October 27, 2013

Gepensioneerde rijksambtenaren

Op Curacao wonen veel gepensioneerde rijksambtenaren. Vaak gepensioneerde defensie-ambtenaren die na hun pensioen op Curacao zijn gebleven of daar zijn teruggekeerd na eerdere ervaringen op ons eiland. Defensie verzorgt voor deze mensen vaak hun Nederlandse aangifte. Heffing over het pensioen van een rijksambtenaar is namelijk toegewezen aan Nederland. Alle andere inkomsten echter niet zoals (Nederlandse AOW of Curacaose AOV). Ook huuropbrengsten van bijvoorbeeld een appartement op Curacao zal getroffen worden met Curacaose belastingheffing.
De fiscus op Curacao heeft deze mensen in het vizier. Vaak is uit onwetendheid op Curacao geen aangifte inkomstenbelasting gedaan. De Curacaose belastingdienst is dan ook druk doende om deze mensen uit te nodigen aangifte te doen. Wij bieden een speciaal gepensioneerden tarief zodat u vantevoren weet wat de kosten zijn van het verzorgen van uw aangifte en het oplossen van inmiddels ontstane problemen door het niet tijdig doen van aangifte op Curacao.

Bel Sjouke of Peter op 7374916 indien u meer wilt weten.

www.mullertax.com

No comments:

Post a Comment