October 14, 2013

Registreren op Curacao

Heel lang geleden had je de afdeling Successie en Registratie bij de Inspectie der Belastingen. Dat was vergeleken met de afdeling die zich bezig hield met inkomstenbelasting en dergelijke een beetje de zelfverklaarde fine fleur van de fiscus. In het onlangs verschenen boek van Peter Essers; "Belast verleden; Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime" is dat mooi beschreven.

Registreren betekent eigenlijk niet veel meer dan het verkrijgen van een datumstempel bij de fiscus waardoor men (later) kan bewijzen dat een bepaald document op een bepaalde datum inderdaad bestond.

De fiscus te Curacao vereist dat ondermeer bij geruisloze inbreng. Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid omdat het relatief goedkoop en is en wat is immers mooier dan in het hol van de leeuw iets ten bewijze aanleveren. De registratie kost ANG 5,-- per pagina en nog een keer ANG 5,-- voor de registratie van het hele document. Overigens een erg mooi zegel in een art deco ontwerp. Gisteren ging ik naar de ontvanger in verband met de teruggave inkomstenbelasting voor een client. Client kon alleen zijn teveel betaalde belasting geretourneerd krijgen na aankoop van een zegel.

hieronder de stand van zaken in Nederland mbt registratie door het notariaat:Weekers publiceert Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970

14-10-2013 16:28  VN Vandaag
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 gepubliceerd. Deze regeling vervangt de...
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 gepubliceerd. Deze regeling vervangt de Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970 en bevat de uitvoeringsbepalingen van de Registratiewet 1970 zoals die wet luidt na de inwerkingtreding van de Wet elektronische registratie notariële akten op 1 januari 2013. Op grond van laatstgenoemde wet neemt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de rol van de Belastingdienst over bij de registratie van notariële akten.
Voor de registratie kan nu door de notaris volstaan worden met het verzenden van een elektronisch afschrift bij de KNB. In verband hiermee kan ook de aangifte overdrachtsbelasting die voorheen gebeurde via een voetverklaring op de akte, voortaan langs elektronische weg geschieden. De onderhavige uitvoeringsregeling bevat daartoe de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen.
Voor notarissen die nog niet zijn overgegaan op het nieuwe stelsel blijft de wet van kracht zoals die luidde onmiddellijk vóór 1 januari 2013 en in het verlengde hiervan blijft ook de Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970 van kracht.  

No comments:

Post a Comment