September 25, 2014

KPMG PRESTEERT HET SLECHTST

reblog van: http://www.nrcq.nl/2014/09/25/kpmg-presteert-het-slechtst-van-de-big-four

Accountantskantoor KPMG levert de slechtste kwaliteit van de vier grote kantoren in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van de toezichthouder, de Autoriteit FinanciĆ«le Markten (AFM) naar de kwaliteit van de controles van jaarrekeningen. Het onderzoek toont aan dat de ‘big four’ zwaar onder de maat presteren. Vanochtend kwam een werkgroep van accountants ook al met een kritisch rapport.
Van de tien accountantscontroles van KPMG die de AFM onderzocht zijn er zeven “onvoldoende”. Dat betekent dat de accountant zijn handtekening zette terwijl hij niet kon weten of de gegevens in de jaarrekening wel echt klopten. In de woorden van de AFM: de accountant verkreeg “geen voldoende en geschikte” informatie om zijn oordeel over de jaarrekening “te onderbouwen”.
De andere grote drie kantoren hebben ook jaarrekeningen goedgekeurd zonder dat ze over de juiste informatie beschikten. Het goedkeuren van jaarrekeningen is de kerntaak van accountants. Bij PwC en Deloitte zijn vier van de tien controles als onvoldoende beoordeeld. Bij EY drie van de tien. In totaal is 45 procent van de onderzochte controles niet in orde – bijna de helft. Dat percentage is “hoger dan verwacht”, zegt bestuurder Gerben Everts van AFM, verantwoordelijk voor het toezicht op accountants.

KPMG was al op de radar

Dat KPMG het significant slechter doet dan zijn concurrenten, verbaast de AFM echter niet. “De uitkomsten bevestigen het beeld dat we al hadden”, zegt Everts. De AFM had KPMG “al op de radar”, zegt hij.
“Het is een bedrijf in crisis.”

KPMG kwam afgelopen jaar herhaaldelijk in opspraak wegens schandalen.

No comments:

Post a Comment