September 18, 2014

BES spekken schatkist

Reblog van: http://www.antilliaansdagblad.com/images/stories/adnews/2014/September/17-09-14/P01.pdf


Van onze correspondent
Den Haag- Burgers en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba dragen volgend jaar bijna 103 miljoen euro bij aan de Nederlandse schatkist. Dat blijkt uit de bij de gisteren op Prinsjesdag gepubliceerde Miljoenennota behorende begrotingsstukken voor 2015. In politiek Den Haag wordt doorgaans vooral benadrukt wat de 21.000 inwoners van de drie eilanden
de 17 miljoen Europees Nederlandse belastingbetalers kosten: ruim 250 miljoen euro, exclusief de
vrije uitkering van 32 miljoen euro. Ook in de gisteren door minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aangeboden begrotingsstaat van het BES-fonds.
voor 2015 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van wat de ministeries volgend jaar van plan
zijn uit te geven ten behoeve van Caribisch Nederland. Koploper is - niet verrassend - het ministerie
van Volksgezondheid. Minister Edith Schippers (VVD) heeft op haar begroting 86 miljoen euro
gereserveerd; 7,5 miljoen meer dan dit jaar. Deze post zal de komende jaren
oplopen tot circa 98 miljoen in 2019. Volgend jaar is 33 miljoen beschikbaar voor onderwijs, terwijl voor veiligheid en justitie 30 miljoen wordt uitgetrokken.Voor een ‘doelmatige en duurzame energievoorziening’ begroot minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken 14,5 miljoen. Voor het goed functioneren van de economie en het verbeteren van het ondernemersklimaat heeft hij daarentegen niet meer dan 225.000 euro over. Het ministerie van Sociale Zaken verwacht
volgend jaar bijna 15 miljoen kwijt te zijn aan oudedagsuitkeringen. Om ‘de inzichtelijkheid te vergroten’ heeft Plasterk ook een lijstje toegevoegd van rijksinkomsten. De grootste post is loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen: 59 miljoen euro. Aan bestedingsbelasting abb wordt nog eens 23,3 miljoen ge├»ncasseerd. De vastgoedbelasting levert 8,8 miljoen op; accijnzen 4,7 miljoen; overdrachtsbelasting 2,3 miljoen; en inkomstenbelasting 2 miljoen. De kleinste post is kansspelbelasting: 0,5 miljoen. Het innen van rijksbelastingen mag overigens wat kosten. De ‘apparaatskosten’ van de Belastingdienst Caribisch Nederland bedragen jaarlijks 13 miljoen euro. De cijfers zeggen pas echt iets als deze worden
afgezet tegen die van heel Nederland. Het Rijk geeft in 2015 zo’n 260 miljard
uit, gemiddeld ruim 15.000 euro per inwoner. Dat is 1.700 euro minder
dan wordt uitgetrokken per hoofd van de bevolking op Bonaire, Statia en Saba.
Het kabinet stelt in de Miljoenennota voor volgend jaar 1 miljard euro aan lastenverlichting in
het vooruitzicht, maar dat voordeel geldt alleen voor Europese Nederlanders. De vrije uitkering daalt
zelfs: Van 31,966 miljoen euro dit jaar naar 31,938 miljoen in 2015

No comments:

Post a Comment