February 04, 2021

Aanrijding en nu? III

 Inmiddels is er een zitting geweest voor het Hof. Normaal gaat dat in raadkamer maar vermoedelijk vanwege corona nu in de grote zaal. Ik heb mijn verhaal kunnen doen en de rechters vonden ook dat de schade betaald moest worden en dat de officier dat moest regelen. De officier had al een besluit genomen om niet te vervolgen, een dag voor de zitting nota bene. Ik meldde dat het mijn voorkeur had om geen direct contact met de veroorzaker van de aanrijding te hebben. De rechters stelden daarop voor dat officier dan de centjes maar zou moeten gaan ophalen en vervolgens naar mij overmaken.

Prima wat mij betreft.

Maar het verhaal kreeg weer een bizarre wending. Ik werd namelijk gebeld door het OM dat men nu een mediation traject in wilde zetten. Had ik geen zin in maar ik wilde ook niet tegenwerken. Het OM vindt namelijk dat ik tegenwerk.

Goed, dus ik verschijn op het afgesproken moment bij het OM in de Tempel, de voormalige synagoge in Punda. 

Degene die mij had aangereden was er niet en na een half uur nog niet. Ik weer weg. Word ik gebeld door het OM dat meneer inmiddels is gearriveerd. Dus weer terug. Toen is er na veel gedoe een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Veel gedoe want meneer heeft naar zijn idee niets verkeerd gedaan.


Op 2 februari zou er 's-mddags weer een zitting zijn. In de ochtend ontvang ik het verslag van de mediator door tussenkomst van het Hof en die bericht dan meteen dan geen heil meer te zien in de zitting van die middag. Ik antwoord dat ik dat prima vind maar wel vastgelegd wil hebben dat ik mij totaal niet in het verslag van de mediator kan vinden. In dat verslag word ik bijkans als de dader afgeschilderd en worden ook verder bepaald bizarre opmerkingen geplaatst. Nog daargelaten dat de mediator de Nederlandse taal ook niet echt machtig blijkt te zijn.

Een paar uur later komt er dan weer een email van het Hof die aangeeft dat gelet op het verslag en mijn commentaar daarop er aanleiding bestaat voor weer een zitting in raadkamer. Deze keer op 16 februari aanstaande. Een omslachtige vertoning voor een aanrijding met een schade van minder dan ANG 1.200,--. Had de politie nou maar gewoon een proces-verbaal gemaakt dan was het een simpele verzekeringskwestie geweest.

No comments:

Post a Comment