September 26, 2014

Roden in het nieuws

Omdat ik eerder schreef over de heer Wientjes uit Roden en daarna over een advocatekantoor uit Roden dat zich schuldig lijkt te maken aan diefstal van intellectuele eigendom dacht ik er goed aan te doen om eens verder te kijken naar het dorpje dat ik in 1985 heb verlaten om zo een 20 kilometer verderop aan de Rijksuniversiteit Groningen rechten te gaan studeren: http://nl.wikipedia.org/wiki/Roden_(Nederland)

Aardig zijn de beroemde burgers. Menno de Galan heeft mij als stagiaire nog een paar geschiedenislessen gegeven en verder wist ik niet dat Klaas Knot ook uit Roden kwam.

Dat de Mensinghe er nog staat en open is voor het publiek is iets waar aan ik heb meegewerkt. Ik kan niet vertellen hoe dat gegaan is.

En dit is de beroemde kerk aan de Brink. Roden is een (of was een) prachtig brinkdorp. Veel moois is vanwege modernisering verloren gegaan.


No comments:

Post a Comment