uit?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Financiering heeft andere gevolgen dan in Nederland omdat Curacao geen boxensysteem kent. De betaalde interest mag van de huuropbrengsten worden afgetrokken (bij verhuur in prive in beginsel tot niet meer dan de huuropbrengsten waardoor geen negatief inkomen kan ontstaan). Is dat er wel dan kan dat 5 jaren naar voren worden gewenteld. Bij verhuur vanuit een vennootschap zijn alle zakelijke kosten in beginsel aftrekbaar maar dan geldt uiteraard dat een verkoopopbrengst belast zal zijn.

   Delete
 3. Hoe zit dit als je woonachtig bent in Florida, een woning verhuurt in curaƧao en Nederlandse nationaliteit hebt en belasting plichtig bent in USA?��

  ReplyDelete
  Replies
  1. Je bent dan belastingplichtig in Curacao omdat de onroerende zaak zich hier bevindt. Florida kent volgens mij geen state tax dus dan zul je vermoedelijk de huuropbrengst daar ook moeten geven met een verzoek om vrijstelling omdat je in Curacao al betaalt maar dat zul je dan moeten bewijzen. Dit moet echter overlegd worden met een belastingadviseur in Florida die bekend is met internationaal belastingrecht.

   Delete
 4. Goedenavond, betaal je als verhuurder van een vakantiewoning nu 7% over de totale inkomsten van de verhuur of mag je de kosten van het beheer daarvan af trekken? Ik vind daar niets over terug op de site van de belasting/ Peter

  ReplyDelete
  Replies
  1. Over de totale inkomsten; omzetbelasting is altijd op basis van de factuur.

   Delete
 5. Beste Peter,

  Een Nederlandse BV huurt een woning van een Stichting SPF in Curacao. De Nederlandse BV krijgt waarschijnlijk geen BTW doorbelast vanuit Curacao. De Nederlandse BV verhuurt de woning door aan een andere Nederlandse entiteit. Kan dit dan ook BTW vrij geschieden of wordt het dan een ondernemingsactiviteit. De woning in Curacao wordt enerzijds verhuurd als vakantiewoning anderzijds voor het verlening van zorg aan een BTW vrijgesteld bedrijf.

  ReplyDelete