February 19, 2021

Aanrijding en nu? IV

 Inmiddels heeft weer een zitting bij het Hof plaatsgevonden. De hofrechters waren verontwaardigd. Verontwaardigd omdat ik bij de strafrechtelijke mediation naast schadvergoeding ook had bedongen dat ik vergoed zou worden voor alle gespendeerde tijd. Verder was men verontwaardigd omdat degene die mij had aangereden de schade nog immer niet betaald had. 


                                                                                                                                                                                
Het OM wil de man niet vervolgen omdat ze zeggen het bewijs niet rond te krijgen dat de man is doorgereden zonder informatie over zijn persoon te verstrekken. Een in mijn ogen nogal kolderiek             standpunt. Ik ga toch niet een hele procedure op touw zetten als ik de schadeveroorzaker gewoon weet te vinden. Enfin, de man is nu onder druk gezet om de schade voor 30 maart aanstaande te betalen en ik word onder druk gezet om af te zien van de vergoeding voor gespendeerde tijd. Tja, ik had niet gevraagd om die strafrechtelijke mediation. Dat kwam uit de koker van het OM.

No comments:

Post a Comment